Hướng Dẫn Sửa Chữa Lỗi Mất Kết Nối Hệ Thống Abs

 

HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA LỖI MẤT KẾT NỐI HỆ THỐNG ABS

 

huong-dan-sua-chua-loi-mat-ket-noi-he-thong-abs-obdvietnam 

 

Trong quá trình chẩn đoán và sửa chữa, Anh Em đã khi nào gặp phải tình trạng không thể kết nối được với một hệ thống nào đó trên xe. Mặc dù đèn báo lỗi hệ thống trên táp-lô vẫn sáng, nhưng khi sử dụng máy chẩn đoán để đọc lỗi thì được báo đã mất kết nối với module điều khiển của hệ thống này.

Tiếp tục đồng hành cùng Anh Em với Series Cẩm nang sửa chữa mã lỗi, trong bài viết này cùng nhau tiến hành phân tích, đo kiểm và xử lí với lỗi mất kết nối hệ thống ABS trên xe Kia Sorento 2017.

 


 

huong-dan-sua-chua-loi-mat-ket-noi-he-thong-abs-obdvietnam1 

Hình 1: Phân tích và đánh giá lỗi mất kết nối hệ thống ABS

 

TÌNH TRẠNG PAN BỆNH

Hiện tại, táp-lô đang báo đèn hệ thống ABS nhưng không thể dùng máy đọc lỗi để kết nối với hệ thống này, mời Anh Em xem đồng hồ táp-lô ở hình dưới.

 

huong-dan-sua-chua-loi-mat-ket-noi-he-thong-abs-obdvietnam2 

Hình 2: Táp-lô hiện tại đang báo lỗi đèn ABS

 

Tiến hành đọc mã lỗi xe bằng máy chẩn đoán Autel Ultra , máy test đọc được hết tất cả hệ thống: túi khí, Immo, động cơ, hộp số tự động, điều hoà, body,... đều đọc được. Riêng hệ thống ABS bị mất kết nối: Device unable to cummunicate with the control unit.

 

huong-dan-sua-chua-loi-mat-ket-noi-he-thong-abs-obdvietnam3 

Hình 3: Kiểm tra sơ bộ bằng máy chẩn đoán Autel Ultra

 

huong-dan-sua-chua-loi-mat-ket-noi-he-thong-abs-obdvietnam4

Hình 4: Không thể kế nối với hệ thống ABS

 

Khi đó máy Autel Ultra sẽ khuyến cáo các điều kiện cần kiểm tra để xử lí tình trạng này:

Device unable to communicate with the control unit - Thiết bị không thể kết nối với module điều khiển

1. Ensure the vehicle ignition is ON position - Đảm bảo On chìa

2. Ensure the cable is in good condition and is securely attached to vehicle DLC - Đảm bảo cáp ở tình trạng tốt và được gắn chặt vào cổng DLC của xe

3. Ensure the battery is fully charged - Đảm bảo Ắc-quy được sạc đầy

4. Verify the system is configured for the vehicle - Xác minh cấu hình hệ thống cho xe

5. Ensure there is greeen check mark on the VCI icon of the device display - Đảm bảo đèn màu xanh lục trên biểu tượng VCI của màn hình thiết bị

6. Attempt to establish communication between the device and th VCI via USB cable - Cố gắng thiết lập giao tiếp giữa thiết bị và VCI thông qua cáp USB

7. If the problem persists, record the issue in a data log and submit to Dealer or contact Technical Support - Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy ghi lại sự cố trong nhật ký dữ liệu và gửi cho Đại lý hoặc liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật

 

huong-dan-sua-chua-loi-mat-ket-noi-he-thong-abs-obdvietnam5 

Hình 5: Các điều kiện cần kiểm tra được khuyến cáo từ máy Autel Ultra

 

Có nhiều yếu tố liên quan đến hiện tượng này, có thể là do dòng máy chẩn đoán này không thể kết nối được với hệ thống ABS trên xe Kia Sorento 2017 và nhiều yếu tố khách quan khác.

PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN THỆ THỐNG ABS

Để làm rõ được nguyên nhân của hiện tượng này, cùng OBD Việt Nam phân tích, đo kiểm và đánh giá chúng.

1. Kiểm tra nguồn cấp

Đầu tiên, Anh Em nên chuẩn bị cho mình các phần mềm tra cứu sơ đồ mạch điện để dễ phân tích một cách kỹ càng và dễ dàng.

Xem thêm

Phần mềm ô tô tra cứu sơ đồ mạch điện trên các dòng xe

 

huong-dan-sua-chua-loi-mat-ket-noi-he-thong-abs-obdvietnam6 

Hình 6: Kiểm tra - phân tích sơ đồ mạch điện hệ thống ABS

 

Đối với những trường hợp mất kết nối hệ thống ABS, đầu tiên ta nên kiểm tra nguồn cấp vào hệ thống, bao gồm cả nguồn dương và nguồn âm.

 

 huong-dan-sua-chua-loi-mat-ket-noi-he-thong-abs-obdvietnam7

Hình 7: Kiểm tra nguồn cấp vào

 

Kiểm tra nguồn dương tại 3 điểm, tương ứng với 3 cầu chì, và tại 1 điểm mass, tham khảo hình dưới.

 

huong-dan-sua-chua-loi-mat-ket-noi-he-thong-abs-obdvietnam8 

Hình 8: Kiểm tra nguồn dương được cấp vào hệ thống

 

huong-dan-sua-chua-loi-mat-ket-noi-he-thong-abs-obdvietnam9

Hình 9: Kiểm tra nguồn âm được cấp vào hệ thống

 

Trường hợp nguồn cấp tín hiệu nguồn cấp (+) và mass (-) đã đầy đủ, tiến hành kiểm tra các đường dây tín hiệu.

Xem thêm

 

2. Đo lại các đường dây tín hiệu

 

 huong-dan-sua-chua-loi-mat-ket-noi-he-thong-abs-obdvietnam10

Hình 10: Đo kiểm lại các đường dây tín hiệu

 

Vì module điều khiển hệ thống ABS đang có hiện tượng mất kết nối với module chính. Vì vậy ta tiến hành đo kiểm đường truyền tín hiệu CAN.

Như đã biết Controller Area Network (mạng CAN) là một chuẩn mạng cho xe ô tô, được thiết kế để các vi điều khiển và các thiết bị giao tiếp với nhau trong các ứng dụng mà không cần một máy chủ. Mạng CAN là một giao thức dựa trên tín hiệu, ban đầu được thiết kế cho hệ thống dây điện trên xe ô tô để tiết kiệm đồng, nhưng mạng CAN cũng được sử dụng trong nhiều trường hợp khác như trong các hệ thống tự động hóa công nghiệp hay hàng không. Xem thêm Chẩn Đoán Cơ Bản - Tìm Hiểu Về Mạng CAN Trên Ô Tô - Phần 1, tại đây !

 

huong-dan-sua-chua-loi-mat-ket-noi-he-thong-abs-obdvietnam11 

Hình 11: Kiểm tra đường truyền tín hiệu mạng CAN

 

Đường truyền CAN sẽ kết nối hộp ABS với những hệ thống khác trên xe và kết nối với hộp đồng hồ táp-lô. Nếu đường dây tín hiệu bị đứt sẽ mất kết nối và hệ thống ABS sẽ báo lỗi.

 

huong-dan-sua-chua-loi-mat-ket-noi-he-thong-abs-obdvietnam12

Hình 12: Kiểm tra các đường dây tín hiệu

 

Nếu đường dây tín hiệu với các hộp điều khiển khác vẫn đang tốt, nguồn cấp đầy đủ mà vẫn không kết nối được thì hộp ABS bị lỗi.

HƯỚNG DẪN ĐO KIỂM CÁC HỆ THỐNG

Chắc hẳn Anh Em đã biết về chức năng, cấu tạo của đường truyền mạng CAN trên ô tô. Tín hiệu mạng CAN là một dạng xung, điện áp nằm trong khoảng 2,5V (+-) 0,5V. Cụ thể hơn ở trên con xe Kia Sorento 2017 này, CAN ABS của nó sẽ có đường dây CAN high đi tới giắc JE02 và CAN LOW của nó cũng đi tới giắc JE02.

 

huong-dan-sua-chua-loi-mat-ket-noi-he-thong-abs-obdvietnam13

Hình 13: Hướng dẫn đo kiểm CAN

 

Nhiều Anh Em gặp hiện tượng này, khi liên hệ với tổng đâì hỗ trợ kỹ thuật của OBD Việt Nam thường sẽ được đề xuất là vệ sinh thật kỹ những giắc điện trên ô tô. Đặc biệt là giắc CAN thông thường cách nhận biết sẽ là những giắc có nhiều dây và có màu đỏ và trắng.

 

huong-dan-sua-chua-loi-mat-ket-noi-he-thong-abs-obdvietnam

Hình 14: Lưu ý không chích dây để đo kiểm

 

Lưu ý khi đo kiểm giắc CAN Anh Em không được chích dây để đo kiểm, mà nên cắt đường dây hoàn toàn. Nếu không cắt ra mà chỉ chích dây thì sẽ có điện đi từ 2 chiều từ hộp ABS ra và CAN từ các hộp khác truyền vào. Nếu hộp ABS bị lỗi mất tín hiệu mà không cắt dây ra thì sẽ không bắt được bệnh.

Trong trường hợp này, sẽ đo kiểm giắc JE02 nằm ở dưới học đồ, dưới bên phụ.

 

huong-dan-sua-chua-loi-mat-ket-noi-he-thong-abs-obdvietnam15

Hình 15: Phân tích giắc JE02

 

huong-dan-sua-chua-loi-mat-ket-noi-he-thong-abs-obdvietnam16

Hình 16: Vị trí và hình ảnh giắc JE02 trên xe

 

huong-dan-sua-chua-loi-mat-ket-noi-he-thong-abs-obdvietnam17

Hình 17: Đường dây truyền tín hiệu CAN ABS

 

Tiến hành đo tín hiệu CAN từ hộp ABS xuất ra và nhận biết được khi có CAN và không có CAN như thế nào. Tiến hành dùng máy đo xung trên máy chẩn đoán Autel Ultra.

 

huong-dan-sua-chua-loi-mat-ket-noi-he-thong-abs-obdvietnam18 

Hình 18: Tiến hành đo xung bằng máy chẩn đoán Autel Ultra

 

Ngoài việc sử dụng các dòng máy chẩn đoán cao cấp nâng cao như Autel Ultra, Anh Em cũng có thể sử dụng những thiết bị do xung chuyên dụng để kiểm tra

Xem thêm thiết Bị Đo Xung Đo Sóng Hantek 1008C

 

So sánh dạng xung CAN thu thập từ đường dây truyền tín hiệu của hộp điều khiển ABS với các mẫu xung chuẩn. Lúc này, nhận thấy hình dạng xung hiện hành khác so với xung chuẩn, nếu đo tín hiệu này bằng máy chẩn đoán thì vẫn nhận thấy có tín hiệu không nhận thấy được vấn đề.

 

huong-dan-sua-chua-loi-mat-ket-noi-he-thong-abs-obdvietnam19 

Hình 19: Hình dạng xung hiện hành khác với xung chuẩn

 

Sau khi kiểm tra lại hệ thống dây điện, xác định được cầu chì bị đứt do quá trình vận hành lâu ngày khi rửa xe hoặc nước mưa thấm vào làm rỉ sét cầu chì gây ra hiện tượng đứt hoặc kết nối kém. Lúc này tiến hành thay cầu chì, kiểm tra lại dữ liệu bằng máy chẩn đoán xem đã kết nối được với hệ thống ABS chưa ?


KẾT QUẢ SAU SỬA CHỮA

 

huong-dan-sua-chua-loi-mat-ket-noi-he-thong-abs-obdvietnam20

Hình 20: Sau khi làm lại đường dây + xoá lỗi

 

Sau khi vệ sinh và thay lại cầu chì mới, nối lại đường dây CAN ABS thì hiện tại hình dạng xung đã trùng với xung chuẩn. Thử kết nối lại hệ thống trên máy chẩn đoán ô tô Autel Ultra, kết quả là đã kết nối được với hệ thống ABS, không có mã lỗi được ghi nhận đồng thời cũng đèn báo ABS trên táp-lô cũng đã tắt.

XỬ LÝ MÃ LỖI THÀNH CÔNG !

 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng không kết nối được các hệ thống trên xe, như việc mất kết nối hệ thống ABS trên xe KIA Sorento 2017 này. Hi vọng thông qua Video này Anh Em có thể nhanh chóng khoanh vùng hư hỏng từ việc phân tích sơ đồ mạch điện và sử dụng các thiết bị chuyên dụng. Chúc Anh Em thành công !


 

Kết nối với chúng tôi để nhận được những thông tin sớm nhất nhé!       

Công ty Cổ phần OBD Việt Nam    

  • Hotline: 1800 64 64 47 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi