Phân Tích Mã Lỗi P0093 Trên Xe Hyundai County 2014 D4DD


PHÂN TÍCH MÃ LỖI P0093 TRÊN XE HYUNDAI COUNTY 2014 D4DD

 

Phân Tích Mã Lỗi P0093 Trên Xe Hyundai County 2014 D4DD

 

P0093: Fuel System Leak Detected - Phát hiện rò rỉ hệ thống nhiên liệu

1. Thông tin chung mã lỗi P0093: Fuel System Leak Detected - Phát hiện rò rỉ hệ thống nhiên liệu

1.1. Thông tin chung

Cảm biến áp suất Rail phát hiện áp suất tức thời trong ống Rail để gửi tín hiệu điện áp lên hộp ECM.

Nếu dòng nhiên liệu tới đường ống áp suất ống Rail qua cổng vào, phần cuối nó sẽ bị chặn với một cảm biến. Thành phần chính của cảm biến là một thiết bị bán dẫn được gắn trên màng cảm biến, dùng để chuyển áp suất thành tín hiệu điện. Tín hiệu do cảm biến tạo ra được đưa vào một mạch khuyếch đại tín hiệu và đưa đến ECM.

Tín hiệu đóng vai trò quan trọng không chỉ quyết định lượng phun nhiên liệu và thời gian phun của ECM mà nó còn gửi lệnh tới bộ điều chỉnh áp suất ống Rail để điều khiển áp suất nhiên liệu tiêu chuẩn của ECM.

1.2. Mô tả mã lỗi P0093: Fuel System Leak Detected - Phát hiện rò rỉ hệ thống nhiên liệu

Khi cảm biến áp suất ống rail bất thường, đường ống rail và nhiên liệu bị rò rĩ của hệ thống áp suất cao đến từ đường ống rail được phát hiện trên góc quay 180 độ. ECM nhận biết đây là lỗi và mã lỗi được thiết lập. Các nguyên nhân có thể là lỗi cảm biến áp suất nhiên liệu và rò rỉ đường nhiên liệu cao áp. ECM sẽ dừng động cơ khi nhiên liệu bị rò rỉ.

1.3. Các nguyên nhân dẫn đến mã lỗi P0093: Fuel System Leak Detected - Phát hiện rò rỉ hệ thống nhiên liệu

 • Hệ thống nhiên liệu áp suất cao bị rò rỉ
 • Lỗi cảm biến áp suất ống rail

1.4. Vị trí Phát hiện rò rỉ hệ thống nhiên liệu

 

Hình 1: Vị trí Phát hiện rò rỉ hệ thống nhiên liệu

Hình 1: Vị trí Phát hiện rò rỉ hệ thống nhiên liệu

 

1.5. Thông số tiêu chuẩn của cảm biến áp suất ống rail

 

Hình 2: Thông số tiêu chuẩn của cảm biến áp suất ống rail

Hình 2: Thông số tiêu chuẩn của cảm biến áp suất ống rail

 

Hình 3: Thông số tiêu chuẩn của cảm biến áp suất ống rail

 

Hình 3: Thông số tiêu chuẩn của cảm biến áp suất ống rail

 

Hình 4: Thông số tiêu chuẩn của cảm biến áp suất ống rail

Hình 4: Thông số tiêu chuẩn của cảm biến áp suất ống rail

 

1.6 Sơ đồ mạch điện và đồ thị dạng sóng

 

Hình 5: Sơ đồ mạch điện hệ thống

Hình 5: Sơ đồ mạch điện hệ thống 

 

Hình 6: Đồ thị dạng sóng

 

Hình 6: Đồ thị dạng sóng

 

2. Quy trình xử lý mã lỗi P0093: Fuel System Leak Detected - Phát hiện rò rỉ hệ thống nhiên liệu

2.1. Giám sát dữ liệu thiết bị chẩn đoán

- Bước 1: Kết nối thiết bị chẩn đoán đến giắc chẩn đoán

- Bước 2: Làm nóng động cơ đến nhiệt độ hoạt động bình thường

- Bước 3: Mở các thiết bị điện và tắt điều hòa OFF

- Bước 4: Theo dõi thông số “Rail Pressure” trên thiết bị chẩn đoán

Giá trị tiêu chuẩn: 400±20 bar ở chế độ không tải 

 

Hình 7: Kiểm tra giá trị “Rail pressure” ở chế độ không tải sau khi hâm nóng động cơ.

Hình 7: Kiểm tra giá trị “Rail pressure” ở chế độ không tải sau khi hâm nóng động cơ.

 

Hình 8: Kiểm tra giá trị “Rail pressure” ở chế độ không tải sau khi hâm nóng động cơ.

 

Hình 8: Kiểm tra giá trị “Rail pressure” ở chế độ không tải sau khi hâm nóng động cơ.

 

Theo dõi áp suất thay đổi của cảm biến áp suất rail sau khi khởi động động cơ. Xấp xỉ 400 bar ở chế độ không tải (750rpm) và nó rất quan trọng để kiểm tra hiệu suất của bộ điều áp. Kiểm tra hiệu suất này tỉ lệ 36,5% dữ liệu được hiển thị. Dữ liệu dịch vụ tăng dựa trên điều kiện tăng tốc và tải và áp suất rail tăng lên tối đa 1400bar, hiệu suất của bộ điều áp tăng tới 95%. 

2.2 Kiểm tra cực và giắc nối

 • Nhiều trục trặc trong hệ thống điện là do các nguyên nhân bởi các chân cực, các giắc điện.
 • Nhiều lỗi cũng có thể gây bởi các thiết bị từ hệ thống điện khác hoặc hư hỏng do hóa chất
 • Kiểm tra kỹ các giắc nối xem có bị lỏng không, kết nối kém, uốn cong, ăn mòn, nhiễm bẩn, hư hỏng hoặc hư hỏng.

Có lỗi xảy ra không?

Tiến hành “kiểm tra xe sau sửa chữa”
Không Tiến hành “Kiểm tra mạch tín hiệu”

 

2.3. Kiểm tra mạch tín hiệu

2.3.1. Kiểm tra tín hiệu điện áp 

- (1) Ngắt kết nối giắc cảm biến áp suất nhiên liệu (E13)

- (2) Bật khóa điện ON. Động cơ dừng.

- (3) Đo điện áp giữa chân số 2 của giắc cảm biến áp suất nhiên liệu với mass thân xe

 

Hình 9: Đo điện áp giữa chân số 2 của giắc cảm biến áp suất nhiên liệu với mass thân xe

Hình 9: Đo điện áp giữa chân số 2 của giắc cảm biến áp suất nhiên liệu với mass thân xe

 

Hình 10: Kiểm tra tín hiệu điện áp

 

Hình 10: Kiểm tra tín hiệu điện áp 

 

Hình 11: Kiểm tra tín hiệu điện áp

 

Hình 11: Kiểm tra tín hiệu điện áp 

 

 • Giá trị tiêu chuẩn: nguồn tín hiệu áp cảm biến áp suất nhiên liệu xấp xỉ 1.0V

Chú ý: nguồn tín hiệu có thể có giá trị khác nhau tùy vào áp suất rail thay đổi.

Giá trị điện áp có nằm trong giá trị chuẩn?

Tới quy trình kiểm tra bộ phận
Không Hở mạch tín hiệu

 

2.3.2. Kiểm tra hở mạch tín hiệu

- (1) Tắt khóa điện OFF.

- (2) Ngắt kết nối giắc cảm biến áp suất nhiên liệu (E13) và giắc ECM (F39-2).

- (3) Đo điện trở giữa chân số 2 của giắc cảm biến áp suất nhiên liệu và chân số 20,31 của ECM (F39-2).

 

Hình 12: Đo điện trở giữa chân số 2 của giắc cảm biến áp suất nhiên liệu và chân số 20,31 của ECM

Hình 12: Đo điện trở giữa chân số 2 của giắc cảm biến áp suất nhiên liệu và chân số 20,31 của ECM

 

 • Giá trị tiêu chuẩn: dưới 1.0 Ω

Giá trị điện trở có nằm trong giá trị chuẩn không?

Tiến hành “kiểm tra ngắn mạch tín hiệu tới mass”
Không Sữa chữa hở mạch và tiến hành “kiểm tra xe sau sửa chữa”

 

2.3.3. Kiểm tra ngắn mạch tín hiệu tới mass

- (1) Tắt khóa điện OFF.

- (2) Ngắt kết nối giắc cảm biến áp suất nhiên liệu (E13) với giắc ECM(F39-2)

- (3) Đo điện trở giữa chân số 2 của giắc cảm biến áp suất nhiên liệu và mass thân xe

 

Hình 13: Đo điện trở giữa chân số 2 của giắc cảm biến áp suất nhiên liệu và mass thân xe

Hình 13: Đo điện trở giữa chân số 2 của giắc cảm biến áp suất nhiên liệu và mass thân xe

 

 • Giá trị tiêu chuẩn: vô cùng

Điện trở có nằm trong giá trị chuẩn?

Tiến hành “kiểm tra ngắn mạch tới nguồn”
Không Sửa chữa ngắn mạch tới mass và tiến hành “kiểm tra xe sau sửa chữa”

 

2.3.4. Kiểm tra ngắn mạch tín hiệu tới nguồn

- (1) Ngắt kết nối giắc của cảm biến áp suất nhiên liệu (E13) và giắc ECM (F39-2).

- (2) Bật khóa điện ON. Động cơ dừng.

- (3) Đo điện áp giữa chân số 2 của giắc cảm biến áp suất nhiên liệu và mass thân xe

 

Hình 14: Đo điện áp giữa chân số 2 của giắc cảm biến áp suất nhiên liệu và mass thân xe

Hình 14: Đo điện áp giữa chân số 2 của giắc cảm biến áp suất nhiên liệu và mass thân xe

 

Hình 15: Kiểm tra ngắn mạch tín hiệu tới nguồn

Hình 15: Kiểm tra ngắn mạch tín hiệu tới nguồn

 

 • Giá trị tiêu chuẩn: nhỏ hơn 0~0.1V

Giá trị điện áp có nằm trong giá trị chuẩn?

Tiến hành “kiểm tra mạch nguồn”
Không Sữa chữa ngắn mạch tới nguồn và tiến hành “kiểm tra xe sau sửa chữa”

 

2.5 Kiểm tra mạch nguồn

2.5.1. Kiểm tra nguồn điện áp

- (1) Ngắt kết nối giắc cảm biến áp suất nhiên liệu (E13)

- (2) Bật khóa điện ON. Động cơ dừng

- (3) Đo điện áp giữa chân số 1 của cảm biến áp suất nhiên liệu và mass thân xe

 

Hình 16: Đo điện áp giữa chân số 1 của cảm biến áp suất nhiên liệu và mass thân xe

Hình 16: Đo điện áp giữa chân số 1 của cảm biến áp suất nhiên liệu và mass thân xe

 

Hình 17: Kiểm tra mạch nguồn

 

Hình 17: Kiểm tra mạch nguồn

 

 • Giá trị tiêu chuẩn: xấp xỉ khoảng 5.17V

Điện áp có nằm trong giá trị tiêu chuẩn không?

Tiến hành “kiểm tra mạch mass”
Không Tiến hành “kiểm tra hở mạch nguồn”

 

2.5.2. Kiểm tra hở mạch nguồn

- (1) Tắt khóa điện OFF

- (2) Ngắt kết nối giắc cảm biến áp suất nhiên liệu (E13) và giắc ECM (F39-2)

- (3) Đo điện trở giữa chân số 1 của giắc cảm biến áp suất nhiên liệu và chân số 25 của giắc ECM (F39-2)

 

Hình 17: Đo điện trở giữa chân số 1 của giắc cảm biến áp suất nhiên liệu và chân số 25 của giắc ECM

 

Hình 17: Đo điện trở giữa chân số 1 của giắc cảm biến áp suất nhiên liệu và chân số 25 của giắc ECM

 

Điện trở có nằm trong giá trị tiêu chuẩn?

Tiến hành “ kiểm tra mạch nguồn ngắn mạch tới mass”
Không Sửa chữa hở mạch và tiến hành “kiểm tra xe sau sửa chữa”

 

2.5.3. Kiểm tra mạch nguồn ngắn mạch tới mass

- (1) Tắt khóa điện OFF

- (2) ngắt kết nối giắc của cảm biến áp suất nhiên liệu(E13) với giắc ECM (F39-2)

- (3) Đo điện trở giữa chân số 1 của giắc cảm biến áp suất nhiên liệu với mass thân xe

 

Hình 18: Đo điện trở giữa chân số 1 của giắc cảm biến áp suất nhiên liệu với mass thân xe

Hình 18: Đo điện trở giữa chân số 1 của giắc cảm biến áp suất nhiên liệu với mass thân xe

 

 • Giá trị tiêu chuẩn: vô cùng

Điện trở có nằm trong giá trị tiêu chuẩn?

Có  Tiến hành “kiểm tra mạch nguồn ngắn mạch tới nguồn”
Không Sữa chữa ngắn mạch tới mass và tiến hành “kiểm tra xe sau sữa chữa”

 

2.5.4. Kiểm tra mạch nguồn ngắn mạch tới nguồn

- (1) Ngắt kết nối giắc của cảm biến áp suất nhiên liệu(E13) với giắc ECM (F39-2)

- (2) Bật khóa điện ON. Động cơ dừng

- (3) Đo điện áp giữa chân số 1 của giắc cảm biến áp suất nhiên liệu với mass thân xe

 

Hình 19: Đo điện áp giữa chân số 1 của giắc cảm biến áp suất nhiên liệu với mass thân xe

Hình 19: Đo điện áp giữa chân số 1 của giắc cảm biến áp suất nhiên liệu với mass thân xe

 

Hình 20: Kiểm tra mạch nguồn ngắn mạch tới nguồn

 

Hình 20: Kiểm tra mạch nguồn ngắn mạch tới nguồn

 

 • Giá trị tiêu chuẩn: dưới 0-0.1V

Điện áp có nằm trong giá trị chuẩn?

Tiến hành “kiểm tra mạch nối mass”
Không Sửa chữa ngắn mạch tới nguồn và tiến hành “kiểm tra xe sau sửa chữa”

2.6. Kiểm tra mạch nối mass

2.6.1. Kiểm tra sụt áp tới mass

- (1) Ngắt kết nối giắc cảm biến áp suất nhiên liệu (E13)

- (2) Bật khóa điện ON. Động cơ dừng

- (3) Đo độ sụt áp giữa chân số 3 của giắc cảm biến nhiên liệu và mass thân xe

 

Hình 22: Đo độ sụt áp giữa chân số 3 của giắc cảm biến nhiên liệu và mass thân xe

Hình 22: Đo độ sụt áp giữa chân số 3 của giắc cảm biến nhiên liệu và mass thân xe

 

Hình 23: Đo độ sụt áp giữa chân số 3 của giắc cảm biến nhiên liệu và mass thân xe

Hình 23: Đo độ sụt áp giữa chân số 3 của giắc cảm biến nhiên liệu và mass thân xe

 

 • Giá trị tiêu chuẩn: độ sụt áp nằm trong khoảng 200mV

Giá trị điện áp có nằm trong giá trị chuẩn?

Tiến hành “kiểm tra hở mạch mass”
Không Sửa chữa giắc nối hoặc điện trở và tiến hành “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

 

2.6.2. Kiểm tra hở mạch mass

- (1) Tắt khóa điện OFF

- (2) Ngắt kết nối giắc cảm biến áp suất nhiên liệu (E13) và giắc ECM (F39-2)

- (3) Đo điện trở giữa chân số 3 giắc cảm biến áp suất nhiên liệu với chân số 33 của giắc ECM (F39-2)

 

Hình 24: Đo điện trở giữa chân số 3 giắc cảm biến áp suất nhiên liệu với chân số 33 của giắc ECM

Hình 24: Đo điện trở giữa chân số 3 giắc cảm biến áp suất nhiên liệu với chân số 33 của giắc ECM

 

 • Giá trị tiêu chuẩn: dưới 1.0 Ω

Điện trở có nằm trong giá trị tiêu chuẩn?

Đi đến “ Kiểm tra bộ phận”
Không Sửa chữa hở mạch và đi tới “ Kiểm tra xe sau sữa chữa”

 

3. Kiểm tra bộ phận 

Kiểm tra cảm biến áp suất nhiên liệu

- (1) Tắt khóa điện OFF

- (2) kết nối lại giắc của cảm biến áp suất nhiên liệu (E13)

- (3) Khởi động động cơ và so sánh áp suất nhiên liệu và điện áp tín hiệu áp suất nhiên liệu theo điều kiện phát hiện

Giá trị của áp suất nhiên liệu và tín hiệu điện áp thay đổi với điều kiện lái xe tùy theo điều kiện xuất hiện mã lỗi. Trong trường hợp không an toàn, hãy chắc chắn kiểm tra áp suất rail ở mức 450 bar và lượng nhiên liệu bị giới hạn xuống dưới 63mm³

 

Hình 25: Giá trị áp suất nhiên liệu khi bật khóa điện ON

Hình 25: Giá trị áp suất nhiên liệu khi bật khóa điện ON

 

Hình 26: Giá trị áp suất nhiên liệu ở chế độ không tải

Hình 26: Giá trị áp suất nhiên liệu ở chế độ không tải

 

Hình 27: Giá trị áp suất nhiên liệu tại vòng tua 1000rpm

Hình 27: Giá trị áp suất nhiên liệu tại vòng tua 1000rpm

 

Hình 28: Giá trị áp suất nhiên liệu tại vòng tua 1500rpm

Hình 28: Giá trị áp suất nhiên liệu tại vòng tua 1500rpm

 

Hình 29: Giá trị áp suất nhiên liệu tại vòng tua 2000rpm

Hình 29: Giá trị áp suất nhiên liệu tại vòng tua 2000rpm

 

Hình 30: Giá trị áp suất nhiên liệu tại vòng tua 2500rpm

Hình 30: Giá trị áp suất nhiên liệu tại vòng tua 2500rpm

 

Giá trị đo được có nằm trong giá trị tiêu chuẩn?

Có  Tiến hành đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.
Không Thay thế cảm biến áp suất nhiên liệu và đi đến bước “kiểm tra xe sau sữa chữa”

 

4. Kiểm tra sau sửa chữa

Sau khi sửa chữa, điều cần thiết là xác minh rằng lỗi đã được sửa.

 • Kết nối thiết bị chẩn đoán và chọn “Chẩn đoán mã lỗi” và xóa lỗi DTC.
 • Lái xe dưới điều kiện xảy ra mã lỗi

Mã lỗi có xuất hiện ?

Áp dụng quy trình xử lí sự cố
Không Hệ thống hoạt động tốt 

 Xem thêm: Phân Tích Mã Lỗi Trên Xe Hyundai County D4DD 2014 !

 


 

Hy vọng với bài Phân Tích Mã Lỗi P0093 trên Xe Hyundai County 2014 D4DD, các bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm trong quá trình sửa chữa. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

 Kết nối với chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất:

 

 Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

  Hotline: 1800 64 64 47

 

  

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi