Phân Tích Mã Lỗi Trên Xe Hyundai County D4DD 2014


PHÂN TÍCH MÃ LỖI P0501 TRÊN XE HYUNDAI COUNTY D4DD 2014

 

Phân Tích Mã Lỗi Trên Xe Hyundai County D4DD 2014

 

P0501 Vehicle Speed Sensor(VSS) Signal Invalid (Không có tin hiệu cảm biến tốc độ xe)

1. Thông tin chung

1.1. Mô tả chung

Cảm biến tốc độ xe là loại cảm biến Hall phát hiện tốc độ xe bằng cách nhận biết tốc độ quay của trục thứ cấp hộp số. Nếu cảm biến tốc độ xe gửi tín hiệu đến ECM, tín hiệu không chỉ được sử dụng cho hiệu chỉnh lượng nhiên liệu tối ưu với vòng quay động cơ hiện tại và tốc độ xe mà còn cho đồng hồ tốc độ xe và thông tin xe tới ETACS.

1.2. Mô tả mã lỗi

Nếu tín hiệu tốc độ xe được phát hiện thay đổi đột ngột trên 100km/h trong 524.3ms trở lên, ECM đánh giá đây là lỗi và DTC được thiết lập. Nguyên nhân có thể là do trục trặc cảm biến hoặc nhiễu tín hiệu vào chân 27 của hộp ECM (F39-4). Tốc độ xe sẽ thay đổi nhanh chóng và ECM không thể nhận diện số. Không thể điều khiển PTO (nếu được trang bị).

1.3. Nguyên nhân hư hỏng

 • Lỗi cảm biến tốc độ bánh xe
 • Giắc hoặc mạch cảm biến hở hoặc ngắn mạch
 • Mạch cảm biến tốc độ bánh xe yếu điện
 • Lỗi hộp ECM

1.4. Triệu chứng

 • Sáng đèn động cơ (hoặc đèn Engine Service Soon)
 • Đồng hồ báo tốc độ có thể không hoạt động đúng
 • Lỗi khi chuyển số

1.5. Vị trí

 

Hình 1: Vị trí cảm biến tốc độ xe

Hình 1: Vị trí cảm biến tốc độ xe 

 

 

1.6. Sơ đồ mạch điện

 

Hình 2: Sơ đồ mạch điện của hệ thống

Hình 2: Sơ đồ mạch điện của hệ thống

 

Hình 3: Chân giắc cảm biến tốc độ xe

Hình 3: Chân giắc cảm biến tốc độ xe

 

 

1.7. Xung tín hiệu.

 

Hình 4: Xung tín hiệu cảm biến tốc độ xe

Hình 4: Xung tín hiệu cảm biến tốc độ xe

 

2. Hướng dẫn kiểm tra

 • Xem dữ liệu động trên thiết bị chẩn đoán
 • Kết nối thiết bị chẩn đoán với cổng OBD
 • Làm nóng động cơ đến nhiệt độ hoạt động bình thường.
 • Tắt các phụ tải điện và điều hòa không khí.
 • Theo dõi thông số "Tốc độ xe" trên máy chẩn đoán

 

Hình 5: Kiểm tra & đánh giá dữ liệu động của xe

Hình 5: Kiểm tra & đánh giá dữ liệu động của xe

 

Hình 6: Kiểm tra & đánh giá dữ liệu động của xe

Hình 6: Kiểm tra & đánh giá dữ liệu động của xe

 

Hình 7: Kiểm tra & đánh giá dữ liệu động của xe

Hình 7: Kiểm tra & đánh giá dữ liệu động của xe

 

Hình 8: Kiểm tra & đánh giá dữ liệu động của xe

Hình 8: Kiểm tra & đánh giá dữ liệu động của xe

 

 

Hình 9: Kiểm tra đường dây và giắc kết nối

Hình 9: Kiểm tra và đánh giá dữ liệu động của xe

 

Hình 10: Kiểm tra & đánh giá dữ liệu động của xe

Hình 10: Kiểm tra & đánh giá dữ liệu động của xe

 

Hình 11: Kiểm tra đường dây và giắc kết nối

Hình 11: Kiểm tra và đánh giá dữ liệu động của xe

 

KIỂM TRA ĐƯỜNG DÂY VÀ GIẮC KẾT NỐI

- Nhiều trục trặc trong hệ thống điện là do đường dây truyển tải điện kém và các giắc kết nối

- Lỗi cũng có thể do nhiễu từ các hệ thống điện khác và hư hỏng cơ học hoặc hóa học.

- Kiểm tra kỹ các đầu nối xem có bị lỏng không, kết nối kém, uốn cong, ăn mòn, nhiễm bẩn, hư hỏng

Vấn đề có được tìm thấy?

Sửa chữa khi cần thiết và sau đó chuyển đến quy trình "Xác minh sau sửa chữa xe".
Không Chuyển đến quy trình "Kiểm tra mạch tín hiệu".

KIỂM TRA MẠCH TÍN HIỆU 

1. Kiểm tra mạch tín hiệu

 • Tháo giắc nối cảm biến tốc độ xe (F48).
 • Bật chìa khóa ON. Nổ máy.
 • Đo điện áp giữa chân số 4 của giắc nối cảm biến tốc độ xe và mass.

 

Hình 12: Đo điện áp giữa chân số 4 của giắc nối cảm biến tốc độ xe và mass.

Hình 12: Đo điện áp giữa chân số 4 của giắc nối cảm biến tốc độ xe và mass.

 

Hình 13: Kiểm tra & đánh giá dữ liệu động của xe

Hình 13: Kiểm tra & đánh giá dữ liệu động của xe

 

Hình 14: Kiểm tra & đánh giá thông số kỹ thuật nguồn tín hiệu cảm biến tốc độ xe

Hình 14: Kiểm tra & đánh giá thông số kỹ thuật  nguồn tín hiệu cảm biến tốc độ xe 

Thông số kỹ thuật: Nguồn của tín hiệu cảm biến tốc độ xe xấp xỉ. 15,09 V

Điện áp đo được có giống thông số kỹ thuật?

Chuyển đến quy trình "Kiểm tra mạch tiếp mass".
Không Chuyển đến quy trình "Kiểm tra hở mạch tín hiệu".

2. Kiểm tra hở mạch tín hiệu

 • Tắt chìa.
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và giắc nối ECM (M25-3).
 • Đo điện trở giữa chân số 4 của giắc cảm biến tốc độ xe và chân số 27 của giắc nối ECM (F39-4).

 

Hình 15: - Đo điện trở giữa chân số 4 của giắc cảm biến tốc độ xe và chân số 27 của giắc nối ECM

Hình 15: - Đo điện trở giữa chân số 4 của giắc cảm biến tốc độ xe và chân số 27 của giắc nối ECM 

 

Thông số kỹ thuật: Thông mạch (Dưới 1,0 Ω)

Điện trở đo được có giống thông số kỹ thuật?

Chuyển đến quy trình "Kiểm tra ngắn mạch nguồn cảm biến".
Không Sửa chữa chỗ hở mạch và sau đó đi đến quy trình "Xác minh sau sửa chữa xe".

3.Kiểm tra ngắn mạch nguồn cảm biến

 • Ngắt kết nối giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và giắc nối ECM (M25-3).
 • Bật chìa khóa ON. Không nổ máy.
 • Đo điện áp giữa chân số 4 của giắc cảm biến tốc độ xe và mass

 

Hình 16: Đo điện áp giữa chân số 4 của giắc cảm biến tốc độ xe và mass

Hình 16: Đo điện áp giữa chân số 4 của giắc cảm biến tốc độ xe và mass

 

Thông số kỹ thuật: Dưới 0 ~ 0,1V

 

Hình 16: Đo điện áp giữa chân số 4 của giắc cảm biến tốc độ xe và mass

Hình 17: Thông số kỹ thuật: Dưới 0 ~ 0,1V

 

Điện áp đo được có giống thông số kỹ thuật?

Chuyển đến quy trình "Kiểm tra ngắn mạch tiếp mass".
Không Sửa chữa chổ hở trên mạch nguồn sau đó chuyển đến quy trình "Xác minh sau sửa chữa xe"

4. Kiểm tra ngắn mạch mass

 • Tắt chìa.
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và giắc nối ECM (M25-3).
 • Đo điện trở giữa chân số 4 của giắc cảm biến tốc độ xe và mass.

 

Hình 18: Đo điện trở giữa chân số 4 của giắc cảm biến tốc độ xe và mass

Hình 18: Đo điện trở giữa chân số 4 của giắc cảm biến tốc độ xe và mass

 

Thông số kỹ thuật: Vô cùng

Điện trở đo được có giống thông số kỹ thuật?

Chuyển đến quy trình "Kiểm tra nguồn điện".
Không Sửa chữa chỗ ngắn mạch tiếp mass sau đó đi đến quy trình "Xác minh sau sửa chữa xe"

KIỂM TRA NGUỒN ĐIỆN

1. Kiểm tra điện áp nguồn

 • Ngắt kết nối giắc cảm biến tốc độ xe (F48)
 • Bật chìa khóa ON. Nổ máy.
 • Đo điện trở giữa chân số 2 của giắc cảm biến tốc độ xe và mass.

 

Hình 19: Đo điện trở giữa chân số 2 của giắc cảm biến tốc độ xe và mass

Hình 19: Đo điện trở giữa chân số 2 của giắc cảm biến tốc độ xe và mass

 

Thông số kỹ thuật: Nguồn cảm biến tốc độ xe B + V

Điện áp đo được có giống thông số kỹ thuật?

Chuyển đến quy trình "Kiểm tra mạch tiếp mass".
Không Chuyển đến quy trình "Kiểm tra hở mạch nguồn"

2. Kiểm tra hở mạch nguồn:

 • Tắt chìa.
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và giắc nối ECM (M25-3).
 • Đo điện trở giữa chân số 2 của giắc cảm biến tốc độ xe và cầu chì 11 (10A).

 

Hình 20: Đo điện trở giữa chân số 2 Hình 20: Đo điện trở giữa chân số 2 của giắc cảm biến tốc độ xe và cầu chì 11của giắc cảm biến tốc độ xe và cầu chì 11

Hình 20: Đo điện trở giữa chân số 2 của giắc cảm biến tốc độ xe và cầu chì 11

 

Thông số kỹ thuật: Thông mạch (Dưới 1,0 Ω)

Điện trở đo được có giống thông số kỹ thuật?

Chuyển đến quy trình "Kiểm tra mạch tiếp mass".
Không  Sửa chữa chổ hở mạch sau đó đi đến quy trình "Xác minh sau sửa chữa xe"

KIỂM TRA MẠCH TIẾP MASS

1. Kiểm tra sụt áp mạch tiếp mass

 • Ngắt kết nối giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và giắc nối ECM (M25-3).
 • Bật chìa khóa ON. Không nổ máy.
 • Đo mức sụt áp giữa chân số 3 của giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và mass.

 

Hình 21: Đo mức sụt áp giữa chân số 3 của giHình 21: Đo mức sụt áp giữa chân số 3 của giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và massắc cảm biến tốc độ xe (F48) và mass

Hình 21: Đo mức sụt áp giữa chân số 3 của giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và mass

 

Thông số kỹ thuật: Mức sụt áp trong khoảng 200mV

Độ sụt điện áp đo được nằm trong phạm vi của thông số kỹ thuật?

Có  Chuyển đến quy trình "Kiểm tra hở mạch tiếp mass".
Không Sửa chữa nguyên nhân gây ra sụt áp sau đó chuyển đến "Xác minh sau sửa chữa xe"

2. Kiểm tra hở mạch tiếp mass.

 • Tắt chìa.
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và giắc nối ECM (M25-3).
 • Đo điện trở giữa chân số 3 của giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và mass.

 

Đo điện trở giữa chân số 3 của giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và mass

Hình 22: Đo điện trở giữa chân số 3 của giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và mass

 

Đặc điểm kỹ thuật: Thông mạch (Dưới 1,0 Ω)

Điện trở đo được có giống thông số kỹ thuật?

Chuyển đến quy trình "Kiểm tra các chi tiết/bộ phận".
Không Sửa chữa hở mạch sau đó đi đến quy trình "Xác minh sau sửa chữa xe".

KIỂM TRA CHI TIẾT TỪNG BỘ PHẬN 

1. Kiểm tra xung tín hiệu của cảm biến tốc độ bánh xe.

 • Bật chìa khóa ON. Không nổ máy.
 • Kết nối giắc cảm biến tốc độ xe (F48) và giắc nối ECM (M39-3).
 • Kết nối máy đo xung với chân số 4 của giắc cảm biến tốc độ xe.
 • Kiểm tra xung cảm biến tốc độ xe trong điều kiện hoạt động bình thường khi lái xe.

Thông số kỹ thuật

 

Hình 23: Dạng xung cảm biến tốc độ

Hình 23: Dạng xung cảm biến tốc độ

 

Dạng xung cảm biến tốc độ xe có bình thường không?

Chuyển đến quy trình "Xác minh sau sửa chữa xe".
Không Thay thế cảm biến tốc độ xe sau đó đi đến quy trình "Xác minh sau sửa chữa xe".

XÁC MINH SAU SỬA CHỮA

 • Sau khi sửa chữa, điều cần thiết là xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa.
 • Kết nối thiết bị chẩn đoán và chọn chế độ “Mã lỗi chẩn đoán (DTCs)” sau đó xóa DTC.
 • Lái xe trong các điều kiện ghi trong hồ sơ lỗi.
 • Kiểm tra xem DTC có lặp lại bằng cách chẩn đoán bằng thiết bị chẩn đoán không.

DTC có lặp lại không?

Chuyển đến quy trình sửa chữa DTC.
Không  Hệ thống hoạt động bình thường

 

 KẾT THÚC.

Xem thêm các bài viết phân tích mã lỗi, tại đây !


Hy vọng với bài Phân Tích Mã Lỗi Trên Xe Hyundai County D4DD 2014, các bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm trong quá trình sửa chữa. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :

 • Bộ phận CSKH phía Nam: 0913 92 75 79
 • Bộ phận CSKH phía Bắc: 0911 140 141

 

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0237: Boost Pressure Sensor Fault

Cảm biến áp suất khí nạp được lắp vào đường ống nạp. Cảm biến áp suất khí nạp xuất ra ..

OBD Việt Nam Thông Báo Lịch Nghỉ Quốc Khánh 02/09/2023

OBD Việt Nam mong Quý Khách hàng thông cảm khi không hỗ trợ kịp thời thông qua các phương tiện ..

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0218: Transmission Fluid Overtemperature

Sau khi bôi trơn các bộ phận bên trong, dầu quay lại bể chứa. Cảm biến nhiệt độ dầu hộp ..

Hướng Dẫn Kiểm Tra Kiểm Tra Kim Phun Máy Xăng Cho Ô Tô

Các lỗi hoặc sự cố liên quan đến hệ thống kim phun là một trong những pan bệnh dễ bắt ..

Tăng Doanh Thu Nhà Hàng - Khách Sạn Nhờ Lắp Sạc Xe Ô Tô Điện

Việc trang bị và lắp đặt các sạc phin ô tô điện tại Khách sạn, nhà hàng rất cần thiết ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi