Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Kỹ Thuật Viên Chẩn Đoán – Điều Hòa Không Khí Tự Động

 

CHIA SẺ MIỄN PHÍ TÀI LIỆU KỸ THUẬT VIÊN CHẨN ĐOÁN – ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG

 

chia-se-tai-lieu-dieu-hoa-khong-khi-tu-dong-tren-o-to-obdvietnam (1)

 

NỘI DUNG CHÍNH TÀI LIỆU ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG

Tài liệu đào tạo về máy chẩn đoán cầm tay OBD được chia sẽ miễn phí cho Anh/Em có những chương chính như sau:

1. Khái quát chung về hệ thống điều hòa không khí tự động

2. Các bộ phận của hệ thống điều hòa không khí tự động

3. Chức năng

4. Kiểm tra

 

chia-se-tai-lieu-dieu-hoa-khong-khi-tu-dong-tren-o-to-obdvietnam (1)1 

Hình 1:Nội dung chính tài liệu điều hòa không khí tự động

 

KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG

Hệ  thống  điều  hoà  không  khí  tự  động  được  kích  hoạt bằng cách đặt nhiệt độ mong muốn bằng núm chọn nhiệt độ và ấn vào công tắc AUTO. Hệ thống sẽ điều chỉnh ngay lập tức và duy trì nhiệt độ ở mức đã thiết lập nhờ chức năng điều khiển tự động của ECU.

 

 chia-se-tai-lieu-dieu-hoa-khong-khi-tu-dong-tren-o-to-obdvietnam (1)2

Hình 2: Khái quát về hệ thống điều hòa không khí tự động

 

CÁC BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG

Hệ thống điều hoà không khí tự động có các bộ phận sau đây:

 1. ECU điều khiển A/C (hoặc bộ khuyếch đại A/C)
 2. ECU động cơ
 3. Bảng điều khiển
 4. Cảm biến nhiệt độ trong xe
 5. Cảm biến nhiệt độ ngoài xe
 6. Cảm biến nhiệt độ mặt trời
 7. Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh
 8. Cảm biến nhiệt độ nước (ECU động cơ gửi tín hiệu này)
 9. Công tắc áp suất của A/C
 10. Mô tơ trợ động trộn khí
 11. Mô tơ trợ động dẫn khí vào
 12. Mô tơ trợ động thổi khí
 13. Mô tơ quạt gió
 14. Bộ điều khiển quạt gió (điều khiển mô tơ quạt gió) ở một số kiểu xe, các cụm chi tiết sau đây cũng được sử dụng để điều hoà không khí tự động
 • Cảm biến ống gió
 • Cảm biến khói ngoài xe

 

chia-se-tai-lieu-dieu-hoa-khong-khi-tu-dong-tren-o-to-obdvietnam (1)3 

Hình 3: Các bộ phận của hệ thống điều hòa không khí tự động

ECU

ECU tính toán nhiệt độ và lượng không khí được hút vào và quyết định xem chớp thông gió nào sẽ được sử dụng dựa trên nhiệt độ được xác định bởi mỗi cảm biến và nhiệt độ mong muốn xác lập ban đầu.

Những giá trị này được sử dụng để điều khiển vị trí cánh trộn khí, tốc độ mô tơ quạt gió và vị trí cánh điều tiết thổi khí

Lưu ý: Ở một số kiểu xe, hệ thống thông tin đa chiều (MPX) được sử dụng để truyền các tín hiệu điều khiển từ bảng điều khiển tới ECU điều khiển A/C.

 

chia-se-tai-lieu-dieu-hoa-khong-khi-tu-dong-tren-o-to-obdvietnam (1)4

Hình 4: ECU

 

CẢM BIẾN

BỘ PHẬN

CẤU TẠO

CHỨC NĂNG

Cảm biến nhiệt độ trong xe

Cảm biến nhiệt độ trong xe là nhiệt điện trở được lắp trong  bảng  táp  lô  có  một  đầu  hút.  Đầu  hút  này  dùng không khí được thổi vào từ quạt gió để hút không khí bên trong xe nhằm phát hiện nhiệt độ trung bình trong xe.

 

Cảm biến phát hiện nhiệt độ trong xe dùng làm cơ sở cho việc điều khiển nhiệt độ.

 

Cảm biến nhiệt độ ngoài xe

Cảm biến nhiệt độ ngoài xe là một nhiệt điện trở và được lắp ở phía trước của giàn nóng để xác định nhiệt độ ngoài xe.

 

Cảm biến này phát hiện nhiệt độ ngoài xe để điều khiển thay đổi nhiệt độ trong xe do ảnh hưởng của nhiệt độ ngoài xe.

Cảm biến bức xạ mặt trời

Cảm biến bức xạ nắng mắt trời là một điốt quang và được lắp ở phía trên của bảng táp lô để xác định cường độ ánh sáng mặt trời.

 

Cảm biến này phát hiện cường độ ánh sáng mặt trời dùng để điều khiển sự thay đổi nhiệt độ trong xe do ảnh hưởng của tia nắng mặt trời.

Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh

Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh dùng một nhiệt điện trở và được lắp ở giàn lạnh để phát hiện nhiệt độ của không khí khi đi qua giàn lạnh (nhiệt độ bề mặt của giàn lạnh).

Nó  được  dùng  để  ngăn  chặn  đóng  băng  bề  mặt  giàn lạnh, điều khiển nhiệt độ và điều khiển luồn khí trong thời gian quá độ.

Cảm biến nhiệt độ nước

 

 

Cảm biến nhiệt độ nước là một nhiệt điện trở. Nó phát hiện nhiệt độ nước làm mát dựa vào cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ. Tín hiệu này được truyền từ ECU động cơ.

 

Nó được sử dụng để điều khiển nhiệt độ , điều khiển việc hâm nóng không khí v.v..

 

 

chia-se-tai-lieu-dieu-hoa-khong-khi-tu-dong-tren-o-to-obdvietnam (1)5 

Hình 5: Cảm biến

 

CHỨC NĂNG

NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ CỬA RA

Để nhanh chóng điều chỉnh nhiệt độ trong xe theo nhiệt độ đặt trước, ECU tính toán nhiệt độ không khí cửa ra (TAO) dựa trên thông tin được truyền từ mỗi cảm biến. Việc tính toán nhiệt độ không khí cửa ra (TAO) được dựa trên nhiệt độ trong xe, nhiệt độ ngoài xe và cường độ ánh sáng mặt trời liên quan đến nhiệt độ đã đặt trước. Mặc dù điều hoà tự động điều khiển nhiệt độ chủ yếu dựa vào thông tin nhiệt độ trong xe, nhưng nó cũng sử dụng thông tin về nhiệt độ ngoài xe và cường độ ánh sáng mặt trời để cho sự điều khiển được chính xác.

Nhiệt độ không khí cửa ra (TAO) được hạ thấp trong những điều kiện sau:

 • Nhiệt độ đặt trước thấp hơn
 • Nhiệt độ trong xe cao
 • Nhiệt độ bên ngoài xe cao
 • Cường độ ánh sáng mặt trời lớn.

 

chia-se-tai-lieu-dieu-hoa-khong-khi-tu-dong-tren-o-to-obdvietnam (1)6

Hình 6: Nhiệt độ không khí cửa ra

 

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ

Để điều chỉnh nhanh chóng nhiệt độ trong xe đạt được nhiệt độ đặt trước, nhiệt độ dòng khí được điều khiển bằng cách thay đổi tỷ lệ không khí nóng và không khí lạnh bằng cách điều chỉnh vị trí điều khiển cánh trộn khí (mở).

Một số loại xe, độ mở của van nước cũng thay đổi theo vị trí của cánh điều khiển.

Điều chỉnh cực đại MAX: Khi nhiệt độ được đặt ở MAX COOL (Lạnh nhất) hoặc MAX HOT (Nóng nhất), cánh điều khiển trộn khí sẽ ở hoàn toàn về phía COOL hoặc HOT mà không phụ thuộc vào giá trị TAO.

Điều khiển thông thường: Khi nhiệt độ đặt trước từ 18,5 đến 31,50C, thì vị trí cánh điều khiển trộn khí được điều khiển dựa trên giá trị TAO để điều chỉnh nhiệt độ trong xe theo nhiệt độ đặt trước.

Tính toán độ mở cánh điều tiết trộn khí: ECU cho dòng điện tới mô tơ trợ động để điều khiển độ mở của cánh điều khiển trộn khí nhằm điều chỉnh độ mở thực tế của cánh điều khiển được phát hiện bằng chiết áp theo độ mở xác định.

 

chia-se-tai-lieu-dieu-hoa-khong-khi-tu-dong-tren-o-to-obdvietnam (1)7 

Hình 7: Điều khiển nhiệt độ không khí

 

ĐIỀU KHIỂN VIỆC HÂM NÓNG

Khi dòng khí được thiết lập ở chế độ FOOT hoặc BI-LEVEL mà núm chọn tốc độ quạt gió được đặt ở vị trí AUTO, thì tốc độ quạt gió được điều khiển theo nhiệt độ nước làm mát.

Khi nhiệt độ nước làm mát thấp: Để tránh đưa vào xe gió lạnh, chức năng điều khiển hâm nóng sẽ hạn chế tốc độ quạt gió.

Khi hâm nóng không khí trong xe: Chức năng điều khiển hâm nóng không khí trong xe so sánh lượng không khíđược xác định bởi cảm biến nhiệt độ nước làm mát và lượng khí được tính toán từ TAO sau đó nó lấy giá trị nhỏ hơn và làm cho quạt quay ở tốc độ thấp hơn.

Sau khi hâm nóng không khí trong xe: Việc điều khiển hâm nóng không khí trong xe sẽ trở về trạng thái điều khiển bình thường dựa trên TAO.

 

chia-se-tai-lieu-dieu-hoa-khong-khi-tu-dong-tren-o-to-obdvietnam (1)8

Hình 8: Điều khiển việc hâm nóng

 

ĐIỀU KHIỂN DẪN KHÍ VÀO

Chức năng điều khiển dẫn khí vào thông thường là để đưa không khí từ bên ngoài vào. Khi chênh lệch nhiệt độ trong xe và nhiệt độ đặt trước là lớn, thì chức năng điều khiển dẫn khí vào tự động bật về chế độ tuần hoàn không khí trong xe để việc làm mát được hiệu quả hơn.

 

chia-se-tai-lieu-dieu-hoa-khong-khi-tu-dong-tren-o-to-obdvietnam (1)9

Hình 9: Điều khiển dẩn khí vào

 

KIỂM TRA

Trong hệ thống tự chẩn đoán, ECU truyền bất kỳ thông tin sự cố nào xảy ra trong đèn chỉ báo, các cảm biến và bộ chấp hành tới bảng điều khiển để hiện thị và thông báo cho kỹ thuật viên biết. Hệ thống này rất có ích cho việc chuẩn đoán vì các kết quả tự chẩn đoán được lưu trong bộ nhớ ngay cả sau khi tắt khoá điện OFF.

Kiểm tra tín hiệu chỉ báo: Các tín hiệu chỉ báo như các công tắc, hiển thị đặt nhiệt độ và kích hoạt tiếng kêu bíp có thể được kiểm tra.Các chỉ báo của công tắc và hiển thị đặt nhiệt độ hiện lên 4 lần rồi tắt.

Lưu ý: Ở một số xe, chỉ báo phát âm thanh cho việc kiểm tra hoạtđộng có thể kêu.

Kiểm tra cảm biến: Những sự cố trong quá khứ hoặc hiện tại của cảm biến có thể kiểm tra được. Khi phát hiện một hoặc nhiều sự cố, thì việc ấn lên công tắc A/C sẽ hiện thị lần lượt từng sự cố một.

 

chia-se-tai-lieu-dieu-hoa-khong-khi-tu-dong-tren-o-to-obdvietnam (1)10

Hình 10: Kiểm tra

 

NHẬN TÀI LIỆU, TẠI ĐÂY!!!

Bên cạnh tài liệu về các hệ thống của ô tô, tại OBD Việt Nam còn chia sẻ nhiều tài liệu thiết thực đến các bạn như: tài liệu chuyên ngành ô tô, tài liệu máy chẩn đoán, tài liệu tiếng anh chuyên ngành ô tô, tài liệu hướng dẫn sửa chữa,… Tất cả có trong CHIA SẺ TÀI LIỆU Ô TÔ.

Nếu thấy hay đừng quên Share cho bạn bè và người thân đang làm việc và học tập liên quan đến ngành Kỹ thuật ô tô. Hãy theo dõi Website của OBD Việt Nam để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!

 

XEM THÊM:

Chia Sẻ Tài Liệu Mã Lỗi Trên Dòng Xe Toyota Innova 2019
Chia Sẻ Tài Liệu Sơ Đồ Mạch Điện Xe Ford Ranger 2011-2017

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Hệ Thống ABS Của Hyundai


Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

Hotline: 1800 64 64 47 

Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất

Fanpage: Máy Chẩn Đoán Ô Tô Việt Nam

Youtube: OBD Việt Nam - Máy Chẩn Đoán Ô Tô

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi