Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi B1653: Driver Side Seat Position Sensor

CẨM NANG SỬA CHỮA MÃ LỖI B1653: DRIVER SIDE SEAT POSITION SENSOR (LỖI CẢM BIẾN VỊ TRÍ GHẾ BÊN TÀI)

 

cam-nang-sua-chua-ma-loi-o-to-b1653-obd-viet-nam

 

Thông tin xe: TOYOTA CAMRY V6-2.5L (2GR-FKS)

B1653: Driver side seat position sensor (lỗi cảm biến vị trí ghế bên tài)

 

Cùng OBD Việt Nam tìm hiểu thêm về mã lỗi B1653 nhé.

 

THÔNG TIN CHUNG

Mô tả mã lỗi

Mạch cảm biến vị trí ghế bao gồm cảm biến túi khí và cảm biến vị trí ghế. Mã lỗi B1653 thì được lưu trữ khi lỗi được phát hiện bên trong mạch cảm biến vị trí ghế.

 

Cẩm nang sửa chữa mã lỗi là chủ đề tổng hợp các quy trình xử lý mã lỗi trên các dòng xe được OBD Việt Nam tổng hợp và biên soạn dựa trên các tài liệu sửa chữa chuyên hãng và kinh nghiệm thực tế chi tiết theo từng bước, xem thêm:

Cẩm nang sửa chữa mã lỗi trên các dòng xe

 

Nguyên nhân hư hỏng

 • Phát hiện cảm biến túi khí bị ngắt mạch đến mass hoặc nguồn B+ hoặc bị hở mạch trong cảm biến vị trí ghế
 • Lỗi cảm biến vị trí ghế
 • Lỗi cảm biến túi khí

Triệu chứng

 • Sáng đèn báo lỗi túi khí.

 

Trên các dòng xe hiện đại ngày nay các hệ thống điện được trang bị rất nhiều để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, vì vậy việc sửa chữa và bảo dưỡng các hệ thống trên xe ngày càng phức tạp. Việc có cho mình bộ phần mềm để tra cứu sơ đồ mạch điện và hướng dẫn sửa chữa là vô cùng cần thiết.

Phần mềm tra cứu sơ đồ mạch điện, hướng dẫn sửa chữa trên nhiều dòng xe

 

Ví trí

 

cam-nang-sua-chua-ma-loi-o-to-b1653-obd-viet-nam-1 

Hình 1: Vị trí mã lỗi P1353

 

Sơ đồ mạch điện

 

 cam-nang-sua-chua-ma-loi-o-to-b1653-obd-viet-nam-2

Hình 2: Sơ đồ mạch điện

 

QUY TRÌNH XỬ LÝ MÃ LỖI B1653: DRIVER SIDE SEAT POSITION SENSOR (LỖI CẢM BIẾN VỊ TRÍ GHẾ BÊN TÀI)

Dưới đây là quy trình xử lý mã lỗi B1653, mời Anh/Em cùng theo dõi.

Bước 1: Kiểm tra điều khiển của xe

 • Chọn model đê kiểm tra
 • Kết quả

 

Kết quả kiểm tra

Bước thực hiện

For TMC Made

Đi đến bước số 2.2

For TMMK made

Đi đến bước số 2.0

 

Bước 2: Kiểm tra kết nối của các giắc nối

 • Khóa OFF
 • Ngắt kết nối giắc kết nối cộc- bình ắc qui
 • Lưu ý: Đợi hơn 90 giây sau khi ngắt kết nối cộc - để tắt hệ thống túi khí
 • Kiểm tra các đầu nối thì đã được kết nối đúng đến cảm biến túi khí dây công tắc đai an toàn và cảm biến ghế
 • Ok: Các giắc kết nối thì được kết nối chính xác

 

Tới bước 3

Không

Kết nối các giắc kết nối một cách đúng

 

Bước 3: Kiểm tra các giắc kết nối

 • Sửa ngắt kết nối các giắc kết nối từ cảm biến túi khí dây công tắt đai phía trước bên tài và cảm biến vị trí ghế
 • Kiểm tra các chân của giắc kết nối thì không bị biến dạng hoặc phá hủy
 • Ok các chân không bị biến dạng hoặc phá hủy

 

Có (OK)

Đi đến bước 4

Không ( NG)

Thay thế dây dưới sàn, dây số 3 của ghế phía trước bên trái hoặc kiểm tra dây công tắc đai an toàn ghế phía trước bên trái

 

Bước 4: Kiểm tra bối dây

 • Kết nối dây dưới sàn và dây số 3 của ghế bên trái phía trước đến dây công tắc đai an toàn ghế phía trước bên trái

 

cam-nang-sua-chua-ma-loi-o-to-b1653-obd-viet-nam-3

Hình 3: Kiểm tra bối dây

Trong đó:

1: Cảm biến vị trí ghế

2: Công tắc đai an toàn

3: Cảm biến túi khí

4: Dây số 3 của ghế trước trái

5: Dây sàn

6: Dây nối tắt

a: Mặt trước của bôi dây giắc kết nối (đến cảm biến túi khí)

b: Mặt trước của bối đây kết nối (dây số 3 của ghế trước trái)

 

 • Kết nối cộc - bình ắc quy
 • On chìa
 • Đo giá trị điện áp theo bảng bên dưới
 • Điện áp tiêu chuẩn

 

Giắt kết nối kiểm tra

Điều kiện

Thông số

G-2 (LSP+) – mass sườn

On chìa

Dưới 1V

G-1 (LSP-) - mass sường

On chìa

Dưới 1V

 

 

 

 • OFF Chìa
 • Ngắt kết nối cộc – bình ắc quy
 • Lưu ý: Đợi hơn 90 giây sau khi ngắt kết nối cộc – để tắt hệ thống túi khí
 • Dùng sợi dây câu tắt chân 25 (LSP+) và chân 26 (LSP-) của giắc kết nối B
 • Chú ý: Không kết nối chèn ép dây câu tắt vào các chân của giắc kết nối khi kết nối dây
 • Đo điện trở theo bảng bên dưới
 • Giá trị điện trở tiêu chuẩn:

 

Giắc kết nối kiểm tra

Điều kiện

Thông số

E-2 (LSP+) – E-1 (LSP-)

Thông mạch

Dưới 1 Ω

 

 • Ngắt kết nối dây nối tắt từ giắc kết nối B
 • Đo điện trở theo bảng bên dưới
 • Giá trị điện trở tiêu chuẩn:

 

Giắc kết nối kiểm tra

Điều kiện

Thông số

E-2 (LSP+) – E-1 (LSP-)

Thông mạch

1 MΩ hoặc cao hơn

E-2 (LSP+) – mass sườn

Thông mạch

1 MΩ hoặc cao hơn

E-1 (LSP-) – mass sườn

Thông mạch

1 MΩ hoặc cao hơn

 

 • Kết quả:

Có (OK)

Đi đến bước số 5

Không (NG)

Đi đến bước số 7

 

Bước 5: Kiểm tra mã lỗi

 • Kết nối giắc kết nối đến cảm biến túi khí và cảm biến vị trí ghế

 

 cam-nang-sua-chua-ma-loi-o-to-b1653-obd-viet-nam-4

Hình 4: Kiểm tra mã lỗi

 

 • Kết nối cộc – bình ắc qui
 • Mở khóa ON, và đợi 60 giây
 • Xóa lỗi lịch sử bằng cách: Body Electrical à SRS Airbag à Clear DTCs
 • OFF chìa
 • ON chìa, đợi hơn 60 giây
 • Kiểm tra mã lỗi bằng cách: Body Electrical à SRS Airbag à Trouble Codes
 • Lưu ý: Mã khác B1653 có thể xuất hiện tại thời điểm này nhưng nó không liên quan đến quá trình kiểm tra này
 • Kết quả

Có (OK)

Sử dụng phương pháp mô phỏng để kiểm tra

Không (NG)

Đi đến bước số 6

 

Bước 6: Kiểm tra cảm biến túi khí

 • ON chìa
 • Ngắt kết nối cộc – bình ắc quy
 • Lưu ý: Đợi hơn 90 giây sau khi ngắt kết nối cộc âm bình để tắt hệ thống túi khí
 • Thay thế cảm biến túi khí với 1 cái tốt hơn
 • Kết nối cộc - bình ắc quy
 • ON chìa đợi hơn 60 giây
 • Kiểm tra mã lỗi bằng cách: Body Electrical à SRS Airbag --> Trouble Codes

Có (OK)

Mã lỗi B1653 không xuất hiện

 

 • Mở khóa OFF
 • Lưu ý: Mã khác B1653 có thể xuất hiện tại thời điểm này nhưng nó không liên quan đến quá trình kiểm tra này
 • OFF chìa
 • Ngắt kết nối cộc - ắc quy
 • Lưu ý: Đợi hơn 90 giây sau khi ngắt kết nối cộc âm bình để tắt hệ thống túi khí
 • Khôi phục lại cảm biến túi khí đã được cài đặt đến vị trí ban đầu của nó

 

Có (OK)

Thay thế cảm biến túi khí

Không (NG)

Thay thế cảm biến vị trí ghế

 

Bước 7: Kiểm tra bối dây

 

 cam-nang-sua-chua-ma-loi-o-to-b1653-obd-viet-nam-5

Hình 5: Kiểm tra bối dây

 

1

Cảm biến vị trí ghế

2

Công tắt đai an toàn trước trái

3

Cảm biến túi khí

4

Dây số 3 của ghế trước trái

5

Dây sàn

6

Dây nối tắt

a

Mặt trước của bôi dây giắc kết nối (đến cảm biến túi khí)

b

Mặt trước của bối dây giắc kết nối (dây số 3 của ghế trước trái

 

 • Ngắt kết nối giắc kết nối của dây số 3 của ghế trước trái với công tắt đai an toàn ghế trước trái
 • Kết nối cộc – bình ắc qui
 • ON chìa
 • Đo giá trị điện áp theo bảng bên dưới:

Giắc kết nối kiểm tra

Điều kiện

Thông số

G-2 (LSP+) – mass sườn

ON chìa

Dưới 1V

G-1 (LSP-) – mass sườn

ON chìa

Dưới 1V

 

 • OFF chìa
 • Ngắt kết nối cộc – bình ắc qui
 • Lưu ý: Đợi hơn 90 giây sau khi ngắt kết nối cộc – để tắt hệ thống túi khí
 • Dùng sợi dây câu tắt chân 25 (LSP+) và chân 26 (LSP-) của giắc kết nối B
 • Chú ý: Không kết nối chèn ép dây câu tắt vào các chân của giắc kết nối khi kết nối dây
 • Đo điện trở theo bảng bên dưới
 • Giá trị điện trở tiêu chuẩn:

Giắc kết nối kiểm tra

Điều kiện

Thông số

E-2 (LSP+) – E-1 (LSP-)

Thông mạch

Dưới 1 Ω

 

 • Ngắt kết nối dây nối tắt từ giắc kết nối B
 • Đo điện trở theo bảng bên dưới
 • Giá trị điện trở tiêu chuẩn:

Giắc kết nối kiểm tra

Điều kiện

Thông số

E-2 (LSP+) – E-1 (LSP-)

Thông mạch

1 MΩ hoặc cao hơn

E-2 (LSP+) – mass sườn

Thông mạch

1 MΩ hoặc cao hơn

E-1 (LSP-) – mass sườn

Thông mạch

1 MΩ hoặc cao hơn

 

 • Kết quả

Có (OK)

Thay thế dây số 3 của ghế trước trái

Không (NG)

Đi đến bước số 8

 

Bước 8: Kiểm tra dây sàn

 

1

 

Cảm biến vị trí ghế

2

Công tắt đai an toàn trước trái

3

 

Cảm biến túi khí

4

Dây số 3 của ghế trước trái

5

 

Dây sàn

6

Dây nối tắt

a

 

Mặt trước của bôi dây giắc kết nối (đến cảm biến túi khí)

b

Mặt trước của bối dây giắc kết nối (dây số 3 của ghế trước trái

 

 • Ngắt kết nối giắc kết nối dây sàn với công tắt đai an toàn trước trái
 • Kết nối cộc – bình
 • On chìa
 • Đo điện trở theo bảng bên dưới:

 

Giắc kết nối kiểm tra

Điều kiện

Thông số

R69-4 (LSP+) – mass sườn

ON chìa

Dưới 1V

R69-3 (LSP-) – mass sườn

ON chìa

Dưới 1V

 

 • OFF chìa
 • Ngắt kết nối cộc – bình ắc quy
 • Lưu ý: Đợi hơn 90 giây sau khi ngắt kết nối cộc – để tắt hệ thống túi khí
 • Dùng sợi dây câu tắt chân 25 (LSP+) và chân 26 (LSP-) của giắc kết nối B
 • Chú ý: Không kết nối chèn ép dây câu tắt vào các chân của giắc kết nối khi kết nối dây
 • Đo điện trở theo bảng bên dưới
 • Giá trị điện trở tiêu chuẩn:

Giắc kết nối kiểm tra

Điều kiện

Thông số

R69-4 (LSP+) – R69-3 (LSP-)

Thông mạch

Dưới 1 Ω

 

 • Ngắt kết nối dây nối tắt ở giắc kết nối B
 • Đo điện trở theo bảng bên dưới:

Giắc kết nối kiểm tra

Điều kiện

Thông số

R69-4 (LSP+) – R69-3 (LSP-)

Thông mạch

1 MΩ hoặc cao hơn

R69-4 – mass sườn

Thông mạch

1 MΩ hoặc cao hơn

R69-3 – mass sườn

Thông mạch

1 MΩ hoặc cao hơn

 

 • Kết quả

Có (OK)

Thay thế công tắt đai an toàn trước trái

Không (NG)

Thay thế dây sàn

 

Xem thêm:

Cẩm nang sửa chữa ô tô

Autel MS906 Pro – Máy Chẩn Đoán Ô Tô Đa Năng

Máy Chẩn Đoán Xe Tải Hạng Nặng Fcar F7S–D

 


Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

Hotline: 1800 64 64 47

Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất

Fanpage: Máy Chẩn Đoán Ô Tô Việt Nam

Youtube: OBD Việt Nam - Máy Chẩn Đoán Ô Tô

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi