Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi B1618: Front Airbag Sensor Initialization Error (Lh)

 

CẨM NANG SỬA CHỮA MÃ LỖI B1618: FRONT AIRBAG SENSOR INITIALIZATION ERROR (LH)

 

cam-nang-sua-chua-ma-loi-o-to-b1618-obd-viet-nam

 

Thông tin xe: Toyota Camry V6-3.5L 2019 (2GR-FKS)

B1618: Front Airbag Sensor Initialization Error (LH)/Lỗi khởi tạo cảm biến túi khí phía trước bên trái.

Cùng OBD Việt Nam tìm hiểu về mã lỗi B1618 nhé.

 

THÔNG TIN CHUNG

Mô tả mã lỗi

Cảm biến túi khí phía trước bên trái xác nhận va chạm của xe và gửi tín hiệu về ECU điều khiển túi khí để kích nổ các túi khí.

Cẩm nang sửa chữa mã lỗi là chủ đề tổng hợp các quy trình xử lý mã lỗi trên các dòng xe được OBD Việt Nam tổng hợp và biên soạn dựa trên các tài liệu sửa chữa chuyên hãng và kinh nghiệm thực tế chi tiết theo từng bước, xem thêm:

Cẩm nang sửa chữa mã lỗi trên các dòng xe

 

Nguyên nhân hư hỏng

 • Lỗi cảm biến túi khí
 • Hở hoặc ngắn mạch cảm biến giắc kết nối cảm biến túi khí
 • Giắc kết nối cảm biến túi khí kém
 • Lỗi ECU điều khiển túi khí.
 • Báo đèn túi khí trên taplo.

Triệu chứng

Trên các dòng xe hiện đại ngày nay các hệ thống điện được trang bị rất nhiều để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, vì vậy việc sửa chữa và bảo dưỡng các hệ thống trên xe ngày càng phức tạp. Việc có cho mình bộ phần mềm để tra cứu sơ đồ mạch điện và hướng dẫn sửa chữa là vô cùng cần thiết.

 

Phần mềm tra cứu sơ đồ mạch điện, hướng dẫn sửa chữa trên nhiều dòng xe

 

Vị trí

 

cam-nang-sua-chua-ma-loi-o-to-b1618-obd-viet-nam1

Hình 1: Vị trí

 

Sơ đồ mạch điện 

 

cam-nang-sua-chua-ma-loi-o-to-b1618-obd-viet-nam2

Hình 2: Sơ đồ mạch điện

 

QUY TRÌNH XỬ LÝ MÃ LỖI B1618: FRONT AIRBAG SENSOR INITIALIZATION ERROR (LH)

Bước 1: Kiểm tra kết nối của các giắc kết nối

 • OFF chìa
 • Tháo cọc âm ắc quy

Chú ý: Đợi ít nhất 90 giây sau khi tháo cọc âm ắc quy sau đó ngắt hệ thống túi khí (SRS).

 • Kiểm tra xem giắc kết nối giữa cảm biến túi khí phía trước bên trái và ECU điều khiển túi khí có kết nối đúng không.
 • Tương tự vậy kiểm tra giắc kết nối của hệ thống động cơ và cụm đồng hồ taplo xem có kết nối đúng không.
 • Các giắc kết nối có kết nối đúng không?

Tới bước tiếp theo

Không

Sửa chữa hoặc thay thế các giắc kết nối và đến bước 6

 

Bước 2: Kiểm tra các giắc kết nối

 • Tháo giắc kết nối giữa ECU điều khiển túi khí và cảm biến túi khí phía trước bên trái.
 • Tương tự vậy tháo giắc kết nối đường dây của hệ thống động cơ và cụm đồng hồ taplo.
 • Kiểm tra xem các chân của giắc kết nối có bị oxy hóa, ăn mòn, tiếp xúc kém không.

Thông số kỹ thuật: Các chân giắc kết nối không bị ăn mòn, oxy hóa hoặc tiếp xúc kém.

 • Kết quả kiểm tra có giống với thông số kỹ thuật?

Thay thế đường dây của hệ thống động cơ hoặc cụm đồng hồ taplo và đến bước 6

Không

Tới bước tiếp theo

 

Bước 3: Kiểm tra mạch cảm biến túi khí phía trước bên trái

 • Gắn lại giắc kết nối đường dây của hệ thống động cơ và cụm đồng hồ taplo.

 

cam-nang-sua-chua-ma-loi-o-to-b1618-obd-viet-nam3

Hình 3: Sơ đồ mach điện

 

 • Gắn lại cọc âm ắc quy
 • ON chìa
 • Đo điện áp theo bảng dưới đây

Chân đo kiểm

Điều kiện

Giá trị chuẩn

Chân A43-2(+SL) – Mass sườn

ON chìa

Dưới 1V

Chân A43-1(-SL) - Mass sườn

ON chìa

Dưới 1V

 • OFF chìa
 • Tháo cọc âm ắc quy

Chú ý: Đợi ít nhất 90 giây sau khi tháo cọc âm ắc quy sau đó ngắt hệ thống túi khí (SRS).

 • Dùng sợi dây điện câu tắc chân 30(+SL) với chân 31(-SL) của giắc B

Chú ý: Ngắt kết nối giữa giắc A và B trước khi câu tắc chân 30(+SL) với chân 31(-SL).

 • Đo điện trở theo bảng dưới đây

Chân đo kiểm

Giá trị chuẩn

Chân A43-2(+SL) với chân A43-1(-SL)

Dưới 1Ω

 • Tháo dây câu tắc ra khỏi giắc B
 • Đo điện trở theo bảng dưới đây

Chân đo kiểm

Giá trị chẩn

Chân A43-2(+SL) – A43-1(-SL)

1MΩ hoặc hơn

A43-2(+SL) – Mass sườn

1MΩ hoặc hơn

A32-1(-SL) – Mass sườn

1MΩ hoặc hơn

 • Giá trị đo được có giống với thông số chuẩn?

Tới bước tiếp theo

Không

Tới bước 5

 

Bước 4: Kiểm tra cảm biến túi khí phía trước bên trái

 • Gắn lại giắc kết nối ECU điều khiển túi khí

 

cam-nang-sua-chua-ma-loi-o-to-b1618-obd-viet-nam4

Hình 4: Sơ đồ mạch điện

Chú ý:

*1: Cảm biến túi khí phía trước bên phải

*2: ECU điều khiển túi khí

 • Đổi giắc kết nối cảm biến túi khí phía trước bên trái với cảm biến túi khí phía trước bên phải
 • Gắn lại cọc âm ắc quy
 • ON chìa, đợi ít nhất 60 giây
 • Tiến hành xóa lỗi hệ thống túi khí chọn theo các bước sau để thực hiện: Body Electrical > SRS Airbag > Clear DTCs
 • OFF chìa
 • ON chìa đợi ít nhất 60 giây
 • Kiểm tra lại mã lỗi hệ thống túi khí chọn theo các bước sau để thực hiện: Body Electrical > SRS Airbag > Trouble Codes
 • OFF chìa
 • Tháo cọc âm ắc quy

Chú ý: Đợi ít nhất 90 giây sau khi tháo cọc âm ắc quy sau đó ngắt hệ thống túi khí (SRS).

 • Kết nối lại giắc kết nối cảm biến túi khí phía trước bên trái và bên phải về đúng vị trí cảm biến ban đầu
 • Kết quả kiểm tra?

Không xuất hiện các mã lỗi B1612, B1613, B1617 và B1618

Dùng chức năng giả lập để kiểm tra (Use Simulation Method to check)

Xuất hiện mã lỗi B1617 hoặc B1618

Thay ECU điều khiển túi khí và đến bước 6

Xuất hiện mã lỗi B1612 hoặc B1613

Thay thế cảm biến túi khí phía trước bên trái và đến bước 6

 

Bước 5: Kiểm tra đường dây cụm đồng hồ taplo

 • Tháo giắc kết nối đường dây cụm đồng hồ taplo đến đường dây của hệ thống động cơ

 

cam-nang-sua-chua-ma-loi-o-to-b1618-obd-viet-nam5

Hình 5: Sơ đồ mạch điện

 

 • Gắn lại cọc âm ắc quy
 • ON chìa
 • Đo điện áp theo bảng bên dưới

Chân đo kiểm

Điều kiện

Giá trị chuẩn

Chân AK6-2(+SL) – Mass sườn

ON chìa

Dưới 1V

Chân AK6-4(-SL) – Mass sườn

ON chìa

Dưới 1V

 • OFF chìa
 • Tháo cọc âm ắc quy

Chú ý: Đợi ít nhất 90 giây sau khi tháo cọc âm ắc quy sau đó ngắt hệ thống túi khí (SRS).

 • Dùng sợi dây điện câu tắc chân 30(+SL) với chân 31(-SL) của giắc B

Chú ý: Ngắt kết nối giữa giắc A và B trước khi câu tắc chân 30(+SL) với chân 31(-SL).

 • Đo điện trở theo bảng dưới đây

Chân đo kiểm

Giá trị chuẩn

Chân AK6-2(+SL) với chân AK6-4(-SL)

Dưới 1Ω

 • Tháo dây câu tắc ra khỏi giắc B
 • Đo điện trở theo bảng dưới đây

Chân đo kiểm

Giá trị chẩn

Chân AK6-2(+SL) – AK6-4(-SL)

1MΩ hoặc hơn

AK6-2(+SL) – Mass sườn

1MΩ hoặc hơn

AK6-4(-SL) – Mass sườn

1MΩ hoặc hơn

 • Giá trị đo được có giống với thông số kỹ thuật?

Thay thế đường dây hệ thống động cơ và đến bước 6

Không

Thay thế đường dây cụm đồng hồ taplo và đến bước 6

 

Bước 6: Kiểm tra sau sửa chữa

 • Sau khi sửa chữa, điều cần thiết là phải xác minh rằng lỗi đã được sửa
 • Kết nối thiết bị chẩn đoán chọn chế độ “Chẩn đoán mã lỗi (DTCs)”  để kiểm tra lỗi
 • Xóa lỗi lịch sử lưu trong bộ nhớ
 • Lái xe dưới điều kiện xảy ra mã lỗi
 • Kiểm tra lại mã lỗi có xuất hiện lại
 • Mã lỗi có xuất hiện không?

Thực hiện lại quy trình

Không

Đã khắc phục xong sự cố.

 

Xem thêm:

Cẩm nang sửa chữa ô tô

Máy Chẩn Đoán Đa Năng Autel MaxiSys MS906BT - Phiên Bản 2020

Máy Đọc Lỗi - Chẩn Đoán Đa Năng G-scan 3 Compact Kit


Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

Hotline: 1800 64 64 47

Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất

Fanpage: Máy Chẩn Đoán Ô Tô Việt Nam

Youtube: OBD Việt Nam - Máy Chẩn Đoán Ô Tô

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Autel MS908S3: Khám Phá Thiết Kế Và Tính Năng Nổi Bật

Autel MS908S3, một thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng cao cấp với nhiều nâng cấp toàn diện về ..

Khám Phá Các Tính Năng Nâng Cao Của Autel Mx900

Autel MX900 thiết bị đọc lỗi ô tô thông minh với giao diện Tiếng Việt, mang đến các tính năng ..

Autel Mx900: Giải Pháp Chẩn Đoán Thông Minh Cho Mọi Gara

Autel MX900 là thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng ..

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi