Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0118: ECT Sensor No.1 Circuit High Input

CẨM NANG SỬA CHỮA MÃ LỖI P0118: ECT SENSOR NO.1 CIRCUIT HIGH INPUT

 

 cam-nang-sua-chua-ma-loi-p0118-obd-viet-nam

 

Thông tin xe: Mazda CX-5 (AWD) 2016, L4-2.5L (SKYACTIV-G)

P0118: ECT sensor No.1 circuit high input / Lỗi mạch đầu vào cao của cảm biến nhiệt độ nước làm động cơ số 1

 

Cùng OBD Việt Nam tìm hiểu thêm về mã lỗi P0118 nhé.

 

THÔNG TIN CHUNG

Mô tả mã lỗi

Hộp PCM giám sát tín hiệu của cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ số 1. Nếu hộp PCM xác định điện áp cảm biến nhiệt độ nước số 1 ở chân 1AK của hộp PCM nhỏ hơn 4.9V trong vòng 5 giây, thì hộp PCM xác định cảm biến nhiệt độ nước đang gặp hư hỏng và xuất hiện mã lỗi P0118.

 

Cẩm nang sửa chữa mã lỗi là chủ đề tổng hợp các quy trình xử lý mã lỗi trên các dòng xe được OBD Việt Nam tổng hợp và biên soạn dựa trên các tài liệu sửa chữa chuyên hãng và kinh nghiệm thực tế chi tiết theo từng bước, xem thêm:

Cẩm nang sửa chữa mã lỗi trên các dòng xe

 

Nguyên nhân hư hỏng

 • Giắc kết nối hoặc chân giắc cảm biến nhiệt độ nước làm mát số 1 bị hỏng
 • Hỏng cảm biến nhiệt độ nước làm mát số 1.
 • Giắc kết nối hoặc chân giắc hộp PCM bị hỏng..
 • Ngắn mạch đường dây nguồn cấp giữa chân A của cảm biến nhiệt độ nước làm mát số 1 và chân 1AK của hộp PCM
 • Hở mạch đường dây giữa các chân dưới đây:

+ Chân A cảm biến nhiệt độ nước làm mát số 1 - Chân 1AK của hộp PCM

+ Chân B cảm biến nhiệt độ nước làm mát số 1 - Chân 1AM của hộp PCM.

 • Hỏng hộp PCM.

 

Triệu chứng

 • Đèn báo lỗi động cơ sáng
 • Xe chạy hao nhiên liệu
 • Xe có thể nổ được, nhưng chạy yếu máy, ra khói đen, nổ không đều, bỏ lửa
 • Xe không nổ được.

 

Trên các dòng xe hiện đại ngày nay các hệ thống điện được trang bị rất nhiều để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, vì vậy việc sửa chữa và bảo dưỡng các hệ thống trên xe ngày càng phức tạp. Việc có cho mình bộ phần mềm để tra cứu sơ đồ mạch điện và hướng dẫn sửa chữa là vô cùng cần thiết.

Phần mềm tra cứu sơ đồ mạch điện, hướng dẫn sửa chữa trên nhiều dòng xe

 

Vị trí

 

cam-nang-sua-chua-ma-loi-p0118-obd-viet-nam-1 

Hình 1: Vị trí

Sơ đồ mạch điện

 

 cam-nang-sua-chua-ma-loi-p0118-obd-viet-nam-2

Hình 2: Sơ đồ mạch điện

 

QUY TRÌNH XỬ LÝ MÃ LỖI P0118: ECT SENSOR NO.1 CIRCUIT HIGH INPUT

Bước 1: Kiểm tra dữ liệu đóng băng

Kiểm tra dữ liệu đóng băng (Mode 2/Chế độ số 2) / dữ liệu chụp lại và kết quả chẩn đoán được ghi lại

 • Đã ghi lại dữ liệu đóng băng (Mode 2/Chế độ số 2) / dữ liệu chụp lại kết quả chẩn đoán (liên quan đến hệ thống làm mát động cơ) chưa?

Đi đến bước 2

Không

Ghi lại dữ liệu đóng băng (Mode 2 / chế độ số 2) / dữ liệu chụp lại và kết quả chẩn đoán được ghi lại trên lệnh sửa chữa, sau đó đi đến bước 2

 

Bước 2: Kiểm tra các thông tin sửa chữa liên quan

Kiểm tra các bản tin kỹ thuật và các thông tin sửa chữa trực tuyến

 • Các thông tin sửa chữa có liên quan không?

Thực hiện sửa chữa hoặc ghi lại các dữ liệu chẩn đoán để tìm kiếm các thông tin sửa chữa liên quan.

Nếu lỗi vẫn chưa được khắc phục, thì đi đến bước 3

Không

Đi đến bước 3

 

Bước 3: Kiểm tra trạng thái giắc kết nối của cảm biến nhiệt độ nước làm mát số 1

Tắt chìa khóa

Ngắt kết nối giắc cảm biến nhiệt độ nước làm mát số 1

Kiểm tra giắc có kết nối lỏng lẻo không (chẳng hạn như chân giắc bị hỏng / gãy hoặc mòn)

 • Hư hỏng có được phát hiện?

Sửa chữa hoặc thay thế giắc / chân giắc kết nối, sau đó đi đến bước 8

Không

Đi đến bước 4

 

Bước 4: Xác định hư hỏng của đường dây cảm biến nhiệt độ nước làm mát số 1

Ngắt kết nối giắc cảm biến nhiệt độ nước làm mát số 1

Xác định ECT PID bằng M-MDS

Dùng một sợi dây điện câu tắc 2 chân A và B của cảm biến nhiệt độ nước làm mát số 1

Xác minh giá trị của ECT PID

Thông số kỹ thuật: 4.9V

 • Điện áp đo được có đúng với thông số kỹ thuật hay là nhỏ hơn?

Thay thế cảm biến nhiệt độ nước làm mát số 1, sau đó đi đến bước 8

Không

Đi đến bước 5

 

Bước 5: Kiểm tra trạng thái kết nối của hộp PCM

Tắt chìa khóa

Ngắt kết nối giắc hộp PCM. Kiểm tra giắc có kết nối lỏng lẻo không (chẳng hạn như chân giắc bị hỏng / gãy hoặc mòn)

 • Hư hỏng có được phát hiện?

Sửa chữa hoặc thay thế giắc / chân giắc kết nối, sau đó đi đến bước 8

Không

Đi đến bước 6

 

Bước 6: Kiểm tra ngắn mạch nguồn cấp của mạch tín hiệu cảm biến nhiệt độ nước làm mát số 1

Ngắt kết nối giắc cảm biến nhiệt độ nước làm mát số 1 và giắc hộp PCM

Bật chìa khóa (tắt động cơ)

Đo điện áp chân A của cảm biến nhiệt độ nước làm mát số 1 (phía dây điện)

Thông số kỹ thuật: 0V

 • Điện áp đo được có đúng với thông số kỹ thuật?

Đi đến bước 7

Không

- Tham khảo sơ đồ mạch điện và kiểm tra xem có hoặc không có kết nối chung giữa chân A của cảm biến nhiệt độ nước làm mát số 1 và chân 1AK của hộp PCM

+ Nếu có kết nối chung

Xác định bộ phận hư hỏng bằng cách kiểm tra kết nối chung và chân giắc xem có bị mòn, hỏng hoặc gãy không và đường dây điện chung có bị ngắn mạch đến nguồn cấp

Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận bị hư hỏng

+ Nếu không có kết nối chung

Sửa chữa hoặc thay thế đường dây điện bị ngắn mạch đến nguồn cấp, sau đó đi đến bước 8

 

Bước 7: Kiểm tra hở mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát số 1

Ngắt kết nối giắc cảm biến nhiệt độ nước làm mát số 1 và giắc hộp PCM

Tắt chìa khóa

Đo thông mạch đường dây giữa các chân bên dưới:

- Chân A của cảm biến nhiệt độ nước làm mát số 1 với chân 1AK của giắc hộp PCM

- Chân B của cảm biến nhiệt độ nước làm mát số 1 với chân 1AM của giắc hộp PCM

Thông số kỹ thuật: Thông mạch

 • Có thông mạch không?

Đi đến bước 2.8

Không

- Tham khảo sơ đồ mạch điện và kiểm tra xem có hhay không có kết nối chung giữa các chân bên dưới:

Chân A của cảm biến nhiệt độ nước làm mát số 1 với chân 1AK của giắc hộp PCM.

Chân B của cảm biến nhiệt độ nước làm mát số 1 với chân 1AM của giắc hộp PCM.

+ Nếu có kết nối chung

Xác định bộ phận hư hỏng bằng cách kiểm tra kết nối chung và chân giắc xem có bị mòn, hỏng hoặc gãy và đường dây điện chung xem có bị hở mạch không

Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận bị hư hỏng.

+ Nếu không có kết nối chung

Sửa chữa hoặc thay thế đường dây điện bị hở mạch, sau đó đi đến bước 8

 

Bước 8: Hoàn thành sửa chữa mã lỗi

Kết nối lại tất cả các giắc kết nối

Xóa lỗi của hộp PCM bằng M-MDS

Thực hiện đọc lỗi lại bằng KOEO hoặc KOER

 • Nếu mã lỗi quay lại?

Thực hiện kiểm tra lại từ bước 1

Nếu hư hỏng vẫn quạy lại, thì thay thế hộp PCM

Sau đó, đi đến bước 9

Không

Đi đến bước 9

 

Bước 9: Kiểm tra xe sau khi sửa chữa

Sau khi sửa chữa, điều cần thiết là phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa

Kết nối máy chẩn đoán và chọn chế độ “Chẩn đoán mã lỗi DTC”

Sau đó, xóa lỗi

Chạy xe với đúng điều kiện mã lỗi DTC cho phép trong thông tin chung

 • Nếu mã lỗi quay lại?

Đi đến áp dụng quy trình xử lý mã lỗi DTC

Không

Hoàn thành sửa chữa mã lỗi

 

Xem thêm:

Cẩm nang sửa chữa ô tô

Autel MS906 Pro – Máy Chẩn Đoán Ô Tô Đa Năng

Máy Chẩn Đoán Xe Tải Hạng Nặng Fcar F7S–D


ng ty Cổ phần OBD Việt Nam 

Hotline: 1800 64 64 47

Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất

Fanpage: Máy Chẩn Đoán Ô Tô Việt Nam

Youtube: OBD Việt Nam - Máy Chẩn Đoán Ô Tô

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi