Mã Lỗi P0108: Manifold Absolute Pressure Circuit High Input

  

MÃ LỖI P0108: MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE CIRCUIT HIGH INPUT

 

ma-loi-p0108-manifold-absolute-pressure-circuit-high-input-obdvietnam

 

Thông tin xe: Universal (PY) 2014 D6CB Euro 4

Mã lỗi P0108: Manifold absolute pressure circuit high input/ Lỗi mạch đầu vào điện áp cảm biến áp suất khí nạp cao

 

THÔNG TIN CHUNG MÃ LỖI P0108: MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE CIRCUIT HIGH INPUT

1. Mô tả mã lỗi P0108: Manifold absolute pressure circuit high input

Cảm biến áp suất khí nạp nằm ở vị trí trên đường nạp và nằm cùng cảm biến nhiệt độ khí nạp. Cảm biến áp suất khí nạp đo áp suất khí nạp đi vào xy lanh và gửi tín hiệu tới hộp ETCM. Hộp ETCM sẽ dùng những tín hiệu này để hiệu chỉnh lượng phun cũng như thời gian phun của các kim phun.

 

Nếu điện áp đầu ra của cảm biến áp suất khi nạp dưới 0.2V trong khoảng hơn 1 giây ở chế độ không tải, khởi động hoặc chế độ lái xe, khi đó ETCM sẽ cài đặt mã lỗi. Trong trường hợp lỗi an toàn, ETCM đặt áp suất nhiên liệu tới 150Kpa ở chế độ khởi động, chế độ không tải và chế độ lái. Khi đó, xe có thể lái nhưng công suất động cơ giảm, khói đen có thể xuất hiện.

 

Cẩm nang sửa chữa mã lỗi là chủ đề tổng hợp các quy trình xử lý mã lỗi trên các dòng xe được OBD Việt Nam tổng hợp và biên soạn dựa trên các tài liệu sửa chữa chuyên hãng và kinh nghiệm thực tế chi tiết theo từng bước, xem thêm

Cẩm nang sửa chữa mã lỗi trên các dòng xe

 

2. Nguyên nhân hư hỏng mã lỗi P0108

- Hở hoặc ngắn mạch giắc nối

 

3. Triệu chứng mã lỗi P0108

- Giảm công suất động cơ

- Đèn check động cơ sáng

 

4. Vị trí cảm biến áp suất khí nạp

 

ma-loi-p0108-manifold-absolute-pressure-circuit-high-input-obdvietnam1 

Hình 1: Vị trí cảm biến áp suất khí nạp

 

5. Sơ đồ mạch điện cảm biến áp suất khí nạp

 

 ma-loi-p0108-manifold-absolute-pressure-circuit-high-input-obdvietnam2

Hình 2: Sơ đồ mạch điện cảm biến áp suất khí nạp

 

Trên các dòng xe hiện đại ngày nay các hệ thống điện được trang bị rất nhiều để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, vì vậy việc sửa chữa và bảo dưỡng các hệ thống trên xe ngày càng phức tạp. Việc có cho mình bộ phần mềm để tra cứu sơ đồ mạch điện và hướng dẫn sửa chữa là vô cùng cần thiết.

Phần mềm tra cứu sơ đồ mạch điện, hướng dẫn sửa chữa trên nhiều dòng xe

 

QUY TRÌNH XỬ LÝ MÃ LỖI P0108: MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE CIRCUIT HIGH INPUT

1. Kiểm tra và giám sát dữ liệu máy chẩn đoán

- Bước 1: Kết nối máy chẩn đoán với cổng chẩn đoán (DLC)

- Bước 2: Làm nóng động cơ ở nhiệt độ hoạt động

- Bước 3: Tắt các thiết bị tải và điều hòa

- Bước 4: Giám sát thông số “Inteake Air Pressure Sensor” trên máy chẩn đoán

 

ma-loi-p0108-manifold-absolute-pressure-circuit-high-input-obdvietnam3 

Hình 3: Dữ liệu của cảm biến áp suất khí nạp khi bật ON chìa (trên) và ở chế độ nổ không tải (dưới)

 

2. Kiểm tra hệ thống

2.1. Kiểm tra rò rỉ khí nạp

- Bước 1: Kiểm tra xem lượng khí nạp có thiếu không

- Bước 2: Kiểm tra lọc gió

- Bước 3: Kiểm tra lại các đường ống khí nạp

- Bước 4: Kiểm tra Turbo và các đường chân không

Hệ thống khí nạp có bình thường không?

Chuyển đến bước tiếp theo

Không

Sửa chữa và tiến hành “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

 

2.2. Kiểm tra các chân cực và giắc nối

Nhiều trục trặc trong hệ thống điện là do dây và các giắc nối kém, lỗi cũng có thể do nhiễu từ các hệ thống khác như do cơ học hoặc hóa học.

Kiểm tra kỹ các giắc nối xem có lỏng, kết nối kép, uốn cong, ăn mòn, bẩn hoặc hư hỏng không?

Tiến hành sửa chữa và sau đến tiến hành “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

Không

Tiến hành kiểm tra mạch tín hiệu

 

2.3. Kiểm tra mạch tín hiệu

2.3.1. Kiểm tra tín hiệu điện áp

- Bước 1: Ngắt giắc kết nối cảm biến áp suất khí nạp

- Bước 2: Bật khóa điện IG “ON”, Engine “OFF”

- Bước 3: Đo điện áp giữa chân số 1 của phía giắc nối cảm biến áp suất khí nạp với mát khung xe.

Thông số tiêu chuẩn: xấp xỉ 1V

Điện áp đo được có giống giá trị tiêu chuẩn không?

Tiến hành bước 2.4. Kiểm tra mạch nguồn

Không

Tiến hành bước 2.3.2. Kiểm tra ngắn mạch tín hiệu

 

2.3.2. Kiểm tra ngắn mạch tín hiệu

- Bước 1: Ngắt kết nối giắc cảm biến áp suất khí nạp và giắc hộp ETCM

- Bước 2: Bật khóa điện IG “ON” và động cơ “OFF”

- Bước 3: Đo điện áp giữa chân số 1 của phía giắc nối cảm biến áp suất khí nạp với mát khung xe

Thông số tiêu chuẩn: < 0-0,1V

Điện áp đo được có nằm trong giá trị tiêu chuẩn?

Tiến hành 2.4. Kiểm tra mạch nguồn

Không

Kiểm tra ngắn mạch và tiến hành “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

 

2.4. Kiểm tra mạch nguồn

2.4.1. Kiểm tra nguồn điện áp

- Bước 1: Ngắt kết nối giắc cảm biến áp suất khí nạp

- Bước 2: Bật khóa điện “ON”, động cơ “OFF”

- Bước 3: Đo điện áp giữa chân số 2 của giắc nối cảm biến với mát khung xe

Giá trị tiêu chuẩn: xấp xỉ 5V

Điện áp đo có nằm trong giá trị tiêu chuẩn?

Tiến hành 2.5. Kiểm tra mạch mát

Không

Tiến hành 2.4.2. Kiểm tra ngắn mạch nguồn

 

2.4.2. Kiểm tra ngắn mạch nguồn

- Bước 1: Ngắt kết nối giắc cảm biến áp suất khí nạp

- Bước 2: Bật khóa điện “ON”, động cơ “OFF”

- Bước 3: Đo điện áp giữa chân số 2 của giắc nối cảm biến với mát khung xe

Giá trị tiêu chuẩn: xấp xỉ 0-0,1V

Giá trị đo có nằm trong giá trị tiêu chuẩn?

Tiến hành 2.5. Kiểm tra mạch mát

Không

Sửa chữa mạch nguồn và tiến hành “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

 

2.5. Kiểm tra mạch mát

2.5.1 Kiểm tra nguồn

- Bước 1: Ngắt kết nối giắc cảm biến áp suất khí nạp

- Bước 2: Bật khóa điện “ON”, động cơ “OFF”

- Bước 3: Đo điện áp giữa chân số 4 của giắc nối cảm biến với mát khung xe

Giá trị tiêu chuẩn: < 200mV

Điện áp có nằm trong giá trị tiêu chuẩn?

Tiến hành 2.5.2. Kiểm tra hở mạch mát

Không

Kiểm tra giắc nối và tiến hành “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

 

2.5.2. Kiểm tra hở mạch mát

- Bước 1: Tắt khóa điện “OFF” và bật “ON” ở chế độ an toàn

- Bước 2: Ngắt giắc kết nối cảm biến áp suất khí nạp và giắc hộp ETCM

- Bước 3: Đo điện trở giữa chân số 4 của giắc nối cảm biến với chân số 27 của giắc hộp ETCM

Giá trị tiêu chuẩn: dưới 1.0 Ω

Điện trở đo được có nằm trong giá trị tiêu chuẩn?

Tiến hành 2.6. Kiểm tra bộ phận

Không

Sửa chữa hở mạch và tiến hành “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

 

2.6. Kiểm tra bộ phận

Kiểm tra điện trở cảm biến áp suất khí nạp

- Bước 1: Tắt khóa điện “OFF” và bật “ON” ở chế độ an toàn

- Bước 2: Ngắt giắc kết nối cảm biến áp suất khí nạp

- Bước 3: Đo điện trở giữa chân số 1 và chân số 4 của giắc cảm biến áp suất khí nạp

Thông số tiêu chuẩn:

Nhiệt độ (˚C)

Điện trở giữa chân số 1 và số 4 (Ω)

Min

Type

Max

20±1

2,311

2,438

2,565

 

Điện trở có giống giá trị tiêu chuẩn?

Tiến hành “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

Không

Tiến hành thay thế cảm biến áp suất khí nạp và “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

 

3. Kiểm tra xe sau sửa chữa

Sau khi sửa chữa, điều cần thiết là xác nhận lỗi đã được khắc phục.

- Bước 1: Kết nối thiết bị chẩn đoán, chọn chế độ chọn chế độ “Phân tích DTC”

- Bước 2: Dùng máy chấn đoán, xóa lỗi DTC

- Bước 3: Dùng máy chấn đoán, xóa lỗi DTC

Thông số có hiển thị “Lỗi lịch sử (không phải hiện tại)” không?

Áp dụng quy trình xử lí mã lỗi

Không

Mã lỗi đã được xử lí

 

KẾT THÚC, HOÀN THÀNH QUY TRÌNH XỬ LÝ MÃ LỖI ! 

Xem thêm


Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

  • Hotline: 1800 64 64 47

Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Đào Tạo Chuyên Sâu Chẩn Đoán Từ Lý Thuyết Đến Thực Hành

Các quy trình và từng bước chi tiết cho việc chẩn đoán trên xe thực tế được bật mí tại ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi