Mã Lỗi P0253: Injection Pump Fuel Metering Control “A” Low (Cam/Rotor/Injector)

 

MÃ LỖI P0253: INJECTION PUMP FUEL METERING CONTROL “A” LOW (CAM/ROTOR/INJECTOR)

 

ma-loi-p0253-injection-pump-fuel-metering-control-a-low-cam-rotor-injector-obdvietnam 

 

Thông tin xe: Kia Bongo (H-1) 2014 động cơ 2.5 TCI-A2

Mã lỗi P0253: Injection Pump Fuel Metering Control “A” Low (Cam/Rotor/Injector) / Lỗi mạch điều khiển bơm phân phối nhiên liệu nhánh A (Cam/rô-to/kim phun)

 

THÔNG TIN CHUNG MÃ LỖI P0253: INJECTION PUMP FUEL METERING CONTROL “A” LOW (CAM/ROTOR/INJECTOR)

1. Mô tả mã lỗi P0253: Injection Pump Fuel Metering Control “A” Low (Cam/Rotor/Injector)

Van điều áp nhiên liệu (FPRV) được tích hợp với bơm cao áp để điều chỉnh áp suất nhiên liệu trên ống phân phối, cũng như để điều chỉnh lượng nhiên liệu đến ống phân phối. Để điều khiển áp suất nhiên liệu đúng với điều kiện lái xe hiện tại, ECM điều khiển van điều áp làm việc (với phương pháp điều chỉnh công suất) khi nhận tín hiệu từ RPCV, RPM và APS. Van điều áp nhiên liệu làm việc ở mức thấp, thì lượng nhiên liệu cung cấp đến ống phân phối càng nhiều.

 

P0253 xuất hiện khi phát hiện lỗi mạch điều khiển của van điều áp nhiên liệu (được tích hợp với bơm cao áp) thời gian nhiều hơn 500ms. Mã lỗi có thể do hở mạch hoặc ngắn mạch tới mass hoặc hở van điều áp nhiên liệu.

 

Cẩm nang sửa chữa mã lỗi là chủ đề tổng hợp các quy trình xử lý mã lỗi trên các dòng xe được OBD Việt Nam tổng hợp và biên soạn dựa trên các tài liệu sửa chữa chuyên hãng và kinh nghiệm thực tế chi tiết theo từng bước, xem thêm

Cẩm nang sửa chữa mã lỗi trên các dòng xe

 

2. Nguyên nhân hư hỏng mã lỗi P0253

- Lỗi mạch FPRV

- Lỗi van FPRV

 

3. Triệu chứng mã lỗi P0253: Injection Pump Fuel Metering Control “A” Low (Cam/Rotor/Injector)

- Đèn báo lỗi động cơ sáng lên

 

4. Vị trí mạch điều khiển bơm phân phối nhiên liệu nhánh A

 

ma-loi-p0253-injection-pump-fuel-metering-control-a-low-cam-rotor-injector-obdvietnam1 

Hình 1: Vị trí mạch điều khiển bơm phân phối nhiên liệu nhánh A

 

5. Thông số kỹ thuật mạch điều khiển bơm phân phối nhiên liệu nhánh A

Điện trở van điều áp nhiên liệu

Tần số hoạt động

2.9 ~ 3.15 Ω (200C)

185 Hz

 

6. Sơ đồ mạch điện của mạch điều khiển bơm phân phối nhiên liệu nhánh A

 

ma-loi-p0253-injection-pump-fuel-metering-control-a-low-cam-rotor-injector-obdvietnam2 

Hình 2: Sơ đồ mạch điện của mạch điều khiển bơm phân phối nhiên liệu nhánh A

 

Trên các dòng xe hiện đại ngày nay các hệ thống điện được trang bị rất nhiều để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, vì vậy việc sửa chữa và bảo dưỡng các hệ thống trên xe ngày càng phức tạp. Việc có cho mình bộ phần mềm để tra cứu sơ đồ mạch điện và hướng dẫn sửa chữa là vô cùng cần thiết.

Phần mềm tra cứu sơ đồ mạch điện, hướng dẫn sửa chữa trên nhiều dòng xe

 

7. Dạng sóng và dữ liệu tiêu chuẩn mạch điều khiển bơm phân phối nhiên liệu nhánh A

Đồ thị làm việc của van điều áp nhiên liệu ở chế độ không tải

 

ma-loi-p0253-injection-pump-fuel-metering-control-a-low-cam-rotor-injector-obdvietnam3

Hình 3: Dạng xung van điều áp nhiên liệu ở chế độ không tải

 

QUY TRÌNH XỬ LÝ MÃ LỖI P0253: INJECTION PUMP FUEL METERING CONTROL “A” LOW (CAM/ROTOR/INJECTOR)

1. Giám sát dữ liệu bằng máy chẩn đoán

- Bước 1: Kết nối thiết bị chẩn đoán

- Bước 2: Hâm nóng động cơ đến nhiệt độ làm việc

- Bước 3: Tắt các thiết bị điện và A/C

- Bước 4: Giám sát các thông số trên máy chẩn đoán như “Áp suất nhiên liệu”, “Điều áp ống phân phối”, “Điều áp nhiên liệu”

 

Thông số kỹ thuật:

 

Không tải

Tải

Chẩn đoán

Áp suất nhiên liệu

27 ± 5 Mpa

Trên 75 Mpa

Áp suất tăng

Điều áp bơm nhiên liệu

34 ± 3%

38 ± 3%

Tăng tải

Điều áp ống phân phối

16 ± 3%

45 ± 3%

Tăng tải

 

 ma-loi-p0253-injection-pump-fuel-metering-control-a-low-cam-rotor-injector-obdvietnam4

Hình 4: Các thông số trên máy chẩn đoán

 

Dạng sóng làm việc của van điều áp nhiên liệu được lắp đặt trên ống phân phối làm việc với 19% ở chế độ không tải, tăng lên 48% khi tăng tốc để tăng áp suất đường ống phân phối. Để phù hợp với điều kiện hiện tại.

Nếu tăng theo điều kiện hiện tại, thì lượng nhiên liệu hồi về để cung cấp cho ống phân phối giảm xuống và áp suất trên ống phân phối tăng lên.

 

2. Kiểm tra các chân và giắc kết nối

Hệ thống điện bao gồm dây điện và giắc kết nối, giắc kết nối kém có thể là nguyên nhân gây hư hỏng. Thực hiện kiểm tra theo các bước sau:

- Bước 1: Kiểm tra hư hỏng của dây dẫn và chân giắc: Chân giắc kết nối kém, bị ăn mòn hoặc biến dạng.

- Bước 2: Kiểm tra tình trạng kết nối giữa ECM và giắc kết nối: Kiểm tra từng chân của giắc kết nối, có thể bị hư chốt gài và kiểm tra luôn tình trạng kết nối giữa dây dẫn và chân giắc

Ngắt kết nối các chân khi kiểm tra giắc đực và các chân bên trong của giắc cái để kiểm tra tình trạng kết nối (sau khi kiểm tra, kết nối các chân giắc lại với đúng vị trí).

Đã tìm ra vấn đề?

Sửa chữa bộ phận gây ra hư hỏng và đi tới bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”.

Không

Đi đến “Kiểm tra mạch nguồn”

 

3. Kiểm tra mạch nguồn

- Bước 1: Tắt chìa khóa, tắt động cơ

- Bước 2: Ngắt giắc kết nối van điều áp nhiên liệu

- Bước 3: Bật chìa khóa

- Bước 4: Đo điện áp chân nguồn giắc FPRV với mass sườn

Thông số kỹ thuật: 11.5V ~ 13.0V

 

ma-loi-p0253-injection-pump-fuel-metering-control-a-low-cam-rotor-injector-obdvietnam5

Hình 5: Đo điện áp chân nguồn giắc FPRV với mass sườn

 

Điện áp đo được có đúng với thống số kỹ thuật không?

Đi đến “Kiểm tra mạch điều khiển”

Không

Sửa chữa hở mạch chân dương giắc FPRV, giắc hộp ECM và đi đến “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

 

4. Kiểm tra mạch điều khiển

4.1. Kiểm tra mạch điều khiển

- Bước 1: Tắt chìa khóa, tắt động cơ

- Bước 2: Ngắt giắc kết nối của van điều áp nhiên liệu

- Bước 3: Bật chìa khóa

- Bước 4: Đo điện áp chân điều khiển giắc FPRV với mass sườn

Thông số kỹ thuật: 3.2V ~ 3.7V

 

ma-loi-p0253-injection-pump-fuel-metering-control-a-low-cam-rotor-injector-obdvietnam6

Hình 6: Đo điện áp chân điều khiển giắc FPRV với mass sườn

 

Điện áp đo được có đúng với thống số kỹ thuật không?

Đi đến “Kiểm tra bộ phận”.

Không

Khi xác định không có điện áp, đi đến“Kiểm tra hở mạch điều khiển”.

Khi xác định điện áp cao: Sửa chữa ngắn mạch nguồn và đi đến “Kiểm tra xe sau sửa chữa”.

 

4.2. Kiểm tra hở mạch điều khiển

- Bước 1: Tắt chìa khóa, tắt động cơ

- Bước 2: Ngắt giắc kết nối của van điều áp nhiên liệu và ECM

- Bước 3: Kiểm tra thông mạch giữa chân điều khiển của giắc FPRV và ECM

Thông số kỹ thuật: Liên tục (dưới 1.0Ω)

 

ma-loi-p0253-injection-pump-fuel-metering-control-a-low-cam-rotor-injector-obdvietnam7

Hình 7: Kiểm tra thông mạch giữa chân điều khiển của giắc FPRV và ECM

 

Điện trở đo được có đúng với thống số kỹ thuật không?

Sửa chữa ngắn mạch tới mass của van điều áp nhiên liệu và đi đến “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

Không

Sửa chữa hở mạch điều khiển của van điều áp nhiên liệu và đi đến “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

 

5. Kiểm tra bộ phận

- Bước 1: Tắt chìa khoá, tắt động cơ

- Bước 2: Ngắt giắc kết nối van điều áp nhiên liệu

- Bước 3: Đo điện trở giữa chân tín hiệu và chân dương của giắc FPRV (bộ phận phụ)

Thông số kỹ thuật: 2.9 ~ 3.15Ω (200C)

 

ma-loi-p0253-injection-pump-fuel-metering-control-a-low-cam-rotor-injector-obdvietnam8

Hình 8: Đo điện trở giữa chân tín hiệu và chân dương của giắc FPRV (bộ phận phụ)

 

Điện trở đo được của van điều áp nhiên liệu đúng với thông số kỹ thuật không?

Đi đến “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

Không

Thay cụm bơm cao áp và đi đến “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

 

6. Kiểm tra xe sau sửa chữa

Sau khi sửa chữa, điều cần thiết là phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa

- Bước 1: Kết nối máy chẩn đoán và chọn chế độ “Chẩn đoán mã lỗi DTC”

- Bước 2: Sử dụng máy chẩn đoán, xoá mã lỗi

- Bước 3: Vận hành xe với điều kiện mã lỗi DTC cho phép trong thông tin chung

- Bước 4: Sau khi chọn chế độ “Chẩn đoán mã lỗi DTC” và kiểm tra mã lỗi có quay lại không

Mã lỗi có xuất hiện không?

Đi đến áp dụng quy trình xử lý mã lỗi DTC

Không

Hệ thống đang thực hiện đúng theo thông số kỹ thuật ở thời điểm hiện tại

 

KẾT THÚC, HOÀN THÀNH QUY TRÌNH XỬ LÝ MÃ LỖI ! 

Xem thêm


Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

  • Hotline: 1800 64 64 47

Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi