Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi C2171/71 Transmitter Id Not Registered

 

CẨM NANG SỬA CHỮA MÃ LỖI C2171/71 TRANSMITTER ID NOT REGISTERED

 

cam-nang-sua-chua-ma-loi-c2171-71-transmitter-id-not-registered-obdvietnam

 

Thông tin xe: Lexus LX570 2008 (URJ201)

C2171/71 Transmitter ID not Registered - ID bộ phát tín hiệu chưa được đăng ký

THÔNG TIN CHUNG C2171/71 TRANSMITTER ID NOT REGISTERED

1. Mô tả mã lỗi C2171/71 Transmitter ID not Registered

C2171/71 Transmitter ID not Registered - ID của mỗi van cảnh báo áp suất lốp và bộ truyền tín hiệu được đăng ký với ECU cảnh báo áp suất lốp. Khi ECU phát hiện rằng một ID không phải là một trong những ID đã đăng ký, hoặc không thể nhận được tín hiệu ID, Mã lỗi (DTC) sẽ xuất hiện.

Cẩm nang sửa chữa mã lỗi là chủ đề tổng hợp các quy trình xử lý mã lỗi trên các dòng xe được OBD Việt Nam tổng hợp và biến soạn dựa trên các tài liệu sửa chữa chuyên hãng và kinh nghiệm thực tế chi tiết theo từng bước, xem thêm chủ đề cẩm nang sửa chữa mã lỗi trên các dòng xe

https://obdvietnam.vn/news/57/phan-tich-ma-loi/

 

2. Nguyên nhân hư hỏng mã lỗi C2171/71 transmitter id not registered

- Đăng ký ID thất bại

-Van cảnh báo áp suất lốp và bộ phát tín hiệu

-Ăng ten và bộ thu tín hiệu áp suất lốp

-ECU cảnh báo áp suất lốp.

3. Triệu chứng mã lỗi C2171/71 transmitter id not registered

- Sáng đèn báo TPMS.

- Sáng đèn báo ABS.

4. Vị trí hư hỏng mã lỗi C2171/71 transmitter id not registered

 

cam-nang-sua-chua-ma-loi-c2171-71-transmitter-id-not-registered-obdvietnam1

Hình 1: Cảm biến áp suất lốp, vị trí hư hỏng mã lỗi C2171/71

 

Trên các dòng xe hiện đại ngày nay các hệ thóng điện được trang bị rất nhiều để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, vì vậy việc sửa chữa và bảo dưỡng các hệ thống trên xe ngày càng phức tạp. Vì vậy việc có cho mình bộ phần mềm để tra cứu sơ dồ mạch điện và hướng dẫn sửa chữa là vô cùng cần thiết

Phần mềm tra cứu sơ đồ mạch điện, hướng dẫn sửa chữa trên nhiều dòng xe

 

5. Sơ đồ mạch điện

 

 

cam-nang-sua-chua-ma-loi-c2171-71-transmitter-id-not-registered-obdvietnam2 

Hình 2: Sơ đồ mạch điện van cảnh báo áp suất lốp  

 

Việc chẩn doán trên các dòng xe hiện nay trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn với sự ra đời của các dòng máy chẩn đoán, xem thêm dòng máy chẩn đoán chuyên hãng và đa năng tại đây:

 

QUY TRÌNH XỬ LÝ C2171/71 ID BỘ PHÁT TÍN HIỆU CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG KÝ

1. Xác nhận điều kiện đăng ký (Mã ID đã đăng ký)

- Bước 1: Tắt máy

- Bước 2: Kết nối thiết bị chẩn đoán với cổng DLC3 trên xe.

- Bước 3: Khởi động động cơ.

- Bước 4: Khởi động máy chẩn đoán.

- Bước 5: Truy cập vào phần dữ liệu động của Hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS “Data List”. Xem thông số dữ liệu động theo bảng mẫu dưới đây.

Xem thêm

 

Hệ thống giám sát áp suất lốp:

Màn hình hiển thị

Dữ liệu đo/Dữ liệu hiển thị

Điều kiện thường

Chú ý của Chẩn đoán

Mã đăng ký ID 1

Mã đăng ký ID 1/

min.: 0

max.: FFFFFFF*

Mã số đăng ký bộ phát tín hiệu ID 1 được hiển thị

*: hiển thị thông báo này chỉ khi mã số ID chưa được đăng ký

Mã đăng ký ID 2

Mã đăng ký ID 2/

min.: 0

max.: FFFFFFF*

Mã số đăng ký bộ phát tín hiệu ID 2 được hiển thị

*: hiển thị thông báo này chỉ khi mã số ID chưa được đăng ký

Mã đăng ký ID 3

Mã đăng ký ID 3/

min.: 0

max.: FFFFFFF*

Mã số đăng ký bộ phát tín hiệu ID 3 được hiển thị

*: hiển thị thông báo này chỉ khi mã số ID chưa được đăng ký

Mã đăng ký ID 4

Mã đăng ký ID 4/

min.: 0

max.: FFFFFFF*

Mã số đăng ký bộ phát tín hiệu ID 4 được hiển thị

*: hiển thị thông báo này chỉ khi mã số ID chưa được đăng ký

Mã đăng ký ID 5

Mã đăng ký ID 5/

min.: 0

max.: FFFFFFF*

Mã số đăng ký bộ phát tín hiệu ID 5 được hiển thị

*: hiển thị thông báo này chỉ khi mã số ID chưa được đăng ký

 

Đọc thông số dữ liệu động.

Mã đăng ký bộ phát tín hiệu ID có hiển thị đúng không?

OK

Thay thế ECU cảnh báo áp suất lốp

KHÔNG

Đi đến bước 2.2.

2. Thực hiện đăng ký mã ID bộ phát tín hiệu

- Bước 1: Đăng ký mã bộ phát tín hiệu ID cho tất cả các bánh xe

- Bước 2: Tiếp theo: Đi đến bước 2.3

3. Xác nhận sự phát sinh của áp suất lốp (Data list)

- Bước 1: Tắt máy

- Bước 2: Kết nối thiết bị chẩn đoán với cổng DLC3 trên xe.

- Bước 3: Khởi động động cơ.

- Bước 4: Khởi động máy chẩn đoán.

- Bước 5: Truy cập vào phần dữ liệu động của Hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS “Data List”. Xem thông số dữ liệu động theo bảng mẫu dưới đây.

 

Hệ thống giám sát áp suất lốp:

Màn hình hiển thị

Dữ liệu đo/Dữ liệu hiển thị

Điều kiện thường

Chú ý của Chẩn đoán

ID 1 áp suất lốp phát sinh

ID 1 áp suất lốp phát sinh /

min.: Áp suất tuyệt đối (ABS) / 0kPa (0 kgf/cm2

, 0 psi), Áp suất tương đối (Gauge) / -100 kPa (-1.0 kgf/cm2, -14 psi)
max.: Áp suất tuyệt đối (ABS) / 637.5 kPa (6.5 kgf/cm2

, 92.5 psi), Áp suất tương đối (Gauge) / 537.5 kPa (5.4 kgf/cm2, 78 psi)

Áp suất lốp phát sinh thực tế

Nếu 0 kPa (0 kgf / cm2, 0 psi) được hiển thị cho áp suất tuyệt đối hoặc -100 kPa (-1,0 kgf / cm2, -14 psi) được hiển thị cho áp suất tương đối, dữ liệu không nhận được *

ID 2 áp suất lốp phát sinh

ID 2 áp suất lốp phát sinh /

min.: Áp suất tuyệt đối (ABS) / 0kPa (0 kgf/cm2

, 0 psi), Áp suất tương đối (Gauge) / -100 kPa (-1.0 kgf/cm2, -14 psi)
max.: Áp suất tuyệt đối (ABS) / 637.5 kPa (6.5 kgf/cm2

, 92.5 psi), Áp suất tương đối (Gauge) / 537.5 kPa (5.4 kgf/cm2, 78 psi)

Áp suất lốp phát sinh thực tế

Nếu 0 kPa (0 kgf / cm2, 0 psi) được hiển thị cho áp suất tuyệt đối hoặc -100 kPa (-1,0 kgf / cm2, -14 psi) được hiển thị cho áp suất tương đối, dữ liệu không nhận được *

ID 3 áp suất lốp phát sinh

ID 3 áp suất lốp phát sinh /

min.: Áp suất tuyệt đối (ABS) / 0kPa (0 kgf/cm2

, 0 psi), Áp suất tương đối (Gauge) / -100 kPa (-1.0 kgf/cm2, -14 psi)
max.: Áp suất tuyệt đối (ABS) / 637.5 kPa (6.5 kgf/cm2

, 92.5 psi), Áp suất tương đối (Gauge) / 537.5 kPa (5.4 kgf/cm2, 78 psi)

Áp suất lốp phát sinh thực tế

Nếu 0 kPa (0 kgf / cm2, 0 psi) được hiển thị cho áp suất tuyệt đối hoặc -100 kPa (-1,0 kgf / cm2, -14 psi) được hiển thị cho áp suất tương đối, dữ liệu không nhận được *

ID 4 áp suất lốp phát sinh

ID 4 áp suất lốp phát sinh /

min.: Áp suất tuyệt đối (ABS) / 0kPa (0 kgf/cm2

, 0 psi), Áp suất tương đối (Gauge) / -100 kPa (-1.0 kgf/cm2, -14 psi)
max.: Áp suất tuyệt đối (ABS) / 637.5 kPa (6.5 kgf/cm2

, 92.5 psi), Áp suất tương đối (Gauge) / 537.5 kPa (5.4 kgf/cm2, 78 psi)

Áp suất lốp phát sinh thực tế

Nếu 0 kPa (0 kgf / cm2, 0 psi) được hiển thị cho áp suất tuyệt đối hoặc -100 kPa (-1,0 kgf / cm2, -14 psi) được hiển thị cho áp suất tương đối, dữ liệu không nhận được *

ID 5 áp suất lốp phát sinh

ID 5 áp suất lốp phát sinh /

min.: Áp suất tuyệt đối (ABS) / 0kPa (0 kgf/cm2

, 0 psi), Áp suất tương đối (Gauge) / -100 kPa (-1.0 kgf/cm2, -14 psi)
max.: Áp suất tuyệt đối (ABS) / 637.5 kPa (6.5 kgf/cm2

, 92.5 psi), Áp suất tương đối (Gauge) / 537.5 kPa (5.4 kgf/cm2, 78 psi)

Áp suất lốp phát sinh thực tế

Nếu 0 kPa (0 kgf / cm2, 0 psi) được hiển thị cho áp suất tuyệt đối hoặc -100 kPa (-1,0 kgf / cm2, -14 psi) được hiển thị cho áp suất tương đối, dữ liệu không nhận được *

 

Gợi ý:

  • Mất khoảng 2 hoặc 3 phút để hiển thị dữ liệu áp suất lốp được cập nhật.
  • Tình trạng tiếp nhận thông tin áp suất lốp cũng có thể được xác nhận thông qua màn hình hiển thị đa thông tin áp suất lốp
  • Nếu không có dữ liệu "ID Áp suất lốp phát sinh" nào thay đổi, hãy đặt lại áp suất lốp về giá trị được chỉ định thích hợp và xoay lốp 90 đến 270 độ. Sau đó, nhanh chóng xả áp suất lốp và kiểm tra lại.

 

Kết quả

Tiến hành bước

Giá trị áp suất lốp không được hiển thị.

A

Tất cả các chỉ số áp suất lốp đều bằng giá trị quy định.

B

 

A

Thay hộp điều khiển ECU cảnh báo áp suất lốp

B

Kết thúc quá trình chẩn đoán

 

KẾT THÚC, HOÀN THÀNH QUY TRÌNH XỬ KÝ MÃ LỖI !

Chủ đề phân tích mã lỗi


Hi vọng với bài C2171/71 Transmitter ID not Registered - ID bộ phát tín hiệu chưa được đăng ký Anh Em sẽ xử lí được mã lỗi này. Hãy theo dõi OBD Việt Nam thường xuyên để được xem những bài viết chất lượng từ chủ đề ô tô nhé !  

  Kết nối với chúng tôi để nhận được những thông tin sớm nhất nhé!       

Công ty Cổ phần OBD Việt Nam    

  • Hotline: 1800 64 64 47 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi