Hiệu Chuẩn Cảm Biến Góc Lái Bằng Máy Chẩn Đoán Autel Ms906BT

 

HIỆU CHUẨN CẢM BIẾN GÓC LÁI BẰNG MÁY CHẨN ĐOÁN AUTEL MS906BT

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam

 

Trong nhiều năm qua cho đến nay chúng ta đã thường làm quy trình chỉnh độ chụm cả 4 bánh. Bước cuối cùng trong quy trình là chỉnh độ chụm bánh trước của xe - rồi in kết quả và kết thúc công việc. Nhưng với nhiều loại xe mới ngày nay, quy trình chỉnh độ chụm lại cần thêm một bước mới cuối cùng đó chính là hiệu chuẩn góc lái. Lý do là những loại xe này được trang bị hệ thống điện tử rất phức tạp mà nhà sản xuất yêu cầu phải có chú ý đặc biệt.

Trên những xe này có một bộ cảm biến góc lái nó có thể phát hiện ra vị trí hiện tại của vô lăng và nó cung cấp dữ liệu đầu vào cho hệ thống máy tính để nó có thể hoạt động được khi nào nó cần đến các dữ liệu cảm biến đó - có thể là hệ thống cân bằng điện tử ESP hoặc tay lái trợ lực điện electronic power steering. Nhưng vì lý do gì chăng nữa trong một số trường hợp chiếc xe yêu cầu phải làm hiệu chỉnh lại cảm biến góc lái SAS hãy cùng OBD Việt Nam tiến hành hiệu chỉnh bằng máy chẩn đoán Autel MS 906BT nhé.

Xem thêm 

Máy chẩn đoán ô tô đa năng Autel  MaxiSYS 906BT

 


 

HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN CẢM BIẾN GÓC LÁI BẰNG MÁY CHẨN ĐOÁN AUTEL MS906BT

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam1

Hình 1: Hướng dẫn hiệu chuẩn cảm biến góc lái

 

- Bước 1: Kết nối máy chẩn đoán Autel 906BT với xe, chọn dòng xe cần thực hiện, chọn [Hyundai] để chẩn đoán lỗi cho dòng xe.

 

 huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam2

Hình 2: Tiến hành chẩn đoán xe Hyundai Kona bằng máy đọc lỗi Atuel MS 906BT

 

- Bước 2: Tiếp theo chọn dòng xe [Kona (OS)] để tiếp tục.

 

 huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam3

Hình 3: Tiến hành chẩn đoán xe Hyundai Kona bằng máy đọc lỗi Atuel MS 906BT

 

- Bước 3: Tiếp theo chọn năm [2019] để tiếp tục.

 

 huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam4

Hình 4: Tiến hành chẩn đoán xe Hyundai Kona bằng máy đọc lỗi Atuel MS 906BT

 

- Bước 4: Tiếp theo chọn dung tích và loại đông cơ [G 2.0 MPI], máy sẽ hiển thị thông tin dòng xe đã chọn - kiểm tra thông tin nhấn [Yes] để tiếp tục.

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam5

Hình 5: Tiến hành chẩn đoán xe Hyundai Kona bằng máy đọc lỗi Atuel MS 906BT

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam6

Hình 6: Máy đọc lỗi sẽ hiển thị đầy đủ thông tin xe đã chọn

 

- Bước 5: Tiến hành đọc lỗi trên xe, chọn [Diagnosis] (chẩn đoán), chọn mục [Auto Scan] để máy quét tất cả hệ thống trên xe.

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam7

Hình 7: Tiến hành chẩn đoán trên xe

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam8

Hình 8: Chọn mục Auto scan để quét toàn bộ hệ thống

 

- Bước 6: Phát hiện một lỗi của hệ thống ESP (Motor Driven Power Steering), nhấp vào dấu mũi tên để xem mã lỗi được tìm thấy. Tiến hành chọn mục [Trouble codes] (đọc lỗi) để kiểm tra mã lỗi.

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam9

Hình 9: Phát hiện một lỗi của hệ thống EPS

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam10

Hình 10: Tiến hành kiểm tra mã lỗi đã được thiết lập

 

- Bước 7: Mã lỗi C1261:06 cảm biến góc lái không được hiệu chỉnh, được thiết lập. Mã lỗi đã được xác định, chọn [ESC] để tiến hành bước tiếp theo.

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam11

Hình 11: Xuất hiện mã lỗi C1261:06

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam12

Hình 12: Chọn ESC để quay lại giao diện lựa chọn tính năng trên máy Autel 906BT

 

- Bước 8: Để tiến hành hiệu chuẩn góc lái, chọn mục [Special function] (chức năng đặc biệt). Sau đó chọn [Steering angle sensor (SAS) calibration] (Hiệu chỉnh cảm biến góc lái SAS).

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam13

Hình 13: Chọn mục Special function - chức năng đặc biệt

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam14

Hình 14: Chọn chức năng hiệu chuẩn góc lái SAS

 

- Bước 9: This function is used to celibrate steering angel values inputted in EPS ECU and in an actual vehicle respectively by making the values the same - Chức năng này được sử dụng để hiệu chỉnh các giá trị góc lái được nhập vào ECU EPS và trên một chiếc xe thực tế tương ứng bằng cách làm cho các giá trị giống nhau

Perform this function when you replace EPS ECU or do work related to EPS - Thực hiện chức năng này khi bạn thay thế EPS ECU hoặc làm công việc liên quan đến EPS

1. Igniton on – On chìa

2. Engine stop - Động cơ tắt

Turn the steering wheel to straight ahead position and - Xoay vô lăng đến vị trí thẳng phía trước và

Press [OK] - Nhấn [OK]

Press [cancel] button to exit - nhấn nút huỷ để thoát

Đã thực hiện các khuyến cáo từ máy chẩn đoán, nhấn [OK] để tiếp tục

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam15

Hình 15: Đọc kỹ và làm theo khuyến cáo của máy đọc lỗi, nhấn OK để tiếp tục

 

- Bước 10: Initialization completed - Khởi tạo hoàn thành !

Afterturning the ignition to the OFF position, wait for 15s - Sau khi đánh lửa ở vị trí tắt, chờ khoảng 15 giây

Then turn the ignition to the ON position and press OK - Bật đánh lửa ở vị trí ON và nhân OK

Check if the steering angel sensor (SAS) is within (+-) 5’ at data analysis - Kiểm tra nếu cảm biến góc lái (SAS) trong khoảnh +- 5 tại mục dữ liệu động

Tiến hành hiệu chuẩn góc lái hoàn thành đọc kỹ và làm theo khuyến cáo của máy đọc lỗi, nhấn [OK] để tiếp tục.

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam16

Hình 16: Đọc kỹ và làm theo khuyến cáo của máy đọc lỗi, nhấn OK để tiếp tục

 

- Bước 11: Sau khi hoàn thành chức năng hiệu chuẩn góc lái, tiến hành chọn [Trouble codes] để kiểm tra lại mã lỗi ban đầu đã xuất hiện.

Mã lỗi C1261:06 đã được xử lý, tình trạng mã lỗi là lịch sử (nếu mã lỗi vẫn ở tình trạng Active - hiện hành vui lòng kiểm tra lại từ đầu hoặc liên hệ OBD Việt Nam để được hỗ trợ).

Tiến hành xoá lỗi, xoá mã lỗi thành công !

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam17

Hình 17: Kiểm tra lại mã lỗi

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam18

Hình 18: Mã lỗi đã được xử lý

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam19

Hình 19: Xoá mã lỗi vừa xử lý

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam20

Hình 20: Máy hỏi bạn có muốn xoá mã lỗi, nhấn [YES] để xoá

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-hieu-chinh-cam-bine-goc-lai-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam21

Hình 21: Mã lỗi đã được xoá thành công

 

HOÀN THÀNH QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN GÓC LÁI. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ ngay Hotline OBD Việt Nam !

Xem thêm:

Hãy trang bị cho Garage của mình máy chẩn đoán Autel Maxisys 906BT ngay bây giờ với giá hợp lý nhất, nhấc máy lên và gọi ngay Hotline hoặc đến với OBD Việt Nam để được trải nghiệm trực tiếp.

 “OBD Việt Nam sẽ là đại lý ủy quyền chính thức của Autel tại Việt Nam phân phối tất cả các sản phẩm của Autel. OBD Việt Nam sẽ là tổ chức chịu trách nhiệm về bảo hành sản phẩm, cập nhật các phiên  bản phần mềm, phân phối sản phẩm chính hãng và đại diện cho thương hiệu Autel Tại Việt Nam...”


 Công ty Cổ phần OBD Việt Nam

  • Mọi chi tiết xin liên hệ: 1800 64 64 47 

Kết nối với chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất

 

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

FCAR F7SD - Số 1 Máy Chẩn Đoán Xe Tải/ Công Trình Độc Quyền Tại OBD Việt Nam

Máy chẩn đoán Fcar F7s-D dẫn đầu máy chẩn đoán xe tải, xe công trình, đầu kéo số 1 tại ..

So Sánh Autel Mx900 Và Autel Ds900: Anh/Em Gara Nên Chọn Mua Máy Nào?

Autel MX900 và Autel DS900 hiện đang là 2 dòng máy bán chạy nhất của thương hiệu Autel tại Việt ..

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Auto Ism

Sau khi tải về app Auto ISM hoặc cập nhật từ app Auto Schematic thì việc đăng kí tài cũng ..

Hướng Dẫn Thanh Toán Tài Khoản App Auto Ism Qua Tài Khoản Ngân Hàng

Sau khi tải về và đăng ký tài khoản app Auto ISM cùng OBD Việt Nam xem cách thanh toán ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Auto Schematic Lên Auto Ism

Nếu mọi người đã cài phần mềm Auto Schematic trước đó, sẽ gặp tình trạng không thể sử dụng phần ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi