Coding Hệ Thống Túi Khí SRS Bằng Máy Chẩn Đoán Autel Ms906BT

 

CODING HỆ THỐNG TÚI KHÍ SRS BẰNG MÁY CHẨN ĐOÁN AUTEL MS906BT

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam

 

Gần đây có nhiều Anh Em hỏi cách lấy code túi khí từ hộp túi khí đã kích hoạt nổ và coding lại hệ thống túi khí mới cho xe. Khi hệ thống túi hoạt động theo cách thông thường của nhà sản suất thì chúng ta cần phải thay lại hết hệ thống túi khí: cảm biến va chạm, dây đai an toàn, hộp điều khiển túi khí. Để tiết kiệm chi phí và thời gian cho khách hàng chúng ta có thể xử lý lại hộp điều khiển túi khí bằng cách chạy lại chương trình cho hộp điều khiển bằng các thiết bị chuyên dụng: máy chẩn đoán chuyên hãng, máy chẩn đoán đa năng,...

 


 

Trong các dòng máy chẩn đoán thông dụng nhất trên hiện nay thì Autel 906BT là một thiết bị hỗ trợ chẩn đoán - cài đặt Remote, Smartkey, SRS module đa năng cho các dòng xe thông dụng trên thị trường. Trong bài viết hôm nay OBD Việt Nam sẽ hướng dẫn các Anh Em kỹ thuật viên sử dụng máy chẩn đoán Autel 906BT để thực hiện tính năng cài hộp túi khí sau khi thay thế trên dòng xe Mitsubishi 2017.

 

Xem thêm 

Máy chẩn đoán ô tô đa năng Autel  MaxiSYS 906BT

 


 

HƯỚNG DẪN SỬ CODING TÚI KHÍ SRS BẰNG MÁY ĐỌC LỖI AUTEL MS906BT

- Bước 1: Kết nối máy chẩn đoán Autel 906BT với xe, chọn dòng xe cần thực hiện, chọn [Diagnostics] để chẩn đoán lỗi cho dòng xe.

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam1

Hình 1: Tiến hành chẩn đoán  xe Mitsubishi bằng máy đọc lỗi Atuel MS 906BT

 

- Bước 2: Tiếp theo chọn mục [Control Unit] (Bộ điều khiển) để tiếp tục.

 

 huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam2

Hình 2: Chọn mục Control Unit trên máy Autel 906BT để tiếp tục

 

- Bước 3: Để tiếp tục chọn mục [SRS-Airbag] (túi khí).

 

 huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam3

Hình 3: Tiếp theo chọn mục SRS Airbag

 

- Bước 4: Kiểm tra lỗi trên hệ thống túi khí, chọn [Readcode] (đọc lỗi) các lỗi hiện hành và lịch sử sẽ hiện ra trên máy Autel 906BT: B1610, B1604, B1519, B1414,... tất cả các lỗi của hệ thống túi khí đang gặp phải. Nhấn [ESC]  (trở lại) để chuẩn bị đến bước Coding.

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam4

Hình 4: Kiểm tra mã lỗi của hệ thống túi khí trên xe

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam5

Hình 5: Mã lỗi của hệ thống túi khí được hiển thị đầy đủ trên máy đọc lỗi 906BT

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam6

Hình 6: Chọn ESC để chuẩn bị bước tiếp theo

 

- Bước 5: Để thực hiện bước tiếp theo chọn [Coding] , tiếp theo chọn      [Coding infomation & copy], nhấn [Save] để truy cập vào giao diện Coding của máy đọc lỗi autel 906BT.

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam7

Hình 7: Tiếp tục chọn mục Coding và Coding infomation & copy

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam8

Hình 8: Tiếp tục chọn mục Coding và Coding infomation & copy

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam9

Hình 9: Chọn mục Save để tiếp tục

 

- Bước 6: Lúc này, máy chẩn đoán hiển thị dòng ghi chú:

Dianostics tools will copy coding data from ECU – Máy chẩn đoán sẽ sao chép dữ liệu từ ECU

If ECU reports any DTCs, please diagnose and repair before copying - Nếu ECU báo cáo một số mã lỗi, làm ơn chẩn đoán và sửa chữa nó trước khi đến bước sao chép.

Are you sure ? - Bạn đã chắc chắn ?

Nếu bạn đã đáp ứng các khuyến cáo trên máy chẩn đoán này, nhân [OK] để tiếp tục

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam10

Hình 10: Đọc kỹ các khuyến cáo từ máy chẩn đoán, chọn OK để tiếp tục

 

- Bước 7: Sau khi đã hoàn thành bước 6, tên của túi khí được hiển thị trên màn hình máy chẩn đoán, nhấn [OK]  để tiếp tục. Sau đó chọn mục [ESC]  và chọn [On vehicle coding] để tiến hành nhập thông tin xe.

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam11

Hình 11: Thông tin tên của hệ thống SRS sẽ được hiển thị trên máy chẩn đoán

 

 huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam12

Hình 12: Chọn mục ESC và chọn On vehicle coding để tiến hành nhập thông tin xe

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam13

Hình 13: Chọn mục ESC và chọn On vehicle coding để tiến hành nhập thông tin xe

 

- Bước 8: Khuyến cáo tiếp tục được hiển thị trên thiết bị: 

On vehicle coding function – Trên chức năng mã hoá xe

Execute this function, where ECU is installed in vehicle - Thực hiện chức năng này, nơi mà ECU đã được kết nối trên xe

Warning: If it executes when ECU is not installed in vehicle, DTC will occur - Cảnh báo: Nếu thực hiện khi ECU không được kết nối trên xe, mã lỗi sẽ xảy ra

Make sure if had execute executed 'Coding infomation & copy' before excute the funtion, otherwise the function will not excute success - Chắc chắn nếu có thực hiện chức năng mã hoá và sao chép thông tin trước khi thực hiện chức năng, nếu không chức năng này sẽ không thành công.

 

 huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam14

Hình 14: Đọc kỹ các khuyến cáo từ máy chẩn đoán

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam15

Hình 15: Nhấn OK để tiếp tục

 

- Bước 9: Nhập số khung hoặc số Vin vào máy như hình, sau khi đã nhập xong nhấn [OK] để tiếp tục. Chọn mục thông tin đã hiển thị ở bước 7, nhấn [OK] để tiếp tục.

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam16

Hình 16: Nhập số VIN hoặc số khung vào máy chẩn đoán

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam17

Hình 17: Sau đó chọn OK để tiếp tục

 

- Bước 10: Sau khi đã thực hiện xong phần nhập số VIN, tiếp tục làm theo khuyến cáo trên máy đọc lỗi

After coding - Sau khi mã hóa:

Check option coding and customization and perform option coding and customization if needed - Kiểm tra mã hóa và tùy chỉnh tùy chọn và thực hiện mã hóa và tùy chỉnh tùy chọn nếu cần

Coding will start Mã hóa sẽ bắt đầu

Are you sure - Bạn có chắc không ?

Đọc kỹ những khuyến cáo, nhấn [OK] để tiến hành coding túi khí trên máy chẩn đoán Autel MS906BT.

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam18

Hình 18: Đọc kỹ những khuyến cáo trên máy đọc lỗi và chọn OK để tiếp tục

 

- Bước 11: Để máy thực hiện quá trình Coding, Anh Em chờ trong giây lát, máy hiển thị

Coding has been completed – Mã hoá đã thành công

Nhấn [OK] để kết thúc quá trình coding túi khí

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam19

Hình 19: Coding túi khí thành công

 

- Bước 12: Thực hiện đọc và xoá lỗi vừa sửa chữa. Kết thúc !

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam20

Hình 20: Đọc lỗi và xoá lỗi sau sữa chữa

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam21

Hình 21: Đọc lỗi và xoá lỗi sau sửa chữa

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam22

Hình 22: Đọc lỗi và xoá lỗi sau sửa chữa

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam23

Hình 23: Đọc lỗi và xoá lỗi sau sữa chữa

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam24

Hình 24: Đọc lỗi và xoá lỗi sau sữa chữa

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam25

Hình 25: Đọc lỗi và xoá lỗi sau sữa chữa

 

huong-dan-su-dung-may-chan-doan-coding-he-thong-tui-khi-srs-bang-may-chan-doan-autel-ms906bt-obdvietnam26

Hình 26: Đọc lỗi và xoá lỗi sau sữa chữa

 

HOÀN THÀNH CODING TÚI KHÍ TRÊN XE MITSUBISHI 2017. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ ngay Hotline OBD Việt Nam !

Xem thêm:

Hãy trang bị cho Garage của mình máy chẩn đoán Autel Maxisys 906BT ngay bây giờ với giá hợp lý nhất, nhấc máy lên và gọi ngay Hotline hoặc đến với OBD Việt Nam để được trải nghiệm trực tiếp.

 “OBD Việt Nam sẽ là đại lý ủy quyền chính thức của Autel tại Việt Nam phân phối tất cả các sản phẩm của Autel. OBD Việt Nam sẽ là tổ chức chịu trách nhiệm về bảo hành sản phẩm, cập nhật các phiên  bản phần mềm, phân phối sản phẩm chính hãng và đại diện cho thương hiệu Autel Tại Việt Nam...” 


 

 Công ty Cổ phần OBD Việt Nam

  • Mọi chi tiết xin liên hệ: 1800 64 64 47 

Kết nối với chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi