Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0487 (Flash Code 44): EGR Position Sensor Fault

 

CẨM NANG SỬA CHỮA MÃ LỖI P0487 (FLASH CODE 44): EGR POSITION SENSOR FAULT

 

cam-nang-sua-chua-ma-loi-p0487-flash-code-44-egr-position-sensor-fault-obdvietnam

 

Thông tin xe: ISUZU 24V (6HK1)

P0487 (Flash code 44):EGR position sensor fault - Lỗi cảm biến vị trí van EGR

THÔNG TIN CHUNG MÃ LỖI P0487 (FLASH CODE 44): EGR POSITION SENSOR FAULT

Cảm biến vị trí EGR được lắp bên trong van EGR, đây là cảm biến loại hall và được lắp đặt ở 3 vị trí. Nó phát hiện dựa trên từng vị trí cực của motor (ON/OFF). Mạch cảm biến vị trí EGR bao gồm:

 • Mạch cấp nguồn 5V
 • Mạch cấp nguồn mass
 • Mạch tín hiệu U của cảm biến vị trí EGR
 • Mạch tín hiệu V của cảm biến vị trí EGR
 • Mạch tín hiệu W của cảm biến vị trí EGR

Hộp điều khiển ECM cấp nguồn 5V cho mạch U, V và W cảm biến vị trí van EGR thông qua nguồn 5V và cấp nguồn mass trong hộp điều khiển ECM, thông qua mạch cấp mass. Ngoài ra dựa trên một trong những vị trí U, V và W bất kỳ của cảm biến vị trí EGR nó sẽ xuất (ON/OFF) thông qua mạch tín hiệu tương ứng tới ECM. ECM phát hiện vị trí van EGR bằng cách đếm số lần thay đổi cực.

Cẩm nang sửa chữa mã lỗi là chủ đề tổng hợp các quy trình xử lý mã lỗi trên các dòng xe được OBD Việt Nam tổng hợp và biến soạn dựa trên các tài liệu sửa chữa chuyên hãng và kinh nghiệm thực tế chi tiết theo từng bước, xem thêm chủ đề cẩm nang sửa chữa mã lỗi trên các dòng xe 

https://obdvietnam.vn/news/57/phan-tich-ma-loi/

 

1. Mô tả mã lỗi P0487 (Flash code 44): EGR position sensor fault

ECM thiết lặp mã lỗi khi tất cả các vị trí U, V, và W của cảm biến vị trí EGR xuất “ON” hoặc “OFF” đồng thời.

Tín hiệu đầu vào từ vị trí U, V, và W cảm biến vị trí EGR ON hoặc OFF trong 3 giây trở lên.

2. Nguyên nhân hư hỏng

Nếu xuất hiện những sự cố không liên tục có thể do những nguyên nhân sau đây:

- Giắc kết nối không không đúng cách

- Đường dây dẫn không chắc chắn

- Mòn lớp vỏ cách điện bó dây điện

- Bên trong dây điện bị đứt

Cần thực hiện những cách sau đây để xác định nguyên nhân hư hỏng: 

- Kết nối giữa các giắc kết nối và giắc ECM

- Giắc kết nối tiếp xúc kém

- Chân giắc bị gãy

- Hỏng khóa cố định giắc kết nối

- Chân giắc và dây điện tiếp xúc kém

- Hỏng bó dây điện: Kiểm tra nhanh bằng mắt các dấu hiệu hư hỏng của bó dây điện

Sử dụng tính năng xem dữ liệu động trên máy chẩn đoán để quan sát sự thay đổi của các mục liên quan khi di chuyển giắc kết nối và bó dây của cảm biến. Sự thay đổi trên màn hình chẩn đoán cho biết phần bị lôi.

3. Triệu chứng mã lỗiP0487 (Flash code 44): EGR position sensor fault

Sáng đèn check động cơ

4. Vị trí van EGR trên xe

 

 cam-nang-sua-chua-ma-loi-p0487-flash-code-44-egr-position-sensor-fault-obdvietnam1

Hình 1: Vị trí Van EGR trên xe

 

cam-nang-sua-chua-ma-loi-p0487-flash-code-44-egr-position-sensor-fault-obdvietnam2

Hình 2: Sơ đồ chân van EGR trên xe

 

Chú thích:

1: Chân cấp nguồn dương (5V)

2: Chân tín hiệu W

3: Chân tín hiệu V

4: Chân tín hiệu U

5: Chân Mass cảm biến

6: Motor W

7: Motor V

8: Motor U

 

Việc chẩn doán trên các dòng xe hiện nay trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn với sự ra đời của các dòng máy chẩn đoán, xem thêm dòng máy chẩn đoán chuyên hãng và đa năng tại đây: 

Máy chẩn đoán đa năng tiếng Việt trên nhiều dòng xe

 

5. Sơ đồ mạch điều khiển EGR trên xe

 

 cam-nang-sua-chua-ma-loi-p0487-flash-code-44-egr-position-sensor-fault-obdvietnam3

Hình 3: Sơ đồ mạch điều khiển EGR trên xe

 

Trên các dòng xe hiện đại ngày nay các hệ thóng điện được trang bị rất nhiều để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, vì vậy việc sửa chữa và bảo dưỡng các hệ thống trên xe ngày càng phức tạp. Vì vậy việc có cho mình bộ phần mềm để tra cứu sơ dồ mạch điện và hướng dẫn sửa chữa là vô cùng cần thiết 

Phần mềm tra cứu sơ đồ mạch điện, hướng dẫn sửa chữa trên nhiều dòng xe 

 

QUY TRÌNH SỬA CHỮA MÃ LỖI P0487 (FLASH CODE 44) - LỖI CẢM BIẾN VỊ TRÍ EGR

- Bước 1: Thực hiện kiểm tra hệ thống OBD

Kiểm tra hệ thống OBD có bình thường hay không?

Đi đến bước 2

KHÔNG

Kiểm tra hệ thống OBD

 

- Bước 2: Kiểm tra tình trạng kết nối của giắc kết nối van EGR, giắc kết nối ECM

 • Kiểm tra sự lỏng lẻo của giắc kết nối
 • Nếu phát hiện tình trạng lỗi, sửa chữa theo yêu cầu

Có phát hiện lỗi không?

Đi đến bước 10

KHÔNG

Sửa chữa các mã lỗi liên quan

 

- Bước 3: Sử dụng đồng hồ VOM để kiểm tra mạch điện giữa ECM và cảm biến vị trí van EGR

Thông số kỹ thuật:

Nội dung kiểm tra

Phương pháp kiểm tra

Điều kiện

Số chân

Giá trị bình thường

Giá trị bất thường

Ngắn mạch đến mass/điểm tiếp mass

Đo điện trở

 • Ngắt kết nối giắc kết nối của van EGR
 • Tắt khóa điện

 

92 - 101

93 - 101

94 - 101

92 - GND

93 – GDN

94 – GDN

 

10 MΩ trở lên

100Ω trở xuống

Hở mạch/điện trở cao

Đo điện trở

 • Ngắt kết nối giắc kết nối của van EGR
 • Tắt khóa điện

 

92 – Chân tín hiệu W của giắc cảm biến vị trí van EGR

93 – Chân tín hiệu V của giắc cảm biến vị trí van EGR

94 – Chân tín hiệu U của giắc cảm biến vị trí van EGR

100Ω trở xuống

10 MΩ trở lên

 

- Nếu phát hiện lỗi, sửa chữa theo yêu cầu

Có phát hiện lỗi hay không?

Đi đến bước 10

KHÔNG

Đi đến bước 4

 

- Bước 4: Kiểm tra lại mã lỗi

 • Kết nối tất cả bó dây điện
 • Xóa mã lỗi

Tham khảo mục “Cách xóa mã lỗi”

 • Tắt khóa điện trong hơn 10 giây sau đó khởi động động cơ
 • Làm nóng động cơ cho đến khi đạt nhiệt độ 80°C (176°F)
 • Kiểm tra mã lỗi

Có xuất hiện mã lỗi P0487 hay không?

Đi đến bước 5

KHÔNG

Dựa theo phần “Nguyên nhân hư hỏng” để kiểm tra

 

- Bước 5: Thay thế van EGR (Cảm biến vị trí EGR)

Để biết quy trình thay thế hãy tham khảo “mục động cơ” hướng dẫn sửa chữa của hãng

Quy trình thay thế hoàn thành chưa?

Đi đến bước 6

 

- Bước 6: Kiểm tra lại mã lỗi

 • Kết nối tất cả bó dây điện
 • Xóa mã lỗi

Tham khảo mục “Cách xóa mã lỗi”

 • Tắt khóa điện trong hơn 10 giây sau đó khởi động động cơ
 • Làm nóng động cơ cho đến khi đạt nhiệt độ 80°C (176°F)
 • Kiểm tra mã lỗi

Có xuất hiện mã lỗi P0487 hay không?

Đi đến bước 7

KHÔNG

Đi đến bước 11

 

- Bước 7:

Có thiết bị chẩn đoán chuyên hang hay không?

Đi đến bước 8

KHÔNG

Đi đến bước 9

 

- Bước 8:

+ Kiểm tra phiên bản phần mềm của ECM

Tham khảo quy trình kiểm tra và viết lại chương trình ECM trong hướng dẫn sửa chữa

+ Viết lại chương trình nếu cần nâng cấp phiên bản phần mềm

Lưu ý:

 • Tham khảo hướng dẫn sử dụng phân mềm và thiết bị chuyên hãng Isuzu để kiểm tra và viết lại ECM
 • Cần phải học lại cảm biến vị trí van EGR sau khi thay thế hoặc viết chương trình cho ECM
 • Tham khảo quy trình “lắp đặt hộp điều khiển ECM” để học lại van EGR

Việc thay thế có thành công hay không?

Đi đến bước 10

 

- Bước 9:

+ Thay thế hộp điều khiển ECM

Lưu ý:

 • Cần phải học lại cảm biến vị trí van EGR sau khi that thế hoặc viết chương trình cho ECM
 • Tham khảo quy trình “lắp đặt hộp điều khiển ECM” để học lại van EGR

Việc thay thế có thành công hay không?

Đi đến bước 10

 

- Bước 10:

 • Kiểm tra lại mã lỗi
 • Kết nối tất cả giắc cắm
 • Xóa mã lỗi

Tham khảo mục “Cách xóa mã lỗi”

 • Tắt khóa điện hơn 10 giây
 • Làm nóng động cơ cho đến khi đạt nhiệt độ 80°C (176°F)
 • Kiểm tra mã lỗi

Có xuất hiện mã lỗi P0487 hay không?

Đi đến bước 2

KHÔNG

Đi đến bước 11

 

- Bước 11:Kiểm tra nếu phát hiện mã lỗi khác

Có phát hiện mã lỗi khác không?

Đi đến quy trình kiểm tra mã lỗi đó

KHÔNG

Xác nhận sau sửa chữa

 

KẾT THÚC, HOÀN THÀNH QUY TRÌNH XỬ KÝ MÃ LỖI !

 

Xem thêm 


Hi vọng với bài P0487 (Flash code 44):EGR position sensor fault - Lỗi cảm biến vị trí van EGR  Anh Em sẽ xử lí được mã lỗi này. Hãy theo dõi OBD Việt Nam thường xuyên để được xem những bài viết chất lượng từ chủ đề ô tô nhé !     

  Kết nối với chúng tôi để nhận đượcnhững thông tin sớm nhất nhé!       

Công ty Cổ phần OBD Việt Nam    

 • Hotline: 1800 64 64 47 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi