Phân Tích Mã Lỗi P0098 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input

 

PHÂN TÍCH MÃ LỖI P0098 INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT

 

phan-tich-ma-loi-p0098-intake-air-temperature-sensor-circuit-high-input-obdvietnam0

 

I. THÔNG TIN CHUNG MÃ LỖI P0098 INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT

1. Mô tả chung về cảm biến nhiệt độ khí nạp

- Cảm biến nhiệt độ khí nạp là loại nhiệt điện trở NTC. Được lắp đặt bên trong MAFS và BPS, nó nhận biết nhiệt độ không khí. So sánh nhiệt độ không khí từ cả hai cảm biến (một là nhiệt độ không khí nạp, hai là nhiệt độ không khí đi qua turbo tăng áp), có thể cảm nhận chính xác hơn nhiệt độ không khí.

- Với tín hiệu nhiệt độ không khí nạp, ECM thực hiện hiệu chỉnh điều khiển EGR và lượng phun của kim phun nhiên liệu chính xác. (MAFS là cần thiết cho điều khiển phản hồi EGR trong động cơ diesel điều khiển điện tử. Việc tính toán mật độ không khí ở nhiệt độ nhất định là cần thiết để thực hiện điều khiển phản hồi EGR chính xác.)

Xem thêm chủ đề: Phân tích mã lỗi

2. Mô tả mã lỗi P0098 Mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp 2 đầu vào cao

- P0098 được thiết lập khi điện áp trên 4880mV - điện áp đầu ra tối đa của IATS (tích hợp với BPS) - được phát hiện trong hơn 870 ms. Mã này là do 1) hở mạch hoặc 2) ngắn mạch đến mass hoặc 3) ngắn mạch đến dương ắc quy trong mạch tín hiệu IATS.

3. Nguyên nhân hư hỏng cảm biến nhiệt độ khí nạp

- Lỗi cảm biến nhiệt độ khí nạp

- Bó dây của cảm biến nhiệt độ khí nạp bị hở mạch hoặc ngắn mạch

- Giắc cảm biến nhiệt độ khí nạp kết nối kém

4. Triệu chứng mã lỗi P0098

- Sáng đèn Check Engine

5. Vị trí cảm biến nhiệt dộ khí nạp trên xe

phan-tich-ma-loi-p0098-intake-air-temperature-sensor-circuit-high-input-obdvietnam1

Hình 1: Vị trí cảm biến nhiệt độ khí nạp trên xe 

 

 

 

 

 

Xem thêm: 

Phần mềm tra cứu sơ đồ mạch điện, hướng dẫn sửa chữa chuyên cho Hyundai - Kia

 

6. Sơ đồ mạch điện cảm biến nhiệt độ khí nạp

 

phan-tich-ma-loi-p0098-intake-air-temperature-sensor-circuit-high-input-obdvietnam2

Hình 2: Sơ đồ mạch điện cảm biến nhiệt độ khí nạp  

 

 

 

Xem thêm: 

Phần mềm tra cứu sơ đồ mạch điện, hướng dẫn sửa chữa chuyên cho các dòng xe

 

II. GIÁM SÁT DỮ LIỆU BẰNG MÁY CHẨN ĐOÁN

- Bước 1: Kết nối máy chẩn đoán với giắc kết nối (DLC)

- Bước 2: Làm nóng động cơ đến nhiệt độ hoạt động bình thường.

- Bước 3: Tắt các tải điện và tắt điều hòa không khí.

- Bước 4: Giám sát các thông số “Cảm biến nhiệt độ không khí” trên máy chẩn đoán

 • Thông số kỹ thuật: Nhiệt độ không khí hiện tại được hiển thị.

 

 phan-tich-ma-loi-p0098-intake-air-temperature-sensor-circuit-high-input-obdvietnam3

Hình 3: Kiểm tra xem nhiệt độ hiện tại có giống với giá trị được hiển thị trên máy chẩn đoán không

 

Xem thêm: 

Máy chẩn đoán chuyên hãng Hyundai - Kia GDS

 

III. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA MÃ LỖI

1. Kiểm tra các cực và giắc kết nối

- Nhiều trục trặc của hệ thống điện là do dây điện và giắc kết nối tiếp xúc kém. Các lỗi cũng có thể xảy ra do sự nhiễu từ các hệ thống điện khác và hư hỏng có thể do cơ học và hóa học gây ra.

- Thực hiện quy trình kiểm tra sau:

 • Bước 1: Kiểm tra hư hỏng của bó dây và các chân: Kiểm tra các chân có khả năng tiếp xúc kém, bị ăn mòn hoặc biến dạng.                                              
 • Bước 2: Kiểm tra điều kiện kết nối của ECM và giắc kết nối: Kiểm tra các chân giắc sau khi tách rời giắc kết nối, và điều kiện kết nối giữa thiết bị hư hỏng của thiết bị khóa và điều kiện kết nối giữa các chân giắc và dây dẫn.

Ngắt kết nối chân cần kiểm tra ở giắc đực và cắm nó vào giắc cái để kiểm tra điều kiện kết nối. (sau khi kiểm tra, kết nối lại chân ở vị trí chính xác.)

 • Đã tìm ra vấn đề?

 Sửa chữa các bộ phận hư hỏng và đi tới bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

Không

 Đi đến quy trình “Kiểm tra mạch tín hiệu”

2. Kiểm tra mạch tín hiệu điện áp

- Bước 1: Tắt chìa khóa, động cơ tắt

- Bước 2: Ngắt kết nối với giắc BPS.

- Bước 3: Bật chìa khóa

- Bước 4: Kiểm tra điện áp giữa chân tín hiệu IAT giắc BPS và mass sườn

 • Thông số kỹ thuật: 4.8V-5.1V

 

phan-tich-ma-loi-p0098-intake-air-temperature-sensor-circuit-high-input-obdvietnam4

Hình 4: Kiểm tra điện áp giữa chân tín hiệu IAT giắc BPS và mass sườn

 

 • Điện áp đo được có nằm trong tiêu chuẩn hay không?

 Đi đến quy trình “Kiểm tra mạch nối mass”

Không

 Đi đến quy trình “4.2 Kiểm tra tín hiệu hở mạch”

 3. Kiểm tra tín hiệu hở mạch

- Bước 1: Tắt chìa khóa, động cơ tắt

- Bước 2: Ngắt kết nối với giắc BPS và giắc ECM

- Bước 3: Kiểm tra chân tín hiệu chân IAT 2 giắc BPS và chân tín hiệu IAT 2 giắc ECM

 • Thông số kỹ thuật: Thông mạch dưới 1.0Ω 

 

phan-tich-ma-loi-p0098-intake-air-temperature-sensor-circuit-high-input-obdvietnam5

Hình 5: Kiểm tra chân tín hiệu chân IAT 2 giắc BPS và chân tín hiệu IAT 2 giắc ECM

 

 • Giá trị điện trở đo được có nằm trong tiêu chuẩn không?

 Đi đến quy trình “4.3 Kiểm tra tín hiệu ngắn mạch đến ắc quy”

Không

 Sửa chữa tín hiệu hở mạch và sau đó đi đến quy trình “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

 4. Kiểm tra tín hiệu ngắn mạch đến dương ắc quy

- Bước 1: Tắt chìa khóa, động cơ tắt

- Bước 2: Ngắt kết nối với giắc BPS và giắc ECM

- Bước 3: Bật chìa khóa

- Bước 4: Kiểm tra điện áp giữa chân tín hiệu IAT giắc BPS và mass sườn

 • Thông số kỹ thuật: 0.0V~0.1V

 

phan-tich-ma-loi-p0098-intake-air-temperature-sensor-circuit-high-input-obdvietnam6

Hình 6: Kiểm tra điện áp giữa chân tín hiệu IAT giắc BPS và mass sườn

 

 • Điện áp đo được có nằm trong giá trị tiêu chuẩn không?

 Sửa chữa mạch bị ngắn mạch đến ắc quy và sau đó đi đến quy trình “Kiểm tra xe     sau sửa chữa”

Không

 Chuyển đến quy trình “Kiểm tra mạch đến Mass”

 5. Kiểm tra mạch đến mass

- Bước 1: Tắt chìa khóa, động cơ tắt

- Bước 2: Ngắt kết nối với giắc BPS.

- Bước 3: Bật chìa khóa

- Bước 4: Đo giá trị điện áp giữa chân tín hiệu của IAT giắc BPS và chân mass sườn [KIỂM TRA “A”]

- Bước 5: Đo giá trị điện áp giữa chân tín hiệu IAT và chân mass sườn của giắc BPS [KIỂM TRA “B”] (Chân tín hiệu: Kiểm tra cực + , Chân Mass 4: Kiểm tra cực – )

 • Thông số kỹ thuật: Điện áp [KIỂM TRA “A”] – Điện áp [KIỂM TRA “B”] = Thấp hơn 200mV

 

phan-tich-ma-loi-p0098-intake-air-temperature-sensor-circuit-high-input-obdvietnam7

Hình 7: Đo giá trị điện áp giữa chân tín hiệu IAT và chân mass sườn của giắc BPS [KIỂM TRA “B”] (Chân tín hiệu: Kiểm tra cực + , Chân Mass 4: Kiểm tra cực – )

 

 • Điện áp đo được có nằm trong giá trị tiêu chuẩn không?

 Đi đến quy trình “Kiểm tra các bộ phận”

Không

 - Khi không phát hiện thấy điện áp "B": sửa chữa hở mạch đến mass và đi đến     “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

 - Khi chênh lệch điện áp giữa "A" và "B" trên 200mV: Loại bỏ các nguyên nhân gây   ra điện trở quá cao và đi đến “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

 6. Kiểm tra các bộ phận

- Bước 1: Tắt chìa khóa, động cơ tắt

- Bước 2: Ngắt kết nối với giắc BPS.

- Bước 3: Đo điện trở chân tín hiệu IAT giắc BPS và chân mass của giắc BPS

 • Thông số kỹ thuật: Tham khảo thông số kỹ thuật của thông tin chung

 

phan-tich-ma-loi-p0098-intake-air-temperature-sensor-circuit-high-input-obdvietnam8

Hình 8: o điện trở chân tín hiệu IAT giắc BPS và chân mass của giắc BPS

 

 • Giá trị điện trở đo được ở nhiệt độ nhất định trong phạm vi điện trở ở nhiệt độ xác định?

 Đi đến quy trình “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

Không

 Thay thế BPS và đi đến quy trình “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

 7. Kiểm tra xe sau sửa chữa

- Bước 1: Sau khi sửa chữa, Cần phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa

- Bước 2: Kết nối GDS và chọn chế độ “ Phân tích DTC”

- Bước 3: Nhấn vào “DTC Status” và xác nhận rằng “ DTC Readiness Flag” hiển thị “Completed”. Nếu không, lái xe trong điều kiện của dữ liệu đóng băng hoặc đáp ứng các điều kiện.

- Bước 4: Đọc thông số “DTC Status”

 • Thông số có hiển thị “ Lỗi lịch sử (không phải hiện tại)” không?Có bất kỳ mã lỗi DTCs nào được ghi lại không?

 Đi đến hướng dẫn sửa chữa lỗi DTC được ghi trong máy chẩn đoán

Không

 Hệ thống hoạt động trong điều kiện đúng thông số kỹ thuật

 

HOÀN THÀNH, KẾT THÚC QUY TRÌNH XỬ LÝ MÃ LỖI ! 

 

Xem thêm các chủ đề phân tích mã lỗi, tại đây !  

 


 

Hi vọng với bài P0098 INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT Anh Em sẽ xử lí được mã lỗi này. Hãy theo dõi OBD Việt Nam thường xuyên để được xem những bài viết chất lượng từ chủ đề ô tô nhé ! 

 

 Kết nối với chúng tôi để nhận được những thông tin sớm nhất nhé!    

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ :           

 

 • Bộ phận CSKH phía Nam: 0913 92 75 79
 • Bộ phận CSKH phía Bắc: 0911 140 141

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

FCAR F7SD - Số 1 Máy Chẩn Đoán Xe Tải/ Công Trình Độc Quyền Tại OBD Việt Nam

Máy chẩn đoán Fcar F7s-D dẫn đầu máy chẩn đoán xe tải, xe công trình, đầu kéo số 1 tại ..

So Sánh Autel Mx900 Và Autel Ds900: Anh/Em Gara Nên Chọn Mua Máy Nào?

Autel MX900 và Autel DS900 hiện đang là 2 dòng máy bán chạy nhất của thương hiệu Autel tại Việt ..

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Auto Ism

Sau khi tải về app Auto ISM hoặc cập nhật từ app Auto Schematic thì việc đăng kí tài cũng ..

Hướng Dẫn Thanh Toán Tài Khoản App Auto Ism Qua Tài Khoản Ngân Hàng

Sau khi tải về và đăng ký tài khoản app Auto ISM cùng OBD Việt Nam xem cách thanh toán ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Auto Schematic Lên Auto Ism

Nếu mọi người đã cài phần mềm Auto Schematic trước đó, sẽ gặp tình trạng không thể sử dụng phần ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi