Phân tích mã lỗi P0202 trên xe Honda Civic 2018 L4-1.5L Turbo (L15B7) Phần 2


PHÂN TÍCH MÃ LỖI P0202 TRÊN XE HONDA CIVIC 2018 L4-1.5L TURBO (L15B7)

 

Phân tích mã lỗi P0202 trên xe Honda Civic 2018 L4-1.5L Turbo (L15B7)

 

P0202: No. 2 Cylinder Injector Circuit Malfunction / Mạch điều khiển kim phun không bình thường – Máy 2

2.13. Kiểm tra hở mạch (INJH2-line)

- Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2.

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối 2P kim phun số 2, chân số 1
Kiểm tra tiếp điểm 2 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 5

 

Hình 13: Kiểm tra tiếp điểm Giắc kết nối 2P kim phun số 2, chân số 1 với Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 5

Hình 13: Kiểm tra tiếp điểm giắc kết nối 2P kim phun số 2, chân số 1 với giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 5

Rơ le có nhảy liên tục không?

Có  Mạch INJH2 line vẫn OK. Tiến hành bước 2.14
Không Sửa chữa hở mạch INJH2 OUT giữa PCM (A5) và kim phun số 2

2.14. Kiểm tra hở mạch (INJL2-line)

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối 2P kim phun số 2, chân số 2
Kiểm tra tiếp điểm 2 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 17

 

Hình 14: Kiểm tra tiếp điểm Giắc kết nối 2P kim phun số 2, chân số 2 với Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 17

Hình 14: Kiểm tra tiếp điểm giắc kết nối 2P kim phun số 2, chân số 2 với giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 17

Rơ le có nhảy liên tục không?

Có  Mạch INJL2 line vẫn OK. Thay kim phun số 2 mới
Không Sửa chữa hở mạch INJL2 OUT giữa PCM (A17) và kim phun số 2

2.15. Kiểm tra ngắn mạch (INJH2 chạm nguồn)

-Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2

- Bật chìa khóa ON

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 5
Kiểm tra tiếp điểm 2 Mass

Có điện áp nguồn không?

Có  Sửa chữa ngắn mạch chạm nguồn INJH2 giữa PCM(A5) và kim phun số 2
Không  Đi tới 2.16

2.16. Kiểm tra ngắn mạch (INJL2 chạm nguồn)

- Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2

- Bật chìa khóa ON

- Đo điện áp giữa điểm 1 và 2:

 

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 17
Kiểm tra tiếp điểm 2 Mass

Có điện áp nguồn không?

Có  Sửa chữa ngắn mạch chạm nguồn INJL2 giữa PCM(A17) và kim phun số 2
Không  Đi tới 2.17

2.17. Kiểm tra ngắn mạch (INJH2 chạm mass)

- Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2

- Tắt chìa khóa OFF

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

 

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 5
Kiểm tra tiếp điểm 2 Mass

 

Rơ le có nhảy liên tục không?

Sửa chữa ngắn mạch chạm mass INJH2 giữa PCM(A5) và kim phun số 2
Không Mạch INJH2 vẫn ok. Đi tới 2.18

2.18. Kiểm tra ngắn mạch (INJL2 chạm mass)

- Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2

- Tắt chìa khóa OFF

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

 

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 17
Kiểm tra tiếp điểm 2 Mass

Rơ le có nhảy liên tục không?

Sửa chữa ngắn mạch chạm mass INJH2 giữa PCM(A5) và kim phun số 2
Không Mạch INJL2 vẫn ok. Đi tới 2.19

2.19. Kiểm tra hở mạch (INJH3-line)

- Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3.

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 6
Kiểm tra tiếp điểm 2 Mass


Rơ le có nhảy liên tục không?

Sửa chữa ngắn mạch INJH3 giữa PCM(E6) và kim phun số 3
Không  Mạch INJH3 vẫn OK. Kiểm tra thông tin TSB liên quan đến mã lỗi hoặc các triệu chứng đang khắc phục hoặc sau đó kiểm tra lại. Nếu lỗi P0202 hoặc P0203 mất và đã thử đổi hộp PCM chuẩn, hãy thay thế hộp PCM gốc

 

2.20. Kiểm tra hở mạch (INJH3 line, INJL3 line)

- Tắt chìa khóa điện

- Lắp lại rơ le kim phun

- Đấu tắt giắc chẩn đoán HDS chân 9 SCS Line với chân 4 Mass, cắm vào xe và đợi hơn 1 phút

- SCS ngắn mạch

- Ngắt giắc kết nối sau: giắc E(80P) của PCM

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân 4
Kiểm tra tiếp điểm 2 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân 6

Rơ le có nhảy liên tục không?

Mạch INJH3 line, INJL3 line vẫn OK. Tiến hành bước 2.23
Không Tiến hành bước 2.21

2.21. Kiểm tra hở mạch (INJH3-line)

- Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3.

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối 2P kim phun số 3, chân số 1
Kiểm tra tiếp điểm 2 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 6

 

Hình 15: Kiểm tra tiếp điểm Giắc kết nối 2P kim phun số 3, chân số 1 với Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 6

Hình 15: Kiểm tra tiếp điểm giắc kết nối 2P kim phun số 3, chân số 1 với giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 6

 

Hình 16: Kiểm tra tiếp điểm giắc kết nối 2P kim phun số 3, chân số 1 với giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 6

 

Hình 16: Kiểm tra tiếp điểm giắc kết nối 2P kim phun số 3, chân số 1 với giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 6

Rơ le có nhảy liên tục không?

Mạch INJH3 line vẫn OK. Tiến hành bước 2.22
Không Sửa chữa hở mạch INJH3 giữa PCM (E6) và kim phun số 3

 

2.22. Kiểm tra hở mạch (INJL3-line)

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối 2P kim phun số 3, chân số 2
Kiểm tra tiếp điểm 2 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 4

 

Rơ le có nhảy liên tục không?

Mạch INJL3 line vẫn OK. Thay kim phun số 3 mới
Không Sửa chữa hở mạch INJL3 giữa PCM (E4) và kim phun số 3

2.23. Kiểm tra ngắn mạch (INJH3 chạm nguồn)

- Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3

- Bật chìa khóa ON

- Đo điện áp giữa điểm 1 và 2:

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 6
Kiểm tra tiếp điểm 2 Mass

 

Có điện áp nguồn không?

Sửa chữa ngắn mạch chạm nguồn INJH3 giữa PCM(E6) và kim phun số 2
Không Đi tới 2.24

2.24. Kiểm tra ngắn mạch (INJL3 chạm nguồn)

- Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3

- Bật chìa khóa ON

- Đo điện áp giữa điểm 1 và 2:

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 4
Kiểm tra tiếp điểm 2 Mass

Có điện áp nguồn không?

Sửa chữa ngắn mạch chạm nguồn INJL3 giữa PCM(E4) và kim phun số 3
Không Đi tới 2.25

2.25. Kiểm tra ngắn mạch (INJH3 chạm mass)

- Tắt chìa khóa OFF

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 6
Kiểm tra tiếp điểm 2 Mass

 

Rơ le có nhảy liên tục không?

Có  Sửa chữa ngắn mạch chạm mass INJH3 giữa PCM(E6) và kim phun số 3
Không  Mạch INJH3vẫn ok. Đi tới 2.26

2.26. Kiểm tra ngắn mạch (INJL3 chạm mass)

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 4
Kiểm tra tiếp điểm 2 Mass

Rơ le có nhảy liên tục không?

Sửa chữa ngắn mạch chạm mass INJL3 giữa PCM(E4) và kim phun số 3
Không Mạch INJL3 vẫn ok. Đi tới 2.27

2.27. Kiểm tra hở mạch (INJH3-line)

- Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 6
Kiểm tra tiếp điểm 2 Mass

Rơ le có nhảy liên tục không?

Sửa chữa ngắn mạch INJH2 giữa PCM(E5) và kim phun số 2
Không Mạch INJH2 vẫn OK. Kiểm tra thông tin TSB liên quan đến mã lỗi hoặc các triệu chứng đang khắc phục hoặc sau đó kiểm tra lại. Nếu lỗi P0202 hoặc P0203 mất và đã thử đổi hộp PCM chuẩn, hãy thay thế hộp PCM gốc

 

 Xem thêm: Chủ đề phân tích mã lỗi, tại đây !  

 


 

Hy vọng với bài Phân Tích Mã Lỗi P0202: No. 2 Cylinder Injector Circuit Malfunction / Mạch điều khiển kim phun không bình thường – Máy 2, chúc các bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm trong quá trình sửa chữa. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

 Kết nối với chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất:

 Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

Hotline: 1800 64 64 47

 

 

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Hướng Dẫn Cài Hộp Esp Mercedes S550 (W221) Bằng Phần Mềm Xentry Diagnostic Openshell

Quy trình cài đặt hộp ESP trên dòng Mercedes S550 (W221) để xử lý mã lỗi 5934 Start-up control unit ..

Hướng Dẫn Calibration Phuộc Hơi Mercedes Benz S450 2016 Bằng Phần Mềm Xentry Diagnosis Openshell (Xdos)

Calibration phuộc hơi Mercedes Benz S450 2016 khi xe báo lỗi C156E00 Calibration of the vehicle level was not performed ..

Hướng Dẫn Tra Cứu Trên Phần Mềm Chẩn Đoán Hino Dx2

Tra cứu thông tin trên phần mềm chẩn đoán Hino DX2 + Troubleshooting là một trong những tính năng cơ ..

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0243: Fuel Pump Control Output Circuit

ECM cung cấp tín hiệu điện áp đến mô đun điều khiển bơm nhiên liệu bất cứ khi nào động ..

OBD Việt Nam Mừng Xuân Quý Mão 2023

Vậy là năm 2023 đã chính thức "gõ cửa", khép lại một năm cũ qua đi với nhiều dấu ấn ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi