Phân tích mã lỗi P0202 trên xe Honda Civic 2018 L4-1.5L Turbo (L15B7) Phần 2


PHÂN TÍCH MÃ LỖI P0202 TRÊN XE HONDA CIVIC 2018 L4-1.5L TURBO (L15B7)

 

Phân tích mã lỗi P0202 trên xe Honda Civic 2018 L4-1.5L Turbo (L15B7)

 

P0202: No. 2 Cylinder Injector Circuit Malfunction / Mạch điều khiển kim phun không bình thường – Máy 2

2.13. Kiểm tra hở mạch (INJH2-line)

- Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2.

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối 2P kim phun số 2, chân số 1
Kiểm tra tiếp điểm 2 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 5

 

Hình 13: Kiểm tra tiếp điểm Giắc kết nối 2P kim phun số 2, chân số 1 với Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 5

Hình 13: Kiểm tra tiếp điểm giắc kết nối 2P kim phun số 2, chân số 1 với giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 5

Rơ le có nhảy liên tục không?

Có  Mạch INJH2 line vẫn OK. Tiến hành bước 2.14
Không Sửa chữa hở mạch INJH2 OUT giữa PCM (A5) và kim phun số 2

2.14. Kiểm tra hở mạch (INJL2-line)

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối 2P kim phun số 2, chân số 2
Kiểm tra tiếp điểm 2 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 17

 

Hình 14: Kiểm tra tiếp điểm Giắc kết nối 2P kim phun số 2, chân số 2 với Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 17

Hình 14: Kiểm tra tiếp điểm giắc kết nối 2P kim phun số 2, chân số 2 với giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 17

Rơ le có nhảy liên tục không?

Có  Mạch INJL2 line vẫn OK. Thay kim phun số 2 mới
Không Sửa chữa hở mạch INJL2 OUT giữa PCM (A17) và kim phun số 2

2.15. Kiểm tra ngắn mạch (INJH2 chạm nguồn)

-Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2

- Bật chìa khóa ON

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 5
Kiểm tra tiếp điểm 2 Mass

Có điện áp nguồn không?

Có  Sửa chữa ngắn mạch chạm nguồn INJH2 giữa PCM(A5) và kim phun số 2
Không  Đi tới 2.16

2.16. Kiểm tra ngắn mạch (INJL2 chạm nguồn)

- Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2

- Bật chìa khóa ON

- Đo điện áp giữa điểm 1 và 2:

 

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 17
Kiểm tra tiếp điểm 2 Mass

Có điện áp nguồn không?

Có  Sửa chữa ngắn mạch chạm nguồn INJL2 giữa PCM(A17) và kim phun số 2
Không  Đi tới 2.17

2.17. Kiểm tra ngắn mạch (INJH2 chạm mass)

- Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2

- Tắt chìa khóa OFF

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

 

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 5
Kiểm tra tiếp điểm 2 Mass

 

Rơ le có nhảy liên tục không?

Sửa chữa ngắn mạch chạm mass INJH2 giữa PCM(A5) và kim phun số 2
Không Mạch INJH2 vẫn ok. Đi tới 2.18

2.18. Kiểm tra ngắn mạch (INJL2 chạm mass)

- Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2

- Tắt chìa khóa OFF

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

 

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 17
Kiểm tra tiếp điểm 2 Mass

Rơ le có nhảy liên tục không?

Sửa chữa ngắn mạch chạm mass INJH2 giữa PCM(A5) và kim phun số 2
Không Mạch INJL2 vẫn ok. Đi tới 2.19

2.19. Kiểm tra hở mạch (INJH3-line)

- Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3.

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 6
Kiểm tra tiếp điểm 2 Mass


Rơ le có nhảy liên tục không?

Sửa chữa ngắn mạch INJH3 giữa PCM(E6) và kim phun số 3
Không  Mạch INJH3 vẫn OK. Kiểm tra thông tin TSB liên quan đến mã lỗi hoặc các triệu chứng đang khắc phục hoặc sau đó kiểm tra lại. Nếu lỗi P0202 hoặc P0203 mất và đã thử đổi hộp PCM chuẩn, hãy thay thế hộp PCM gốc

 

2.20. Kiểm tra hở mạch (INJH3 line, INJL3 line)

- Tắt chìa khóa điện

- Lắp lại rơ le kim phun

- Đấu tắt giắc chẩn đoán HDS chân 9 SCS Line với chân 4 Mass, cắm vào xe và đợi hơn 1 phút

- SCS ngắn mạch

- Ngắt giắc kết nối sau: giắc E(80P) của PCM

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân 4
Kiểm tra tiếp điểm 2 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân 6

Rơ le có nhảy liên tục không?

Mạch INJH3 line, INJL3 line vẫn OK. Tiến hành bước 2.23
Không Tiến hành bước 2.21

2.21. Kiểm tra hở mạch (INJH3-line)

- Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3.

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối 2P kim phun số 3, chân số 1
Kiểm tra tiếp điểm 2 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 6

 

Hình 15: Kiểm tra tiếp điểm Giắc kết nối 2P kim phun số 3, chân số 1 với Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 6

Hình 15: Kiểm tra tiếp điểm giắc kết nối 2P kim phun số 3, chân số 1 với giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 6

 

Hình 16: Kiểm tra tiếp điểm giắc kết nối 2P kim phun số 3, chân số 1 với giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 6

 

Hình 16: Kiểm tra tiếp điểm giắc kết nối 2P kim phun số 3, chân số 1 với giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 6

Rơ le có nhảy liên tục không?

Mạch INJH3 line vẫn OK. Tiến hành bước 2.22
Không Sửa chữa hở mạch INJH3 giữa PCM (E6) và kim phun số 3

 

2.22. Kiểm tra hở mạch (INJL3-line)

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối 2P kim phun số 3, chân số 2
Kiểm tra tiếp điểm 2 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 4

 

Rơ le có nhảy liên tục không?

Mạch INJL3 line vẫn OK. Thay kim phun số 3 mới
Không Sửa chữa hở mạch INJL3 giữa PCM (E4) và kim phun số 3

2.23. Kiểm tra ngắn mạch (INJH3 chạm nguồn)

- Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3

- Bật chìa khóa ON

- Đo điện áp giữa điểm 1 và 2:

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 6
Kiểm tra tiếp điểm 2 Mass

 

Có điện áp nguồn không?

Sửa chữa ngắn mạch chạm nguồn INJH3 giữa PCM(E6) và kim phun số 2
Không Đi tới 2.24

2.24. Kiểm tra ngắn mạch (INJL3 chạm nguồn)

- Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3

- Bật chìa khóa ON

- Đo điện áp giữa điểm 1 và 2:

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 4
Kiểm tra tiếp điểm 2 Mass

Có điện áp nguồn không?

Sửa chữa ngắn mạch chạm nguồn INJL3 giữa PCM(E4) và kim phun số 3
Không Đi tới 2.25

2.25. Kiểm tra ngắn mạch (INJH3 chạm mass)

- Tắt chìa khóa OFF

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 6
Kiểm tra tiếp điểm 2 Mass

 

Rơ le có nhảy liên tục không?

Có  Sửa chữa ngắn mạch chạm mass INJH3 giữa PCM(E6) và kim phun số 3
Không  Mạch INJH3vẫn ok. Đi tới 2.26

2.26. Kiểm tra ngắn mạch (INJL3 chạm mass)

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 4
Kiểm tra tiếp điểm 2 Mass

Rơ le có nhảy liên tục không?

Sửa chữa ngắn mạch chạm mass INJL3 giữa PCM(E4) và kim phun số 3
Không Mạch INJL3 vẫn ok. Đi tới 2.27

2.27. Kiểm tra hở mạch (INJH3-line)

- Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2

- Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 2
Ngắt kết nối giắc 2P kim phun số 3
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân số 6
Kiểm tra tiếp điểm 2 Mass

Rơ le có nhảy liên tục không?

Sửa chữa ngắn mạch INJH2 giữa PCM(E5) và kim phun số 2
Không Mạch INJH2 vẫn OK. Kiểm tra thông tin TSB liên quan đến mã lỗi hoặc các triệu chứng đang khắc phục hoặc sau đó kiểm tra lại. Nếu lỗi P0202 hoặc P0203 mất và đã thử đổi hộp PCM chuẩn, hãy thay thế hộp PCM gốc

 

 Xem thêm: Chủ đề phân tích mã lỗi, tại đây !  

 


 

Hy vọng với bài Phân Tích Mã Lỗi P0202: No. 2 Cylinder Injector Circuit Malfunction / Mạch điều khiển kim phun không bình thường – Máy 2, chúc các bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm trong quá trình sửa chữa. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

 Kết nối với chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất:

 Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

Hotline: 1800 64 64 47

 

 

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Hướng Dẫn Sử Dụng Camera Nội Soi Autel Maxivideo MV400

Autel MaxiVideo MV400 có thể soi được những ngóc ngách trên xe mà mắt thường chúng ta không thể thấy ..

Đánh Giá Của Người Dùng Với Máy Cài Chìa Khóa Ô Tô Đa Năng Otofix IM1

Với ưu điểm dễ sử dụng và kết hợp hiệu suất vượt trội và thiết kế hợp lý, OTOFIX IM1 ..

Đánh Giá Của Người Dùng Với Thiết Bị Kiểm Tra Bình Ắc Quy Autel MaxiBas BT608

Autel MaxiBAS BT608 là thiết bị kiểm tra bình ắc quy và hệ thống điện trên màn hình cảm tốt ..

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi C1337: Diameter Off The Tire Is Nos Uniform

Trong điều kiện lái xe hơn 30 km/h (19 rpm) trong hơn 20 giây mà kích thước của 1 hoặc ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chấn Đoán MS909

Autel MS909 được đánh giá là dòng máy chẩn đoán đáng mua nhất hiện nay, cùng OBD Việt Nam trải ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi