Phân tích mã lỗi P0202 trên xe Honda Civic 2018 L4-1.5L Turbo (L15B7) Phần 1

 

PHÂN TÍCH MÃ LỖI P0202 TRÊN XE HONDA CIVIC 2018 L4-1.5L TURBO (L15B7) PHẦN 1

 

Phân tích mã lỗi P0202 trên xe Honda Civic 2018 L4-1.5L Turbo (L15B7)

 

P0202: No. 2 Cylinder Injector Circuit Malfunction / Mạch điều khiển kim phun không bình thường – Máy 2

1. Thông tin chung

1.1. Mô tả mã lỗi

Kim phun cung cấp nhiên liệu cho động cơ và được điều khiển bởi mô-đun điều khiển hệ thống truyền động (PCM), điều khiển ON / OFF. Trong PCM, trình điều khiển kim phun nhận lệnh điều khiển từ CPU và điều khiển kim phun. CPU giám sát dòng điện tới kim phun và tín hiệu trả về từ trình điều khiển kim phun để theo dõi điện áp đầu cực của PCM. Nếu điều kiện giám sát là bất thường trong một thời gian xác định, PCM phát hiện sự cố và lưu lại mã lỗi.

 

Hình 1: Sơ đồ điểu khiển kim phun trên Honda Civic

Hình 1: Sơ đồ điểu khiển kim phun trên Honda Civic

 

1.2. Nguyên nhân hư hỏng

 • Mạch điện kim phun 2 bị hở
 • Mạch điện kim phun 2 bị ngắn mạch chạm nguồn
 • Mạch điện kim phun 2 bị ngắn mạch chạm mát
 • Kim phun nhiên liệu 2 bị lỗi
 • Mạch điện kim phun 3 bị ngắn mạch chạm nguồn
 • Lỗi relay kim phun
 • Lỗi hộp PCM

1.3. Triệu chứng

 • Sáng đèn báo lỗi động cơ
 • Động cơ bị giảm công suất
 •  Động cơ khó khởi động

1.4. Vị trí các bộ phận

 

Hình 2: Vị trí của hệ thống kim phun trên xe

Hình 2: Vị trí của hệ thống kim phun trên xe 

 

1.5. Sơ đồ mạch điện

 

Hình 3: Sơ đồ mạch điện hệ thống nhiên liệu trên xe

Hình 3: Sơ đồ mạch điện hệ thống nhiên liệu trên xe

 

2. Quy trình xử lý mã lỗi

2.1. Dùng máy chẩn đoán để đọc mã lỗi

- Bật chìa khóa ON

- Xóa lỗi với phần mềm HDS

- Khởi động động cơ (Nếu động cơ không khởi động, hãy quay động cơ trong 20 giây)

Kiểm tra các mã lỗi ở trạng thái Pending và History:

Mô tả lỗi Lỗi History Lỗi Pending
P0202  Mạch điều khiển kim phun không bình thường – Máy 2    
P0203  Mạch điều khiển kim phun không bình thường – Máy 2    

Kết quả có chỉ ra lỗi P0202 hoặc P0203 không?

Có  Lỗi được lặp lại. Tiến hành sang bước 2.2
Không Lỗi xảy ra không liên tục, hệ thống vẫn ổn vào thời điểm này. Kiểm tra các kết nối kém hoặc các đầu nối lỏng lẻo tại Kim phun và PCM. Nếu dữ liệu đóng băng của DTC này được ghi lại, hãy thử tái tạo lỗi trong cùng điều kiện với dữ liệu và tiến hành kiểm tra lại.

2.2. Kiểm tra động cơ có nổ được hay không.

- Thử nổ máy.

Động cơ có nổ được không?

Có  Tiến hành sang bước 2.11
Không Tiến hành sang bước 2.3

2.3. Kiểm tra rơ le

- Tắt chìa khóa

- Tháo rơ le kim phun ra

- Kiểm tra Rơ le kim phun

Rơ le có OK không?

Rơ le OK. Tiến hành sang bước 2.4
Không

Thay thế rơ le mới

 

2.4. Kiểm tra hở mạch ( đường dây +B IGP )

- Đo điện áp kiểm tra giữa 2 điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắn kết nối rơ re kim phun
Kiểm tra điểm 1 Rơ le kim phun 4P, chân số 7
Kiểm tra điểm 2 Nguồn Mass

 

Hình 4: Kiểm tra rơ le kim phun 4P, chân số 7

Hình 4: Kiểm tra rơ le kim phun 4P, chân số 7

 

Có nguồn bình ắc quy ko?

Có  Dây +B IGP ok. Tiến hành bước 2.6
Không Tiến hành bước 2.5

2.5. Kiểm tra cầu chì số 1

- Kiểm tra cầu chì dưới đây

Cầu chì A7 (15A)
Vị trí Hộp cầu chì, dưới nắp capô

Cầu chì có OK?

Có  Sửa chữa hở mạch +B IGP giữa cầu chi A7(15A) và rơ le kim phun
Không Sửa chữa ngắn mạch +B IGP giữa cầu chi A7(15A) và rơ le kim phun. Thay thế luôn cầu chì A7(15A)

 

2.6. Kiểm tra hở mạch ( đường dây +B INJ )

- Đo điện áp kiểm tra giữa 2 điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắn kết nối rơ re kim phun
Kiểm tra tiếp điểm 1 Rơ le kim phun 4P, chân số 3
Kiểm tra tiếp điểm 2 Nguồn Mass

 

Hình 5: Kiểm tra tiếp điểm rơ le kim phun 4P, chân số 3

Hình 5: Kiểm tra tiếp điểm rơ le kim phun 4P, chân số 3

 

Có nguồn bình ắc quy ko?

Có  Dây +B INJ ok. Tiến hành bước 2.8
Không Tiến hành bước 2.7

2.7. Kiểm tra cầu chì số 2

- Kiểm tra cầu chì dưới đây

Cầu chì A10 (15A)
Vị trí Hộp cầu chì, dưới nắp capô

Cầu chì có OK?

Có  Sửa chữa hở mạch +B INJ giữa cầu chi A10(15A) và rơ le kim phun
Không Sửa chữa ngắn mạch +B INJ giữa cầu chi A10(15A) và rơ le kim phun. Thay thế luôn cầu chì A10(15A)

 

2.8. Xác định khu vực xảy ra lỗi( FI MAIN RLY CL- line, nơi khác)

- Bật chìa khóa ON

- Đo điện áp kiểm tra giữa 2 điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Bật chìa khóa điện
Ngắn kết nối rơ re kim phun
Kiểm tra tiếp điểm 1 Rơ le kim phun 4P, chân số 7
Kiểm tra tiếp điểm 2 Rơ le kim phun 4P, chân số 8

 

Hình 6: Kiểm tra tiếp giữa Rơ le kim phun 4P, chân số 7 với Rơ le kim phun 4P, chân số 8

Hình 6: Kiểm tra tiếp giữa rơ le kim phun 4P, chân số 7 với rơ le kim phun 4P, chân số 8

 

Có nguồn bình ắc quy ko?

Có  Tiến hành bước 2.10
Không Tiến hành bước 2.9


2.9. Kiểm tra mạch hở ( FI MAIN RLY CL- line)

- Tắt chìa khóa điện

- Đấu tắt giắc chẩn đoán HDS chân 9 SCS Line với chân 4 Mass, cắm vào xe và đợi hơn 1 phút

 

Hình 7: Đấu tắt giắc chẩn đoán HDS chân 9 SCS Line với chân 4 Mass

Hình 7: Đấu tắt giắc chẩn đoán HDS chân 9 SCS Line với chân 4 Mass

 

- SCS ngắn mạch

- Ngắt giắc kết nối sau: giắc A(50P) của PCM

Kiểm tra tính liên tuc giữa điểm 1 và 2

Điều kiện kiểm tra Bật chìa khóa điện
Ngắn kết nối rơ re kim phun
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Kiểm tra tiếp điểm 1 Rơ le kim phun 4P, chân số 8
Kiểm tra tiếp điểm 2 Giắc kết nối A(50P) của PCM, chân 5

 

Hình 8: Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM

Hình 8: Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM

 

Hình 9: Kiểm tra tiếp điểm giữa Rơ le kim phun 4P, chân số 8 với Giắc kết nối A(50P) của PCM, chân 5

Hình 9: Kiểm tra tiếp điểm giữa Rơ le kim phun 4P, chân số 8 với Giắc kết nối A(50P) của PCM, chân 5

 

Rơ le có nhảy liên tục không?

Có  Mạch FI MAIN RLY CL- vẫn OK. Kiểm tra thông tin TSB liên quan đến mã lỗi hoặc các triệu chứng đang khắc phục hoặc sau đó kiểm tra lại. Nếu lỗi P0202 hoặc P0203 mất và đã thử đổi hộp PCM chuẩn, hãy thay thế hộp PCM gốc
Không Sửa chữa hở mạch FI MAIN RLY CL giữa PCM (A5) và rơ le kim phun

2.10. Kiểm tra hở mạch (INJ RLY OUT line)

- Tắt chìa khóa điện

- Kết nối cực A và B với mạch đấu tắt

Cực A Rơ le kim phun 4P, chân số 3
Cực B Rơ le kim phun 4P, chân số 4

 

Hình 10: Kết nối cực A và B với mạch đấu tắt

Hình 10: Kết nối cực A và B với mạch đấu tắt

 

- Đấu tắt giắc chẩn đoán HDS chân 9 SCS Line với chân 4 Mass, cắm vào xe và đợi hơn 1 phút

- SCS ngắn mạch

- Ngắt giắc kết nối sau: giắc A(50P) của PCM

Đo điện áp giữa điểm 1 và 2:

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắn kết nối rơ re kim phun
Rơ le kim phun 4P, chân số 3 và 4: đã đấu tắt
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối A(50P) của PCM, chân số 1 và 2
Kiểm tra tiếp điểm 2 Mass

 

Hình 11: Kiểm tra tiếp điểm giắc kết nối A(50P) của PCM, chân số 1 và 2

Hình 11: Kiểm tra tiếp điểm giắc kết nối A(50P) của PCM, chân số 1 và 2

 

Có điện áp nguồn không?

Có  Mạch INJ RLY OUT vẫn ok. Tiến hành bước 2.11
Không Sửa chữa hở mạch INJ RLY OUT giữa PCM (A1 và A2) và rơ le kim phun

2.11. Kiểm tra lỗi

- Kiểm tra lại lỗi như ở bước 2.1

Còn xuất hiện P0202 không?

Tiến hành bước 2.12
Không Tiến hành bước 2.20

 

2.12. Kiểm tra hở mạch (INJH2 line, INJL2 line)

- Tắt chìa khóa điện

- Lắp lại rơ le kim phun

- Đấu tắt giắc chẩn đoán HDS chân 9 SCS Line với chân 4 Mass, cắm vào xe và đợi hơn 1 phút

- SCS ngắn mạch

- Ngắt giắc kết nối sau: giắc E(80P) của PCM

Điều kiện kiểm tra Tắt chìa khóa điện
Ngắt giắc kết nối A(50P) của PCM
Ngắt giắc kết nối E(80P) của PCM
Kiểm tra tiếp điểm 1 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân 5
Kiểm tra tiếp điểm 2 Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân 17

 

Hình 12: Kiểm tra tiếp điểm Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân 5 với chân 17

Hình 12: Kiểm tra tiếp điểm Giắc kết nối E(80P) của PCM, chân 5 với chân 17

 

Rơ le có nhảy liên tục không?

Có  Mạch INJH2 line, INJL2 line vẫn OK. Tiến hành bước 2.15
Không Tiến hành bước 2.13

 

HẾT PHẦN 1 

 

 Xem thêm: Chủ đề phân tích mã lỗi, tại đây !   

 


 

 Hy vọng với bài Phân Tích Mã Lỗi P0202: No. 2 Cylinder Injector Circuit Malfunction / Mạch điều khiển kim phun không bình thường – Máy 2, chúc các bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm trong quá trình sửa chữa. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

 

 Kết nối với chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất:

 

 Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

  Hotline: 1800 64 64 47

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi