Phân Tích Mã Lỗi P0011 Trên xe hyundai Country 2014 D4Đ

 

Phân Tích Mã Lỗi P0011 Trên xe hyundai Country 2014 D4DD

 

Phân Tích Mã Lỗi P0011 Trên xe hyundai Country 2014 D4Đ

 

P1190 Supply pump control valve(SCV) stuck : Kẹt van (SCV) điều khiển dầu cung cấp cho bơm (Van điều áp bơm)

1. Thông tin chung

1.1 Mô tả chung

Van điều áp bơm (SCV) là loại solenoid. Hộp ECM điều khiển thời gian mở/đóng van, kiểm soát lượng nhiên liệu bơm bằng cách điều khiển dòng điện được cung cấp cho van SCV nhằm mục đích điều chỉnh áp suất nhiên liệu trên ống phân phối. Khi van SCV đóng lại thì đường dẫn nhiên liệu bị cắt và nhiên liệu sẽ được nén. Nhiên liệu nén được cung cấp cho ống phân phối. Nếu như áp suất nhiên liệu giảm, van SCV được mở khi đó nhiên liệu sẽ được hút vào để tiếp tục bơm.

Rơ le bơm nhiên liệu cấp điện áp cho bơm nhiên liệu áp suất thấp bởi ECM. Tại thời điểm khóa điện ON rơ le bơm nhiên liệu hoạt động khoảng 1,5 giây. Và dừng lại để kiểm tra rơ le bơm nhiên liệu. Nếu phát hiện tốc độ động cơ khoảng 45rpm, ECM làm cho rờ le bơm bật ON và nạp nhiên liệu vào bơm cao áp. Bơm nhiên liệu áp suất thấp là bơm cánh gạt đươc điều khiển bởi mô tơ điện được lắp đặt bên trong thùng nhiên liệu và nhiên liệu nạp vào với áp suất cao.

1.2 Mô tả mã lỗi

Nếu chênh lệch giữa áp suất nhiên liệu tiêu chuẩn và áp suất nhiên liệu thực tế của SCV được phát hiện trên 100 bar trong 20,164.6ms hoặc nhiều hơn, ECM đánh giá đây là lỗi và DTC sẽ được thiết lập. Nguyên nhân có thể xảy ra là do kẹt van SCV.

1.3 Nguyên nhân hư hỏng

Kẹt van SCV

1.4 Triệu chứng

Sáng đèn Check Engine

1.5 Vị trí

 

Vị trí van SCV trên xe

Hình 1: Vị trí Van SCV trên xe

 

1.6 Sơ đồ mạch điện

 

1.6	Sơ đồ mạch điện

Hình 2: Sơ đồ mạch điện

 

 

2. Quy trình sửa chữa mã lỗi

2.1 Giám sát dữ liệu bằng máy chẩn đoán

  • Kết nối máy chẩn đoán với đầu giắc kết nối
  • Làm nóng động cơ đến nhiệt độ hoạt động bình thường
  • Tắt các tải điện và OFF điều hòa không khí
  • Giám sát các thông số “Final pump drv.duty” trên máy chẩn đoán

Thông số kỹ thuật:

Hiệu suất điều khiển bơm: Khoảng 37% tại tốc độ cầm chừng

 

 	Thông số kỹ thuật

 Hình 3: Thông số kỹ thuật

 

 	Thông số kỹ thuật

 Hình 4: Thông số kỹ thuật

 

2.2 Kiểm tra các cực và giắc kết nối 

Rất nhiều trục trặc trong hệ thống điện mà nguyên nhân là do các cực và giắc kết nối tiếp xúc kém. Lỗi cũng có thể xảy ra do bị nhiễu từ các hệ thống điện khác hoặc hư hỏng do cơ học hoặc hóa học.

Kiểm tra giắc có bị lỏng, tiếp xúc kém, cong vênh, bẩn, ra ten hoặc hư hỏng.

Có tìm được vấn đề hay không?

Sửa chữa nếu cần thiết và đi tới bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”
Không Chuyển sang mục “Kiểm tra mạch tín hiệu”

2.3 Kiểm tra mạch tín hiệu

2.3.1.Kiểm tra tín hiệu điện áp (CAO/THẤP)

- (1)Tháo đầu giắc SCV(E15) đã được kết nối

- (2)Bật chìa khóa vị trí ON. Động cơ không nổ máy.

- (3)Kiểm tra xung giữa chân 1, 2 của giắc kết nối SCV và mass sườn.

 

tín hiệu điện áp

Hình 5: Tín hiệu điện áp van SCV 

 

Thông số kỹ thuật: 

  • Chân 1 của SCV là tín hiệu nguồn: Xấp xỉ 0.1~0.63V(Điện áp dao động)
  • Chân 2 của SCV là tín hiệu nguồn: Xấp xỉ 0~B+V(Điện áp dao động)

Lưu ý: Dễ dàng đánh giá sự cố khi kiểm tra với dạng xung

(4)Điện áp đo được có nằm trong giá trị của thông số kỹ thuật hay không?

Đi đến quy trình “Kiểm tra các bộ phận”
Không Đi đến quy trình “Kiểm tra tín hiệu hở mạch(THẤP/CAO)”

2.3.2 Kiểm tra tín hiệu hở mạch(THẤP/CAO)

(1)Bật vị trí chìa khóa OFF

(2) Ngắt kết nối với giắc SCV(E15) và giắc ECM(F39-1)

(3)Đo giá tri điện trở giữa chân số 2 của giắc kết nối SCV và chân 8, 9 của giắc kết nối ECM(F39-1).

 

Đo giá tri điện trở giữa chân số 2 của giắc kết nối SCV và chân 8, 9 của giắc kết nối ECM

Hình 6: Đo giá tri điện trở giữa chân số 2 của giắc kết nối SCV và chân 8, 9 của giắc kết nối ECM

 

(4) Đo giá tri điện trở giữa chân số 2 của giắc kết nối SCV và chân 10, 11 của giắc kết nối ECM(F39-1).

 

Đo giá tri điện trở giữa chân số 2 của giắc kết nối SCV và chân 10, 11 của giắc kết nối ECM

Hinh 7: Đo giá tri điện trở giữa chân số 2 của giắc kết nối SCV và chân 10, 11 của giắc kết nối ECM

 

Thông số kỹ thuật: Điện trở (Thấp hơn 1.0 Ohm)

(5)Giá trị điện trở đo được có nằm trong giá trị của thông sô kỹ thuật hay không?

Đi đến quy trinh “Kiểm tra tín hiệu ngắn mạch đến nguồn(THẤP/CAO)”
Không Sửa chữa mạch bị hở và sau đó đi đến quy trình “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

 2.3.4 Kiểm tra tín hiệu ngắn mạch đến nguồn(THẤP/CAO)

(1)Ngắt kết nối với giắc SCV(E15) và giắc ECM(F39-1)

(2)Bật chìa khóa ở vị trí ON. Động cơ không nổ máy.

(3) Đo giá tri điện áp giữa chân số 1,2 của giắc kết nối SCV và mát sườn.

 

) Đo giá tri điện áp giữa chân số 1,2 của giắc kết nối SCV và mát sườn

Hình 8: Đo giá tri điện áp giữa chân số 1,2 của giắc kết nối SCV và mát sườn.

 

Hình 9: Thông số kỹ thuật giắc kết nối SCV

Thông số kỹ thuật: Dưới 0~0.1V

(4)Điện áp đo được có nằm trong giá trị của thông sô kỹ thuật hay không?

Đi đến quy trình “Kiểm tra tín hiệu ngắn mạch đến mass(THẤP/CAO)”
Không Sửa chữa mạch bị ngắn mạch đến nguồn và sau đó đi đến quy trình “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

2.3.5 Kiểm tra tín hiệu ngắn mạch đến mass(THẤP/CAO)

(1)Bật khóa điện vị trí OFF

(2)Ngắt kết nối giắc SCV(E15) và giắc ECM(F39-1)

(3) Đo giá tri điện trở giữa chân số 1, 2 của giắc kết nối SCV và mass sườn

 

Đo giá tri điện trở giữa chân số 1, 2 của giắc kết nối SCV và mass sườn

Hình 10: Đo giá tri điện trở giữa chân số 1, 2 của giắc kết nối SCV và mass sườn

 

(4) Giá trị điện trở đo được có nằm trong giá trị của thông sô kỹ thuật hay không?

Đi đến quy trình “Kiểm tra các bộ phận”
Không  Sửa chữa mạch bị ngắn mạch đến mass và sau đó đi đến quy trình “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

2.4 Kiểm tra các bộ phận

2.4.1 Kiểm tra van SCV bằng mắt

(1)Bật chìa khóa vị trí OFF.

(2)Ngắt kết nối với giắc kết nối SCV(E15).

(3)Kiểm tra các chân của giắc SCV xem có bị mòn, bị bẩn

(4)Kiểm tra mô-men xoắn và sự rò rỉ nhiên liệu

(5)Có xảy ra bất kỳ vấn đề nào không?

Thay thế van SCV nếu cần thiết và sau đó đi đến quy trình “Kiểm tra xe sau sửa chữa”
Không Đi đến quy trình “Kiểm tra tín hiệu xung của van SCV”

2.4.2 Kiểm tra tín hiệu xung của van SCV

(1) Bật chìa khóa vị trí OFF.

(2)Ngắt kết nối với giắc kết nối SCV(E15).

(3)Kết nối thiết bị đo xung với chân số 2 của giắc SCV(E15)

(4)Kiểm tra tín hiệu xung có hoạt động bình thường tại tốc độ không tải và khi đạp chân ga.

Thông số kỹ thuật: Tham khảo dạng “Xung cơ bản” trong mục thông tin chung

(5)Tín hiệu xung van SCV có bình thường không?

Có  Đi đến quy trình “Kiểm tra xe sau sửa chữa”
Không  Chuyển đến quy trình “Kiểm tra giá trị điện trở” của van SCV”

2.4.3 Kiểm tra giá trị điện trở của van SCV

(1)Bật chìa khóa vị trí OFF.

(2)Ngắt kết nối với giắc kết nối SCV(E15).

(3)Kiểm tra giá trị điện trở giữa chân 1 và 2 của giắc SCV.

(4) Giá trị điện trở đo được có nằm trong giá trị của thông sô kỹ thuật hay không?

Có  Đi đến quy trình “Kiểm tra xe sau sửa chữa”
Không  Thay thế van SCV và sau đó đi đến quy trình “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

2.5 Kiểm tra xe sau sửa chữa

Sau khi sửa chữa, điêu cần thiết là phải xác minh là lỗi đã được sửa chữa.

(1)Kết nối với máy chẩn đoán và chọn chế độ “Diagnostic Trouble Codes(DTCs)” và sau đó xóa lỗi.

(2)Lái xe trong điều kiện được ghi nhận là xảy ra lỗi

(3)Quay lại kiểm tra lỗi bằng cách kiểm tra bằng máy chẩn đoán

(4)Lỗi có xuất hiện trở lại hay không?

Có  Đi đến quy trình sửa chữa lỗi DTC
Không Hệ thống bình thường

 

Xem thêm: Phân Tích Mã Lỗi P0091 Trên Mazda Động Cơ L4-2.5L 


 Kết nối với chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất:

 

 Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

    Hotline: 1800 64 64 47

 

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi