Phân Tích Mã Lỗi P0011 Trên Mazda 6 L4-2.5L 2016

 

PHÂN TÍCH MÃ LỖI P0011 TRÊN MAZDA 6 L4-2.5L 2016

 

   Phân Tích Mã Lỗi P0011 Trên Mazda 6 L4-2.5L 2016

P0011: CMP-Timing Over-advanced – Thời gian điều khiển trục cam quá sớm

1. Thông tin chung

1.1 Mô tả mã lỗi

Mã lỗi P0011 xuất hiện khi van nạp biến thiên thực tế sớm hơn so với van nạp biến thiên định mức đã được chỉ định sẳn.

1.2 Nguyên nhân hư hỏng

Mô-tơ điều khiển van biến thiên điện tử/giắc kết nối hoặc các cực của bộ điều khiển có vấn đề

- Ngắn mạch đến mass hoặc hở mạch bên trong mạch cấp nguồn cho rờ-le van biến thiên điện tử

 • Ngắn mạch đến mass bên trong dây điện giữa cực dương ắc qui và cực D của rờ-le van biến thiên điện tử
 • Cầu chì MAIN 200A/hoặc cầu chì EVVT 20A bị hư hỏng
 • Hở mạch bên trong dây điện giữa cực dương ắc qui và cực D của rờ-le van biến thiên điện tử

- Ngắn mạch đến mass trong mạch điện giữa dây điên với đầu giắc:

 • Cực C của rờ-le van biến thiên điện tử-Mô-tơ điều khiển van biến thiên điện tử/Cực điều khiển 1E
 • Cực C của rờ-le van biến thiên điện tử-Mô-tơ điều khiển van biến thiên điện tử/Cực điều khiển 2B

- Giắc kết nối hoặc các cực PCM bị hư hỏng

- Rờ-le van biến thiên điện tử bị hư hỏng

- Mô-tơ điều khiển van biến thiên điện tử bị hư hỏng

- Cơ cấu chấp hành của van biến thiên điện tử bị hư hỏng

 • Cơ cấu chấp hành của van biến thiên điện tử bị kẹt ở vị trí quá sớm

- Hư hỏng sên cam

 • Sên cam lắp đặt kém
 • Qúa lỏng hoặc nối tắt

- Phát hiện tín hiệu của cảm biến cam nạp bị sai

- Phát hiện cảm biến trục khuỷu bị sai

- Hư hỏng PCM

1.3 Triệu chứng

Sáng đèn động cơ

1.4 Vị trí

 

Vị trí hư hỏng

Vị trí hư hỏng mã lỗi P0011 trên xe

 

1.5 Sơ đồ mạch điện

 

1.5	Sơ đồ mạch điện

Sơ đồ mạch điện của hệ thống

 

2. Quy trình sửa chữa mã lỗi

2.1 Quy trình xác minh khả năng lặp lại lỗi

(1) Làm nóng động cơ cho đến khi nhiệt độ nước làm mát động cơ đạt 80℃(176℉) hoặc hơn

Lưu ý: Giá trị nhiệt độ nước làm mát được ghi lại bên trong DỮ LIỆU ĐÓNG BĂNG (chế độ 2)/chụp dữ liệu, tốc độ xe, và giá trị tốc độ động cơ ở mức tốt nhất có thể trong lúc lái xe

(2) Cố gắng tạo lại lỗi bằng cách lái xe khoảng 5 phút dựa trên giá trị bên trong DỮ LIỆU ĐÓNG BĂNG(chế độ 2)/chụp dữ liệu

2.2 Kiểm tra tính năng bằng máy chẩn đoán

Bước 1: Xác minh những thông tin sửa chữa liên quan

 • Xác minh những thông tin dịch vụ liên quan/ hoặc những thông tin sửa chữa trực tuyến sẳn có
 • Có bất kỳ thông tin sửa chữa có sẳn nào không?

 

Có Thực hiện sửa chữa hoặc chẩn đoán theo thông tin sửa chữa có sẳn.

Nếu xe không được sửa chữa thì chuyển đến bước tiếp theo.

Không Đến bước tiếp theo

 


Bước 2: Ghi lại tình trạng xe tại thời điểm phát hiện lỗi để giúp ích cho việc xác minh sửa chữa

Có DỮ LIỆU ĐÓNG BĂNG (Chế độ 2)/chụp dữ liệu có được ghi nhận lại không?

Chuyển đến bước tiếp theo
Không

 Ghi lại DỮ LIỆU ĐÓNG BĂNG (Chế độ 2)/chụp dữ liệu theo thứ tự sửa chữa, sau đó chuyển đến bước tiếp theo.

Lưu ý: Để thuận lợi ghi lại dữ liệu có thể sử dụng tính năng chụp màn hình trên máy tính

Bước 3: Xác minh nếu kết quả chẩn đoán bị ảnh hưởng bởi các lỗi liên quan khác

 • Thực hiện quy trình truy cập mã lỗi hiện tại và quy trình đọc lỗi
 • Các mã lỗi hiện tại nào trên đây xuất hiện hay không/ DTC P0010:0, P0335:00, P0340:00 hoặc P1380:00
Có thể áp dụng các bước kiểm tra mã lỗi DTC
Không Chuyển đến bước tiếp theo

Bước 4: Xác nhận sự tương tác của van nạp biến thiên

Khởi động động cơ và giữ nó ở tốc độ không tảiBước 4: Xác nhận sự tương tác của Van nạp biến thiên

- Truy cập xem dữ liệu động bằng cách sử dụng máy chẩn đoán:

 • VT_IN_ACT
 • VT_IN_DES

- Thực hiện như sau:

(1) Giữ tốc độ động cơ tại tốc độ 3,000 rpm hoặc thấp hơn.

(2) Chạy ở tốc độ không tải

(3) Lặp lại các thao tác ở bước (1) và (2) hơn 5 lần liên tiếp

- Giá trị VT_IN_ACT của mục dữ liệu động hiển thị trên màn hình có phù hợp với giá trị VT_IN_DES của mục dữ liệu động không?

  Chuyển đến bước tiếp theo 
 Không  Chuyển đến quy trình xử lý lỗi để thực hiện quy trinh từ bước 1

Bước 5: Xác nhận kết nối với giắc kết nối

 • Khởi động động cơ.
 • Truy cập vào xem dữ liệu động bằng cách sử dụng máy chẩn đoán:
 • Giá trị trong dữ liệu động có thay đổi khi rung lắc các giắc kết nối
 • Van biến thiên điện tử
 • PCM
Có  Sửa chữa hoặc thay thế các dây nối hoặc bộ phận giắc kết nối hiện tại
Không  Chuyển đến quy trình xử lý lỗi để thực hiện quy trinh từ bước 12

2.2 Quy trình chẩn đoán xử lý lỗi

Mục đích của quy trình xử lý lỗi:

Bước 1-5

- Thực hiện việc kiểm tra giắc kết nối và dây nối giữa cực dương ắc qui và rờ-le van biến thiên điện tử và Mô-tơ điều khiển van biến thiên điện tử.

Bước 6

- Thực hiện kiểm tra cụm của rờ-le van biến thiên điện tử

Bước 7-9

- Thực hiện kiểm tra các bộ phận chính của van điều khiển điện tử.

Bước 10-11 

- Kiểm tra tín hiệu của cảm biến cam nạp và cảm biến trục khuỷu phát hiện có vật lạ bám dính bên ngoài hay không?

Bước 12-13

Xác nhận rằng sự cố chính đã được khắc phục và không có hư hỏng nào khác.

Quy trình sửa lỗi

Bước 1: Kiểm tra mạch nguồn cấp cho rơ-le bơm xem có bị ngắn mạch hoạc hở mạch

 • Tháo rờ-le van biến thiên điện tử
 • Kiểm tra giá trị điện áp tại cực D của rờ-le van biến thiên điện tử (phía dây nối)
 • Có điện áp B+ không?
 Chuyển đến bước tiếp theo
Không

 Kiểm tra cầu chì MAIN 200 A và cầu chì EVVT 20 A

(1) Nếu cầu chì bị nổ: Tham khảo sơ đồ mạch điện và xác minh xem có hoặc không có giắc nối chung giữa cực dương ắc]c qui và cực D của rờ-le van biến thiên điện tử.
Nếu có giắc nối chung:

 • Xác định bộ phận hư hỏng bằng cách kiểm tra giắc kết nối chung và đầu cực xem có bị ăn mòn, hư hỏng hoặc ngắt kết nối chân, và dây nối chung dẫn đến ngắn mạch đến mass.
 • Sửa chữa hoạc thay thế các bộ phận hư hỏng.

Nếu không có giắc kết nối chung:

 • Sửa chữa hoặc thay thế dây nối ngắn mạch xuống mass.
 • Thay thế cầu chì hư hỏng

(2) Nếu hư cầu chì:

- Thay thế cầu chì bị hư hỏng

(3) Nếu tất cả cầu chì bình thường: Tham khảo sơ đồ mạch điện và xác nhận xem có hoạc không có giắc kết nối chung giữa cực dương ắc qui và cực D rờ-le van biến thiên điện tử.

Nếu có giắc nối chung:

 • Xác định bộ phận hư hỏng bằng cách kiểm tra giắc kết nối chung và đầu cực xem có bị ăn mòn, hư hỏng hoặc ngắt kết nối chân, và dây nối chung dẫn đến hở mạch.
 • Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận hư hỏng.

Nếu không có giắc kết nối chung:

 • Sửa chữa hoặc thay thế dây nối ngắn hở mạch
 • Chuyển đến bước 12

 

Bước 2: Quan sát điều kiện kết nối của Mô-tơ điều khiển van biến thiên điện tử

 • Ngắt kết nối với giắc kết nối Mô-tơ điều khiển van biến thiên điện tử.
 • Kiểm tra giắc kết nối tiếp xúc kém(có thể là do hư hỏng/các chân bị nhổ ra,ăn mòn).
 • Có hư hỏng nào không?
Sửa chữa hoặc thay thế giắc kết nối/ hoặc các cực, sau đó chuyển đến bước 12
Không  Chuyển đến bước tiếp theo

Bước 3: Kiểm tra mạch điều khiển rờ-le van biến thiên điện tử ngắn mạch đến mass

 • Tháo rờ-le van biến thiên điện tử
 • Xác nhận rằng giắc kết Mô-tơ điều khiển van biến thiên điện tử đã được ngắt kết nối
 • Kiểm tra thông mạch giữa cực C của rờ-le van biến thiên điện tử(phía dây nối) và mass sườn.
 • Có thông mạch không?
Có 

- Tham khảo sơ đồ mạch điện và xác minh xem có hoặc không có giắc nối chung giữa các cực:

 • Cực C của rờ-le van biến thiên điện tử và cực 1E của Mô-tơ điều khiển van biến thiên điện tử
 • Cực C của rờ-le van biến thiên điện tử và cực 2B của Mô-tơ điều khiển van biến thiên điện tử

- Nếu có giắc kết nối chung:

 • Xác định các bộ phận hư hỏng bằng cách kiểm tra giắc nối chung và cực kết nối xem có bi ăn mòn, hư hỏng, hoặc ngắt kết nối với chân giắc, và dây nối ngắn mạch xuống mass.
 • Sửa chữa hoặc thay thế những bộ phận hư hỏng.

- Nếu không có giắc kết nối chung:

 • Sửa chữa hoặc thay thế dây nối ngắn mạch xuống mass
 • Chuyển đến bước 12.
Không Chuyển đến bước tiếp theo

Bước 4: Kiểm tra mạch điều khiển rờ-le van biến thiên điện tử bị hở mạch

- Tháo rờ-le van biến thiên điện tử

- Xác nhận rằng giắc kết nối Mô-tơ điều khiển van biến thiên điện tử đã được ngắt kết nối

- Kiểm tra thông mạch giữa các cực ( phía dây nối):

 • Cực C của rờ-le van biến thiên điện tử và Cực 1E của Mô-tơ điều khiển van biến thiên điện tử
 • Cực C của rờ-le van biến thiên điện tử và Cực 2B của Mô-tơ điều khiển van biến thiên điện tử
 • Có thông mạch hay không?
Chuyển đến bước tiếp theo
Không

 - Tham khảo sơ đồ mạch điện và xác minh xem có hoặc không có giắc nối chung giữa các cực:

 • Cực C của rờ-le van biến thiên điện tử và Cực 1E của Mô-tơ điều khiển van biến thiên điện tử
 • Cực C của rờ-le van biến thiên điện tử và Cực 2B của Mô-tơ điều khiển van biến thiên điện tử

- Nếu có giắc kết nối chung:

 • Xác định các bộ phận hư hỏng bằng cách kiểm tra giắc nối chung và cực kết nối xem có bi ăn mòn, hư hỏng, hoặc ngắt kết nối với chân giắc, và dây nối bị hở mạch.
 • Sửa chữa hoặc tha thế những bộ phận hư hỏng.

- Nếu không có giắc kết nối chung:

 • Sửa chữa hoặc thay thế dây nối bị hở mạch
 • Chuyển đến bước 12.

Bước 5: Kiểm tra điều kiện kết nối của PCM

 • Tháo rờ-le van biến thiên điện tử
 • Kiểm tra giắc kết nối tiếp xúc kém(có thể là do hư hỏng/các chân bị nhổ ra,ăn mòn).
 • Có hư hỏng nào không?
Sửa chữa hoặc tha thế giắc kết nối/ hoặc các cực, sau đó chuyển đến bước 12
Không Chuyển đến bước tiếp theo

Bước 6: Kiểm tra sơ bộ rờ-le van biến thiên điện tử

 • Kiểm tra rờ-le van biến thiên điện tử
 • Có bất kỳ hư hỏng nào không?
Thay thế rờ-le van biến thiên điện tử sau đó chuyển đến bước 12
Không Chuyển đến bước tiếp theo

Bước 7: Kiểm tra sơ bộ của Mô-tơ điều khiển van biến thiên điện tử

 • Kiểm tra Mô-tơ điều khiển van biến thiên điện tử
 • Có bất kỳ hư hỏng nào không?
Thay thế Mô-tơ điều khiển van biến thiên điện tử sau đó chuyển đến bước 12
Không Chuyển đến bước tiếp theo

Bước 8: Kiểm tra sơ bộ cơ cấu chấp hành của van biến thiên điện tử

 • Kiểm tra cơ cấu chấp hành của van biến thiên điện tử
 • Có bất kỳ hư hỏng nào không?
Thay thế cơ cấu chấp hành của van biến thiên điện tử sau đó chuyển đến bước 12
Không Chuyển đến bước tiếp theo

Bước 9: Xác định điều kiện lắp đặt sên cam

 • Xác định điều kiện cho việc lắp đặt sên cam
 • Có bất kỳ hư hỏng nào không?
Có  Sửa chữa hoạc thay thế hưa hỏng các bộ phận. Lắp đặt sên cam bằng cách canh chỉnh chính xác.
Không Chuyển đến bước tiếp theo

Bước 10: Xác định nếu nhận thấy có vấn đề lạ nào đó trên cảm biến trục cam gây ảnh hưởng đến kết quả chẩn đoán

 • Kiểm tra cảm biến cam nạp bằng mắt
 • Có những vật khác lại như bụi kim loại trên khu vực cảm biến cam nạp hay không?
 Làm sạch những vật thể lạ trên cảm biến, sau đó chuyển đến bước 12
Không  Chuyển đến bước tiếp theo

Bước 11: Xác định nếu nhận thấy có vấn đề lạ nào đó trên cảm biến trục khuỷu gây ảnh hưởng đến kết quả chẩn đoán

 • Kiểm tra cảm biến trục khuỷu bằng mắt
 • Có những vật khác lại như bụi kim loại trên khu vực cảm biến trục khuỷu hay không?
Làm sạch những vật thể lạ trên cảm biến, sau đó chuyển đến bước 12
Không  Chuyển đến bước tiếp theo

Bước 12: Xác nhận hoàn thành sửa chữa xe

 • Luôn luôn kiểm tra lại tất cả các đầu giắc đã bị ngắt kết nối
 • Xóa bộ nhớ DTC khỏi bộ nhớ PCM bằng máy chẩn đoán
 • Thực hiện quy trình khả năng lặp lại lỗi
 • Lỗi P0011:00 hoặc P0012:00 có lặp lại hay không?

- Kiểm tra lại từ bước 1

- Nếu hư hỏng tiếp tục xuất hiện , thay thế PCM

- Chuyển đến bước tiếp theo

Không Chuyển đến bước tiếp theo

Bước 13: Xác nhận nếu có bất kỳ hư hỏng nào khác

- Có xuất hiện bất kỳ lỗi nào khác hoặc lỗi hiện tại nào đang được lưu trử hay không?

 • Có Chuyển đến áp dụng qu trình kiểm tra lỗi
 • Không Hoàn thành quy trình xử lý lỗi

 

Xem thêm: Phân Tích Mã Lỗi P0091 Trên Mazda Động Cơ L4-2.5L 


  Kết nối với chúng tôi để nhận được những thông tin sớm nhất nhé! 

 

Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

 

 • Hotline: 1800 64 64 47 

 

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi