Phân Tích Mã Lỗi P1618 Trên Hyundai D6CA 2014 EURO 3

 

 

Phân Tích Mã Lỗi P1618 Pendal Sensor 5V Supply Error/Nguồn cấp 5V Cảm Biến Bàn Đạp Chân Ga Bị Lỗi Trên Hyundai D6CA 2014 (EURO 3)

 

 

phân tích mã lỗi p1618 trên hyundai d6ca 2014 euro 3

 

1. Thông tin chung

1.1. Mô tả mã lỗi

Việc sử dụng một chiết áp điện trở bên trong cảm biến bàn đạp chân ga(APS) thay đổi giống vị trí bàn đạp chân ga ở những vị trí khác nhau. Sau khi điện áp đầu vào của điện trở được chuyển đổi, điện áp được gửi đến ETCM. ETCM điều khiển công suất động cơ và số vòng quay động cơ từ điện áp cảm biến bàn đạp chân ga. Vị trí bàn đạp chân ga được tính toán từ chiết áp của cảm biến bàn đạp chân ga. Cảm biến bàn đạp chân ga bao gồm cảm biến vị trí chân ga và hai công tắt tốc độ cầm chừng. Cảm biến vị trí xác nhận độ mở bàn đạp chân ga và tín hiệu điện áp từ rơ-le đến ETCM. Hai công tắt tốc độ cầm chừng xác nhận cảm biến vị trí bàn đạp bị lỗi và cho phép ETCM thực hiện một số chế độ an toàn. Giá trị cảm biến bàn đạp chân ga là 0.2V khi chưa đạp bàn đạp ga, giá trị cảm biến bàn đạp chân ga là 3.6V khi đạp hết bàn đạp chân ga. Mặc dù công tắt tốc độ cầm chừng lỗi, nếu cảm biến vị trí chân ga bình thường, động cơ vẫn hoạt động bình thường. Mặc dù cảm biến vị trí bàn đạp bị lỗi, công tắt điều khiển tốc độ cầm chừng gửi tín hiệu đến ETCM, chế độ an toàn sẽ được thực hiện bởi ETCM điều khiển động cơ. Khi cả hai trong số chúng bị lỗi, xe sẽ được điều khiển ở tốc độ cầm chừng.

Nếu tín hiệu điện áp đầu ra của cảm biến vị trí bàn đạp chân ga thấp hơn 4.2V hoặc cao hơn 5V trong khoảng 0.16 giây, hoặc hơn, ETCM xác nhận đó là nguồn cấp có vấn đề của bàn đạp chân ga và mã lỗi DTC được xác lập. Nguyên nhận có thể là ngắn mạch tới Mass, ngắn mạch nguồn cấp, lỗi ETCM. Nếu hai công tắt điều khiển tốc độ cầm chừng bình thường, động cơ sẻ duy trì tốc độ cầm chừng khi không đạp bàn đạp chân ga. Vòng tua động cơ tăng lên từ từ khi bàn đạp chân ga được đạp.

1.2 Nguyên nhân hư hỏng

 • Ngắn mạch tới Mass
 • Ngắn mạch từ nguồn cấp
 • Lỗi ETCM

1.3 Triệu chứng

 • Xe di chuyển ở tốc độ cầm chừng
 • Tốc độ động cơ bị hạn chế

1.4 Vị trí

phân tích mã lỗi p1618 trên hyundai d6ca 2014 euro 3

1.5 Thông số kỹ thuật

Điện trở cảm biến bàn đạp chân ga (Điểm – Với – Điểm):

1-2(Không hoạt động)  1-2(Hoạt động)
2.5kΩ ± 20% 

2.5kΩ ± 20%>7% ± 2%

 

2-3(Không hoạt động) 2-3(Hoạt động) 1-3
Xấp xỉ 2kΩ 2.5kΩ ± 20%>77.5% ± 2% 2.5kΩ ± 20%

 

 

  

 

 

 

 


1.6 Sơ đồ mạch điện


2. Kiểm tra dữ liệu bằng máy chẩn đoán

 • Kết nối thiết bị chẩn đoán với giắc kết nối.
 • Làm nóng động cơ đến nhiệt độ làm việc bình thường.
 • Tắt tất cả các tải điện và điều hòa OFF.
 • Kiểm tra giá trị bàn đạp ga trên thiết bị chẩn đoán.

Tham khảo các giá trị của vị trí bàn đạp ga tại các điều kiện hoạt động:

Fig.1 Dữ liệu bàn đạp chân ga khi bật ON chìa.


Fig.2 Dữ liệu bàn đạp chân ga tại tốc độ cầm chừng.


Fig.3 Dữ liệu bàn đạp chân ga tại tốc độ 1000v/p.


Fig.4 Dữ liệu bàn đạp chân ga tại tốc độ 1500v/p.

Fig.5 Dữ liệu bàn đạp chân ga tại công tắt tốc độ cầm chừng 1 OFF/tại công tắt tốc độ cầm chừng 2 ON.


Fig.6 Dữ liệu bàn đạp chân ga tại công tắt tốc độ cầm chừng 1 ON/tại công tắt tốc độ cầm chừng 2 OFF.

3. Kiểm tra các điểm và giắc kết nối

• Nhiều vấn đề hệ thống điện xảy ra do giắc kết nối, điểm kết nối kém

• Lỗi có thể xảy ra bởi sự can thiệp của nhiều hệ thống điện, và các hư hỏng về cơ khí hoắc hóa học

Kiểm tra kỹ các đầu nối xem có bị lỏng, kết nối kém, uốn cong, ăn mòn, nhiễm bẩn, hư hỏng không

• Đã tìm ra vấn đề?

ĐÚNG  Sửa chữa là việc cần thiết và đến bước quy trình “kiểm tra sau sửa chữa”
KHÔNG  Tới bước quy trình “kiểm tra tín hiệu mạch điện”

 

4. Kiểm tra mạch tin hiệu

4.1 Kiểm tra tín hiệu điện áp

- Có thể kiểm tra từ phí trước giắc nối cảm biến bàn đạp chân ga nếu khó khăn thì ngắt kết nối giắc(M14).

 • Ngắt kết nối cảm biến bàn đạp chân ga(M14)
 • Bật chìa khóa ON. Động cơ không nổ
 • Đo điện áp giữa chân số 1 của giắc kết nối cảm biến bàn đạp chân ga với mass sườn

- Với giắc kết nối bàn đạp chân ga ngắt kết nối/kết nối tại vị trí chìa khóa bật ON

- Thông số kỹ thuật: Công tắt bàn đạp xấp xỉ 5.15V

 • Đo kiểm điện áp giữa chân số 2 của giắc kết nối cảm biến bàn đạp chân ga với mass sườn

- Với giắc kết nối bàn đạp chân ga đã ngắt kết nối tại vị trí công tắc chìa khóa ON

- Thông số kỹ thuật: Nguồn cấp cần thiết bàn đạp ga xấp xỉ 0V

 • Đã tìm ra vấn đề?
ĐÚNG  Tới quy trình kiểm tra “mạch tiếp Mass”
KHÔNG  Tới quy trình kiểm tra “hở mạch tín hiệu”

 

4.2 Kiểm tra hở mạch tín hiệu

 • Bật chìa khóa OFF.
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến bàn đạp chân ga(M14) với giắc kết nối ETCM(E20, C40).
 • Đo kiểm điện trở giữa chân số 1 của giắc kết nối cảm biến bàn đạp chân ga với chân 34 của giắc kết nối ETCM(C40).

 • Đo kiểm giữa chân số 2 của giắc kết nối bàn đạp chân ga với chân số 35 của giắc kết nối ETCM(C40)


Thông số kỹ thuật: Thông mạch(Dưới 1Ω)

 • Đã tìm ra vấn đề?
ĐÚNG Tới quy trình kiểm tra “ngắn mạch tín hiệu từ nguồn”
KHÔNG  Sửa chữa vấn đề hở mạch tín hiệu và đến quy trình “kiểm tra sau khi sửa chữa”

 

4.3 Kiểm tra ngắn mạch tín hiệu từ nguồn

• Ngắt kết nối giắc cảm biến bàn đạp chân ga(M14) và giắc kết nối ETCM(E20, C40)

• Bật chìa khóa ON, động cơ OFF

• Đo kiểm điện áp giữa chân số 1 và số 2 của giắc kết nối cảm biến bàn đạp chân ga với Mass sườn.

Thông số kỹ thuật: Dưới 0~0.1V

 • Đã tìm ra vấn đề?
ĐÚNG  Tới quy trình kiểm tra “ngắn mạch tín tới Mass”
KHÔNG Sửa chữa vấn đề ngắn mạch tín hiệu từ nguồn và đến quy trình “kiểm tra sau khi sửa chữa”

 

 

 

4.4 Kiểm tra ngắn mạch tín hiệu tới Mass

 • Công tắc chìa khóa ở vị trí OFF
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến bàn đạp chân ga(M14) với giắc kết nối ETCM(E20, C40)
 • Đo kiểm điện trở giữa chân số 1, 2 của giắc kết nối bàn đạp chân ga và Mass sườn

Thông số kỹ thuật: Vô cùng.

• Đã tìm ra vấn đề?

ĐÚNG Tới quy trình kiểm tra “mạch nối Mass”
KHÔNG Sửa chữa vấn đề ngắn mạch tín hiệu tới Mass và đến quy trình “kiểm tra sau khi sửa chữa”

 

4.5 Kiểm tra mạch tín hiệu tới Mass

Có thể kiểm tra từ phía trước giắc nối cảm biến bàn đạp chân ga nếu khó khăn thì ngắt kết nối giắc(M14).

 • Ngắt kết nối giắc cảm biến bàn đạp chân ga(M14)
 • Bật chìa khóa ON, động cơ OFF
 • Đo giá trị điện áp giữa chân số 3 của giắc kết nối cảm biến bàn đạp chân ga với Mass sườn

Thông số kỹ thuật: Nguồn tới Mass xấp xỉ 0V

 • Đã tìm ra vấn đề?
ĐÚNG  Tới quy trình kiểm tra “hở mạch nối Mass”
KHÔNG  Sửa chữa vấn đề ngắn mạch nguồn cấp và đến quy trình “kiểm tra sau khi sửa chữa”

 

4.6 Kiểm tra hở mạch tới Mass

 • Công tắc chìa khóa OFF
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến vị trí bàn đạp chân ga(M14) với giắc kết nối ETCM(E20, C40)
 • Đo giá trị điện trở giữa chân số 3 của giắc kết nối cảm biến bàn đạp chân ga và chân số 8 của ETCM(C40)

Thông số kỹ thuật: Thông mạch(Dưới 1Ω)

• Đã tìm ra vấn đề?

ĐÚNG 

Tới quy trình kiểm tra “kiểm tra các bộ phận”

KHÔNG Sửa chữa vấn đề hở mạch tín hiệu và đến quy trình “kiểm tra sau khi sửa chữa”

 

5. Kiểm tra các bộ phận

5.1 Kiểm tra bộ phận ETCM

Có thể kiểm tra từ phí trước giắc nối cảm biến bàn đạp chân ga nếu khó khăn thì ngắt kết nối giắc(M14).

 • Công tắc ở vị trí OFF.
 • Ngắt kết nối giắc kết nối ETCM(E20, C40).
 • Kiểm tra bằng mắt xem có nước bên trong ETCM, mùi cháy bên trong mạch.
 • Lắp đặt lại hộp và tiến hành chẩn đoán mã lỗi.

5.2 Đã tìm ra vấn đề?

ĐÚNG Tới quy trình “kiểm tra sau khi sửa chữa”
KHÔNG  Thay thế ETCM và tới quy trình “kiểm tra sau khi sửa chữa”

 

 

 

- Trong hầu hết các trường hợp, ETCM không bị lỗi. Điều tra kỹ lưỡng trước khi thay thế ETCM.

- Kiểm tra kết nối kém của đầu nối và cáp truyền thông. Và kiểm tra nguồn vào / ra điều kiện của ETCM

6. Kiểm tra sau sửa chữa

Sau khi sửa chữa, điều cần thiết là xác minh rằng lỗi đã được sửa.

 • Kết nối thiết bị chẩn đoán và chọn “Chẩn đoán mã lỗi” và xóa lỗi DTC.
 • Lái xe dưới điều kiện xảy ra mã lỗi
 • Mã lỗi có xuất hiện ?
ĐÚNG Tới quy trình “áp dụng DTC”
KHÔNG  Hệ thống OK

 


Hy vọng với bài Phân Tích Mã Lỗi P1618: Pendal Sensor 5V Supply Error/Nguồn cấp 5V cảm biến bàn đạp chân ga bị lỗi Trên Hyundai D6CA 2014 (EURO 3), chúc các bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm trong quá trình sửa chữa. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

 • Hotline: 1800 64 64 47 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi