Phân Tích Mã Lỗi B0012 Trên Xe Chevrolet Cruze L4-1.8L 2015

 

Phân Tích Mã Lỗi B0012 : Driver Steering Wheel Air Bag Deployment (cuộn dây điều khiển túi khí trên vô lăng tài xế) Trên Xe ChevROLET Cruze L4-1.8L 2015

 

mô tả về mã lỗi B0012

1. Thông tin chung

1.1 Mô tả mã lỗi 

Trong một vụ va chạm trực diện đủ lực, cảm biến kích nổ túi khí và mô đun chẩn đoán (SDM) sẽ cho phép dòng điện chạy qua cuộn dây điều khiển túi khí để triển khai túi khí trên vô lăng. Cảm biến kích nổ túi khí và mô đun chẩn đoán thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán liên tục trên các cuộn cáp còi để kiểm tra tính liên tục của mạch và cho ngắn mạch tiếp mass hoặc dương. Có một thanh ngắn được sử dụng trong giắc kết nối cuộn dây túi khí trên vô lăng, nó sẽ nối tắt mạch dương và mạch âm của túi khí trên vô lăng khi giắc bị ngắt kết nối. Điều này sẽ giúp ngăn chặn việc triển khai túi khí trên vô lăng một cách vô tình trong quá trình bảo dưỡng.

1.2 Nguyên nhân hư hỏng

 • Lỗi mô đun túi khí trên vô lăng
 • Lỗi mô đun cáp còi trên vô lăng
 • Hở hoặc ngắn mạch mô đun túi khí trên vô lăng
 • Mạch điện mô đun túi khí trên vô lăng kết nối kém
 • Mô đun chẩn đoán và cảm biến bị lỗi (SDM)

1.3 Triệu chứng 

 • Đèn túi khi báo sáng

1.4 Mã lỗi liên quan 

 • B0012 01: Driver Steering Wheel Air Bag Deployment Loop Stage 1 Short to Battery (Cuộn dây điều khiển túi khí trên vô lăng tài xế ngắn mạch tới dương).
 • B0012 02 Driver Steering Wheel Air Bag Deployment Loop Stage 1 Short to Ground (Cuộn dây điều khiển túi khí trên vô lăng tài xế ngắn mạch tới âm).
 • B0012 04 Driver Steering Wheel Air Bag Deployment Loop Stage 1 Open (Cuộn dây điều khiển túi khí trên vô lăng tài xế hở mạch).
 • B0012 0D Driver Steering Wheel Air Bag Deployment Loop Stage 1 High Resistance (Cuộn dây điều khiển túi khí trên vô lăng tài xế điện trở cao).
 • B0012 0E Driver Steering Wheel Air Bag Deployment Loop Stage 1 Low Resistance (Cuộn dây điều khiển túi khí trên vô lăng tài xế điện trở thấp).

1.5 Vị trí chi tiết

vị trí chi tết mã lỗi

1.6 Sơ đồ mạch điện 

sơ đồ mạch điện

 2. Hướng dẫn sữa chửa

2.1 Xác minh mạch / hệ thống 

Bước 1. Xác thực các thông số điện trở mạch túi khí trên thiết bị chẩn đoán có nằm trong khoảng 2.1-4.0Ω mà không có bất kì giá trị không đúng hay mất tín hiệu trong khi đánh lái vô lăng 360° sang một bên và 360° qua bên ngược lại
⇒ Nếu điện trở nhỏ hơn 2.1Ω hoặc lớn hơn 4.0Ω

Tham khảo kiểm tra mạch/hệ thống.

⇒ Nếu có điểm điện áp quá cao hoặc mất tín hiệu

Thay thế cuộn dây túi khí vô lăng X85.

 Nếu điện trở trong khoảng 2.1 - 4.0Ω mà không có điểm điện áp cao hoặc mất tín hiệu

Bước 2. Xác nhận mã lỗi P0021 chỉ được thiết lập như một mã lỗi lịch sử

⇒ Nếu mã lỗi được thiết lập ở hiện tại

Tham khảo kiểm tra mạch/hệ thống

 Nếu mã lỗi được thiết lập ở quá khứ

Bước 3: Xác thực các thông số điện trở mạch túi khí trên thiết bị chẩn đoán có nằm trong khoảng 2.1-4.0Ω mà không có điểm điện áp cao hoặc mất tín hiệu trong khi di chuyển các dây đến các giắc nối bên dưới:

 • X85 cuộn dây túi khí trên vô lăng.
 • F107 túi khí trên vô lăng.
 • Bất kì giắc kết nối nào trong đường dây.
 • K36 cảm biến kích nổ túi khí và mô đun chẩn đoán.

⇒ Nếu có bất kì bất thường nào trong quá trình đọc thông số khi di chuyển các điểm đo, hãy làm theo các bước bên dưới:

 • Kiểm tra mỗi cực và đường dây của giắc nối có bị hư hỏng, ăn mòn không, nếu có thì sửa chữa
 • Thêm mỡ/dầu cách điện lên các cực của giắc nối
 • Đảm bảo giắc nối và CPA đúng vị trí

 Nếu điện trở nằm ngoài 2.1-4.0Ω mà không có bất kì điểm điện áp quá cao hay mất tín hiệu

Tất cả hoạt động bình thường

2.2 Kiểm tra mạch/hệ thống 

Bước 1: Tắt chìa khóa, ngắt kết nối máy chẩn đoán và các giắc kết nối đường dây túi khí trên vô lăng F107. Có thể mất khoảng 2 phút để toàn bộ hệ thống trên xe ngắt hoàn toàn.

Bước 2: Kiểm tra điện trở lớn hơn 25Ω giữa đầu nối mạch điều khiển 1 và đầu nối mạch điều khiển 2.

⇒ Nếu điện trở bằng 25Ω hoặc nhỏ hơn

Ngắt kết nối giắc X1 ở cảm biến kích nổ túi khí và mô đun chẩn đoán

Chú ý: Một vài giắc được trang bị thanh rút ngắn như là một bộ phận an toàn để ngăn cản sự bơm hơi đột ngột. Khi kiểm tra trên giắc với thanh có thể rút ngắn thì thanh rút ngắn phải được ngắt để đảm bảo kết quả kiểm tra chính xác. Chèn công cụ thích hợp từ EL -38125-580 và nhả thanh rút ngắn ở trên cực thích hợp. Điều này sẽ nâng thanh rút ngắn từ chân cực và cho kết quả kiểm tra chính xác. Cẩn thận không làm hỏng giắc nối, thanh rút ngắn hoặc chân cực khi nhả thanh rút ngắn.

Kiểm tra điện trở vô cùng giữa 2 mạch điều khiển.

⇒ Nếu thấp hơn điện trở vô cùng thì sửa chữa ngắn mạch giữa 2 mạch

⇒ Nếu điện trở vô cùng, thay thế cảm biến kích nổ túi khí và mô đun chẩn đoán

 Nếu điện trở lớn hơn 25Ω

Bước 3: Bật chìa khóa.

Bước 4: Kiểm tra điện áp ở mức nhỏ hơn 11 V giữa các đầu nối điện và mass được liệt kê bên dưới.

Giắc kết nối 1

Giắc kết nối 2

⇒ Nếu điện áp bằng 11V hoặc hơn

Tắt chìa khóa, ngắt kết nối giắc X1 ở cảm biến kích nổ túi khí và mô đun chẩn đoán K36, bật chìa khóa

Kiểm tra điện áp thấp hơn 1V giữa mạch điều khiển và mass

⇒ Nếu điện áp bằng 1V hoặc lớn hơn, sửa chữa ngắn mạch đến ac quy

⇒ Nếu điện áp thấp hơn 1V, thay thế cảm biến kích nổ túi khí và mô đun chẩn đoán K36

 Nếu điện áp nhỏ hơn 11V

Bước 5: Tắt chìa khóa.

Bước 6: Kiểm tra điện trở ở mức lớn hơn 25Ω giữa các đầu nối điện và mass được liệt kê bên dưới.

Giắc kết nối 1

Giắc kết nối 2

⇒ Nếu điện trở bằng 25Ω hoặc nhỏ hơn

Ngắt kết nối giắc X1 ở cảm biến kích nổ túi khí và mô đun chẩn đoán K36

Kiểm tra ngắn mạch giữa mạch điều khiển và mass

⇒ Nếu có điện trở, sửa chữa ngắn mạch đến mass

⇒ Nếu điện trở vô cùng, thay thế cảm biến kích nổ túi khí và mô đun chẩn đoán K36

 Nếu điện trở lớn hơn 25Ω

Bước 7: Tắt chìa, gắn 1 cầu chì 3A nối giữa giắc kết nối 1 và 2, sau đó bật chìa khóa ON.

Bước 8: Xác thực các thông số mạch túi khí trên thiết bị chẩn đoán có nhỏ hơn 2 Ω mà không có bất kì giá trị không đúng hay mất tín hiệu trong khi xoay vô lăng 360° sang một bên và 360° qua bên ngược lại.

⇒ Nếu có giá trị không đúng, thay thế cuộn cáp còi trên vô lăng X85

⇒ Nếu điện trở bằng 2Ω hoặc lớn hơn

Tắt chìa, ngắt kết nối giắc X1 ở cảm biến kích nổ túi khí và mô đun chẩn đoán K36

Kiểm tra điện trở giữa cuộn cáp còi trên vô lăng X85 với điểm cuối mạch điều khiển nhỏ hơn 2Ω

⇒ Nếu điện trở bằng hoặc lớn hơn 2Ω, thay thế cuộn cáp còi

⇒ Nếu điện trở nhỏ hơn 2Ω, thay thế cảm biến kích nổ túi khí và mô đun chẩn đoán K36

 Nếu nhỏ hơn 2Ω

Bước 9: Tắt chìa khóa, cắm giắc kết nối ở túi khí vô lăng F107, nhấn vào nút CPA (nếu được trang bị) cho tới khi nghe được âm thanh hoặc tiếng click.

Bước 10: Bật chìa khóa, xóa lỗi, vận hành xe trong nhiều điệu kiện để mã lỗi được thiết lập.

Bước 11: Xác nhận mã lỗi B0012 hoặc B0013 không được thiết lập.

⇒ Nếu mã lỗi được thiết lập

Thay thế túi khí trên vô lăng F107

 Nếu mã lỗi không được thiết lập

Bước 12: Tất cả đều hoạt động tốt.


 

Hy vọng với bài Phân Tích Mã Lỗi B0012 : Driver Steering Wheel Air Bag Deployment (cuộn dây điều khiển túi khí trên vô lăng tài xế) Trên Xe ChevROLET Cruze L4-1.8L 2015, chúc các bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm trong quá trình sửa chữa. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

 • Hotline: 1800 64 64 47 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Bản Tin Công Nghệ Ô Tô – OBD News Số 22

Bản tin công nghệ ô tô số 22 của OBD Việt Nam sẽ mang đến cho Anh/Em nhiều tin tức ..

Hướng Dẫn Cài Đặt Hộp Cruise Control Module (C-Cm) Ford Wildtrak 2017 Bằng Phần Mềm Ford IDS

Cài đặt (Programming) là một trong những tính năng đặc biệt nổi bật trên phần mềm Ford IDS. Cùng OBD ..

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0480: Cooling Fan Relay 1 Control Circuit (Short To Battery)

Mô-đun điều khiển động cơ (ECM) điều khiển hoạt động của quạt làm mát tốc độ thấp bằng cách nối ..

Hướng Dẫn Cài Mã Kim Phun Cummins Isx12/Ix15 Cm2350

Cài mã kim phun là một trong những tính năng cài đặt nâng cao và nổi bật nhất trên phần ..

Hướng Dẫn Cài Đặt Thước Lái Ford Ranger Biturbo 2.0 2021 Bằng Phần Mềm Chuyên Hãng FDRS

Ford Ranger Biturbo 2.0 2021 không thể sử dụng phần mềm IDS để cài đặt lại thước lái mà phải ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi