Phân Tích Mã Lỗi B001A Trên Xe Chevrolet Cruze 2015 L4 1.8

 

Phân Tích Mã Lỗi B001A: Faulty Driver Seat Belt Anchor Pretensioner Deployment (Lỗi Cơ Cấu Căng Dây Đai An Toàn Bên Tài Xế) Trên Xe Chevrolet Cruze 2015 L4 1.8

 

1. Thông tin chung

1.1 Mã lỗi liên quan

 • DTC B001A 01: Driver Seat Belt Anchor Pretensioner Deployment Loop Short to Battery(Lỗi cơ cấu căng dây đai an toàn bên tài xế ngắn mạch đến ác quy).
 • DTC B001A 02: Driver Seat Belt Anchor Pretensioner Deployment Loop Short to Ground(Lỗi cơ cấu căng dây đai an toàn bên tài xế ngắn mạch đến mass).
 • DTC B001A 04: Driver Seat Belt Anchor Pretensioner Deployment Loop Open(Lỗi cơ cấu căng dây đai an toàn bên tài xế bị hở mạch).
 • DTC B001A 0D: Driver Seat Belt Anchor Pretensioner Deployment Loop High Resistance(Lỗi cơ cấu căng dây đai an toàn bên tài xế có điện trở cao).
 • DTC B001A 0E: Driver Seat Belt Anchor Pretensioner Deployment Loop Low Resistance(Lỗi cơ cấu căng dây đai an toàn bên tài xế có điện trở thấp).

1.2 Mô tả mã lỗi

Trong một vụ va chạm bên hông hoặc trực diện cảm biến túi khí và mô-đun chẩn đoán phát hiện mức độ va chạm sẽ cho phép dòng điện chạy bên trong mạch để kích hoạt túi khí hoặc bộ căng đai.Có 2 thanh nối tắt sẽ cho phép nối tắt các mạch điều khiển khi ngắt kết nối với giắc kết nối. Điều này sẽ sẽ ngăn chặn việc kích hoạt túi khí hoặc bộ căng đai không mong muốn trong quá trình bảo dưỡng.

1.3 Nguyên nhân hư hỏng

 • Bộ căng đai an toàn bên phía tài xế bị lỗi.
 • Mạch điện điều khiển bộ căng đai an toàn bên phía tài ngắn mạch hoặc hở mạch.
 • Giắc kết nối của bộ căng đai an toàn bên phía tài tiếp xúc kém.
 • Lỗi cảm biến hoặc mô-đun điều khiển túi khí.

1.4 Triệu chứng

 • Sáng đèn cảnh báo túi khí.
 • Khi xảy ra tai nạn túi khí sẽ không bung.

1.5 Vị trí

 

1.6 Sơ đồ mạch điện

2. Quy trình sửa chữa mã lỗi

2.1 Xác minh lỗi ở mạch điện/hệ thống

Dùng máy chẩn đoán để xác định thông số giá trị điện trở trong mạch điều khiển duy trì ổn định trong khoảng từ 2.1 đến 4.0 Ω mà không có giá trị nào tăng hoặc giảm đột ngột khi di chuyển gần các mỗi đầu giắc kết nối được liệt kê dưới đây:

 • F112 cơ cấu thu dây đai an toàn.
 • F113 bộ căng dây đai an toàn.
 • Tất cả các dây điện bên trong.
 • K36 Cảm biến túi khí và mô-đun chẩn đoán.

Nếu điện trở nhỏ hơn 2.1 Ω hoặc lớn hơn 4.0 Ω

Tham khảo bước kiểm tra mạch điện/hệ thống

Nếu tăng hoặc giảm đột ngột thì thực hiện các bước như sau:

 • Kiểm tra từng giắc kết nối và giây điện có bị hỏng hóc hoặc bị ăn mòn và phải sửa chữa khi cần thiết.
 • Tha dầu mỡ/các dung dịch bôi trơn ( Nyodel 760G hoặc tương đương, đáp ứng tiêu chuẩn GM 9986087) cho các điểm nối của giắc kết nối.
 • Đảm bảo mỗi đầu nối và CPA được lắp đúng vị trí.

Nếu điện trở nằm trong khoảng 2.1 Ω đến 4.0 Ω không có bất kỳ sự tăng gảm đột ngột nào.

=> Tất cả bình thường

2.1.1 Kiểm tra mạch điện/hệ thống

1. Tắt chìa khóa, ngắt kết nối với thiết bị chẩn đoán.Có thể đợi khoảng 2 phút để tất cả các hệ thống trên xe tắt điện.Ngắt kết nối với giắc điện được liệt kê dưới đây:

 • F112 cơ cấu thu dây đai an toàn.
 • F113 bộ căng dây đai an toàn.

2. Kiểm tra giá trị điện trở hơn 25 Ω giữa các đầu giắc kết nối mạch điện điều khiển được liệt kê dưới đây:

 • F112 cơ cấu thu dây đai an toàn đầu nối 1 và 2
 • F113 bộ căng dây đai an toàn đầu nối 1 và 2

Nếu điện trở bằng 25 Ω hoặc thấp hơn

Ngắt kết nối giắc kết nối với dây điện tại Mô-đun chẩn đoán và cảm biến túi khí K36

Lưu ý: Một số đầu nối có thể được trang bị các thanh nối tắt như một thành phần an toàn ngăn chặn việc kích hoạt bơm túi khí. Khi kiểm tra giắc kết nối có các thanh nối tắt, các thanh nối tắt này phải được ngắt kết nối để đảm bảo kết quả kiểm tra chính xác. Chèn một lựa chọn thích hợp từ EL-38125-580 và ấn các thanh ngắn phía trên các điểm nối thích hợp. Điều này sẽ nâng thanh nối tắt từ các điểm nối và cho phép kết quả kiểm tra chính xác. Cẩn thận không làm hỏng giắc kết nối, thanh nối tắt hoặc các điểm nối khi ấn xuống thanh nối tắt.

Kiểm tra giá trị điện trở cực đại giữa 2 mạch điều khiển

 • Nếu giá trị thấp hơn giá trị điện trở cực đại, sửa chữa ngắn mạch giữa 2 mạch điều khiển.
 • Nếu giá trị điện trở cực đại, hãy thay thế mô-đun chẩn đoán và cảm biến túi khí K36.

Nếu điện trở cao hơn 25 Ω.

Bật chìa khóa.

Kiểm tra thấp 11 V giữa các đầu nối mạch điều khiển được liệt kê bên dưới với mass:

 • F112 cơ cấu thu dây đai an toàn đầu nối 1
 • F112 cơ cấu thu dây đai an toàn đầu nối 2
 • F113 bộ căng dây đai an toàn đầu nối 1
 • F113 bộ căng dây đai an toàn đầu nối 2

Nếu điện áp 11 V hoặc hơn.

Tắt chìa khóa , ngắt kết nối với giắc kết nối điện tại mô-đun chẩn đoán và cảm biến túi khí K36, bật chìa khóa.

Kiểm tra ít hơn 1 V giữa mỗi mạch điều khiển với mass.

 • Nếu 1 V trở lên, sửa chữa điện áp ngắn mạch
 • Nếu dưới 1 V, hãy thay thế Mô-đun chẩn đoán và cảm biến túi khí K36

Nếu điện áp thấp hơn 11 V

Tắt chìa khóa.Có thể đợi khoảng 2 phút để tất cả các hệ thống trên xe tắt điện.

Kiểm tra lớn hơn 25 Ω giữa các đầu nối mạch điều khiển được liệt kê bên dưới với mass:

 • F112 cơ cấu thu dây đai an toàn đầu nối 1
 • F112 cơ cấu thu dây đai an toàn đầu nối 2
 • F113 bộ căng dây đai an toàn đầu nối 1
 • F113 bộ căng dây đai an toàn đầu nối 2

Nếu điện trở 25 Ω hoặc thấp hơn.

Ngắt kết nối với giắc kết nối điện tại mô-đun chẩn đoán và cảm biến túi khí K36.

Kiểm tra điện trở cực đại giữa mỗi mạch điều khiển với mass.

 • Nếu nhỏ hơn điện trở cực đại, sửa chữa ngắn mạch xuống mass
 • Nếu điện trở cực đại, hãy thay thế Mô-đun chẩn đoán và cảm biến túi khí K36

Nếu điện trở lớn hơn 25 Ω.

Đặt một cầu chì 3A nối tắt giữa các đầu cuối mạch điều khiển thích hợp được liệt kê dưới đây:

 • F112 cơ cấu thu dây đai an toàn đầu nối 1 và 2
 • F113 bộ căng dây đai an toàn đầu nối 1 và 2

Bật chìa khóa.

Dùng máy chẩn đoán để xác định thông số giá trị điện trở trong mạch điều khiển nhỏ hơn 2 Ω.

Nếu điện trở 2 Ω hoặc hơn.

Tắt chìa khóa.

Ngắt kết nối với giắc kết nối điện tại mô-đun chẩn đoán và cảm biến túi khí K36.

Kiểm tra thấp hơn 2 Ω ở mỗi đầu mạch điều khiển đến kết thúc.

 • Nếu 2 Ω trở lên, sửa chữa điện trở cao / hở mạch trong mạch
 • Nếu thấp hơn 2 Ω, hãy thay thế Mô-đun chẩn đoán và cảm biến túi khí K36

Nếu điện trở thấp hơn 2 Ω.

Tắt chìa khóa, kết nối với giắc điện tại F112 cơ cấu thu dây đai an toàn hoặc F113 bộ căng dây đai an toàn, nhấn CPA (nếu được trang bị) cho đến khi nghe thấy âm thanh và/hoặc tiếng nhấp chuột.

Bật công tắt, xóa lỗi. Và vận hành xe trong điều kiện hình thành lỗi.

Xác minh DTC B0015, B001A, B001B hoặc B0022 chưa bật.

Nếu B0015, B001A, B001B hoặc B0022 được đặt.

Thay thế F112 cơ cấu thu dây đai an toàn hoặc F113 bộ căng dây đai an toàn.

Nếu DTC B0015, B001A, B001B hoặc B0022 chưa bật.

=> Tất cả bình thường.


Hy vọng với bài phân tích mã lỗi B001A : Faulty Driver Seat Belt Anchor Pretensioner Deployment (Lỗi Cơ Cấu Căng Dây Đai An Toàn Bên Tài Xế) Trên Xe Chevrolet Cruze 2015 L4 1.8, chúc các bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm trong quá trình sửa chữa. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

 • Hotline: 1800 64 64 47 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Top 5 Máy Chẩn Đoán Bán Chạy Nhất Thị Trường Năm 2024

Tìm kiếm máy chẩn đoán ô tô Autel tốt nhất ? Máy chẩn đoán đa năng nào hỗ trợ Lập ..

Autel Ms908s3: Đập Hộp Và Đánh Giá Chi Tiết Xem Bên Trong Có Gì ?

Mở hộp và đánh giá máy chẩn đoán ô tô Autel MS908S3, khám phá chi tiết từng phụ kiện và ..

Autel MS908S3: Khám Phá Thiết Kế Và Tính Năng Nổi Bật

Autel MS908S3, một thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng cao cấp với nhiều nâng cấp toàn diện về ..

Khám Phá Các Tính Năng Nâng Cao Của Autel Mx900

Autel MX900 thiết bị đọc lỗi ô tô thông minh với giao diện Tiếng Việt, mang đến các tính năng ..

Autel Mx900: Giải Pháp Chẩn Đoán Thông Minh Cho Mọi Gara

Autel MX900 là thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi