Phân Tích Mã Lỗi P0107 Trên Huyndai D6CC 2014 (Heavy Duty Truck)

 

Phân Tích Mã Lỗi P0107: Manifold Absolute Pressure Circuit Low Input (Mạch cảm biến áp suất đường ống nạp đầu vào thấp) Trên Huyndai D6CC 2014 (Heavy Duty Truck)

 

cam bien ap suat duong ong nap

1.    Thông tin chung

1.1.    Mô tả mã lỗi

- Cảm biến áp suất không khí nạp được đặt trên đường ống nạp cùng với cảm biến nhiệt độ không khí nạp. Cảm biến áp suất không khí nạp cảm nhận áp suất khí nạp đi vào xi lanh và chuyển tín hiệu điện áp đến ECM. Dựa vào đó ECM đưa tín hiệu điều chỉnh lượng phun nhiên liệu và thởi gian phun nhiên liệu.

- Nếu đầu ra điện áp của cảm biến áp suất đường ống nạp dưới 0.2V trong 5 giây ở chế độ không tải, lúc khởi động hoặc lái xe. ECM sẽ xác định có mã lỗi và mã lỗi được lưu trữ. Các nguyên nhân có thể hở mạch, ngắn mạch tới mass, giắc kết nối tiếp xúc kém. Trong trường hợp không an toàn, ECM thiết lập áp suất nhiên liệu 150Kpa khi khởi động ở chế độ không tải. Xe có thể hoạt động nhưng công suất động cơ sẽ giảm và có khói đen.

1.2.    Nguyên nhân hư hỏng.

- Lỗi cảm biến áp suất đường ống nạp.

- Giắc kết nối cảm biến áp suất đường ống nạp tiếp xúc kém.

- Hở đường ống nạp.

- Cảm biến áp suất đường ống nạp ngắn mạch tới mass.

- Cảm biến áp suất đường ống nạp hở mạch.

1.3.    Triệu chứng.

- Sáng đèn báo lỗi động cơ

- Khó khởi động

- Chạy không tải rung

- Mất công suất động cơ

1.4.    Vị trí

Vị trí

1.5.    Thông số kĩ thuật

- Điện trở cảm biến áp suất đường ống nạp.

Nhiệt độ (℃) Điện trở cực 1 và 4 (Ω)
20±1 29.7± 10%

 
       Điện trở cảm biến áp suất đường ống nạp

Điện trở cảm biến áp suất đường ống nạp

 
 

1.6.    Sơ đồ mạch điện

Sơ đồ mạch điện

2.    Kiểm tra Data list bằng máy chẩn đoán.

- Kết nối máy chẩn đoán với giắc DLC trên xe.

- Làm nóng động cơ đến nhiệt độ hoạt động bình thường.

- Bật chìa khóa On, tắt hệ thống điều hòa.

- sát dữ liệu “Cảm biến áp suất đường ống nạp” bằng máy chẩn đoán.

Các giá trị “Cảm biến áp suất đường ống nạp” thay đổi theo tùy theo điều kiện hoạt động phát hiện mã lỗi DTC. Trong trường hợp không an toàn, kiểm tra chắc chắn giá trị của “Cảm biến áp suất đường ống nạp” 150Kpa.

Kiểm tra Data list bằng máy chẩn đoán

Fig.1) Dữ liệu cảm biến áp suất đường ống nạp ở chế độ không tải.

Fig.2) Dữ liệu cảm biến áp suất đường ống nạp ở tốc độ động cơ 1000 v/p.

Fig.3) Dữ liệu cảm biến áp suất đường ống nạp ở tốc độ động cơ 2000v/p.

3.    Kiểm tra hệ thống.

•    Kiểm tra rò rỉ không khí.

- Kiểm tra thiếu không khí nạp.

- Kiểm tra lọc gió.

- Kiểm tra không khí hút vào từ hệ thống nạp bao gồm bụi và các vật thể lạ.

- Kiểm tra turbo tăng áp và hệ thống đường ống nạp.

•    Hệ thống nạp bình thường?

Có    Đi đến bước tiếp theo
Không Đi đến bước kiểm tra mạch tín hiệu

4.    Kiểm tra các cực và giắc kết nối.

- Nhiều trục trặc trong hệ thống điện là do dây điện các giắc kết nối tiếp xúc kém. Lỗi cũng có thể xảy ra do sự nhiễu từ các hệ thống điện khác và hư hỏng có thể do cơ hoạc và hóa học gây ra.

- Kiểm tra giắc có bị lỏng, tiếp xúc kém, cong vênh, bẩn, ra ten, hư hỏng.

•    Đã tìm ra vấn đề?

Có  Sửa chữa khi cần thiết và đi tới bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”
Không Đi đến bước kiểm tra mạch tín hiệu

5.    Kiểm tra mạch tín hiệu.

Kiểm tra tín hiệu điện áp.

- Kết nối với giắc nối cảm biến áp suất đường ống nạp.

- Bật chìa khóa ON và động cơ không nổ máy.

- Đo điện áp giữa chân 1 cảm biến áp suất đường ống nạp với mass.

•    Thông số tiêu chuẩn: Xấp xỉ 1V

- Tín hiệu điện áp theo áp suất đường ống nạp.

Tín hiệu điện áp theo áp suất đường ống nạp.

- Điện áp có nằm trong tiêu chuẩn?

Có   Đi đến bước kiểm tra mạch nguồn.
Không Đi đến bước kiểm tra hở mạch tín hiệu.

Kiểm tra hở mạch tín hiệu

- Tắt chìa khóa OFF, động cơ không nổ máy.

- Ngắt kết nối cảm biến áp suất đường ống nạp và kết ECM.

- Đo điện trở giữa chân 1 cảm biến áp suất đường ống nạp và chân 30 của giắc ECM.

•    Thông số tiêu chuẩn: Dưới 1 Ω

Đo điện trở giữa chân 1 cảm biến áp suất đường ống nạp và chân 30 của giắc ECM

- Điện trở trở có nằm trong tiêu chuẩn?

 

Kiểm tra tín hiệu ngắn mạch tới mass.
Không  Sửa chữa hở mạch và đi đến bước kiểm tra xe sau sửa chữa.

- Tắt chìa khóa OFF, động cơ không nổ máy.

- Ngắt kết nối cảm biến áp suất đường ống nạp và giắc ECM.

- iện trở giữ chân 1 cảm biến áp suất đường ống nạp với mass.

•    Thông số tiêu chuẩn: Vô cùng

điện trở giữ chân 1 cảm biến áp suất đường ống nạp với mass

•    Điện trở trở có nằm trong tiêu chuẩn?

Đi đến bước kiểm tra bộ phận
Không  Sửa chữa ngắn mạch tới mass và đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

6.    Kiểm tra mạch nguồn.

Kiểm tra nguồn điện áp.

       - Ngắt kết nối cảm biến áp suất đường ống nạp.

       - Bật chìa khóa ON, động cơ không nổ máy.

       - Đo điện áp giữa chân 2 cảm biến áp suất đường ống nạp với mass.

•    Thông số tiêu chuẩn: Xấp xỉ 5V

- Điện áp có nằm trong tiêu chuẩn?

Có   Đi đến bước “kiểm tra bộ phận”.
Không Đi đến bước “kiểm tra hở mạch”.

Kiểm tra hở mạch.

- Tắt chìa khóa OFF, động cơ không nổ máy.

- kết nối cảm biến áp suất đường ống nạp và giắc ECM.

- Đo điện trở giữa chân 2 cảm biến áp suất đường ống nạp với chân 28 giắc ECM.

•    Điện trở tiêu chuẩn: Dưới 1 Ω

- Điện trở có nằm trong tiêu chuẩn?

Có  Đi đến bước “kiểm tra chạm mass”.
Không Sửa chữa hở mạch và đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”

Kiểm tra ngắn mạch tới mass.

- Tắt chìa khóa OFF, động cơ không nổ máy.

- Ngắt kết nối giắc cảm biến áp suất đường ống nạp và kết nối giắc ECM.

- Đo điện trở giữa chân 2 cảm biến áp suất đường ống nạp với mass.

Thông số tiêu chuẩn: Vô cùng

Kiểm tra ngắn mạch tới mass.

- Điện trở có nằm trong tiêu chuẩn?

Đi đến bước “kiểm tra bộ phận”.
Không Sửa chữa chạm mass và đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

7.    Kiểm tra bộ phận.

Kiểm tra điện trở cảm biến áp suất đường ống nạp.

        - Tắt chìa khóa OFF, động cơ không nổ máy.

         - Ngắt kết nối cảm biến áp suất đường ống nạp.

         - Đo điện trở giữ chân 1 và 4 cảm biến áp suất đường ống nạp.

Thông số tiêu chuẩn

Nhiệt độ (℃)  Điện trở chân 1 và 4 Ω
20±1 29.7± 10%

 Thông số tiêu chuẩn

- Điện trở có nằm trong tiêu chuẩn?

Có   Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.
Không  Thay thế cảm biến áp suất đường ống nạp và đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

8.    Kiểm tra xe sau sửa chữa.

      - Sau khi sửa chữa. Cần xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa.

      - Kết nối máy chẩn đoán và chọn chế độ “Phân tích DTC”

      - Nhấn vào “DTC Status” và xác nhận rằng “ DTC Readiness Flag” hiển thị “Completed”. Nếu không, lái xe trong điều kiện của dữ liệu đóng băng hoặc đáp ứng các điều kiện.

       - Đọc thông số “DTC Status”

       - Thông số hiện thị “lỗi lịch sử (không phải hiện tại)” không?

Có  Hệ thống thực hiện theo đặc điểm kĩ thuật ở thời điểm hiện tại. Xóa DTC
Không Áp dụng quy trình xử lý sự cố

 


Hy vọng với bài Phân Tích Mã Lỗi P0107 : Phân Tích Mã Lỗi P0107: Manifold Absolute Pressure Circuit Low Input (Mạch cảm biến áp suất đường ống nạp đầu vào thấp) Trên Huyndai D6CC 2014 (Heavy Duty Truck), chúc các bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm trong quá trình sửa chữa. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

  • Hotline: 1800 64 64 47 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Bản Tin Công Nghệ Ô Tô – OBD News Số 22

Bản tin công nghệ ô tô số 22 của OBD Việt Nam sẽ mang đến cho Anh/Em nhiều tin tức ..

Hướng Dẫn Cài Đặt Hộp Cruise Control Module (C-Cm) Ford Wildtrak 2017 Bằng Phần Mềm Ford IDS

Cài đặt (Programming) là một trong những tính năng đặc biệt nổi bật trên phần mềm Ford IDS. Cùng OBD ..

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0480: Cooling Fan Relay 1 Control Circuit (Short To Battery)

Mô-đun điều khiển động cơ (ECM) điều khiển hoạt động của quạt làm mát tốc độ thấp bằng cách nối ..

Hướng Dẫn Cài Mã Kim Phun Cummins Isx12/Ix15 Cm2350

Cài mã kim phun là một trong những tính năng cài đặt nâng cao và nổi bật nhất trên phần ..

Hướng Dẫn Cài Đặt Thước Lái Ford Ranger Biturbo 2.0 2021 Bằng Phần Mềm Chuyên Hãng FDRS

Ford Ranger Biturbo 2.0 2021 không thể sử dụng phần mềm IDS để cài đặt lại thước lái mà phải ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi