Phân Tích Mã Lỗi P0107 Trên Hyundai Duty Truck D6CA 2010

 

Phân Tích Mã Lỗi P0107: Manifold Absolute Pressure Circuit Low Input / Cảm biến áp suất đường ống nạp mạch đầu vào thấp Trên Hyundai Duty Truck D6CA 2010 (Euro 4)

Cảm biến áp suất đường ống nạp mạch đầu vào thấp Trên Hyundai Duty Truck

1.    Thông tin chung

1.1.    Mô tả mã lỗi

Cảm biến áp suất đường ống nạp MAP nằm trên đường ống nạp và cùng với cảm biến nhiệt độ khí nạp. Cảm biến MAP sẽ theo dõi áp suất không khí đi vào các xi-lanh động cơ như một áp suất tuyệt đối và tín hiệu relay đến ETCM. ETCM sử dụng những tín hiệu này để nhằm điều chỉnh lượng phun và thời gian phun nhiên liệu.

Nếu điện áp đầu ra của cảm biến MAP dưới 0,2V trong vòng hơn 1 giây lúc xe đang ở chế độ không tải, khi khởi động hoặc tại lúc lái xe, ETCM sẽ xem xét và đặt mã lỗi. Trong trường hợp không đảm bảo an toàn, ETCM sẽ đặt áp suất nhiên liệu mặc định là 150kPa, do đó, chiếc xe có thể vẫn di chuyển được nhưng sẽ bị thiếu công suất động cơ, có thể có hiện tượng khói.

1.2.    Nguyên nhân hư hỏng

 • Mạch điện bị mở mạch hoặc ngắn mạch.
 • Rò rỉ đường ống nạp.
 • Kết nối lỏng lẻo.

1.3.    Vị trí các chi tiết

Vị trí các chi tiết

1.4.    Thông số kỹ thuật

Nhiệt độ  Điện trở giữa chân 1 và 4 (Ω) Điện trở giữa chân 1 và 4 (Ω) Điện trở giữa chân 1 và 4 (Ω)
Nhiệt độ  Tối thiểu Tiêu chuẩn  Tối đa
20 oC 2,311 2,438   2,565


Giá trị đọc bằng máy chẩn đoán tại chìa khóa ON và chế độ không tải:

Giá trị đọc bằng máy chẩn đoán tại chìa khóa ON và chế độ không tải:

Giá trị đọc bằng máy chẩn đoán tại chìa khóa ON và chế độ không tải

Giá trị đọc bằng máy chẩn đoán tại chìa khóa ON và chế độ không tải

1.5.    Sơ đồ mạch điện

Sơ đồ mạch điện

2.    Quy trình xử lý mã lỗi

2.1.    Kiểm tra sơ bộ hệ thống nạp

 • Kiểm tra đường ống nạp có rò rĩ không?
 • Kiểm tra đường ống nạp có bị tắc, kẹt hư hỏng, bụi bẩn,…
 • Kiểm tra lại lọc gió.

Kiểm tra Turbo xem có hư hỏng không?

•    Kết quả kiểm tra: Hệ thống nạp có bình thường không?

No Tiến hành kiểm tra, sửa chữa khi cần thiết
Yes Sang bước 2.2

2.2.    Kiểm tra các giắc kết nối

 • Lỗi có thể bị gây ra nguyên nhân do các kết nối kém, các chân giắc bị ăn mòn, nhiễm bẩn hoặc hư hỏng.
 • Tiến hành kiểm tra các đầu giắc kết nối. Kiểm tra rung lắc, uốn, ăn mòn, oxi-hóa.

Kiểm tra các giắc kết nối

•    Có phát hiện được lỗi không?

Yes   Tiến hành kiểm tra, sửa chữa khi cần thiết
No Sang bước 2.3

2.3.    Kiểm tra điện áp mạch tín hiệu

 • Ngắt kết nối giắc cảm biến MAP.
 • Bật chìa khóa ON, không nổ máy.
 • Tiến hành đo điện áp tại chân số 1 cảm biến MAP phía bó dây với Mass thân xe.

Kiểm tra điện áp mạch tín hiệu

Giá trị tiêu chuẩn: Xấp xỉ 1V.

•    Kết quả kiểm tra có đúng với tiêu chuẩn không?

Yes   Sang bước 2.6
No  Sang bước 2.4

2.4.    Kiểm tra mở mạch tín hiệu

 • Tắt chìa khóa OFF.
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến MAP và giắc hộp ETCM.
 • Tiến hành đo điện trở giữa chân số 1 cảm biến MAP với chân số 30 giắc hộp E20-1, hộp ETCM.

Kiểm tra mở mạch tín hiệu

Giá trị tiêu chuẩn: Điện trở dưới 1Ω

•    Kết quả đo có đúng với tiêu chuẩn không?

No   Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, thay thế dây điện khi cần thiết.
Yes  Sang bước 2.5

2.5.    Kiểm tra ngắn mạch tín hiệu với Mass

 • Tắt OFF chìa khóa.
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến MAP và giắc hộp ETCM.
 • Tiến hành đo điện trở giữa chân số 1 cảm biến MAP với Mass thân xe.

Kiểm tra ngắn mạch tín hiệu với Mass

Giá trị tiêu chuẩn: Vô cực

•    Kết quả đo có đúng với tiêu chuẩn không?

No Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, thay thế dây điện khi cần thiết.
Yes    Sang bước 2.6

2.6.    Kiểm tra điện áp nguồn cảm biến

 • Tắt OFF chìa khóa.
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến MAP.
 • Bật chìa khóa ON và động cơ OFF.
 • Tiến hành đo điện áp tại chân 2 giắc cảm biến MAP với Mass thân xe.

Kiểm tra điện áp nguồn cảm biến

Giá trị tiêu chuẩn: Xấp xỉ 5V

•    Kết quả đo có đúng với tiêu chuẩn không?

No   Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, thay thế dây điện khi cần thiết.
Yes  Sang bước 2.7

2.7.    Kiểm tra hở mạch nguồn cảm biến

 • Tắt OFF chìa khóa.
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến MAP và giắc hộp ETCM.
 • Tiến hành đo điện trở giữa chân số 2 cảm biến MAP với chân số 28 giắc hộp E20-1, hộp ETCM.

Kiểm tra hở mạch nguồn cảm biến

Giá trị tiêu chuẩn: Điện trở dưới 1Ω

•    Kết quả đo có đúng với tiêu chuẩn không?

No     Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, thay thế dây điện khi cần thiết.
Yes  Sang bước 2.8

2.8.    Kiểm tra ngắn mạch nguồn cảm biến với Mass

 • Tắt OFF chìa khóa.
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến MAP và giắc hộp ETCM.
 • Tiến hành đo điện trở giữa chân số 2 cảm biến MAP với Mass Thân xe.

Kiểm tra ngắn mạch nguồn cảm biến với Mass

Giá trị tiêu chuẩn: Vô cùng

•    Kết quả đo có đúng với tiêu chuẩn không?

No   Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, thay thế dây điện khi cần thiết.
Yes   Sang bước 2.9

2.9.    Kiểm tra sụt áp nguồn âm cảm biến MAP

 • Ngắt kết nối giắc cảm biến MAP.
 • Bật chìa khóa ON, động cơ OFF.
 • Tiến hành đo điện áp giữa chân số 4 của cảm biến MAP và Mass thân xe.

Kiểm tra sụt áp nguồn âm cảm biến MAP

Giá trị tiêu chuẩn: Dưới 200mV

•    Kết quả đo có đúng với tiêu chuẩn không?

No Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, thay thế dây điện khi cần thiết.
Yes Sang bước 2.10

2.10.    Kiểm tra hở mạch nguồn âm cảm biến MAP

 • Tắt OFF chìa khóa.
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến MAP và giắc hộp ETCM.
 • Tiến hành đo điện trở giữa chân số 4 cảm biến MAP với chân số 27 giắc hộp E20-1, hộp ETCM.

Kiểm tra hở mạch nguồn âm cảm biến MAP

Giá trị tiêu chuẩn: Điện trở dưới 1Ω

•    Kết quả đo có đúng với tiêu chuẩn không?

No  Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, thay thế dây điện khi cần thiết.
Yes   Sang bước 2.11

2.11.    Kiểm tra cảm biến MAP

 • Tắt OFF chìa khóa.
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến MAP.
 • Tiến hành đo điện trở chân số 1 và số 4 của cảm biến MAP.

Kiểm tra cảm biến MAP

Giá trị tiêu chuẩn:

Nhiệt độ Điện trở giữa chân 1 và 4 (Ω) Điện trở giữa chân 1 và 4 (Ω) Điện trở giữa chân 1 và 4 (Ω)
Nhiệt độ  Tối thiểu  Tiêu chuẩn Tối đa
20 oC 2,311 2,438 2,565

•    Kết quả kiểm tra có đúng tiêu chuẩn không?

No   Tiến hành thay thế cảm biến MAP và sang bước 3
Yes  Hệ thống hiện tại hoàn toàn bình thường. Tiến hành sang bước 3.

3.    Kiểm tra xe sau sửa chữa

 • Sau khi sửa chữa, cần phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa.
 • Dùng máy chẩn đoán và xóa các lỗi hiện tại.
 • Tiến hành vào các số và theo dõi màn hình dữ liệu động

•    Kiểm tra lại mã lỗi, còn mã lỗi không?

Yes  Áp dụng quy trình xử lý mã lỗi.
No   Hệ thống bình thường tại thời điểm hiện tại.


 Xem thêm bài viết : Phân Tích Mã Lỗi P0011 Trên Xe Ford Eco Sport 2016


Hy vọng với bài Phân Tích Mã Lỗi P0107: Manifold Absolute Pressure Circuit Low Input / Cảm biến áp suất đường ống nạp mạch đầu vào thấp Trên Hyundai Duty Truck D6CA 2010 (Euro 4), chúc các bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm trong quá trình sửa chữa. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

 • Hotline: 1800 64 64 47 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi