Phân Tích Mã Lỗi P0010 Trên Xe Ford Eco Sport 2016

 

Phân Tích Mã Lỗi P0010: Variable Camshaft Timing (VCT) – Lỗi trục cam biến thiên (VCT) Trên Xe Ford Eco Sport 2016

Phân Tích Mã Lỗi P0010: Variable Camshaft Timing (VCT) – Lỗi trục cam biến thiên (VCT) Trên Xe Ford Eco Sport 2016

 

1.    Thông tin chung

1.1  Mô tả mã lỗi

DTC này thiết lập khi phát hiện điện áp thấp hoặc cao trên mạch VCT. DTC này thiết lập nếu điện áp vượt quá giới hạn đã hiệu chỉnh trong khoảng thời gian đã hiệu chỉnh.

1.2  Vị trí các bộ phận

Vị trí các bộ phận

1.3 Triệu chứng

 • Sáng đèn Check động cơ
 • Chế độ không tải không ổn định
 • Gây tiêu hao nhiên liệu
 • Công suất động cơ giảm

1.4     Nguyên nhân hư hỏng

 • PCM bị hỏng
 • Dầu động cơ thiếu hoặc bẩn
 • Các hệ thống dây điện và giắc nối kém

1.5     Sơ đồ mạch điện

Sơ đồ mạch điện

2.    Quy trình kiểm tra mã lỗi

2.1.  Kiểm tra mã lỗi bằng máy chẩn đoán

Lưu ý: Các mã lỗi này có thể đi kèm với các mã lỗi  khác. Chẩn đoán  kiểm tra tất cả các mã lỗi  cảm biến CMP trước.

Các mã lỗi liên quan đến cảm biến CMP nếu có, tiếp tục theo dõi chẩn đoán . Nếu có bất kỳ DTC CMP hiện thị, đi đến Pinpoint Test DR. Nếu không có mã  CMP nào, hãy tiếp tục theo dõi bài kiểm tra này.

•    Mã lỗi P000A, P000B, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0015, P0016, P0017, P0018, P0019, P0020, P0021, P0022, P0023, P0024, P0025, P052A, P052B, P052C, P052D, P054A, P054B, P054C, P054D, P2088, P2089, P2090 or P2091 có hiện tại không ?

Yes  Đi đến đước 2.2
No Đi đến bước 2.10

2.2.  Kiểm tra mã lỗi Cam biến thiên

Lưu ý: Cho động cơ hoạt dộng đến một nhiệt độ nhất định

 • Xóa mã lỗi
 • Kiểm tra lại PCM

•    Có mã lỗi  P0010, P0013, P0020, P0023, P2088, P2089, P2090 or P2091 hiện tại?

Yes Đi đến bước 2.4
No   Đi đến bước 2.3

2.3.  Kiểm tra tiếp xúc các chân giắc VCT

Có mã lỗi P0010, P0013, P0020, P0023, P2088, P2089, P2090 or P2091 hiện tại?

Yes   Đi đến bước 2.4
No Đi đến bước xác định kiểm tra Z

2.4.  Kiểm tra điện trở van Solenoid VCT

Lưu ý: Cho động cơ hoạt dộng đến một nhiệt độ nhất định

 • Tắt chìa khóa
 • Ngắt kết nối VCT kiểm tra mã lỗi hiện tại có liên quan
 • Đo điện trở giữa chân: VCT (+) và VTC (-) VPWR

•    Điện trở tiêu chuẩn 5-14 Ohms?

Yes  Đi đến bước 2.5
No  Lắp đặt Solenoid VCT mới. Xóa mã lỗi và kiểm tra lại

2.5.  Kiểm tra chân Solenoid VCT chạm mass

 • Đo điện trở giữa chân:  VCT (+) với mass sườn.

•    Điện trở lớn hơn 10k Ohms?

Yes Đi đến đước 2.6
No   Thay thế Solenoi VCT mới. Xóa lỗi và kiểm tra lại.

2.6.  Kiểm tra hở mạch VPWR

 • Chìa khóa ON, Động cơ tắt.
 • Đo điện áp giữa chân: VPWR (+) với Mass sườn.

•    Điện áp lớn hơn 10.5 V?

Yes  Đi đến bước 2.7
No Kiểm tra sửa chữa hở mạch. Xóa mã lỗi và kiểm tra lại

2.7.  Kiểm tra hở mạch Solenoid  VCT

 • Chìa khóa: OFF
 • Ngắt kết nối PCM
 • Kiểm tra điện trở giữa chân: Solenoid VCT (+) và chân PCM (-)

•    Điện trở nhỏ hơn 5 Ohms?

Yes  Đi đến bước 2.8
No Sửa chữa hở mạch . Xóa mã lỗi. Tiến hành kiểm tra lại.

2.8.  Kiểm tra ngắn mạch hoặc chạm mass

Kiểm tra điện trở giữa chân: Solenoid VCT +) với Mass sườn.

•    Điện trở lớn hơn 10k ohms?

Yes  Đi đến bước 2.9
No Sửa chữa ngắn mạch. Xóa mã lỗi. Tiến hành kiểm tra lại.

2.9.   Kiểm tra VCT chạm dương

 • Chìa khóa: OFF
 • Chìa khóa: ON, Động cơ: OFF
 • Kiểm tra điện áp giữa: Solenoid VCT(+) với Mass sườn.

•    Điện áp hiện tại?

Yes Sửa chữa ngắn mạch. Xóa mã lỗi. Tiến hành kiểm tra lại.
No  Đi đến bước 2.14

2.10  Kiểm tra hoạt động hệ thống VCT

Lưu ý: Không lắp đặt bộ phận mới trừ khi có người chỉ đạo lắp bộ phận mới và kiểm tra.

Một số phương tiện cần tốc độ không tải cao để vận hành hệ thống VCT. Các VCTADVERR PID, VCT_INT_DIF PID hoặc VCT_EXH_DIF PID phải gần bằng 0 cho dù có chấp hành hay không?. Trong quá trình di chuyển VCT vận hành VCTADVERR PID, VCT_INT_DIF PID or VCT_EXH_DIF PID có thể bị lệch khỏi giá trị 0

 • Quan tâm tới triệu chứng , hãy theo dõi quy trình trong bước này.
 • Xóa mã lỗi
 • For Escape/Kuga 2.5L, Fusion 2.5L, Transit Connect 2.5L:
 • DTCs P0011, P0012, P0016, P052A or P052B
 • Kết nối PCM và giám sát VCTADV (ANGL) and VCTADVERR (ANGL) PIDs.
 • DTCs P0018, P0021, P0022, P052C or P052D.
 • Kết nối PCM và giám sát VCTADV2 (ANGL) and VCTADVERR2 (ANGL) PIDs
 • Tất cả mã lỗi khác
 • DTCs P000A, P0011, P0012, P0016, P052A or P052B.
 • Kết nối PCM và giám sát VCT_INT_ACT1 (ANGL) and VCT_INT_DIF1 (ANGL) PIDs.
 • DTCs P000B, P0014, P0015, P0017, P054A or P054B.
 • Kết nối PCM và giám sát VCT_EXH_ACT1 (ANGL) and VCT_EXH_DIF1 (ANGL) PIDs.
 • DTCs P0018, P0021, P0022, P052C or P052D.
 • Kết nối PCM và giám sát VCT_INT_ACT2 (ANGL) and VCT_INT_DIF2 (ANGL) PIDs.
 • DTCs P0019, P0024, P0025, P054C or P054D.
 • Kết nối PCM và giám sát VCT_EXH_ACT2 (ANGL) and VCT_EXH_DIF2 (ANGL) PIDs.
 • Lái xe thực hiện đạp ga để VCT hoạt động.

•    Liệu các VCTADV PID, VCT_INT_ACT PID hoặc VCT_EXH_ACT PID cho thấy hoạt động VCT trong khi thông số VCTADVERR PID hoặc VCT_INT_DIF PID hoặc VCT_EXH_DIF duy trì gần bằng không?

Yes  Không thể lặp lại hoặc xác định lỗi trong thời gian này.  Lỗi hệ thống này có thể gây ra bơi dòng dầu thấp, hoặc tắt bẩn
No  Động cơ chạy ở chế độ không tải, kiểm tra mã lỗi có xuất hiện ở hiện tại. Đi đến bước 2.12
Tất cả mã lỗi khác đi đến bước 2.11

2.11  Kiểm tra chức năng của hệ thông VCT

 • Chìa khóa OFF
 • Ngắt kết nối Solenoid và kiểm tra  có mã lỗi hiện tại
 • Chìa khóa ON, Động cơ nổ máy
 • Kết nối dây cầu chì 5Amp trước khi kiểm tra
 • Kết nối điểm A Solenoid VCT với chân Mass
 • Kết nối dây cầu chì 5 Amp trước khi kiểm tra
 • Kết nối điểm A Solenoid VCT ( VPWR)  với chân dương

•    Lúc kết nối động cơ giảm tốc độ hay tăng tốc?

Yes  Mối quan tâm không có mặt tại thời điểm này. Nguyên nhân có thể gây ra bởi một loại dầu hạn chế dòng chảy đã được khắc phục bằng cách mở các Solenoid VCT. Xóa mã lỗi. Kiểm tra lại
No   Đi đến bước 2.12

  2.12  Cố gắng loại bỏ cặn bẩn Solenoid VCT

 • Không lắp đặt bộ phận mới trừ khi có người chỉ đạo lắp bộ phận mới và kiểm tra.
 • Chìa khóa:OFF
 • Ngắt kết nối Solenoid kiểm tra mã lỗi hiện tại
 • Kết nối dây cầu chì 5Amp trước khi kiểm tra
 • Kết nối điểm A Solenoid VCT (VPWR) với Chân Dương
 • Kết nối dây cầu chì 5Amp trước khi kiểm tra
 • Kết nối điểm điểm A Solenoid VCT với Chân Mass
 • Ngắt kết nối mạch VCT 2 giây. Kết nối lại trong 2 giây. Lặp lại 10 lần
 • Ngắt bộ dây kết nối
 • Kết nối lại giắc Solenoid VCT
 • Chìa khóa:ON, Động cơ nổ máy

•    Động cơ hoạt động không tải có chính xác?

Yes Mối quan tâm không có mặt tại thời điểm này. Nguyên nhân có thể gây ra bởi một loại dầu hạn chế dòng chảy đã được khắc phục bằng cách mở các Solenoid VCT. Xóa mã lỗi. Kiểm tra lại
No Đi đến bước 2.13

2.13  Kiểm tra áp suất dầu động cơ

Kiểm tra áp suất dầu đông cơ. Tham khảo tài liệu sửa chữa mục 303-00, Hệ thống động cơ, Test áp suất dầu động cơ.

•    Mối quan tâm hiện tại ?

Yes  Sửa chữa khi cần thiết. Xoa mã lỗi. Kiểm tra lại
No  Thay mới Solenoid VCT mới khi cần thiết. Tham khảo tài liệu sửa chữa mục 303-01, Động cơ. Xóa mã lỗi. Kiểm tra lại.

2.14  Kiểm tra hoạt động PCM

 • Ngắt tất cả kết nối PCM.
 • Kiểm tra bên ngoài: Các cực, chân PCM, sựu ăn mòn.
 • Kết nối PCM và đảm bảo sự chắc chắn các giắc kết nối.
 • Thực hiện kiểm tra PCM.
 • Xác định mối quan tâm hiện tại có xuất hiện.

•    Mối quan tâm có xuất hiện hiện tại?

Yes Thay thế PCM và lập trình lại.
No  Hệ thống hoạt động chính xác tại thởi điểm này. Mối quan tâm có thể gây ra bởi giắc kết nối kém hoặc bị ăn mòn

 

Xem thêm bài viết: Phân Tích Mã Lỗi P0020 Trên Xe Ford Eco Sport 2016  


Hy vọng với bài Phân Tích Mã Lỗi P0010: Phân Tích Mã Lỗi P0010: Variable Camshaft Timing (VCT) – Lỗi trục cam biến thiên (VCT) Trên Xe Ford Eco Sport 2016, chúc các bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm trong quá trình sửa chữa. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

 • Hotline: 1800 64 64 47 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0237: Boost Pressure Sensor Fault

Cảm biến áp suất khí nạp được lắp vào đường ống nạp. Cảm biến áp suất khí nạp xuất ra ..

OBD Việt Nam Thông Báo Lịch Nghỉ Quốc Khánh 02/09/2023

OBD Việt Nam mong Quý Khách hàng thông cảm khi không hỗ trợ kịp thời thông qua các phương tiện ..

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0218: Transmission Fluid Overtemperature

Sau khi bôi trơn các bộ phận bên trong, dầu quay lại bể chứa. Cảm biến nhiệt độ dầu hộp ..

Hướng Dẫn Kiểm Tra Kiểm Tra Kim Phun Máy Xăng Cho Ô Tô

Các lỗi hoặc sự cố liên quan đến hệ thống kim phun là một trong những pan bệnh dễ bắt ..

Tăng Doanh Thu Nhà Hàng - Khách Sạn Nhờ Lắp Sạc Xe Ô Tô Điện

Việc trang bị và lắp đặt các sạc phin ô tô điện tại Khách sạn, nhà hàng rất cần thiết ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi