Phân Tích Mã Lỗi P0020 Trên Xe Ford Eco Sport 2016

 

Phân Tích Mã Lỗi P0020: Intake Camshaft Position Actuator Circuit Open (Mạch Dẫn Động Vị Trí Trục Cam Nạp Bị Hở Mạch) Trên Ford Eco Sport 2016

Mạch Dẫn Động Vị Trí Trục Cam Nạp Bị Hở Mạch

1.    Thông tin chung

1.1.    Mô tả mã lỗi

DTC này thiết lập khi phát hiện điện áp thấp hoặc cao trên mạch VCT21. DTC này thiết lập nếu điện áp vượt quá giới hạn đã hiệu chỉnh trong khoảng thời gian đã hiệu chỉnh. (VCT – Van điều khiển cam thông minh).

1.2.    Vị trí các bộ phận

Vị trí các bộ phận

1.3.    Triệu chứng

  • Sáng đèn cảnh báo lỗi động cơ.
  • Động cơ bị mất công suất.

1.4.    Nguyên nhân

  • Dãn dây cam, dây đai bị trượt.
  • Sai lệch vị trí cân cam/ cân dây đai.
  • Vòng răng trục khuỷu bị hỏng.
  • Vòng rang trục cam bị hỏng.
  • Hỏng cảm biến trục cam, trục khuỷu.
  • Hỏng bộ căng dây đai.

1.5.    Sơ đồ mạch điện

Sơ đồ mạch điện

2.    Quy trình xử lý mã lỗi

2.1.    Dùng máy chẩn đoán kiểm tra mã lỗi

Dùng máy chẩn đoán để đọc các mã lỗi hiện tại. Chú ý đến sự có mặt của các mã lỗi liên quan đến cảm biến (CMP – Cảm biến vị trí trục cam). Nếu không có mã lỗi nào liên quan đến CMP, tiếp tục làm theo quy trình dưới đây.

•    Kiểm tra xe có mã lỗi P000A, P000B, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0015, P0016, P0017, P0018, P0019, P0020, P0021, P0022, P0023, P0024, P0025, P052A, P052B, P052C, P052D, P054A, P054B, P054C, P054D, P2088, P2089, P2090 hay P2091 hiện tại hay không?

Yes Tiến hành sang bước 2.2
No  Tiến hành sang bước 2.10

 

2.2.    Kiểm tra mã lỗi liên quan đến VCT

Lưu ý: Tiến hành khởi động động cơ đạt đến nhiệt độ hoạt động bình thường trước khi chạy chức năng tự chẩn đoán.

Xóa mã lỗi của hộp động cơ.

Tiến hành tự chẩn đoán hộp động cơ.

•    Có các mã lỗi P0010, P0013, P0020, P0023, P2088, P2090, hay P2091 xuất hiện không?

Yes Tiến hành sang bước 2.4
No  Tiến hành sang bước 2.3

2.3.    Tiến hành kiểm tra bằng lắc mạnh trên cuộn dây VCT

Thực hiện rung lắc các bó dây, các đầu giắc kết nối.

Thực hiện tự chẩn đoán hộp động cơ.

•    Có các mã lỗi P0010, P0013, P0020, P0023, P2088, P2090, hay P2091 xuất hiện không?

Yes  Tiến hành sang bước 2.4
No Tiến hành kiểm tra lại cuộn dây và các đầu giắc nối. Sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết.

2.4.    Kiểm tra điện trở solenoid VCT

Lưu ý: Tiến hành kiểm tra solenoid VCT nghi ngờ được chỉ ra bởi mã lỗi DTC

Tắt OFF chìa khóa.

Ngắt kết nối giắc Solenoid VCT hiện tại đang có lỗi.

Tiến hành đo điện trở giữa 2 chân VCT và chân VPWR của Solenoid.

Điện trở tiêu chuẩn: Từ 5Ω - 14 Ω.

•    Kết qua đo được có đúng với tiêu chuẩn không?

Yes   Tiến hành sang bước 2.5.
No Sửa chữa, thay thế Solenoid VCT, thực hiện xóa mã lỗi.

2.5.    Kiểm tra ngắn mạch Solenoid VCT

Tiến hành đo điện trở giữa chân VCT và Mass.

Điện trở tiêu chuẩn: 10KΩ.

•    Kết quả đo được có đúng với tiêu chuẩn không?

Yes  Tiến hành sang bước 2.6
No  Sửa chữa, thay thế Solenoid VCT, thực hiện xóa mã lỗi.

 2.6.    Kiểm tra ngắn mạch solenoid VPWR

Bật chìa khóa ON, không nổ máy.

Đo điện áp giữa chân VPWR và Mass thân xe.

Điện áp tiêu chuẩn: Bằng điện áp bình ắc quy.

•    Kết quả đo được có đúng với tiêu chuẩn không?

Yes Tiến hành sang bước 2.7
No Sửa chữa hở mạch, tiến hành thay thế khi cần thiết.

2.7.    Kiểm tra hở mạch VCT

Tắt chìa khóa OFF.

Ngắt kết nối giắc PCM.

Tiến hành đo điện trở giữa chân VCT tại phía Solenoi với chân VCT tại phía giắc hộp động cơ.

Điện trở tiêu chuẩn: nhỏ hơn 5Ω.

•    Kết quả đo được có đúng với tiêu chuẩn không?

Yes   Tiến hành sang bước 2.8.
No  Sửa chữa hở mạch, tiến hành thay thế khi cần thiết.

2.8.    Kiểm tra ngắn mạch VCT với nguồn mass

Tiến hành đo điện trở giữa chân VCT tại giắc solenoid và mass thân xe...

Điện trở tiêu chuẩn: Lớn hơn 10 KΩ.

•    Kết quả đo được có đúng với tiêu chuẩn không?

Yes Tiến hành sang bước 2.9
No   Sửa chữa ngắn mạch, tiến hành thay thế khi cần thiết.

2.9.    Kiểm tra ngắn mạch VCT với dương

Tắt chìa khóa OFF.

Bật chìa khóa ON và không nổ máy.

Tiến hành đo điện áp tại chân VCT phía solenoid với mass thân xe.

•    Có giá trị điện áp không?

Yes Tiến hành sửa chữa ngắn mạch, thay thế khi cần thiết.
No Tiến hành sang bước 2.14

2.10.    Kiểm tra hoạt động của hệ thống VCT

Lưu ý: Không thử thay thế Solenoid nếu không có hướng dẫn thay phụ tùng trong quy trình kiểm tra này.

Lưu ý: Một vài dòng xe sẽ cần tốc độ động cơ cao hơn để dẫn động VCT.

Dùng máy chẩn đoán kiểm tra dữ liệu hiện thời của động cơ. Quan sát các giá trị PID VCTADVERR, PID VCT_INT_DIF hoặc PID VCT_EXH_DIF phải gần bằng 0 dù xe có khởi động hay không. Trong khi VCT dịch chuyển nhanh, các dữ liệu PID VCTADVERR, PID VCT_INT_DIF hoặc PID VCT_EXH_DIF có thể khác 0 trong giây lát.

•    Kết quả kiểm tra: PID VCTADV, PID VCT_INT_ACT hoặc PID VCT_EXH_ACT có cho biết chuyển động của VCT trong khi PID VCTADVERR, PID VCT_INT_DIF hoặc PID VCT_EXH_DIF vẫn gần bằng 0 không?

Yes   Không tiến hành xác định được lỗi. Có thể do tắc đường dầu và hiện tại đã được khắc phục bằng cách mở solenoid từ VCT. Tiến hành xóa mã lỗi.
No   Nếu động cơ chạy rung giật ở chế độ không tải. Tiến hành sang bước 2.12.

Đối với tình trạng khác, tiến hành sang bước 2.11

2.11.    Kiểm tra chức năng của hệ thống VCT

Tắt chìa khóa OFF.

Ngắt van Solenoid đang gặp sự cố.

Bật chìa khóa ON, khởi động động cơ.

Nối đoạn dây chì nóng chảy 5 ampe giữa 2 chân VCT tại phía Solenoid với Mass.

Nối đoạn dây chì nóng chảy 5 ampe giữa 2 chân VPWR tại phía Solenoid với dương.

•    Kết quả kiểm tra: Động cơ có giảm tốc độ, giật hay chết máy khi đã nối dây không?

Yes  Không tiến hành xác định được lỗi. Có thể do tắc đường dầu và hiện tại đã được khắc phục bằng cách mở solenoid từ VCT. Tiến hành xóa lỗi.
No    Tiến hành sang bước 2.12

2.12.    Kiểm tra chức năng của van Solenoid VCT

Tắt chìa khóa OFF.

Ngắt van solenoid đang gặp sự cố.

Nối đoạn dây chì nóng chảy 5 ampe giữa 2 chân VCT tại phía solenoid với mass.

Nối đoạn dây chì nóng chảy 5 ampe giữa 2 chân VPWR tại phía solenoid với dương.

Lắng nghe tiếng tách trong van điện từ VCT.

Lặp lại nếu cần để xác nhận tiếng tách của van điện từ VCT.

•    Kết quả kiểm tra: Van solenoid VCT có tiếng tách không?

No   Tiến hành sang bước 2.13
Yes  Lắp van solenoid VCT mới. Xóa các mã lỗi và tiến hành Self-Test

 2.13.    Kiểm tra áp suất dầu động cơ

Kiểm tra áp suất dầu động cơ cơ bản.

•    Vấn đề liên quan có tồn tại không?

Yes  Sửa chữa, thay thế nếu cần thiết. Xóa các mã lỗi và tiến hành Self-Test
No Thay bộ VCT mới nếu cần thiết. Xóa các mã DTC của PCM và lặp lại quy trình kiểm tra.

2.14.    Kiểm tra xem hộp PCM có hoạt động đúng không

Ngắt tất cả các giắc kết nối PCM.

Kiểm tra trực quan bằng mắt: Các chân giắc có bị đẩy ra ngoài, rỉ sét, ăn mòn.

Nối tất cả các giắc nối PCM và đảm bảo chúng ở đúng vị trí.

Thực hiện xóa lỗi và đọc lại lỗi PCM.

•    Kiểm tra xem các vấn đề còn tồn tại không?

Yes  Thay thế PCM mới. Sau khi thay, tiến hành cài lại chìa khóa, mã kim phun,… nếu cần thiết.
No  Hệ thống đang làm việc chính xác thời điểm này. Vấn đề sự cố có thể do nguyên nhân các giắc kết nối lỏng lẻo hoặc bị oxi hóa.

 

Xem thêm bài viết : PHÂN TÍCH MÃ LỖI P0016 TRÊN XE FORD ECO SPORT 2016


Hy Vọng Với Bài Phân Tích Mã Lỗi P0020: Intake Camshaft Position Actuator Circuit Open (Mạch Dẫn Động Vị Trí Trục Cam Nạp Bị Hở Mạch) Trên FORD ECO SPORT 2016, Chúc Các Bạn Sẽ Học Được Nhiều Kinh Nghiệm Trong Quá Trình Sửa Chữa. Nếu Thích Bài Viết Này, Hãy Chia Sẻ Cùng Với Bạn Bè Và Đừng Quên Kết Nối Với Chúng Tôi!

Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

  • Hotline: 1800 64 64 47 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi