Phân Tích Mã Lỗi P0016 Trên Xe Ford Eco Sport 2016

 

Phân Tích Mã Lỗi P0016: Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A / Tương Quan Vị Trí Trục Khuỷu – Vị Trí Trục Cam Nhánh 1 Cảm Biến A Trên Ford Eco Sport 2016

1.    Thông tin chung

1.1.    Mô tả mã lỗi

Mã lỗi DTC này được thiết lập khi phát hiện độ lệch giữa trục cam và trục khuỷu. DTC này thiết lập khi độ lệch là 1 răng hoặc hơn. DTC này cũng có thể thiết lập do các vấn đề về hệ thống định thời trục cam biến thiên (VCT – Van điều khiển cam thông minh).

1.2.    Vị trí các bộ phận

Vị trí các bộ phận

1.3.    Triệu chứng

  • Sáng đèn báo lỗi động cơ.
  • Động cơ bị mất công suất.

1.4.    Nguyên nhân

  • Dãn dây cam, dây đai bị trượt.
  • Sai lệch vị trí cân cam/ cân dây đai.
  • Vòng răng trục khuỷu bị hỏng.
  • Vòng răng trục cam bị hỏng.
  • Hỏng cảm biến trục cam, trục khuỷu.
  • Hỏng bộ căng dây đai.

1.5.    Sơ đồ mạch điện

Sơ đồ mạch điện

2.    Quy trình xử lý mã lỗi

2.1.    Dùng máy chẩn đoán kiểm tra mã lỗi

Dùng máy chẩn đoán để đọc các mã lỗi hiện tại. Chú ý đến sự có mặt của các mã lỗi liên quan đến cảm biến CMP. Nếu không có mã lỗi nào liên quan đến CMP, tiếp tục làm theo quy trình dưới đây.

Kiểm tra xe có mã lỗi P000A, P000B, P0010, P0011, P0012, P0013, P0014, P0015, P0016, P0017, P0018, P0019, P0020, P0021, P0022, P0023, P0024, P0025, P052A, P052B, P052C, P052D, P054A, P054B, P054C, P054D, P2088, P2089, P2090 hay P2091 hiện tại hay không?

Yes Tiến hành sang bước 2.2
No  Tiến hành sang bước 2.10

 

2.2.    Kiểm tra mã lỗi liên quan đến VCT

Lưu ý: Tiến hành khởi động động cơ đạt đến nhiệt độ hoạt động bình thường trước khi chạy chức năng tự chẩn đoán.

Xóa mã lỗi của hộp động cơ.

Tiến hành tự chẩn đoán hộp động cơ.

•    Có các mã lỗi P0010, P0013, P0020, P0023, P2088, P2090, hay P2091 xuất hiện không?

Yes  Tiến hành sang bước 2.4
No  Tiến hành sang bước 2.3

  

2.3.    Tiến hành kiểm tra bằng lắc mạnh trên cuộn dây VCT

Thực hiện rung lắc các bó dây, các đầu giắc kết nối.

Thực hiện tự chẩn đoán hộp động cơ.

•    Có các mã lỗi P0010, P0013, P0020, P0023, P2088, P2090, hay P2091 xuất hiện không?

Yes Tiến hành sang bước 2.4
No Tiến hành kiểm tra lại cuộn dây và các đầu giắc nối. Sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết.

   

2.4.    Kiểm tra điện trở solenoid VCT

Lưu ý: Tiến hành kiểm tra solenoid VCT nghi ngờ được chỉ ra bởi mã lỗi DTC.

Tắt OFF chìa khóa.

Ngắt kết nối giắc Solenoid VCT hiện tại đang có lỗi.

Tiến hành đo điện trở giữa 2 chân VCT và chân VPWR của Solenoid.

Điện trở tiêu chuẩn: Từ 5Ω - 14 Ω.

•    Kết quả đo được có đúng với tiêu chuẩn không?

Yes  Tiến hành sang bước 2.5
No Sửa chữa, thay thế Solenoid VCT, thực hiện xóa mã lỗi.

 

2.5.    Kiểm tra ngắn mạch Solenoid VCT

Tiến hành đo điện trở giữa chân VCT và Mass.

Điện trở tiêu chuẩn: 10KΩ.

•    Kết quả đo được có đúng với tiêu chuẩn không?

Yes Tiến hành sang bước 2.6
No  Sửa chữa, thay thế Solenoid VCT, thực hiện xóa mã lỗi.

 

2.6.    Kiểm tra ngắn mạch solenoid VPWR

Bật chìa khóa ON, không nổ máy.

Đo điện áp giữa chân VPWR và Mass thân xe.

Điện áp tiêu chuẩn: Bằng điện áp bình ắc quy.

•    Kết quả đo được có đúng với tiêu chuẩn không?

Yes   Tiến hành sang bước 2.7
No  Sửa chữa hở mạch, tiến hành thay thế khi cần thiết.

 

2.7.    Kiểm tra hở mạch VCT

Tắt chìa khóa OFF.

Ngắt kết nối giắc PCM.

Tiến hành đo điện trở giữa chân VCT tại phía Solenoi với chân VCT tại phía giắc hộp động cơ.

Điện trở tiêu chuẩn: nhỏ hơn 5Ω.

•    Kết quả đo được có đúng với tiêu chuẩn không?

Yes Tiến hành sang bước 2.8
No   Sửa chữa hở mạch, tiến hành thay thế khi cần thiết.

 

2.8.    Kiểm tra ngắn mạch VCT với nguồn mass

Tiến hành đo điện trở giữa chân VCT tại giắc solenoid và mass thân xe..

Điện trở tiêu chuẩn: Lớn hơn 10 KΩ.

•    Kết quả đo được có đúng với tiêu chuẩn không?

Yes  Tiến hành sang bước 2.9
No Sửa chữa ngắn mạch, tiến hành thay thế khi cần thiết.

  

2.9.    Kiểm tra ngắn mạch VCT với dương

Tắt chìa khóa OFF.

Bật chìa khóa ON và không nổ máy.

Tiến hành đo điện áp tại chân VCT phía solenoid với mass thân xe.

•    Có giá trị điện áp không?

Yes Tiến hành sửa chữa ngắn mạch, thay thế khi cần thiết.
No 
   Tiến hành sang bước 2.14

 

2.10.    Kiểm tra hoạt động của hệ thống VCT

Lưu ý: Không thử thay thế Solenoid nếu không có hướng dẫn thay phụ tùng trong quy trình kiểm tra này.

Lưu ý: Một vài dòng xe sẽ cần tốc độ động cơ cao hơn để dẫn động VCT.

Dùng máy chẩn đoán kiểm tra dữ liệu hiện thời của động cơ. Quan sát các giá trị PID VCTADVERR, PID VCT_INT_DIF hoặc PID VCT_EXH_DIF phải gần bằng 0 dù xe có khởi động hay không. Trong khi VCT dịch chuyển nhanh, các dữ liệu PID VCTADVERR, PID VCT_INT_DIF hoặc PID VCT_EXH_DIF có thể khác 0 trong giây lát.
Kết quả kiểm tra: PID VCTADV, PID VCT_INT_ACT hoặc PID VCT_EXH_ACT có cho biết chuyển động của VCT trong khi PID VCTADVERR, PID VCT_INT_DIF hoặc PID VCT_EXH_DIF vẫn gần bằng 0 không?

Yes  Không tiến hành xác định được lỗi. Có thể do tắc đường dầu và hiện tại đã được khắc phục bằng cách mở solenoid từ VCT. Tiến hành xóa mã lỗi.
No Nếu động cơ chạy rung giật ở chế độ không tải. Tiến hành sang bước 2.12.

 

Đối với tình trạng khác, tiến hành sang bước 2.11

2.11.    Kiểm tra chức năng của hệ thống VCT

Tắt chìa khóa OFF

Ngắt van Solenoid đang gặp sự cố.

Bật chìa khóa ON, khởi động động cơ.

Nối đoạn dây chì nóng chảy 5 ampe giữa 2 chân VCT tại phía Solenoid với Mass.

Nối đoạn dây chì nóng chảy 5 ampe giữa 2 chân VPWR tại phía Solenoid với dương.

•    Kết quả kiểm tra: Động cơ có giảm tốc độ, giật hay chết máy khi đã nối dây không?

Yes   Không tiến hành xác định được lỗi. Có thể do tắc đường dầu và hiện tại đã được khắc phục bằng cách mở solenoid từ VCT. Tiến hành xóa lỗi
No Tiến hành sang bước 2.12

 

2.12.    Kiểm tra chức năng của van Solenoid VCT

Tắt chìa khóa OFF.

Ngắt van solenoid đang gặp sự cố.

Nối đoạn dây chì nóng chảy 5 ampe giữa 2 chân VCT tại phía solenoid với mass.

Nối đoạn dây chì nóng chảy 5 ampe giữa 2 chân VPWR tại phía solenoid với dương.

Ngắt kết nối của dây mạch VCT sau 2 giây. Kết nối lại dây VCT trong 2 giây. Lặp lại quá trình trong 10 lần.

Tháo dây nối.

Kết nối giắc nối solenoid VCT.

Bật ON chìa, động cơ nổ.

•    Kết quả kiểm tra: Động cơ chay không tải có chính xác không?

No  Tiến hành sang bước 2.13
Yes    Vấn đề liên quan đến sự hạn chế lượng dầu do solenoid VCT. Xóa các mã lỗi và tiến hành Self-Test

 

2.13.    Kiểm tra áp suất dầu động cơ

Kiểm tra áp suất dầu động cơ cơ bản.

•    Vấn đề liên quan có tồn tại không?

Yes  Sửa chữa, thay thế nếu cần thiết. Xóa các mã lỗi và tiến hành Self-Test
No Thay bộ VCT mới nếu cần thiết. Xóa các mã DTC của PCM và lặp lại quy trình kiểm tra.

  

2.14.    Kiểm tra xem hộp PCM có hoạt động đúng không

Ngắt tất cả các giắc kết nối PCM.

Kiểm tra trực quan bằng mắt: Các chân giắc có bị đẩy ra ngoài, rỉ sét, ăn mòn.

Nối tất cả các giắc nối PCM và đảm bảo chúng ở đúng vị trí.

Thực hiện xóa lỗi và đọc lại lỗi PCM.

•    Kiểm tra xem các vấn đề còn tồn tại không?

Yes   Thay thế PCM mới. Sau khi thay, tiến hành cài lại chìa khóa, mã kim phun,… nếu cần thiết
No  Hệ thống đang làm việc chính xác thời điểm này. Vấn đề sự cố có thể do nguyên nhân các giắc kết nối lỏng lẻo hoặc bị oxi hóa

 

Xem thêm bài viết : PHÂN TÍCH MÃ LỖI P2187 TRÊN XE HUYNHDAI ACCENT (RB) G1.6 MPI 2016


Hy Vọng Với Bài Phân Tích Mã Lỗi P0016: Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A / Tương Quan Vị Trí Trục Khuỷu – Vị Trí Trục Cam Nhánh 1 Cảm Biến A Trên Ford Eco Sport 2016, Chúc Các Bạn Sẽ Học Được Nhiều Kinh Nghiệm Trong Quá Trình Sửa Chữa. Nếu Thích Bài Viết Này, Hãy Chia Sẻ Cùng Với Bạn Bè Và Đừng Quên Kết Nối Với Chúng Tôi!

Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

    • Hotline: 1800 64 64 47 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Bản Tin Công Nghệ Ô Tô – OBD News Số 22

Bản tin công nghệ ô tô số 22 của OBD Việt Nam sẽ mang đến cho Anh/Em nhiều tin tức ..

Hướng Dẫn Cài Đặt Hộp Cruise Control Module (C-Cm) Ford Wildtrak 2017 Bằng Phần Mềm Ford IDS

Cài đặt (Programming) là một trong những tính năng đặc biệt nổi bật trên phần mềm Ford IDS. Cùng OBD ..

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0480: Cooling Fan Relay 1 Control Circuit (Short To Battery)

Mô-đun điều khiển động cơ (ECM) điều khiển hoạt động của quạt làm mát tốc độ thấp bằng cách nối ..

Hướng Dẫn Cài Mã Kim Phun Cummins Isx12/Ix15 Cm2350

Cài mã kim phun là một trong những tính năng cài đặt nâng cao và nổi bật nhất trên phần ..

Hướng Dẫn Cài Đặt Thước Lái Ford Ranger Biturbo 2.0 2021 Bằng Phần Mềm Chuyên Hãng FDRS

Ford Ranger Biturbo 2.0 2021 không thể sử dụng phần mềm IDS để cài đặt lại thước lái mà phải ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi