Phân Tích Mã Lỗi P0003 Trên Xe Ford Ecosport 2016

 

Phân Tích Mã Lỗi P0003: Fuel Volume Regulator (FVR) Control Circuit Low  - Lỗi Mạch Điều Chỉnh Lượng Nhiên Liệu Thấp Trên Xe Ford Ecosport 2016

 


1.    Thông tin chung

1.1.    Mô tả mã lỗi

 • Mã lỗi này được kích hoạt khi PCM phát hiện điện áp vượt khoảng cao hoặc thấp của FVR và FVRRTN.

1.2.    Nguyên nhân hư hỏng

 • Mạch FVR bị ngắn mass.
 • Mạch FVRRTN bị ngắn mass.

1.3.    Triệu chứng

 • Đèn báo lỗi động cơ sáng.
 • Xe không khởi động được.
 • Kích hoạt chế độ Limp mode.

2.    Kiểm tra dữ liệu bằng máy chẩn đoán

HP: Hệ thống cao áp phân phối nhiên liệu

HP1: Kiểm tra sử lý mã lỗi chẩn đoán (DTCS)

 • Lưu ý: Chẩn đoán và sửa chữa tất cả các mã lỗi hở mạch P0087 hoặc P0088.

-    Có mã lỗi P0001, P0003, P0004, P0087, P0088, P00C6 hoặc P053F không?

YES NO
Đối với mã lỗi P0087, đi đến HP2.
Đối với mã lỗi P0088, đi đến HP10.
Đối với mã lỗi P00C6 và P053F, đi đến HP4.
Đối với tất cả các mã lỗi khác, đi đến HP5 
Quay lại phần 3, phần triệu chứng để có hướng giải quyết

 
HP2: Kiểm tra áp suất hệ thống động cơ đang chạy

 • OFF chìa.
 • Áp suất nhiên liệu giảm. Tham khảo hướng dẫn sử dụng 310-00, Hệ thống nhiên liệu hướng dẫn giải phóng áp suất.
 • Kết nối đồng hồ đo áp suất nhiên liệu.
 • ON chìa, OFF động cơ.
 • Tăng áp suất cho hệ thống nhiên liệu. Tham khảo hướng dẫn sử dụng 310-00, Hệ thống nhiên liệu, quy trình giải phóng áp suất hệ thống để tạo áp lực cho hệ thống nhiên liệu.
 • ON chìa, ON động cơ.
 • Theo dõi đồng hồ đo áp suất nhiên liệu cơ.
YES     NO
Đi đến HP3.    Đi đến kiểm tra xác định HC.

 HP3:  So sáng FLP PID bằng đồng hồ đo áp suất cơ khí

Lưu ý: Đề xe một thời gian dài để hệ thống nhiên liệu được bớm.

 • ON chìa.
 • Giảm áp suất nhiên liệu. Tham khảo hướng dẫn sử dụng 310-00, Hướng dẫn giải phóng áp suất cho hệ thống nhiên liệu.
 • Tắt bơm nhiên liệu.
 • ON chìa, OFF động cơ.
 • Theo dõi trên máy đo cơ học.
 • Truy cập vào PCM và theo dõi PID ELP
 • So sánh FLP PID với máy đo cơ học.
 • OFF chìa.

Tăng áp suất cho hệ thống nhiên liệu. Tham khảo hướng dẫn sử dụng 310-00, Hệ thống nhiên liệu, quy trình giải phóng áp suất hệ thống để tạo áp lực cho hệ thống nhiên liệu.

 • ON chìa, ON động cơ.
 • Mức áp suất nhiên liệu ổn định ở mức cho phép.
 • OFF chìa.
 • ON chìa, OFF động cơ.
 • So sánh ELP PID trên máy đo học.

Các giá trị ELP PID có nằm trong 153 kPa (22psi) của giá trị đo cơ học không?

YES NO
Đi đến HP4. Cài đặt một cảm biến áp suất nhiên liệu mới.

 
   HP4: Kiểm tra áp suất nhiên liệu bị rò rỉ.

 • Giảm áp suất nhiên liệu. Tham khảo hướng dẫn sử dụng 310-00, Hướng dẫn giải phóng áp suất cho hệ thống nhiên liệu.
 • Kết nối đồng hồ đo áp suất nhiên liệu.
 • ON chìa, OFF động cơ.
 • Tăng áp suất cho hệ thống nhiên liệu. Tham khảo hướng dẫn sử dụng 310-00, Hệ thống nhiên liệu, quy trình giải phóng áp suất hệ thống để tạo áp lực cho hệ thống nhiên liệu.
 • Đề nhiều lần để bơm đến hệ thống nhiên liệu.
 • OFF chìa.
 • Đợi 15 phút.

Áp suất của hệ thống nhiên liệu thấp hơn 310 kPa (45 psi).

YES NO
Đi đến HP5.  Đi đến kiểm tra xác định HC.

  
HP5: Kiểm tra thiết bị bơm nhiên liệu

 • OFF chìa.
 • Đầu nối bơm nhiên liệu bị ngắt kết nối.

Đo điện trở giữa:

( + ) Đầu nối bơm phun nhiên liệu, bên thành phần ( - ) Đầu nối bơm phun nhiên liệu, bên thành phần
FVR 
FVRRTN

   
Là điện trở trong khoảng 0,3 – 3,1 ohm?

YES  NO
Đi đến HP6. Thay thế một bơm nhiên liệu mới


Tham khảo cảnh báo hệ thống nhiên liệu thông tin khi bắt đầu xác định kiểm tra HC, đi đến kiểm tra xác đinh HC.
Giới thiệu về phần hướng dẫn sử dụng phần 303 – 04, nguồn và điều khiển nhiên liệu.

Xóa các mã lỗi PCM, và đọc lại.

HP6: Mở các vòi FVR và FVRRTN kiểm tra

 • Ngắn kết nối PCM
 • Đo điện trở giữa:
( + ) Đầu nối PCM, đầu nối bơm nhiên liệu ( - ) Đầu nối bơm nhiên liệu, bên thành phần
FVR FVR
FVRRTN FVRRTN


Là các điện trở nhỏ hơn 5 ohm?

YES NO
 
Đối với mã lỗi P0087, đi đến HP10
Đối với tất cả mã còn lại, đi đến HP7 
Sửa chữa hở mạch, xóa các mã lỗi PCM. Đọc lỗi lại.

  
HP7: Kiểm tra nhanh các vòi FVR và FVRRTN.

 • Đo điện ở giữa:
( + ) Đầu nối bơm nhiên liệu, phía thành phần ( - )
FVR MASS
FVRRTN MASS

       
Các điện trở lớn hơn 10K ohm?

YES NO
Đi đến HP8.  Sửa chữa hở mạch, xóa các mã lỗi PCM. Đọc lỗi lại.

 
HP8: Kiểm tra ngắn mạch FVR và FVRRTN

 • Đo điện trở giữa:
( + ) Đầu nối bơm nhiên liệu, phía cuộn dây   ( + ) Đầu nối bơm nhiên liệu, phía cuộn dây
FVR FVRRTN

 
 
Là điện trở lớn hơn 10K ohm?

YES  NO
Đi đến HP9.  Sửa chữa ngắn mạch, xóa các mã lỗi PCM. Đọc lỗi lại.

  
HP9: Kiểm tra ngắn mạch FVRRTN

 • ON chìa, OFF động cơ
 • Đo điện giữa:
( + ) Đầu nối bơm phun nhiên liệu, phía cuộn dây ( - ) Đầu nối bơm phun nhiên liệu, phía cuộn dây
Đi đến HP9. MASS

    
Có điện áp không?

YES  NO
Sửa chữa ngắn mạch, xóa các mã lỗi PCM. Đọc lỗi lại. Đối với mã lỗi P00C6, đi đến HP10.

   
Đối với tất cả các mã lỗi còn lại, đi đến HP12.

HP10: Kiểm tra hoạt động bơm phun nhiên liệu

 • Ngắt kết nối đầu bơm nhiên liệu.

Kiểm tra bên ngoài:

 • Các chân bị lỏng.
 • Bị gỉ.
 • Kết nối đầu bơm phun nhiên liệu.
 • ON chìa, ON động cơ.
 • Đợi 15 giây.
 • Thực hiện quét PCM.

DTC có P0087, P0088 và P00C6 không?

YES  NO
Thay thế một bơm nhiên liệu mới Đối với mã lỗi P053F, đi tới HP11.
Đối với tất cả những mà lỗi khác
Tham khảo thông tin cảnh bảo hệ thống nhiên liệu khi bắt đầu kiểm tra xác định lỗi HC.
Tham khảo hướng dẫn sử dụng phần 303-04, điều khiển nhiên liệu và nguồn.
Xóa các mã lỗi PCM, đọc lại mã lỗi.   
Hệ thống đang hoạt động chính xác tại thời điểm hiện tại. Mã lỗi có thể được gây ra bới lỏng giắc hoặc giắc kết nối bị ngắt.


HP11: Kiểm tra mã lỗi

 • Xóa mã lỗi PCM.
 • Để động cơ nguội, nhiệt độ làm mát động cơ giảm xuống 37,8oC (100oF).
 • ON chìa, ON động cơ.
 • Để động cơ chạy không tải trong 6 phút.
 • Kiểm tra lại PCM.

Mã lỗi P053F có hiện không?

YES  NO
Đi đến HP12. Sau khi kiểm tra hoàn tất không còn mã lỗi nào hiện tại.

    
Xóa các mã lỗi PCM, đọc lại mã lỗi.

HP12:

 • Ngắt kết nối tất cả các giắc PCM.

Kiểm tra bên ngoài:

 • Các chân bị lỏng.
 • Bị gỉ.
 • Kết nối tất cả các giắc PCM lại đảm bảo đúng vị trí.
 • Thực hiện kiểm tra lại PCM.
 • Xác nhận mã lỗi vẫn còn.

Mã lỗi vẫn còn xuất hiện?

YES  NO
Thay thế một PCM mới, xem ở phần 2
Đèn báo nhấp nháy là lỗi lịch sử có thể xóa lỗi, lập trình lại hộp mới sau khi thay thế.   
Hệ thống hoạt động chính xác vào thời điểm này
Lỗi được kích hoạt khi các giắc bị lỏng lẻo.

  
Xem thêm bài viết: Phân Tích Mã Lỗi P0001 Trên Xe Ford Ecosport 2016


Hy vọng với bài Phân Tích Mã Lỗi P0003: Fuel Volume Regulator (FVR) Control Circuit Low  - Lỗi Mạch Điều Chỉnh Lượng Nhiên Liệu Thấp Trên Xe Ford Ecosport 2016, chúc các bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm trong quá trình sửa chữa. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

 

Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

 

  • Hotline: 1800 64 64 47 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi