Phân Tích Mã Lỗi P0001 Trên Xe Ford Ecosport 2016

 

Phân Tích Mã Lỗi P0001: Fuel Volume Regulator (FVR) Control Circuit/Open - Lỗi Mạch Điều Chỉnh Nhiên Liệu Hở Mạch Trên Xe Ford Ecosport 2016

 

Mạch điều chỉnh nhiên liệu

1.    Thông tin chung

1.1.    Mô tả mã lỗi

 • Mã lỗi này được kích hoạt khi phát hiện điện áp cao hoặc thấp trên các mạch FVR và FVRRTN.

1.2.    Nguyên nhân hư hỏng

 • Hở mạch FVR
 • Hở mạch FVRRTN
 • Hở mạch van điều khiển lưu lượng nhiên liệu

1.3.    Triệu chứng

 • Đèn báo lỗi động cơ sáng
 • Xe không khởi động được
 • Kích hoạt chế độ Limp mode

2.    Kiểm tra dữ liệu bằng máy chẩn đoán

HP: Áp suất hệ thống nhiên liệu cao

HP1: Kiểm tra mã lỗi chẩn đoán

 • Chẩn đoán và sửa chữa các mã lỗi liên quan P0087 và P0088.
 • Các mã lỗi hiện tại P0001, P0003, P0004, P0087, P0088, P00C6 hoặc P053F?
YES  NO
Đối với mã lỗi P0087, đi đến HP2. Quay lại phần 1.3 Triệu chứng để có thêm hướng đi
Đối với mã lỗi P0088, đi đến HP10.  
Đối với mã lỗi P00C6 và P053F, đi đến HP4.  

Đối với tất cả các mã lỗi khác, đi đến HP5.
 


HP2:
Kiểm tra áp suất nhiên liệu hệ thống khi động cơ đang hoạt động.

 • OFF chìa.
 • Giảm áp suất nhiên liệu. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng Phần 310-00, Hệ thống nhiên liệu để biết quy trình hạ áp suất hệ thống nhiên liệu.
 • Kết nối máy đo áp suất nhiên liệu.
 • ON chìa, OFF động cơ.
 • Tạo sức ép lên hệ thống nhiên liệu. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng Phần 310-00, Hệ thống nhiên liệu để biết quy trình tạo sức ép lên hệ thống nhiên liệu.
 • ON chìa, động cơ hoạt động.
 • Giám sát máy đo áp suất nhiên liệu.

Áp suất hệ thống nhiên liệu, áp suất thấp hơn 310kPa (45 psi)?

YES NO
Đi đến HP3 Đi đến xác định thử nghiệm HC.


HP3:
So sánh áp suất phần cơ khí đến FLP PID.

Đề xe một khoảng thời gian cho đến khi hệ thống nhiên liệu bị nén.

 • OFF chìa.
 • Giảm áp suất nhiên liệu. Tham khảo hướng dẫn phần 310-00, các bước thực hiện kiểm tra áp hệ thống nhiên liệu.
 • Ngắt bơm nhiên liệu.
 • OFF chìa, OFF động cơ.
 • Giám sát việc đo cơ khí.
 • Truy cập PCM và giám sát các phần FLP và PID.
 • So sánh các phần FLP PID để đo cơ khí.
 • OFF chìa.
 • Gây sức ép lên hệ thống nhiên liệu. Tham khảo phần hướng dẫn phần 310-00, gây áp suất lên hệ thống nhiên liệu.
 • Khóa ON, động cơ hoạt động.
 • Mức áp suất nhiên liệu ổn định.
 • OFF chìa.
 • ON chìa, OFF động cơ.
 • So sánh các phần FLP PID để đo cơ khí.

Là những giá trị FLP PID trong khoảng 153kPa (22psi) của các giá trị khi đo?

YES NO
Đi đến HP4.   Thay thế một cảm biến áp suất nhiên liệu mới. Hãy tham khảo những cảnh báo hệ thống nhiên liệu khi bắt đầu kiểm tra xác định HC. Đi đến kiểm tra xác định HC tham khảo hướng dẫn ở phần 310-01 đường dẫn và thàng nhiên liệu.

 

 • Xóa mã lỗi trong PCM. Sau đó đọc lỗi lại.

HP4: Kiểm tra rò rỉ áp suất hệ thống nhiên liệu

Giảm áp suất nhiên liệu. Tham khảo hướng dẫn sử dụng mục 310-00, phần hệ thống nhiên liệu để biết quy trình kiểm tra rò rỉ nhiên liệu.

 • Kết nối đồng hồ đo áp suất nhiên liệu.
 • ON chìa, OFF động cơ.
 • Tạo áp suất cho hệ thống nhiên liệu.
 • Tham khảo hướng dẫn ở mục 301-00, phần hệ thống nhiên liệu để biết quy trình rò rỉ áp suất hệ thống nhiên liệu và tạo áp suất cho hệ thống nhiên liệu.
 • Đề nhiều lần để nạp hệ thống nhiên liệu.
 • OFF chìa.
 • Đợi 15 phút.

Áp suất hệ thống nhiên liệu, áp suất thấp hơn 310 kPa (45 psi)?

YES  NO
Đi đến HP5.   Đi đến kiểm tra HC.


HP5
: Kiểm tra bơm nhiên liệu

 • Đánh lửa.
 • Đầu phun nhiên liệu bị mất kết nối.

Đo điện trở giữa:

( + ) Đầu nối bơm nhiên liệu ( - )Đầu nối bơm nhiên liệu
FVR  FVRRTN

 

Điện trở nằm trong khoảng 0.3 – 3.1 ohms?

YES NO
Đi đến HP6. Cài đặt một bơm nhiên liệu mới

 

Thao khảo cảnh báo hệ thống nhiên liệu khi kiểm tra xác định HC. Đi đến kiểm tra xác đinh HC.

Tham khảo phần hướng dẫn 303-04, cấp nguồn vào hệ thống nhiên liệu.

Xóa mã lỗi trong PCM. Sau đó đọc lỗi lại.

HP6: Kiểm tra hở mạch các vòi FVR và FVRRTN

 • Đầu nối PDM không kết nối

Đo điện giữa:

( + ) Đầu nối PCM, phía cuộn dây ( - ) Đầu nối bơm nhiên liệu , bên cuộn dây
FVR  FVR
FVRRTN  FVRRTN

Đo các điện trở nhỏ hơn 5 ohm?

 

YES NO
Đối với mã lỗi P0087, đi đến HP10. Sửa chữa các mạch hở. Xóa mã lỗi PCM
Đối với các mã lỗi khác, đi đến HP7.  Kiểm tra lại mã lỗi.

HP7: Chu trình kiểm tra FVR và FVRRTN bị ngắn mass

Đo điện trở giữa:

( + ) Đầu nối bơm nhiên liệu phía cuộn dây     ( - )
FVR MASS
FVRRTN MASS


   
Điện trở lớn hơn 10k ohm?

YES   NO
Đi đến HP8. Sửa chữa ngắn mạch, xóa mã lỗi PCM
Kiểm tra lại mã lỗi.

HP8: Kiểm tra mạch FVR và FVRRTN thiếu hay kém

Đo điện trở giữa:

( + ) Đầu nối bơm nhiên liệu phía cuộn dây ( - ) Đầu nối bơm nhiên liệu phía cuộn dây
FVR FVRRTN


 
   
Điện trở lớn hơn 10K ohm?

YES NO
Đi đến HP9. Sửa chữa ngắn mạch, xóa mã lỗi PCM
Kiểm tra lại mã lỗi.


HP9:
Kiểm tra ngắn mạch FVRRTN

 • ON chìa, OFF động cơ

Đo điện áp giữa:

( + ) Đầu nối bơm nhiên liệu phía cuộn dây     ( - )
FVRRTN     MASS


Có điện áp nào không?

YES NO
Sửa chữa ngắn mạch, xóa mã lỗi PCM
Kiểm tra lại mã lỗi.
Đối với mã lỗi P00C6, đi đến HP10.
Tất cả mã lỗi còn lại đi đến HP12.

HP10: Kiểm tra bơm nhiên liệu để hoạt động đúng

 • Ngắt kết nối bơm nhiên liệu.
 • Kiểm tra bằng mắt khi đẩy ra có bị mòn chân.
 • Kết nối bơm nhiên liệu.
 • Đợi 15 giây.
 • Thực hiện kiểm tra PCM.

Có mã lỗi P0087, P0088 hoặc P00C6 không?

YES  NO
Cài đặt một bơm nhiên liệu mới
Tham khảo cảnh báo hệ thống nhiên liệu 
Đối với mã lỗi P053F, đi đến HP11.

 

Thông tin xác định khi bắt đầu kiểm tra NO
Đi đến để xác định và kiểm tra
Tài liệu tham khảo và hướng dẫn sử dụng phần 303-
Xóa các mã lỗi PCM và đọc lại lỗi.
Với tất cả những lỗi khác
Hệ thống đang hoạt động chính xác tại thời điểm này
Mã lỗi có thể được kích hoạt bỡi nguồn và  điều khiển nhiên liệu hoặc kết nối bị gián đoạn.

   

HP11: Kiểm tra mã lỗi

 • Xóa các mã lỗi PCM.
 • Để động cơ nguội đủ lâu để nhiệt độ nước làm mát động cơ giảm xuống dưới 37,8oC (100oF).
 • ON chìa, ON động cơ.
 • Tắt động cơ không hoạt động trong 6 phút.
 • Thực hiện tự kiểm tra PCM.

Là mã lỗi hiện tại P053F?

YES NO
Đi đến HP12. Kiểm tra hoàn tất và không còn mã lỗi nào
Xóa mã lỗi PCD và đọc lại lỗi.

   
   

HP12: Kiểm tra PCM hoạt động đúng

 • Ngắn kết nối tất cá các giắc đến PCM.
 • Kiểm tra bằng mắt các chân có bị ăn mòn.
 • Kết nối tất cả các giắc PCM đảm bảo các giắc đúng vị trí.
 • Thực hiện kiểm tra lại PCM.
 • Xác nhận lỗi vẫn còn.

Lỗi quan tâm vẫn còn kích hoạt?

YES  NO
Thay thế một PCM mới, xem ở phần 2
Đèn báo nhấp nháy là lỗi lịch sử có thể xóa lỗi, lập trình lại hộp mới sau khi thay thế.
Hệ thống hoạt động chính xác vào thời điểm này
Lỗi được kích hoạt khi các giắc bị lỏng lẻo.

 

Xem thêm bài viết: PHÂN TÍCH MÃ LỖI P0001 TRÊN HUYNDAI ACCENT (RB) 2015 G 1.5 MPI


Hy vọng với bài Phân Tích Mã Lỗi P0001: Fuel Volume Regulator (FVR) Control Circuit/Open - Lỗi Mạch Điều Chỉnh Nhiên Liệu Hở Mạch Trên Xe Ford Ecosport 2016, chúc các bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm trong quá trình sửa chữa. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :

 • Bộ phận CSKH phía Nam: 0913 92 75 79
 • Bộ phận CSKH phía Bắc: 0911 140 141

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi