Phân Tích Mã Lỗi B1610 Trên Xe Toyota Innova G 2.0 2015

 

Phân Tích Mã Lỗi B1610: Front Airbag sensor RH circuit – Lỗi  mạch cảm biến túi Khí Phía Trước Bên Phải Trên Xe Toyota Innova G 2.0 2015

 

Lỗi túi khí bên phải phía trước

 

1. Thông tin chung

1.1. Mô tả mã lỗi

Cảm biến túi khí phía trước bên phải có cấu tạo gồm mạch chẩn đoán và cảm biến giảm tốc phía trước. Cảm biến túi khí trung tâm nhận tín hiệu từ cảm biến giảm tốc phía trước, và xác định xem hệ thống túi khí có cần được kích hoạt hay không.

Mã lỗi B1610 sẽ được ghi lại khi hệ thống phát hiện thấy có hư hỏng trong mạch cảm biến túi khí phía trước bên phải.

1.2. Nguyên nhân hư hỏng

 • Cảm biến túi khí phía trước bên phải bị lỗi.
 • Cảm biến túi khí trung tâm bị lỗi.
 • Dây dẫn từ hộp túi khí đến túi khí bị đứt hoặc chạm mass.
 • Lỗi hộp điều khiển túi khí SRS.

1.3. Triệu chứng

 • Sáng đèn báo lỗi SRS

1.4. Vị trí

Vị trí cảm biến túi khí phía trước bên phải

1.5. Sơ đồ mạch điện

Sơ đồ mạch điện

2. Quy trình xử lý mã lỗi

2.1. kiểm tra mã lỗi bằng máy chẩn đoán

 • Kết nối máy chẩn đoán với xe.
 • Bật chìa khóa ON.
 • Chọn nút “ Xem dữ liệu động” trong hệ thống phanh ABS để kiểm tra dữ liệu động của xe.
 • Bật khóa điện ON và đợi ít nhất 60 giây.
 • Xoá mã lỗi.
 • Tắt khoá điện OFF.
 • Bật khóa điện ON và đợi ít nhất 60 giây.
 • Kiểm tra các mã lỗi.

Quy trình kiểm tra mã lỗi

 • Mã lỗi có hiển thị nữa không?
YES  Dùng phương pháp mô phỏng để kiểm tra
NO   Đi tới bước 2

 

2.2. Kiểm tra tình trạng kết nối của các giắc

 • Tắt khoá điện OFF.
 • Tháo cáp ra khỏi cực âm (-) ắc quy và đợi trong ít nhất 90 giây.
 • Kiểm tra rằng các giắc cắm đã được cắm chính xác vào cảm biến túi khí trung tâm và cảm biến túi khí phía trước bên phải.
 • Các giắc cắm đã được nối?
YES  Đi tới bước 3
NO Nối các giắc nối

   

2.3. Kiểm tra mạch cảm biến túi khí trước phải (kiểm tra tình trạng hở mạch)

 • Rút giắc cắm ra khỏi cảm biến túi khí trung tâm và cảm biến túi khí phía trước bên phải.
 • Dùng dây điện sửa chữa, nối các cực A19-27 (-SR) và A19-29 (+SR) của giắc cắm B.

CHÚ Ý:

 • Không cố cắm dây điện sửa chữa vào các điện cực của giắc khi nối.
 • Đo điện trở của giắc cắm phía dây điện.

Điện trở tiêu chuẩn:

Nối dụng cụ đo Điều kiện tiêu chuẩn
A33-2 (+SR) - A33-1 (-SR) Dưới 1

Cảm biến túi khí bên phải phía trước
 

 • Giá trị điện trở đo được có nằm trong tiêu chuẩn?
YES  Đi tới bước 4
NO   Đi tới bước 8

 

2.4. Kiểm tra mạch cảm biến túi khí trước phải (kiểm tra tình trạng ngắn mạch)

 • Rút dây điện sửa chữa ra khỏi giắc B.
 • Đo điện trở của giắc cắm phía dây điện.

Điện trở tiêu chuẩn:

Nối dụng cụ đo  Điều kiện tiêu chuẩn
A33-2 (+SR) - A33-1 (-SR) 1 MΩ trở lên

Cả biến túi khí phía trước bên phải

 • Giá trị điện trở đo được có nằm trong tiêu chuẩn?
YES Đi tới bước 5
NO Đi tới bước 9

 

2.5. Kiểm tra mạch cảm biến túi khí trước phải (với b+)

 • Nối cáp vào cực âm (-) ắc quy, và đợi trong ít nhất 2 giây.
 • Bật khoá điện ON.
 • Đo điện áp của giắc cắm phía dây điện.

Điện áp tiêu chuẩn:

Nối dụng cụ đo  Điều kiện tiêu chuẩn
A33-2 (+SR) - Mát thân xe  Dưới 1 V
A33-1 (-SR) - Mát thân xe  Dưới 1 V

Kiểm tra mạch cảm biến túi khí

 • Giá trị điện áp đo được có nằm trong tiêu chuẩn?
YES  Đi tới bước 6
NO Đi tới bước 10

 

2.6. Kiểm tra mạch cảm biến túi khí trước phải (với mát)

 • Tắt khoá điện OFF.
 • Tháo cáp ra khỏi cực âm (-) ắc quy và đợi trong ít nhất 90 giây.
 • Đo điện trở của giắc cắm phía dây điện.

Điện trở tiêu chuẩn:

Nối dụng cụ đo  Điều kiện tiêu chuẩn
A33-2 (+SR) - Mát thân xe  1 MΩ trở lên
A33-1 (-SR) - Mát thân xe 1 MΩ trở lên

Kiểm tra mạch cảm biến túi khí

 • Giá trị điện trở đo được có nằm trong tiêu chuẩn?
YES   Đi tới bước 7
NO Đi tới bước 11

2.7. Kiểm tra cảm biến túi khí trước phải

 • Cắm các giắc cắm vào cảm biến túi khí trung tâm.
 • Hoán đổi cảm biến túi khí trước bên phải với cảm biến túi khí trước bên trái và nối các giắc cắm vào chúng.
 • Nối cáp vào cực âm (-) ắc quy, và đợi trong ít nhất 2 giây.
 • Bật khóa điện ON và đợi ít nhất 60 giây.
 • Xoá mã lỗi.
 • Tắt khoá điện OFF.
 • Bật khóa điện ON và đợi ít nhất 60 giây.
 • Kiểm tra các mã lỗi.

Kết quả:

Kết quả Chuyển đến
Mã lỗi B1610/13 xuất hiện A
Mã lỗi B1615/14 xuất hiện B
Mã lỗi B1610/13 xuất hiện B1615/14 không xuất hiện C

 

 Kiểm tra mạch cảm biến túi khí

 

A Thay cảm biến trung tâm
Thay thế cảm biến túi khí trước phải
Đi đến bước 8

  

2.8. Kiểm tra dây điện chính khoang động cơ (kiểm tra tình trạng hở mạch)

 • Rút giắc của dây điện chính khoang động cơ ra khỏi dây điện bảng táplô.
 • Dùng dây điện sửa chữa, nối các cực A33-1 (-SR) và A33-2 (+SR) của giắc cắm E.

CHÚ Ý:

 • Không cố cắm dây điện sửa chữa vào các điện cực của giắc khi nối.
 • Đo điện trở của giắc cắm phía dây điện.

Điện trở tiêu chuẩn:

Nối dụng cụ đo   Điều kiện tiêu chuẩn
II1-1 (+SR) - II1-2 (-SR)  Dưới 1 Ω


 Đo điện trở tiêu chuẩn cảm biến túi khí

 • Giá trị điện trở đo được có nằm trong tiêu chuẩn?
YES   Thay thế dây điện chính khoang động cơ
NO  Thay dây điện bảng tap lô

 

2.9. Kiểm tra dây điện chính khoang động cơ (kiểm tra tình trạng ngắn mạch)

 • Rút giắc của dây điện chính khoang động cơ ra khỏi dây điện bảng táplô.
 • Đo điện trở của giắc cắm phía dây điện.

Điện trở tiêu chuẩn:

Nối dụng cụ đo  Điều kiện tiêu chuẩn
II1-1 (+SR) - II1-2 (-SR) 1 MΩ trở lên

Đo điện trở tiêu chuẩn cảm biến túi khí

 • Giá trị điện trở đo được có nằm trong tiêu chuẩn?
YES  Thay dây điện đến bảng tap lô
NO  Thay dây điện chính trong khoang động cơ

2.10. Kiểm tra dây điện chính khoang động cơ (với +b)

 • Tắt khoá điện OFF.
 • Ngắt cáp ra khỏi cực âm (-) ắc quy, và đợi ít nhất 90 giây.
 • Rút giắc của dây điện chính khoang động cơ ra khỏi dây điện bảng táplô.
 • Nối cáp vào cực âm (-) ắc quy, và đợi trong ít nhất 2 giây.
 • Bật khoá điện ON.
 • Đo điện áp của giắc cắm phía dây điện.

Điện áp tiêu chuẩn:

Nối dụng cụ đo   Điều kiện tiêu chuẩn
II1-1 (+SR) - Mát thân xe  Dưới 1 V
II1-2 (-SR) - Mát thân xe Dưới 1 V

Kiểm tra điện áp tiêu chuẩn cảm biến túi khí

 • Giá trị điện áp đo được có nằm trong tiêu chuẩn?
YES  Thay dây điện bảng táp lô
NO Thay dây điện chính khoang động cơ

 

2.11. Kiểm tra dây điện chính khoang động cơ (với mát)

 • Rút giắc của dây điện chính khoang động cơ ra khỏi dây điện bảng táplô.
 • Đo điện trở của giắc cắm phía dây điện.

Điện trở tiêu chuẩn:

Nối dụng cụ đo   Điều kiện tiêu chuẩn
II1-1 (+SR) - Mát thân xe  1 MΩ trở lên
II1-2 (-SR) - Mát thân xe   1 MΩ trở lên

Đo điện trở tiêu chuẩn cảm biến túi khí

 • Giá trị điện áp đo được có nằm trong tiêu chuẩn?
YES  Thay dây điện bảng táp lô
NO  Thay dây điện chính khoang động cơ

 


Hy vọng với bài Phân Tích Mã Lỗi B1610: Lỗi  mạch cảm biến túi Khí Phía Trước Bên Phải Trên Xe Toyota Innova G 2.0 2015. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :

 • Bộ phận CSKH phía Nam: 0913 92 75 79
 • Bộ phận CSKH phía Bắc: 0911 140 141

    

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Autel MS908S3: Khám Phá Thiết Kế Và Tính Năng Nổi Bật

Autel MS908S3, một thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng cao cấp với nhiều nâng cấp toàn diện về ..

Khám Phá Các Tính Năng Nâng Cao Của Autel Mx900

Autel MX900 thiết bị đọc lỗi ô tô thông minh với giao diện Tiếng Việt, mang đến các tính năng ..

Autel Mx900: Giải Pháp Chẩn Đoán Thông Minh Cho Mọi Gara

Autel MX900 là thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng ..

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi