Phân Tích Mã Lỗi P0100 Trên Xe FORD RANGER D2.2 Năm Sản Xuất 2016

 

Phân Tích Mã Lỗi P0100:Mass Or Volume Air Flow Sensor A Circuit - Mạch Cảm Biến Lưu Lượng Khí nạp Hoặc Khối Lượng Khí A Trên FORD RANGER D2.2 Năm Sản Xuất 2016

 

1.    Thông tin chung
1.1    Mô tả mã lỗi
Mã lỗi này được thiết lập khi tần số của cảm biến lưu lượng khí nạp MAF nhỏ hơn mức giới hạn đã hiệu chỉnh tối thiểu trong 1,5 giây
1.2    Nguyên nhân hư hỏng
- Các bộ phận của hệ thống khí nạp được kết nối không đúng.
- Cảm biến lưu lượng khí nạp/nhiệt độ không khí nạp (MAF/IAT) bị hỏng.
1.3    Triệu chứng
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
1.4    Vị trí


 1.5    Sơ đồ mạch điện


 Đầu nối cảm biến lưu lượng khí nạp/nhiệt độ khí nạp (MAF/IAT)

Đầu nối mô đun điều khiển cơ cấu truyền động-B (PCM-B

https://www.obdvietnam.vn/image/cache/data/2019/7/1/phan-tich-ma-loi-p0100-tren-xe-ford-ranger-d2.2-nam-san-xuat-2016-5.jpg

 14
29         SIGRTN

Xe Đầu nối   Chân      Mạch
Transit Custom (Phiên bản Châu Âu) A    

33

44

SIGRTN

MAF

Tất cả các xe khác

14

29

SIGRTN

MAF

 

Đầu nối bộ điều khiển E (PCM-E)

 

Chân Mạch
33 SIGRTN (Trả về tín hiệu)

 

Đầu nối bộ điều khiển T (PCM-T)

Chân   Mạch
15   SIGRTN (Trả về tín hiệu)
24  MAF (Lưu lượng khí nạp)


2.    Quy Trình Kiểm Tra Sửa Chữa
2.1    Kiểm Tra Dữ Liệu  Bằng Máy Chẩn Đoán.
Tắt chìa khóa OFF. Kết nối máy chẩn đoán với xe.
Bật chìa khóa ON
Truy cập vào phần chẩn đoán theo mã lỗi “DTC” trên thiết bị chẩn đoán.
Xem trạng thái mã lỗi.

  •  Mã lỗi P00BC, P00BD, P0100, P02EC, P02ED, P1102, P1103 hoặc P2201  có xuất hiện không?
Có  Đi đến bước 2
Không Đối với các triệu chứng không có mã lỗi, đi đến bước 2
Các trường hợp khác, lỗi chập chờn xảy ra bởi tiếp xúc kém trong các giắc nối của bộ cảm biến hoặc bởi ECM không xóa lỗi sau khi sửa chữa. Kiểm tra lại giắc có bị lỏng, tiếp xúc kém, ra ten, cong vênh hư hỏng gì không, sửa chữa và thay thế nếu cần và đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

 

2.2     Kiểm Tra Hệ Thống Khí Nạp Xem Có Được Lắp Chính Xác, Bị Hỏng, Rò Rỉ Hay Tắc Không
Khóa điện OFF (Tắt).
Kiểm tra tất cả các bộ phận của hệ thống khí nạp xem có được lắp chính xác, bị hỏng, rò rỉ hay tắc không. Tham khảo Hướng dẫn cho xưởng Phần 303-12, Phân phối và lọc khí nạp và Phần 303-14, Kiểm soát động cơ điện tử, quy trình tháo và lắp để xem có lắp chính xác các bộ phận của hệ thống khí nạp không.
Kiểm tra lỗ thân bướm ga xem có cặn dầu không.
Kiểm tra hệ thống thông hơi cacte xem có bị rò rỉ hoặc tắc không.
Kiểm tra hệ thống bộ làm mát khí nạp (CAC) xem có rò rỉ hoặc tắc không.

  •  Có vấn đề gì không?
Có   Không

SỬA CHỮA nếu cần.

TIẾN HÀNH đặt lại và xóa chức năng chỉ định cảm biến MAF trên máy chẩn đoán

Xóa các DTC của PCM. LẶP LẠI tự kiểm tra.

Đối với Escape/Kuga, Focus, KA và Mondeo, đi đến bước 3

Đối với DTC P2201, đi đến bước 9

Đối với tất cả tình trạng khác, đi đến bước 4

 

2.3    Kiểm Tra Điện Áp Vref Tại Cảm Biến
Tháo giắc đầu nối cảm biến MAF/IAT.
Khóa điện bật, động cơ tắt.
Đo điện áp giữa:

 

( + ) Đầu nối cảm biến MAF/IAT, Phía bó dây  ( - ) Đầu nối cảm biến MAF/IAT, Phía bó dây
VREF    SIGRTN
VREF  SIGRTN


•    Điện áp có nằm trong khoảng 4,5 - 5,5 V không?

Có   Không
Đi đến bước 5 kiểm tra khoanh vùng


2.4     Kiểm Tra Điện Áp Tại Cảm Biến
Khóa điện tắt.
Đã ngắt đầu nối cảm biến MAF/IAT.
Khóa điện bật, động cơ tắt.
Đo điện áp giữa:

VPWR

( + ) Đầu nối cảm biến MAF/IAT, Phía bó dây   ( - )
VPWR    Nối đất
 Nối đất

 

  •  Điện áp có lớn hơn 10,5 V không?
Không
Đi đến bước 5 

SỬA CHỮA mạch hở.

TIẾN HÀNH đặt lại và xóa chức năng chỉ định cảm biến MAF trên máy chẩn đoán
Xóa các DTC của PCM. LẶP LẠI tự kiểm tra


2.5     Kiểm Tra Xem Có Hở Mạch Không
Khóa điện OFF (Tắt).
Đối với KA,
Đã ngắt đầu nối PCM-E.
Đo điện trở giữa:

( + ) Đầu nối cảm biến MAF/IAT, Phía bó dây  ầu nối PCM-E, Phía bó dây
SIGRTN SIGRTN - Chân 33


Đã ngắt đầu nối PCM-T.
Đo điện trở giữa:

( + ) Đầu nối cảm biến MAF/IAT, Phía bó dây     ( - ) Đầu nối PCM-T, Phía bó dây
MAF MAF - Chân 24


Đo điện trở giữa:


( + ) Đầu nối cảm biến MAF/IAT, Phía bó dây 
 ( - ) Đầu nối PCM-B, Phía bó dây
MAF  MAF
SIGRTN SIGRTN


Đối với tất cả tình trạng khác,
Đã ngắt đầu nối PCM-T.
Đo điện trở giữa:

( + ) Đầu nối cảm biến MAF/IAT, Phía bó dây ( - ) Đầu nối PCM-T, Phía bó dây
MAF MAF - Chân 24
SIGRTN SIGRTN - Chân 15


•    Điện trở có nhỏ hơn 5 ôm không?

Không
Đi đến bước 6 SỬA CHỮA mạch hở.

TIẾN HÀNH đặt lại và xóa chức năng chỉ định cảm biến MAF trên máy chẩn đoán..
Xóa các DTC của PCM. LẶP LẠI tự kiểm tra.
 
2.6    Kiểm Tra Xem Có Ngắn Mạch Chạm Đất Không
Đo điện trở giữa:

( + ) Đầu nối cảm biến MAF/IAT, Phía bó dây ( - )
MAF    Nối đất


Đo điện trở giữa:

( + ) Đầu nối cảm biến MAF/IAT, Phía bó dây  ( - ) Đầu nối cảm biến MAF/IAT, Phía bó dây
MAF   SIGRTN


•    Điện trở có lớn hơn 10K ôm không?

Có   Không
Đi đến bước 7 SỬA CHỮA ngắn mạch.

 

TIẾN HÀNH đặt lại và xóa chức năng chỉ định cảm biến MAF trên máy chẩn đoán
Xóa các DTC của PCM. LẶP LẠI tự kiểm tra.
 
2.7     Kiểm Tra Xem Có Bị Ngắn Mạch Nguồn Không

Khóa điện bật, động cơ tắt.
Đo điện áp giữa:

( + ) Đầu nối cảm biến MAF/IAT, Phía bó dây ( - )
MAF Nối đất


•    Có điện áp nào không?

Có   Không

SỬA CHỮA ngắn mạch.

TIẾN HÀNH đặt lại và xóa chức năng chỉ định cảm biến MAF trên máy chẩn đoán
Xóa các DTC của PCM. LẶP LẠI tự kiểm tra.

Đi đến bước 8


2.8 Kiểm Tra Gián Đoạn

Lưu ý: Tất cả các PID có thể không sẵn có trên tất cả các xe.

Lưu ý: Giá trị PID MAF_HZ dao động khi động cơ đang chạy.

Khóa điện OFF (Tắt).
Đã nối đầu nối cảm biến MAF/IAT.
Đối với KA,
Đã nối đầu nối PCM-E.
Đã nối đầu nối PCM-T.
Khóa điện bật, động cơ chạy.
Truy cập PCM và theo dõi PID MAF_HZ (FREQ).
Ghi lại giá trị PID MAF_HZ cao và thấp.
Đặt giới hạn biểu đồ PID MAF_HZ trên công cụ quét cao hơn và thấp hơn 0,2 kHz so với các giá trị cao và thấp đã ghi lại trước đây.
Khi quan sát PID, gõ nhẹ vào cảm biến MAF/IAT và rung bó dây từ cảm biến MAF/IAT đến PCM.
Đối với Escape/Kuga, Focus, Mondeo và Transit Custom (phiên bản Châu Âu),
Đã nối đầu nối PCM-B.
Khóa điện bật, động cơ chạy.
Truy cập PCM và theo dõi PID MAFHZ (FREQ).
Ghi lại giá trị PID MAFHZ cao và thấp.
Đặt giới hạn biểu đồ PID MAFHZ trên công cụ quét cao hơn và thấp hơn 0,2 kHz so với các giá trị cao và thấp đã ghi lại trước đây.
Khi quan sát PID, gõ nhẹ vào cảm biến MAF/IAT và rung bó dây từ cảm biến MAF/IAT đến PCM.
Đối với tất cả tình trạng khác,
Đã nối đầu nối PCM-T.
Khóa điện bật, động cơ chạy.
Truy cập PCM và điều khiển PID EGR_A_CMD (HIỆU SUẤT).
Giảm PID EGR_A_CMD xuống 0%.
Truy cập PCM và điều khiển PID EGRTP_CMD (PER).
Giảm PID EGRTP_CMD xuống 0%.
Truy cập PCM và điều khiển PID VGTDC (HIỆU SUẤT).
Giảm PID VGTDC xuống 0%.
Truy cập PCM và theo dõi PID MAF_HZ (FREQ).
Ghi lại giá trị PID MAF_HZ cao và thấp.
Đặt giới hạn biểu đồ PID MAF_HZ trên công cụ quét cao hơn và thấp hơn 0,2 kHz so với các giá trị cao và thấp đã ghi lại trước đây.
Khi quan sát PID, gõ nhẹ vào cảm biến MAF/IAT và rung bó dây từ cảm biến MAF/IAT đến PCM.

  •   Chỉ số PID MAF_HZ có vượt quá phạm vi giới hạn đã đặt không?
Có    Không

TIẾN HÀNH đặt lại và xóa chức năng chỉ định cảm biến MAF trên máy đọc lỗi.

Xóa các DTC của PCM. LẶP LẠI tự kiểm tra.

Nếu vấn đề hoặc DTC vẫn xuất hiện

Đi đến bước 9

 

 2.9 Kiểm Tra Hệ Thống Nạp Khí Xem Có Rò Rỉ Và Tắc Không

 

CHÚ Ý: Áp suất trên 241 kPa (35 psi) có thể khiến các bộ phận của hệ thống bị hỏng. Điều chỉnh khí nén lên 137,9 kPa (20 psi) trước khi nối với hệ thống.

Lưu ý: Nhớ lắp lại cảm biến áp suất không khí nạp (MAP) và tháo túi nhựa khỏi bộ lọc gió khi hoàn tất bước này.
Khóa điện OFF (Tắt).
Tháo cảm biến MAP.
Đặt bộ lọc gió vào túi nhựa để tránh không khí ra khỏi cổng nạp và lắp lại bộ lọc gió vào xe.
Nối máy thu khí Rotunda, Bộ kiểm tra hệ thống thu hơi nhiên liệu 218-00001 (522) hoặc tương đương với hệ thống nạp khí bằng ống nối thích hợp cho ống nối cảm biến MAP.
Thu khí vào hệ thống nạp khí.
Tăng áp hệ thống nạp khí với khí nén đã điều chỉnh 137,9 kPa (20 psi).
Kiểm tra hệ thống nạp khí xem có rò rỉ và tắc không.

  •  Có bất kỳ vấn đề rò rỉ hoặc tắc nào không?
Có    Không

SỬA CHỮA rò rỉ hoặc tắc.

IẾN HÀNH đặt lại và xóa chức năng chỉ định cảm biến MAF trên máy chẩn đoán
Xóa các DTC của PCM. LẶP LẠI tự kiểm tra.    

Đối với DTC P2201, LẮP mới cảm biến ôxit nitơ hàng 1, cảm biến 1 (NOx11). THAM KHẢO Hướng dẫn cho xưởng Phần 303-14, Kiểm soát động cơ điện tử.

TIẾN HÀNH đặt lại và xóa chức năng chỉ định ôxit nitơ trên dụng cụ quét. THAM KHẢO Phần 2, Xóa mã hư hỏng (DTC) liên tục và đặt lại thông tin theo dõi phát thải trong bộ điều khiển (PCM).

TIẾN HÀNH quy trình chu kỳ lái. THAM KHẢO Phần 2, Chu kỳ lái.

Xóa các DTC của PCM. LẶP LẠI tự kiểm tra.

Đối với tất cả tình trạng khác, đi đến bước 10.


2.10    Kiểm Tra Hoạt Động Của Cảm Biến Maf

Lưu ý: Tất cả các PID có thể không sẵn có trên tất cả các xe.

Khóa điện bật, động cơ chạy.
Đối với Escape/Kuga, Focus, Mondeo và Transit Custom (phiên bản Châu Âu),
Truy cập PCM và theo dõi PID MAFHZ (FREQ).
Theo dõi PID MAFHZ khi chạy không tải và ghi lại giá trị.
Truy cập PCM và điều khiển PID RPMDSD (VÒNG/PHÚT).
Tăng tốc độ động cơ lên 2,000 vòng/phút.
Ghi lại giá trị PID MAFHZ.
Đối với tất cả tình trạng khác,
Truy cập PCM và điều khiển PID EGRVPDES (PER).
Giảm PID EGRVPDES xuống 0%.
Truy cập PCM và điều khiển PID EGRTP_CMD (PER).
Giảm PID EGRTP_CMD xuống 0%.
Truy cập PCM và điều khiển PID VGTDC (HIỆU SUẤT).
Giảm PID VGTDC xuống 0%.
Truy cập PCM và theo dõi PID MAF_HZ (FREQ).
Theo dõi PID MAF_HZ khi chạy không tải và ghi lại giá trị.
Truy cập PCM và điều khiển PID RPMDSD (VÒNG/PHÚT).
Tăng tốc độ động cơ lên 2,000 vòng/phút.
Ghi lại giá trị PID MAF_HZ.

  •    PID có nằm trong khoảng 3,5 đến 3,8 kHz khi chạy không tải và 5,8 đến 6,2 kHz khi chạy 2.000 vòng/phút không?
 Không
Không thể tái tạo điều kiện. KIỂM TRA xem chỗ nối có bị lỏng và các đầu nối có bị hỏng hoặc ăn mòn không. RUNG LẮC bó dây để cố gắng tái tạo vấn đề. SỬA CHỮA nếu cần.

Xóa các DTC của PCM. LẶP LẠI tự kiểm tra

LẮP mới cảm biến MAF/IAT. THAM KHẢO Hướng dẫn cho xưởng Phần 303-14B, Điều khiển động cơ bằng điện tử.

TIẾN HÀNH đặt lại và xóa chức năng chỉ định cảm biến MAF trên máy chẩn đoán
Xóa các DTC của PCM. LẶP LẠI tự kiểm tra.

 


Hy vọng bài viết Phân Tích Mã Lỗi P0100:Mass Or Volume Air Flow Sensor A Circuit - Mạch Cảm Biến Lưu Lượng Khí nạp Hoặc Khối Lượng Khí A Trên FORD RANGER D2.2 Năm Sản Xuất 2016  hữu ích đối với Anh Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Bộ phận CSKH phía Nam: 0913.92.75.79
  • Bộ phận CSKH phía Bắc: 0911 140 141

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi