Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 119(Đại Tu Bộ Chia Điện)

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Overhauling a Bosch distributor

OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em về tiếng anh chuyên ngàng ô tô - Overhauling a Bosch distributor - Đại tu bộ chia điện của Bosch
Tiếng anh chuyên ngành ô tô - Đại tu bộ chia điện

Vacuum advance unit - bộ điều chỉnh đánh lửa áp thấp

Baseplate - tấm đế kim loại

Contact breakers - Công tắc tiếp điểm điện

Condenser - Bình ngưng

Mechanical advance ( bob weights) - cơ cấu đánh lữa sớm

Bosch distributors are found on many different cars and are generally very reliable. But after a high mileage you may find that the engine isn't running quite as it should. If the rest of the fuel and ignition system is well tuned but the car doesn't accelerate cleanly, the problem may lie in the distributor advance mechanism.

Các bộ chia điện của Bosch được tìm thấy trên nhiều chiếc xe khác nhau và thường rất đáng tin cậy. Nhưng sau một quãng đường dài, bạn có thể thấy rằng động cơ không chạy hoàn toàn như ban đầu. Nếu phần còn lại của hệ thống nhiên liệu và đánh lửa được điều chỉnh tốt nhưng chiếc xe không tăng tốc tốt, vấn đề có thể nằm ở cơ chế trước của bộ chia điện.

Checking and freeing the mechanism is the only work you can do on the Bosch distributor as spare parts are not available. If there is wear in the distributor shaft bearings, a new unit is the only solution.

Kiểm tra và thay thế bộ dẫn động là công việc duy nhất bạn có thể làm trên bộ chia điện của Bosch vì phụ tùng không có sẵn. Nếu có sự hao mòn trong vòng bi trục bộ chia điện, thay vòng bi mới mới là giải pháp duy nhất.

The design is conventional with the contact breaker points mounted on a movable plate, which in turn sits on a fixed baseplate.

Thiết kế thông thường là các tiếp điểm được gắn trên gối tựa quay, nó quay lần lượt qua các tấm đệm cố định.

The vacuum advance unit is attached by screws to the side of the distributor and connects to a small post on the upper movable plate by a link rod and circlip.

Bộ phận đánh lữa được gắn bằng ốc vít ở bên cạnh bộ chia điện và kết nối với một trụ nhỏ trên tấm di động phía trên bằng một thanh liên kết và phe.

Replacing parts- Các bộ phận thay thế

While it is possible to dismantle the Bosch unit for inspection, many parts, such as the mechanical advance weight mechanism (also called the bob weights) and the baseplates, cannot be bought as individual replacements.

Mặc dù có thể tháo rời bộ phận của Bosch để kiểm tra, nhiều bộ phận, chẳng hạn như cơ cấu đánh lửa sớm (còn gọi là chuyển động sớm) và các tấm đế, không thể được mua dưới dạng thay thế riêng lẻ.

To save buying a new or exchange unit, it is worth trying to get a second-hand one from a scrapyard and either using the parts you need from this or fitting the unit as a complete replacement

Để tiết kiệm mua mới hoặc trao đổi, hãy thử lấy một thiết bị cũ từ xưởng và sử dụng các bộ phận bạn cần từ thiết bị này hoặc lắp thiết bị thay thế hoàn toàn.

You can, however, renew the points, condenser, drive gear and vacuum advance unit.

Tuy nhiên, bạn có thể thay mới các vít lữa, bộ ngưng tụ, bánh răng dẫn động và bộ phận đánh lữa.

 

 

Preparation- Chuẩn bị

You should first disconnect the battery by removing one of the leads to avoid any possibility of a short circuit. Then remove the distributor from the engine. Remove the points and condenser. Now you are ready to strip down the distributor.

Trước tiên, bạn nên tháo bình accu để tránh khả năng bị đoản mạch. Sau đó tháo bộ chia điện khỏi động cơ. Tháo các vít lữa và bộ ngưng tụ. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để kiểm tra bộ chia điện.

Dismantling a Bosch distributor- Tháo các chi tiết bộ chia điện

First remove the distributor cap, points and condenser. Then, using a small screwdriver, carefully prise off the small circlip holding the vacuum advance link arm to the peg on the upper baseplate. Take care not to lose it.

Đầu tiên tháo nắp bộ chia điện, vít lữa và bộ ngưng tụ. Sau đó, sử dụng một tu vít nhỏ, cẩn thận lấy phe gài bộ phận đánh lữa vào đế trên. Hãy cẩn thận để không rớt mất phe gài.


tiếng anh chuyên ngành ô tô - đại tu bộ chia điện

Undo the screws holding the vacuum advance unit to the distributor—there is one on each side of the advance unit.

Tháo các vít giữ bộ phận đánh lữa, mỗi bên có 1 vít giữ.
 

tiếng anh chuyên ngành ô tô - đại tu bộ chia điện

Pull the device aside from the dispenser, disconnect the connecting arm from the latch on the top plate when you do so. Check that the vacuum unit works by attaching a short tube to the front tube body. The connecting bars should move.

Kéo thiết bị sang một bên khỏi bộ chia điện, tháo rời bộ phận đánh lữa ra khỏi thân bộ chia điện. Kiểm tra xem bộ phận đánh lữa hoạt động bằng cách gắn một ống ngắn vào thân ống. Các thanh kết nối sẽ di chuyển.
 

tiếng anh chuyên ngành - đại tu bộ chia điện


Look in the very top of the distributor shaft and prise out the small felt pad. This is used to retain a small amount of lubricating oil at the top of the shaft. Apply a few drops of oil to it before replacing.

Nhìn vào phần trên cùng của trục bộ chia điện và cạy miếng nỉ nhỏ ra. Miếng nỉ này được sử dụng để giữ lại một lượng nhỏ dầu bôi trơn ở đầu trục. Thoa một vài giọt dầu vào nó trước khi thay thế.


tiếng anh chuyên nganh - đại tu bộ chia điện

The baseplate is held to the distributor by two screws which also hold the cap-securing clips in position. Release the two screws and lift out the cap clips. Note how the clips are assembled and keep them in a safe place.

Tấm đế được giữ cho bộ chia điện bằng hai ốc vít cũng giữ các kẹp bảo vệ nắp cố định. tháo hai ốc vít và nhấc các cái ghim ra. Lưu ý cách tháo các ghim được lắp ráp và giữ chúng ở nơi an toàn.
 

Tiếng anh chuyên ngành -  đại tu bộ chia điện


On some distributors the baseplate simply lifts out, but on others it is sealed in. If the plate is sealed you can gently lever it out with a screwdriver in the access hole, but take great care not to damage the plate or distributor body. Note which way round the plate fits.

Trên một số bộ chia điện, mâm vít lữa chỉ đơn giản nhấc ra, nhưng trên một số bộ chia điện nó bị dính chặc. Thì bạn có thể nhẹ nhàng cạy nó ra bằng một tuốc nơ vít, nhưng hết sức cẩn thận để không làm hỏng mâm vít lữa hoặc thân bộ chia điện. Lưu ý các phe phù hợp.
 

tiếng anh chuyên ngành - đại tu bộ chia điện

Inspect the mechanical advance mechanism. The weights should swing outwards easily with no stiffness. Apply a small amount of light machine oil to the advance weight pivot posts. If the weights are jammed, lubricate them and then work them with a screwdriver until free.

Kiểm tra cơ chế đánh lữa. Con quay nên xoay ra ngoài dễ dàng mà không bị bó cứng. Thoa một lượng nhỏ dầu máy nhẹ cho các trụ trục. Nếu lực quay bị kẹt, hãy bôi trơn chúng và sau đó dùng tuốc nơ vít xoay cho đến khi trơn.
 

Tiếng anh chuyên ngành - đại tu bộ chia điện


Check that the advance weight springs are in place on their mounting pins. If they have become disconnected you can ease them back on to the pins with a screwdriver or long-nosed pliers. If the springs are broken, new ones are not available.

Kiểm tra xem các lò xo trước được đặt đúng chỗ trên các chân lắp của chúng. Nếu chúng bị ngắt kết nối, bạn có thể dễ dàng đặt chúng trở lại các chân bằng tuốc nơ vít hoặc kìm mũi dài. Nếu lò xo bị hỏng, những cái mới không có sẵn.
 

tiếng anh chuyên ngành - đại tu bộ chia điện

To remove the drive gear at the bottom end of the shaft, carefully knock out the securing roll pin from the shaft using a hammer and pin punch. Always replace the roll pin with a new one when refitting. Then put it all back together.

Để tháo bánh răng ở đầu dưới của trục, cẩn thận gõ chốt cuộn an toàn khỏi trục bằng búa và chốt. Luôn thay thế pin cuộn bằng một cái mới khi trang bị lại. Sau đó đặt tất cả lại với nhau.
Tiếng anh chuyên ngành -  đại tu bộ chia điện


Xem thêm chuyên mục khác:
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - PHẦN 117(kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động).

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - PHẦN 118(Khắc phục sự cố đèn cảnh báo đánh lửa)

Hy vọng với bài viết tiếng anh chuyên ngàng ô tô - Inspecting the ignition system - Kiểm tra hệ thống đánh lửa hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi