Mã Lỗi B1790 - B2780 Xe Toyota Sienna V6 3.5L Năm2009


Phân Tích Mã Lỗi B1790 - B2780 Trên Xe Toyota Sienna V6 3.5L Năm Sản Xuất 2009

 • B1790: Center Airbag Sensor Assembly Communication Circuit Malfunction - Lỗi mạch kết nối cụm cảm biến túi khí trung tâm.

 • B2780: Push Switch/Key Unlock Warning Switch Malfunction - Lỗi công tắc cảnh báo mở khóa cửa.

1.    Thông tin chung

1.1    Mô tả mã lỗi

Mạch kết nối cụm cảm biến túi khí trung tâm bao gồm ECU túi khí và cụm cảm biến túi khí trung tâm. Mã lỗi B1790 được ghi lại  khi phát hiện sự cố trong cụm cảm biến túi trung tâm.

1.2    Nguyên nhân hư hỏng

 • Hư hỏng ECU xác định trọng lượng ghế ngồi.
 • Hư hỏng cụm cảm biến túi khí trung tâm
 • Dây dẫn bị đứt hoặc tiếp xúc kém

1.3    Triệu chứng

 • Nổi đèn túi khí

1.4    Vị trí

 Mã Lỗi B1790 Sienna V6 3.5L 2009
1.5    Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Lỗi B1790 Xe Sienna v6 3.5L 2009
2.    Quy trình kiểm tra mã lỗi

2.1    Kiểm tra mã lỗi

 • Bật chìa khóa ON
 • Xóa mã lỗi lịch sử bằng máy chẩn đoán.
 • Tắt OFF chìa khóa.
 • Bật chìa khóa ON
 • Kiểm tra lại mã lỗi bằng máy chẩn đoán
 • Mã lỗi B1790 có xuất hiện lại không?
  • YES    Đi đến bước 2.2
  •   NO      Sử dụng phương pháp giả lập để kiểm tra

2.2    Kiểm tra kết nối của giắc kết nối

 • Tắt  OFF chìa khóa.
 • Ngắt kết nối đầu cực âm của bình ắc quy, và chờ trong vòng 90 giây.
 • Kiểm tra xem các đầu nối có được kết nối đúng cách với ECU xác định trọng lượng ghế ngồi và cụm cảm biến túi khí trung tâm
 • Các giắc kết nối có kết nối tốt không?
  • YES    Đi đến bước 2.3
  •  NO     Quay trở lại bước 2.1

2.3     Kiểm tra hệ thống xác định trọng lượng ghế ngồi (ngắn mạch tới dương)

Phân Tích Mã Lỗi B1790 Xe Sienna v6 3.5L 2009

 • Ngắt kết nối giắc nối từ ECU xác định trọng lượng ghế ngồi và cụm cảm biến túi khí trung tâm
 • Kết nối cực âm ắc quy
 • Bật ON chìa khóa.
 • Đo điện áp theo giá trị theo bảng dưới dây
Kiểm tra kết nối  Điều kiện Thông số tiêu chuẩn
O3-8 (FSR+)-mass Bật chìa khóa ON Dưới 1V
O3-4 (FSR-)- mass Bật chìa khóa ON   Dưới 1

Giá trị điện áp đo được có bằng thông số chuẩn không?

YES    Đi đến bước 2.4
NO    Đi đến bước 2.12

2.4     Kiểm tra hệ thống xác định trọng lượng ghế ngồi (hở mạch)

Phân Tích Mã Lỗi B1790 Xe Sienna v6 3.5L 2009

 • Tắt OFF chìa khóa
 • Ngắt kết nối cực âm ắc quy và chờ trong vòng 90 giây.
 • Sử dụng dây nối, nối chân A22-1 (FSR+) với chân A22-2 (FSR-) của giắc “B”
 • Đo điện trở theo giá trị của bảng dưới đây.
Kiểm tra kết nối  Điều kiện Thông số tiêu chuẩn
O3-8(FSG+) - O3-4 (FSR-) Luôn luôn  Dưới 1Ω

Giá trị điện trở đo được có bằng thông số tiêu chuẩn không?

YES    Đi đến bước 2.5
NO    Đi tới bước 2.13

2.5    Kiểm tra hệ thống xác định trọng lượng ghế ngồi  (ngắn mạch)

Phân Tích Mã Lỗi B1790 Xe Sienna v6 3.5L 2009

 • Ngắt kết nối dây nối với giắc “B”
 • Đo điện trở theo giá trị theo bảng dưới dây
Kiểm tra kết nối Điều kiện Thông số tiêu chuẩn
O3-8 (FSR+)- O3-4 (FSR-) Luôn luôn   1MΩ hoặc cao hơn

Giá trị điện trở đo được có bằng thông số chuẩn không?

YES    Đi đến bước 2.6
NO    Đi đến bước 2.14

2.6     Kiểm tra hệ thống xác định trọng lượng ghế ngồi (ngắn mạch tới mass)

Phân Tích Mã Lỗi B1790 Xe Sienna v6 3.5L 2009

 • Đo điện trở theo giá trị trong bảng dưới đây.
Kiểm tra kết nối Điều kiện   Thông số tiêu chuẩn
O3-8(FSR+) - mass   Luôn luôn 1MΩ hoặc cao hơn
O3-4(FSR-) – mass   Luôn luôn 1MΩ hoặc cao hơn

Giá trị điện trở đo được có bằng thông số tiêu chuẩn không?

YES    Đi tới bước 2.7
NO    Đi tới bước 2.15

2.7      Kiểm tra mã lỗi

 • Kết nối giắc nối ECU xác định trọng lượng ghế ngồi và cụm cảm biến túi khí trung tâm.
 • Kết nối cực âm ắc quy
 • Bật chìa khóa ON
 • Xóa mã lỗi bằng máy chẩn đoán
 • Tắt OFF chìa khóa
 • Bật ON chìa khóa
 • Kiểm tra mã lỗi bằng máy chẩn đoán
 • Mã lỗi B1780 có xuất hiện trở lại không?
  • YES    Đi đến bước 2.8
  •  NO     Sử dụng phương pháp giả lập để kiểm tra

2.8    Thay thế ECU xác định trọng lượng ghế ngồi

 • Tắt OFF khóa điện.
 • Ngắt kết nối cực âm ắc quy, và chờ trong vòng 90 giây
 • Thay thế ECU xác định trọng lượng ghế ngồi

2.9    Học lại điểm Zero

 • Kết nối cực âm ắc quy
 • Kết nối máy chẩn đoán
 • Bật ON chìa khóa
 • Sử dụng máy chẩn đoán, thực hiện học lại điểm Zero.
 • Điểm zero được học lại có còn xuất hiện lỗi B1780 không?
  • YES    Đi đến bước 2.10
  •  NO     Đi đến bước 2.12

2.10 Thực hiện kiểm tra độ nhạy

 • Sử dụng máy chẩn đoán, thực hiện kiểm tra độ nhạy

Giá trị tiêu chuẩn : 27-33kg( 59,52 đến 72,75 lb)

Giá trị có nằm trong tiêu chuẩn không

YES    Đi đến bước 2.11
NO    Đi đến bước 2.12

2.11 Kiểm tra mã lỗi

 • Bật chìa khóa ON
 • Xóa mã lỗi bằng máy chẩn đoán
 • Tắt OFF chìa khóa
 • Bật ON chìa khóa
 • Kiểm tra mã lỗi bằng máy chẩn đoán
 • Mã lỗi B1780 có xuất hiện trở lại không?
  • YES    Đi đến bước 2.12
  •  NO     Thay thế cụm cảm biến vị trí trung tâm

2.12     Kiểm tra dây nối phía trước bên phải (ngắn mạch tới dương)

Phân Tích Mã Lỗi B1790 Xe Sienna v6 3.5L 2009

 • Tắt OFF chìa khóa
 • Ngắt kết nối cực âm ắc quy và chờ trong vòng 90 giây.
 • Ngắt kết nối dây nối phí trước bên phải của đường dây số 2.
 • Kết nối cực âm ắc quy và chờ trong vòng 2 giây
 • Bật chìa khóa ON
 • Đo điện áp theo giá trị của bảng dưới đây.
Kiểm tra kết nối  Điều kiện Thông số tiêu chuẩn
O3-8 (FSR+)- mass Bật On chìa khóa Dưới 1V
O3-4 (FSR+) - mass Bật On chìa khóa Dưới 1V

Giá trị điện áp đo được có bằng thông số tiêu chuẩn không?

YES    Đi đến bước 2.13
NO    Sửa chữa và thay thế dây nối phía trước bên phải

2.13     Kiểm tra dây nối phía trước bên phải (hở mạch)

Phân Tích Mã Lỗi B1790 Xe Sienna v6 3.5L 2009

 • Ngắt dây nối giắc “B”
 • Ngắt kết nối dây nối ghế phía trước bên phải của đường dây số 2
 • Có ghế ngồi điều khiển điện: Sử dụng dây nối, nối chân BO1-3 (FSR+) với chân BO1-5 (FSR-) của giắc nối “D”
 • Không có ghế ngồi điều khiển điện: Sử dụng dây nối, nối chân BM1-3 (FSR+) với chân BM1-2 (FSR-) của giắc nối “D”
 • Đo điện trở theo giá trị của bảng dưới đây.
Kiểm tra kết nối  Điều kiện  Thông số tiêu chuẩn
O3-8 (FSR+) – O3-4 (FSR-) Luôn luôn  Dưới 1Ω

Giá trị điện trở đo được có bằng thông số tiêu chuẩn không?

YES    Đi đến bước 2.14
NO    Sửa chữa và thay thế dây nối phía trước bên phải

2.14 Kiểm tra dây nối phía trước bên phải (ngắn mạch)

Phân Tích Mã Lỗi B1790 Xe Sienna v6 3.5L 2009 

 • Ngắt kết nối dây nối phía trước bên phải của đường dây số 2
 • Đo điện trở theo giá trị trong bảng dưới đây.
Kiểm tra kết nối Điều kiện  Thông số tiêu chuẩn
O3-8 (FSR+) – O3-4 (FSR-)  Luôn luôn 1MΩ hoặc cao hơn

Giá trị điện trở đo được có bằng thông số tiêu chuẩn không?

YES    Thay thế đường dây số 2
NO    Sửa chữa và thay thế dây nối phía trước bên phải

2.15     Kiểm tra dây nối phía trước bên phải (ngắn mạch tới mass)

Phân Tích Mã Lỗi B1790 Xe Sienna v6 3.5L 2009 

 • Ngắt kết nối dây nối phía trước bên phải của đường dây số 2
 • Đo điện trở theo giá trị trong bảng dưới đây.
Kiểm tra kết nối Điều kiện  Thông số tiêu chuẩn
O3-8 (FSR+) - mass   Luôn luôn  1MΩ hoặc cao hơn
O3-4 (FSR-) – mass Luôn luôn  1MΩ hoặc cao hơn

Giá trị điện trở đo được có bằng thông số tiêu chuẩn không?

YES    Thay thế đường dây số 2
NO    Sửa chữa và thay thế dây nối phía trước bên phải

2    Kiểm tra xe sau sửa chữa

 • Sau khi sửa chữa, cần phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa
 • Tắt khóa điện OFF. Kết nối thiết bị chẩn đoán với giắc DLC trên xe.
 • Bật khóa điện ON.
 • Truy cập vào phần chẩn đoán theo mã lỗi. Kiểm tra trạng thái mã lỗi P0191.
 • Nếu không, lái xe trong điều kiện của dữ liệu đóng băng hoặc đáp ứng các điều kiện.
 • Đọc thông số trạng thái mã lỗi.
 • Thông số có hiển thị “Lỗi lịch sử (không phải hiện tại)” không?
  • Yes    Hệ thống hoạt động tốt thời điểm hiện tại. Xóa DTC
  •  No     Áp dụng quy trình kiểm tra mã lỗi.

Mã Lỗi B2780: Push Switch/Key Unlock Warning Switch Malfunction - Lỗi công tắc cảnh báo mở khóa cửa

1.    THÔNG TIN CHUNG

1.1.     Mô tả mã lỗi

Mã lỗi  B2780 sẽ được xuất nếu hệ thống an ninh không phát hiện được công tắc cảnh báo mở khóa cửa hoạt động khi công tắc đánh lửa bật (Trong điều kiện bình thường, công tắc cảnh báo mở khóa bật khi bật công tắc đánh lửa).

1.2.    Nguyên nhân hư hỏng

 • Công tăc cảnh báo cửa mở hỏng
 • Dây đẫn
 • Hệ thống khóa cửa trung tâm lỗi

1.3.     Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Lỗi B2780 Xe Sienna v6 3.5L 2009

2.    QUY TRÌNH KIỂM TRA

2.1.     Đọc dữ liệu động

 • Kết nối techtream với DLC3.
 • Bật công tắc vị trí ON
 • Đọc dữ liệu động hệ thống chìa khóa từ
 • Kiểm tra dữ liệu KEY SW
 • Tiêu chuẩn: giá trị ON khi đút chìa vào ổ khóa
 • Giá trị có nằm trong tiêu chuẩn hay không?
  • OK: Thay thế cụm ECU chìa khóa từ
  •  Không OK:  đi đến bước tiếp theo

2.2.     Kiểm tra cụm công tắc cảnh báo mở cửa

Phân Tích Mã Lỗi B2780 Xe Sienna v6 3.5L 2009

a.    Tháo công tắc cảnh báo mở khóa cửa.
b.    Đo điện trở theo (các) giá trị trong bảng dưới đây.

Giá trị điện trở

Đo chân giắc Điều kiện công tắc Tiêu chuẩn
1 - 2     Đút chìa vào ổ  Dưới 1Ω
Rút chìa ra 10 kΩ hoặc cao hơn

Giá trị đo được có nằm trong tiêu chuẩn hay không?

OK: Thay thế cụm công tắc cảnh báo mở cửa
Không OK: đi đến bước tiếp theo

2.3.    Kiểm tra đường dây và giắc kết nối (cụm ECU khóa từ - cụm công tắc cảnh báo mở cửa)

Phân Tích Mã Lỗi B2780 Xe Sienna v6 3.5L 2009

a.    Ngắt kết nối giắc T6 ECU và K4.
b.    Đo điện trở theo (các) giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở

  

Kiểm tra kết nối Tiêu chuẩn
T6-10(KSW) - K4-2  Dưới 1 Ω
T6-10(KSW) – mát thân xe Trên 10 kΩ

Kết quả kiểm tra có nằm trong tiêu chuẩn không?

Không OK: sửa chữa hoặc thay thế dây điện hoặc giắc nối
OK: đi đến bước tiếp theo

2.4.    Kiểm tra dây dẫn và giắc kết nối (cụm công tắc cảnh báo mở cửa – mass thân xe)

Phân Tích Mã Lỗi B2780 Xe Sienna v6 3.5L 2009

Đo điện trở theo (các) giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở
 

Kiểm tra kết nối   Tiêu chuẩn
K4-1 – mát thân xe  Dưới 1Ω

Giá trị đo được có nằm trong tiêu chuẩn không?

Không OK: Kiểm tra dây dẫn và kết nối
OK: Thay thế cụm ECU khóa từ


Xem thêm cùng chuyên mục: Mã Lỗi B1446 - B1780 Xe Toyota Sienna V6 3.5L 2009

Cảm ơn Anh Em đã quan tâm theo dõi.

Hy vọng bài viết Phân Tích Mã Lỗi B1790 - B2780 Trên XeToyota Sienna V6 3.5L Năm Sản Xuất 2009  hữu ích đối với Anh Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Khám Phá Các Tính Năng Nâng Cao Của Autel Mx900

Autel MX900 thiết bị đọc lỗi ô tô thông minh với giao diện Tiếng Việt, mang đến các tính năng ..

Autel Mx900: Giải Pháp Chẩn Đoán Thông Minh Cho Mọi Gara

Autel MX900 là thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng ..

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi