Mã Lỗi B1446 - B1780 Xe Toyota Sienna V6 3.5L Năm2009


Phân Tích Mã Lỗi B1146 - B1780 Trên Xe Toyota Sienna V6 3.5L Năm Sản Xuất 2009

Thông tin xe: Toyota Sienna V6 3.5L Năm Sản Xuất 2009

 • B1446: Air Mix Damper Control Servo Motor Circuit (Driver Side) Lỗi Mạch Mô-tơ Điều Khiển Cửa Trộn Gió (Bên Người Lái)
 • B1780: Front Occupant Classification Sensor LH circuit Malfunction  – Lỗi mạch cảm biến trọng lượng ghế ngồi phía trước trái.

1.    Thông tin chung

1.1    Mô tả mã lỗi

Mô-tơ điều khiển cửa trộn gió (bên người lái) gửi tín hiệu xung đến hộp điều khiển điều hòa không khí để xác định vị trí cửa trộn gió. Hộp điều khiển sẽ điều khiển mô-tơ cửa trộn gió để di chuyển cửa trộn gió dựa theo tín hiệu mong muốn từ người sử dụng. Kết quả là, lượng không khí đi qua giàn nóng và giàn lạnh được điều chỉnh, và nhiệt độ của gió thổi ra bên phía người lái sẽ được điều chỉnh.

1.2    Nguyên nhân hư hỏng

 • Lỗi mô-tơ điều khiển cửa trộn gió bên người lái.
 • Ngắn mạch hoặc hở mạch điều khiển mô-tơ điều khiển cửa gió bên người lái.
 • Lỗi hộp điều khiển hệ thống điều hòa.

1.3    Triệu chứng

 • Nhiệt độ không khí bên người lái không thay đổi khi điều chỉnh trên bảng điều khiển.

1.4    Vị trí

Phân Tích Mã Lỗi B1446 Xe Toyota Sienna V6 3.5L 2009
 1.5    Sơ đồ mạch điện

Sơ Đồ Mạch Điện Mã Lỗi B1446
 2.    Quy trình kiểm tra mã lỗi

Gợi ý: Sử dụng máy chẩn đoán để đọc dữ liệu đóng băng. ECM sẽ lưu những thông tin về xe và điều kiện hoạt động của xe tại thời điểm xuất hiện mã lỗi. Khi chẩn đoán, dữ liệu đóng băng giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỉ lệ không khí – nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác ghi lại được tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

 • Thử xóa lỗi bằng thiết bị chẩn đoán sau khi đã lưu lại dữ liệu đóng băng.
 • Tắt khóa điện OFF.
 • Cho động cơ nổ không tải và kiểm tra lại lỗi bằng thiết bị chẩn đoán.
 • Kiểm tra mã lỗi B1446 có xuất hiện không.
  • YES    Đi đến bước tiếp theo.
  •  NO     Kiểm tra hư hỏng chập chờn đường dây, giắc điện tiếp xúc kém.

2.1    Kiểm tra thông số làm việc của mô-tơ điều khiển cửa gió bằng máy chẩn đoán

 • Tắt khóa điện OFF.
 • Kết nối máy chẩn đoán với cổng DLC trên xe. Bật khóa điện ON.
 • Tiến hành chọn xe trong máy chẩn đoán. Kết nối với hệ thống điều khiển điều hòa.
 • Vào phần chẩn đoán theo dữ liệu động và kiểm tra thông số làm việc theo bảng bên dưới.
Mục kiểm tra  Tên thông số/Phạm vi làm việc Điều kiện làm việc bình thường Ghi chú chẩn đoán
Vị trí hiện tại của cửa gió bên tài   Air mix damper position (Driver side) / min.: -14%, max.:113.5% 
Cửa gió lúc “Lạnh nhất”: -5%
 
Vị trí tiêu chuẩn của cửa gió bên tài   Air mix damper target position (Driver side) / min.: -14%, max.:113.5% Cửa gió lúc “Nóng nhất”: 105%  
 • Khi vị trí tiêu chuẩn lúc “Lạnh nhất” (-5%), độ mở cửa gió là 19% hoặc nhỏ hơn.
 • Khi vị trí tiêu chuẩn lúc “Nóng nhất” (105%), độ mở cửa gió là 81% hoặc lớn hơn.
  • Yes    Thay thế hộp điều khiển điều hòa. Đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”.
  •  No     Đi đến bước 2.2.

2.2    Kiểm tra kích hoạt bằng thiết bị chẩn đoán

 • Tắt khóa điện OFF.
 • Kết nối máy chẩn đoán với cổng DLC trên xe. Bật khóa điện ON.
 • Tiến hành chọn xe trong máy chẩn đoán. Kết nối với hệ thống điều khiển điều hòa.
 • Vào phần kích hoạt cơ cấu chấp hành và kiểm tra nhiệt độ dòng khí khi thực hiện kích hoạt.
Mục kiểm tra Tên thông số kiểm tra Giá trị cho phép Ghi chú chẩn đoán
Cửa trộn gió (Bên người lái) Air mix damper (Driver side)  min.: -14%, max.: 113.5%      
 • Khi kích hoạt cửa gió đến vị trí “Nóng nhất”, thì gió ấm sẽ thổi ra.
 • Khi kích hoạt cửa gió đến vị trí “Lạnh nhất”, thì gió mát sẽ thổi ra.
  • Yes    Thay thế hộp điều khiển điều hòa. Đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”.
  •  No     Đi đến bước 2.3.

2.3    Thực hiện kiểm tra nhiệt độ theo từng mức điều hòa
Vào chế độ chẩn đoán

Phân Tích Mã Lỗi B1446 Sienna V6 3.5L 2009

Nhấn công tắt DEF và thay đổi chế độ theo từng mã số.
Kiểm tra nhiệt độ gió ra.

Mã số  màn hình 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Độ mở cửa trộn gió  “COOL” vị trí (-5%)  “COOL” vị trí (-5%)  “COOL” vị trí (-5%)  “COOL” vị trí (-5%)  “COOL”/”HOT” ( mở 50%)  “COOL”/”HOT” ( mở 50%) “HOT” vị trí (105%) “HOT” vị trí (105%) “HOT” vị trí (105%) “HOT” vị trí (105%)
 • Nhiệt độ gió thổi ra có thay đổi theo từng mã số hiển thị trên màn hình không?
  • Yes    Thay thế hộp điều khiển điều hòa. Đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”.
  •  No     Đi đến bước 2.4.

2.4    Kiểm tra mô-tơ điều khiển cửa trộn gió

Kiểm Tra Motor Điều Khiển Cửa Trộn Gió

 • Tắt khóa điện OFF.
 • Tháo mô-tơ điều khiển cửa trộn gió bên người lái.
 • Ngắt kết nối giắc điều khiển mô-tơ.
 • Kết nối nguồn dương (+) từ bình ắc quy đến chân số 5 và nguồn âm (-) đến chân số 4, trong lúc đó kiểm tra tay quay trên mô-tơ có dễ dàng quay sang vị trí “MAX. HOT” không.
 • Kết nối nguồn dương (+) từ bình ắc quy đến chân số 4 và nguồn âm (-) đến chân số 5, trong lúc đó kiểm tra tay quay trên mô-tơ có dễ dàng quay sang vị trí “MAX. COOL” không.
 • Tay quay có dể dàng quay sang vị trí “MAX. HOT” và “MAX. COOL” không?
  • Yes    Đi đến bước 2.5.
  •  No     Thay thế cụm mô-tơ điều khiển cửa gió. Đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”.

2.5    Kiểm tra đường dây và giắc kết nối (Mô-tơ điều khiển cửa trộn gió đến hộp điều khiển điều hòa)

Kiểm Tra Đường Dây Và Giắc Kết Nối

 • Tắt khóa điện OFF.
 • Ngắt kết nối giắc mô-tơ điều khiển cửa trộn gió và giắc hộp điều khiển hệ thống điều hòa.
 • Sử dụng thiết bị đo điện kiểm tra thông mạch theo bảng bên dưới.
Chân giắc kiểm tra  Điều kiện đo Thông số chuẩn
A9-13 (AMDC) với A17-4  Luôn thông mạch Nhỏ hơn 1Ω
A9-12 (AMDH) với A17-5 Luôn thông mạch Nhỏ hơn 1Ω
A9-13 (AMDC) với mass  Luôn không thông mạch  10KΩ hoặc lớn hơn
A9-12 (AMDH) với mass Luôn không thông mạch  10KΩ hoặc lớn hơn
 • Giá trị điện trở đo được có bằng thông số chuẩn không?
  • Yes    Thay thế hộp điều khiển hệ thống điều hòa. Đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”.
  •  No     Thay thế đường dây điều khiển mô-tơ cửa trộn gió. Đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”.

3.    Kiểm tra xe sau sửa chữa

 • Sau khi sửa chữa, cần phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa
 • Tắt khóa điện OFF. Kết nối thiết bị chẩn đoán với giắc DLC trên xe.
 • Bật khóa điện ON.
 • Truy cập vào phần chẩn đoán theo mã lỗi. Kiểm tra trạng thái mã lỗi P0191.
 • Nếu không, lái xe trong điều kiện của dữ liệu đóng băng hoặc đáp ứng các điều kiện.
 • Đọc thông số trạng thái mã lỗi.
 • Thông số có hiển thị “Lỗi lịch sử (không phải hiện tại)” không?
  • Yes    Hệ thống hoạt động tốt thời điểm hiện tại. Xóa DTC
  •  No     Áp dụng quy trình kiểm tra mã lỗi.

Mã Lỗi B1780: Front Occupant Classification Sensor LH circuit Malfunction Lỗi mạch cảm biến trọng lượng ghế ngồi phía trước bên trái.

4.    Thông tin chung

1.6    Mô tả mã lỗi

Mạch cảm biến trọng lượng ghế ngồi phía trước bên trái bao gồm cảm biến trọng lượng ghế ngồi phía trước bên trái và ECU nhận tín hiệu từ cảm biến đó. Mã lỗi B1780 được ghi lại khi phát hiện sự cố trong cảm biến trọng lượng ghế ngồi phía trước bên trái.

1.7    Nguyên nhân hư hỏng

 • Hư hỏng cảm biến trọng lượng ghế ngồi phía trước bên trái
 • Hư hỏng ECU xác định trọng lượng ghế ngồi.
 • Dây dẫn bị đứt hoặc tiếp xúc kém

1.8    Triệu chứng

 • Nổi đèn túi khí

1.9    Vị trí

Phân Tích Mã Lỗi B1780 Sienna V6 3.5L 2009

1.10    Sơ đồ mạch điện

Sơ Đồ Mạch Điện Trong M Lỗi B1780
5.    Quy trình kiểm tra mã lỗi

2.6    Kiểm tra mã lỗi

 • Bật chìa khóa ON
 • Xóa mã lỗi lịch sử bằng máy chẩn đoán.
 • Tắt OFF chìa khóa.
 • Bật chìa khóa ON
 • Kiểm tra lại mã lỗi bằng máy chẩn đoán
 • Mã lỗi B1780 có xuất hiện lại không?
  • YES    Đi đến bước 2.2
  •  NO     Sử dụng phương pháp giả lập để kiểm tra

2.7    Kiểm tra kết nối của giắc kết nối

 • Tắt  OFF chìa khóa.
 • Ngắt kết nối đầu cực âm của bình ắc quy, và chờ trong vòng 90 giây.
 • Kiểm tra xem các đầu nối có được kết nối đúng cách với ECU xác định trọng lượng ghế ngồi và cảm biến trọng lương ghế ngồi phía trước bên trái
 • Các giắc kết nối có kết nối tốt không?
  • YES    Đi đến bước 2.3
  •  NO     Quay trở lại bước 2.1

2.3     Kiểm tra dây nối phía trước bên phải (ngắn mạch tới dương)

Kiểm Tra Dây Nối Phía Trước Bên Phải

 • Ngắt kết nối giắc nối từ ECU xác định trọng lượng ghế ngồi và cảm biến trọng lượng ghế ngồi phía trước bên trái.
 • Kết nối cực âm ắc quy
 • Bật ON chìa khóa.
 • Đo điện áp theo giá trị theo bảng dưới dây
Kiểm tra kết nối  Điều kiện  Thông số tiêu chuẩn
O4-1 (SGD1)-mass  Bật chìa khóa ON Dưới 1V
O4-7 (SIG1)- mass  Bật chìa khóa ON Dưới 1V
O4-11 (SVC1)- mass Bật chìa khóa ON Dưới 1
 • Giá trị điện áp đo được có bằng thông số chuẩn không?
  • YES    Đi đến bước 2.4
  • NO    Sửa chữa và thay thế dây nối phía trước bên phải

2.4     Kiểm tra dây nối phía trước bên phải (hở mạch)

 Phân Tích Mã Lỗi B1780

 • Tắt OFF chìa khóa
 • Ngắt kết nối cực âm ắc quy và chờ trong vòng 90 giây.
 • Sử dụng dây nối, nối chân O5-1 (SVC1) với chân O5-3 (SGD1), và chân O5-2 (SIG1) và O5-3 (SGD1) của giắc nối “C”
 • Đo điện trở theo giá trị của bảng dưới đây.
Kiểm tra kết nối  Điều kiện Thông số tiêu chuẩn
O4-7(SIG1)- O4-1 (SGD1)  Luôn luôn Dưới 1Ω
O4-11(SVC1)- O4-1 (SGD1)  Luôn luôn Dưới 1Ω
 • Giá trị điện trở đo được có bằng thông số tiêu chuẩn không?
  • YES    Đi đến bước 2.5
  • NO    Sửa chữa và thay thế dây nối phía trước bên phải

2.5    Kiểm tra dây nối phía trước bên phải (ngắn mạch tới dương)

Phân Tích Mã Lỗi B1780 Sienna V6 3.5L 2009

 • Ngắt kết nối dây nối với giắc “C”
 • Đo điện trở theo giá trị theo bảng dưới dây
Kiểm tra kết nối Điều kiện  Thông số tiêu chuẩn
O4-7 (SIG1)- O4-1 (SGD1) Luôn luôn 1MΩ hoặc cao hơn
O4-11 (SVC1)- O4-1 (SGD1) Luôn luôn 1MΩ hoặc cao hơn
O4-7 (SIG1) – O4-11 (SVC1)  Luôn luôn 1MΩ hoặc cao hơn
 • Giá trị điện trở đo được có bằng thông số chuẩn không?
  • YES    Đi đến bước 2.6
  • NO    Sửa chữa và thay thế dây nối phía trước bên phải

2.6     Kiểm tra dây nối phía trước bên phải (ngắn mạch tới mass)

 

 • Đo điện trở theo giá trị trong bảng dưới đây.
Kiểm tra kết nối Điều kiện Thông số tiêu chuẩn
O4-1(SGD1) - mass Luôn luôn 1MΩ hoặc cao hơn
O4-7(SIG1) – mass Luôn luôn 1MΩ hoặc cao hơn
O4-11(SVC1)-mass Luôn luôn 1MΩ hoặc cao hơn
 • Giá trị điện trở đo được có bằng thông số tiêu chuẩn không?
  • YES    Đi tới bước 2.7
  • NO    Sửa chữa và thay thế dây nối phía trước bên phải

2.7      Kiểm tra mã lỗi

 • Kết nối giắc nối ECU xác định trọng lượng ghế ngồi và cảm biến trọng lượng ghế ngồi phía trước bên trái
 • Kết nối cực âm ắc quy
 • Bật chìa khóa ON
 • Xóa mã lỗi bằng máy chẩn đoán
 • Tắt OFF chìa khóa
 • Bật ON chìa khóa
 • Kiểm tra mã lỗi bằng máy chẩn đoán
 • Mã lỗi B1780 có xuất hiện trở lại không?
  • YES    Đi đến bước 2.8
  •  NO     Sử dụng phương pháp giả lập để kiểm tra

2.8    Thay thế ECU xác định trọng lượng ghế ngồi

 • Tắt OFF khóa điện.
 • Ngắt kết nối cực âm ắc quy, và chờ trong vòng 90 giây
 • Thay thế ECU xác định trọng lượng ghế ngồi

2.9    Học lại điểm Zero

 • Kết nối cực âm ắc quy
 • Kết nối máy chẩn đoán
 • Bật ON chìa khóa
 • Sử dụng máy chẩn đoán, thực hiện học lại điểm Zero.
 • Điểm zero được học lại có còn xuất hiện lỗi B1780 không?
  • YES    Đi đến bước 2.10
  •  NO     Đi đến bước 2.12

2.10 Thực hiện kiểm tra độ nhạy

 • Sử dụng máy chẩn đoán, thực hiện kiểm tra độ nhạy
 • Giá trị tiêu chuẩn : 27-33kg( 59,52 đến 72,75 lb)
 • Giá trị có nằm trong tiêu chuẩn không
  • YES    Đi đến bước 2.11
  •  NO     Đi đến bước 2.12

2.11 Kiểm tra mã lỗi

 • Bật chìa khóa ON
 • Xóa mã lỗi bằng máy chẩn đoán
 • Tắt OFF chìa khóa
 • Bật ON chìa khóa
 • Kiểm tra mã lỗi bằng máy chẩn đoán
 • Mã lỗi B1780 có xuất hiện trở lại không?
  • YES    Đi đến bước 2.12
  •  NO     Kết thúc kiểm tra

2.12 Thay thế cụm ghế phía trước bên phải

 • Tắt OFF chìa khóa
 • Ngắt kết nối cực âm ắc quy và chờ trong vòng 90 giây.
 • Thay thế cụm ghế phía trước bên phải

2.13     Học lại điểm Zero

 • Kết nối cực âm ắc quy
 • Kết nối máy chẩn đoán
 • Bật ON chìa khóa
 • Sử dụng máy chẩn đoán, thực hiện học lại điểm Zero.

2.14  Thực hiện kiểm tra độ nhạy

 • Sử dụng máy chẩn đoán, thực hiện kiểm tra độ nhạy
 • Giá trị tiêu chuẩn : 27-33kg( 59,52 đến 72,75 lb)

2    Kiểm tra xe sau sửa chữa

Sau khi sửa chữa, cần phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa
Tắt khóa điện OFF. Kết nối thiết bị chẩn đoán với giắc DLC trên xe.
Bật khóa điện ON.
Truy cập vào phần chẩn đoán theo mã lỗi. Kiểm tra trạng thái mã lỗi P0191.
Nếu không, lái xe trong điều kiện của dữ liệu đóng băng hoặc đáp ứng các điều kiện.
Đọc thông số trạng thái mã lỗi.

 • Thông số có hiển thị “Lỗi lịch sử (không phải hiện tại)” không?
  • Yes    Hệ thống hoạt động tốt thời điểm hiện tại. Xóa DTC
  • No    Áp dụng quy trình kiểm tra mã lỗi.

Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi