Mã Lỗi B1424 - B1153 Xe Toyota Sienna V6 3.5L Năm2009

Phân Tích Mã Lỗi B1424 - B1153 Trên Xe Toyota Sienna V6 3.5L Năm Sản Xuất 2009

 • B1424: Solar Sensor Circuit (Driver Side)Lỗi Mạch Cảm Biến Ánh Sáng (Phía Người Lái)
 • B1153: Seat Postion Airbag Sensor Circuit Malfunction Lỗi mạch cảm biến túi khí vị trí ghế ngồi

1.    Thông tin chung

1.1    Mô tả mã lỗi

Cảm biến ánh sáng, được lắp phía trên bảng điều khiển đồng hồ, có chức năng phát hiện ánh sáng mặt trời để điều khiển hoạt động của hệ thống điều hòa khi để điều hòa ở chế độ tự động. Điện áp đầu ra từ cảm biến ánh sáng thay đổi theo lượng ánh sáng mặt trời chiếu vào cảm biến. Khi ánh sáng mặt trời tăng, điện áp đầu ra tăng lên. Khi ánh sáng mặt trời giảm, điện áp đầu ra giảm. Hộp điều khiển điều hòa nhận tín hiệu điện áp từ cảm biến ánh sáng.

1.2    Nguyên nhân hư hỏng

 • Lỗi cảm biến ánh sáng mặt trời.
 • Ngắn mạch hoặc hở mạch tín hiệu cảm biến ánh sáng.
 • Lỗi hộp điều khiển hệ thống điều hòa.
 • Lỗi hộp điều khiển Body.

1.3    Triệu chứng

 • Mất lạnh trong xe.

1.4    Vị trí

Phân Tích Mã Lỗi B1424 - Lỗi Mạch Cảm Biến Ánh Sáng.

 1.5    Sơ đồ mạch điện

Sơ Đồ Mạch Điện Trong Mã Lỗi B1424

 2.    Quy trình kiểm tra mã lỗi

Gợi ý: Sử dụng máy chẩn đoán để đọc dữ liệu đóng băng. ECM sẽ lưu những thông tin về xe và điều kiện hoạt động của xe tại thời điểm xuất hiện mã lỗi. Dữ liệu đóng băng giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỉ lệ không khí – nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác ghi lại được tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

 • Thử xóa lỗi bằng thiết bị chẩn đoán sau khi đã lưu lại dữ liệu đóng băng.
 • Tắt khóa điện OFF.
 • Cho động cơ nổ không tải và kiểm tra lại lỗi bằng thiết bị chẩn đoán.
 • Kiểm tra mã lỗi B1424 có xuất hiện không.
  • YES    Đi đến bước tiếp theo.
  •  NO     Kiểm tra hư hỏng chập chờn đường dây, giắc điện tiếp xúc kém.

2.1    Kiểm tra thông số làm việc của cảm biến ánh sáng bằng máy chẩn đoán

 • Tắt khóa điện OFF.
 • Kết nối máy chẩn đoán với cổng DLC trên xe. Bật khóa điện ON.
 • Tiến hành chọn xe trong máy chẩn đoán. Kết nối với hệ thống điều khiển Body.
 • Vào phần chẩn đoán theo dữ liệu động và kiểm tra thông số hiện tại của cảm biến ánh sáng.
Mục kiểm tra Tên thông số/Phạm vi làm việc Điều kiện làm việc bình thường Ghi chú chẩn đoán
Cảm biến ánh sáng (Phía người lái) Cảm biến ánh sáng / min:0 ; max: 255 Giá trị cảm biến ánh sáng bên người lái tăng khi ánh sáng tăng  
 • Thông số kiểm tra có nằm trong phạm vị cho phép không?
  • Yes    Thay thế hộp điều khiển điều hòa. Đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”.
  •  No     Đi đến bước 2.2.

2.2    Kiểm tra đường dây và giắc kết nối cảm biến

 • Tắt khóa điện OFF.
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến ánh sáng. Bật khóa điện ON.
 • Sử dụng thiết bị đo điện kiểm tra điện áp theo bảng bên dưới
Chân giắc cần đo Điều kiện Thông số chuẩn
A25-6 (CLTB) với A25-3 (CLTE) Khóa điện bật ON  11V đến 14V
A25-6 (CLTB) với A25-3 (CLTE) Khóa điện tắt OFF Nhỏ hơn 1V
 • Gái trị điện áp đo được có bằng thông số chuẩn không?
  • Yes    Đi đến bước 2.4.
  •  No     Đi đến bước 2.3.

2.3    Kiểm tra đường dây và giắc kết nối từ cảm biến đến hộp Body

 • Tắt khóa điện OFF.
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến ánh sáng và giắc hộp Body. Bật khóa điện ON.
 • Sử dụng thiết bị đo điện kiểm tra thông mạch theo bảng bên dưới.
Chân giắc cần đo Điều kiện Thông số chuẩn
B6-6 (CLTB) với A25-6 (CLTB) Luôn thông mạch  Nhỏ hơn 1Ω
B6-4 (CLTE) với A25-3 (CLTE) Luôn thông mạch Nhỏ hơn 1Ω
B6-6 (CLTB) với mass thân xe Luôn không thông mạch  10kΩ hoặc lớn hơn
B6-4 (CLTE) với mass thân xe  Luôn không thông mạch 10kΩ hoặc lớn hơn
 • Gái trị điện trở đo được có bằng thông số chuẩn không?
  • Yes    Thay thế hộp điều khiển Body. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”
  •  No     Sửa chữa hoặc thay thế đường dây cảm biến ánh sáng. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”

2.4    Kiểm tra cảm biến ánh sáng

 • Tắt khóa điện OFF.
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến ánh sáng.
 • Kết nối dương (+) bình ắc quy với chân số 6 (CLTB), và chân âm (-) với chân số 3 (CLTE) của cảm biến ánh sáng
 • Sử dụng thiết bị đo điện kiểm tra thông số điện áp theo bảng bên dưới.
Chân giắc cần đo Điều kiện Thông số chuẩn
A25-1 (TSL) với A25-3 (CLTE) Chiếu ánh sáng đèn vào cảm biến 0.8V đến 4.3V
A25-1 (TSL) với A25-3 (CLTE) Che miếng vải tối vào cảm biến Nhỏ hơn 0.8V
 • Gái trị điện trở đo được có bằng thông số chuẩn không?
  • Yes    Đi đến bước 5.
  •  No     Thay thế cảm biến ánh sáng. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”

2.5    Kiểm tra đường dây và giắc kết nối từ cảm biến đến hộp điều khiển điều hòa

 •  Tắt khóa điện OFF.
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến ánh sáng.
 • Ngắt kết nối giắc hộp điều khiển hệ thống điều hòa. Bật khóa điện ON.
 • Sử dụng thiết bị đo điện kiểm tra thông mạch theo bảng bên dưới.
Chân giắc cần đo Điều kiện Thông số chuẩn
A9-31 (TSD) với A25-1 (TSL) Luôn thông mạch Nhỏ hơn 1Ω
A9-31 (TSD) với mass thân xe Luôn không thông mạch 10kΩ hoặc lớn hơn
 • Gái trị điện trở đo được có bằng thông số chuẩn không?
  • Yes    Thay thế hộp điều khiển điều hòa. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”
  •  No     Sửa chữa hoặc thay thế đường dây cảm biến ánh sáng. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”

3.    Kiểm tra xe sau sửa chữa

 • Sau khi sửa chữa, cần phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa
 • Tắt khóa điện OFF. Kết nối thiết bị chẩn đoán với giắc DLC trên xe.
 • Bật khóa điện ON.
 • Truy cập vào phần chẩn đoán theo mã lỗi. Kiểm tra trạng thái mã lỗi P0191.
 • Nếu không, lái xe trong điều kiện của dữ liệu đóng băng hoặc đáp ứng các điều kiện.
 • Đọc thông số trạng thái mã lỗi.
 • Thông số có hiển thị “Lỗi lịch sử (không phải hiện tại)” không?
  • Yes    Hệ thống hoạt động tốt thời điểm hiện tại. Xóa DTC
  •  No     Áp dụng quy trình kiểm tra mã lỗi.

Phân Tích Mã Lỗi B1153 - Seat Postion Airbag Sensor Circuit Malfunction - Lỗi mạch cảm biến túi khí vị trí ghế ngồi

4.    Thông tin chung

1.6    Mô tả mã lỗi

Mạch cảm biến túi khí vị trí ghế ngồi bao gồm cụm cảm biến túi khí trung tâm và cảm biến vị trí ghế ngồi. Mã lỗi B1153 được ghi lại  khi phát hiện sự cố trong cảm biến vị trí ghế ngồi.

1.7    Nguyên nhân hư hỏng

 • Hư hỏng cảm biến vị trí ghế ngồi.
 • Hư hỏng cụm cảm biến khí trung tâm.
 • Hư hỏng bộ dây đai ghế trước bên phía tài xế.
 • Dây dẫn bị đứt hoặc tiếp xúc kém

1.8    Triệu chứng

 • Báo đèn túi khí

1.9    Vị trí

 Phân Tích Mã Lỗi B1153 - Lỗi Mạch Cảm Biến Túi Khí Vị Trí Ghế Ngồi

1.10    Sơ đồ mạch điện

Sơ Đồ Mạch Điện Trong Mã Lỗi B1153
 5.    Quy trình kiểm tra mã lỗi

2.6    Kiểm tra mã lỗi

 • Bật chìa khóa ON và chờ 60 giây.
 • Xóa mã lỗi lịch sử bằng máy chẩn đoán.
 • Tắt OFF chìa khóa.
 • Bật chìa khóa ON và chờ 60 giây.
 • Kiểm tra lại mã lỗi bằng máy chẩn đoán
 • Mã lỗi B1153 có xuất hiện lại không?
  • YES    Đi đến bước 2.2
  •  NO     Sử dụng phương pháp giả lập để kiểm tra

2.7    Kiểm tra kết nối của giắc kết nối

 •  Tắt  OFF chìa khóa.
 • Ngắt kết nối đầu cực âm của bình ắc quy, và chờ trong vòng 90 giây.
 • Kiểm tra xem các đầu nối có được kết nối đúng cách với cụm cảm biến túi khí trung tâm, cảm biến vị trí ghế ngồi, bộ dây đai ghế ngồi phía trước bên phía tài xế.
 • Các giắc kết nối có kết nối tốt không?
  • YES    Đi đến bước 2.3
  •  NO     Sửa chữa hoặc thay thế các giắc nối bị hư hỏng, hoen rỉ, tiếp xúc kém.

2.8    Kiểm tra kết nối

 • Ngắt kết nối các giắc nối khỏi cụm cảm biến túi khí trung tâm, cảm biến vị trí ghế ngồi, bộ dây đai ghế ngồi phía trước bên phía tài xế.
 • Kiểm tra đầu nói có bị lỏng lẻo
 • Kết nói có bị lỏng lẻo không không?
  • YES    Đi đến bước 2.4.
  •  NO     Sửa chữa hoặc thay thể giắc nối và dây dẫn.

2.9    Kiểm tra hở mạch cảm biến vị trí ghế ngồi

 •  Kết nối giắc nối bộ dây đai ghế ngồi phía trước bên phía tài xế và dây dẫn ở dưới sàn.
 • Sử dụng 1 dây nối, kết nối chân A20-4 (LSP+) và A20-3 (LSP-) của giắc nối “B”.

Chú ý: Không dùng lực mạch cưỡng bức khi kết nối dây nối vào các đầu nối khi kết nối.

 • Đo điện trở giữa các chân nối của giắc “E” theo các giá trị trong bảng dưới:
Kiểm tra kết nối  Điều kiện Thông số tiêu chuẩn
2 (VS) – 1 (GND) Luôn luôn Dưới 1Ω
 • Giá trị điện trở đo được có bằng thông số chuẩn không?
  • YES    Đi đến bước 2.5
  •  NO     Đi đến bước 2.13.

2.10    Kiểm tra ngắn mạch tới dương cảm biến vị trí ghế ngồi

 • Ngắt kết nối dây nối với giắc “B”
 • Kết nối cực âm của bằng ắc quy, và chờ trong 2 giây.
 • Bật ON chìa khóa
 • Đo điện áp theo giá trị trong bảng bên dưới
Kiểm tra kết nối Điều kiện Thông số tiêu chuẩn
2 (VS) – mass  Chìa khóa ON Dưới 1V
1 (GND)- mass Chìa khóa ON Dưới 1V
 • Giá trị điện áp đo được có bằng thông số chuẩn không?
  • YES    Đi đến bước 2.6
  •  NO     Đi dến bước 2.12

2.11     Kiểm tra ngắn mạch tới mass cảm biến vị trí ghế ngồi

 • Tắt OFF chìa khóa
 • Ngắt kết nối cực âm của bình ắc quy, và chờ ít nhất 90 giây
 • Đo điện trở theo các giá trị của bảng dưới đây.
Kiểm tra kết nối  Điều kiện Thông số tiêu chuẩn
2 (VS) – mass Luôn luôn 1MΩ hoặc cao hơn
1 (GND)- mass Luôn luôn 1MΩ hoặc cao hơn
 • Giá trị điện trở đo được có bằng thông số chuẩn không?
  • YES    Đi tới bước 2.7
  •  NO     Đi tới bước 2.13

2.7     Kiểm tra ngắn mạch cảm biến vị trí ghế ngồi

 •  Đo điện trở theo giá trị của bảng dưới đây.
Kiểm tra kết nối Điều kiện Thông số tiêu chuẩn
2 (VS) - 1 (GND) Luôn luôn 1 MΩ hoặc cao hơn
 • Giá trị điện trở đo được có bằng thông số chuẩn không?
  • YES    Đi đến bước 2.8.
  •  NO     Đi đến bước 2.14

2.8    Kiểm tra cảm biến túi khí vị trí ghế ngồi

 • Kết nối giắc nối cảm biến vị trí ghế ngồi và cảm biến túi khí trung tâm.
 • Kết nối cực âm ắc quy và chờ trong vòng 2 giây.
 • Bật chìa khóa ON
 • Xóa lỗi bằng máy chẩn đoán.
 • Tắt OFF chìa khóa
 • Bật chìa khóa ON và chờ trong 60 giây
 • Kiểm tra lại mã lỗi bằng máy chẩn đoán
 • Mã lỗi B1153 có xuất hiện trở lại không?
  • YES    Sử dụng phương pháp giả lập để kiểm tra
  •  NO     Đi tới bước 2.9

2.9    Thay thế cảm biến vị trí ghế ngồi

 • Tắt OFF khóa điện.
 • Ngắt kết nối cực âm ắc quy, và chờ trong vòng 90 giây
 • Thay thế cảm biến vị trí ghế ngồi

2.10 Kiểm tra cụm cảm biến túi khí trung tâm

 • Kết  nối cực âm của bình ắc quy, và chờ trong 2 giây.
 • Bật ON chìa khóa
 • Xóa mã lỗi bằng máy chẩn đoán
 • Tắt OFF chìa khóa
 • Bật ON chìa khóa
 • Kiểm tra mã lỗi bằng máy chẩn đoán
 • Mã lỗi B1153 có xuất hiện lại không?
  • YES    Thay thế cụm cảm biến túi khí trung tâm
  •  NO     Kết thúc quy trình kiểm tra. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

2.11     Kiểm tra bộ dây đai phía trước bên phía tài xế (hở mạch)

 • Ngắt kết nối dây nối từ giắc “B”
 • Ngắt giắc kết nối với bộ dây đai phía trước bên phía tài xế
 • Có ghế điện: Sử dụng dây nối, kết nối chân B18-3 (LSP+) và B18-5(LSP-) của giắc “D”
 • Không có ghế điện: Sử dụng dây nối, kết nối chân B18-2 (LSP+) và B18-2 (LSP-) của giắc “D”.
 • Đo điện trở theo giá trị trong bảng dưới dây
Kiểm tra kết nối  Điều kiện  Thông số tiêu chuẩn
2 (VS) - 1 (GND) Luôn luôn 1 MΩ hoặc cao hơn
 • Giá trị điện trở đo được có bằng thông số chuẩn không?
  • YES    Sửa chữa hoặc thay thế giắc nối tới bộ dây đai phía trước bên phía tài xế
  • NO    Thay thế bộ dây đai phía trước bên phía tài xế

2.12     Kiểm tra bộ dây đai phía trước bên phía tài xế (ngắn mạch tới dương)

 •  Tắt OFF chìa khóa
 • Ngắt kết nối cực âm ắc quy và chờ trong vòng 90 giây.
 • Ngắt kết nối giắc nối kết nối với bộ dây đai phía trước bên phía tài xế.
 • Kết nối cực âm ắc quy, và chờ trong vòng 2 giây.
 • Bật ON chìa khóa
 • Đo điện áp theo giá trị của bảng dưới đây.
Kiểm tra kết nối Điều kiện Thông số tiêu chuẩn
2 (VS) – mass Chìa khóa ON  Dưới 1V
1 (GND)- mass Chìa khóa ON  Dưới 1V
 • Giá trị điện áp đo được có bằng thông số tiêu chuẩn không?
  • YES    Sửa chữa hoặc thay thế giắc nối tới bộ dây đai phía trước bên phía tài xế
  •  NO     Thay thế bộ dây đai phía trước bên phía tài xế

2.13     Kiểm tra bộ dây đai phía trước bên phía tài xế (ngắn mạch tới mass)

 •  Ngắt giắc nối kết nối với bộ dây đai phía trước bên phía tài xế.
 • Đo điện trở theo giá trị trong bảng dưới đây.
Kiểm tra kết nối Điều kiện Thông số tiêu chuẩn
2 (VS) – mass Luôn luôn 1MΩ hoặc cao hơn
1 (GND)- mass Luôn luôn 1MΩ hoặc cao hơn
 • Giá trị điện trở đo được có bằng thông số tiêu chuẩn không?
  • YES    Sửa chữa hoặc thay thế giắc nối tới bộ dây đai phía trước bên phía tài xế
  • NO    Thay thế bộ dây đai phía trước bên phía tài xế

2.14      Kiểm tra bộ dây đai phía trước bên phía tài xế (ngắn mạch)

 • Ngắt kết nối giắc nối kết nối với bộ dây đai phía trước bên phía tài xế.
 • Đo điện trở theo giá trị trong bảng dưới đây.
Kiểm tra kết nối  Điều kiện Thông số tiêu chuẩn
2 (VS) - 1 (GND) Luôn luôn 1 MΩ hoặc cao hơn
 • Giá trị điện trở đo được có bằng thông số tiêu chuẩn không?
  • YES    Sửa chữa hoặc thay thế giắc nối tới bộ dây đai phía trước bên phía tài xế
  •  NO     Thay thế bộ dây đai phía trước bên phía tài xế

6.    Kiểm tra xe sau sửa chữa

 • Sau khi sửa chữa, cần phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa
 • Tắt khóa điện OFF. Kết nối thiết bị chẩn đoán với giắc DLC trên xe.
 • Bật khóa điện ON.
 • Truy cập vào phần chẩn đoán theo mã lỗi. Kiểm tra trạng thái mã lỗi P0191.
 • Nếu không, lái xe trong điều kiện của dữ liệu đóng băng hoặc đáp ứng
 • Đọc thông số trạng thái mã lỗi.
 • Thông số có hiển thị “Lỗi lịch sử (không phải hiện tại)” không?
  • Yes  Hệ thống hoạt động tốt thời điểm hiện tại. Xóa DTC
  • No    Áp dụng quy trình kiểm tra mã lỗi.

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Đào Tạo Chuyên Sâu Chẩn Đoán Từ Lý Thuyết Đến Thực Hành

Các quy trình và từng bước chi tiết cho việc chẩn đoán trên xe thực tế được bật mí tại ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi