Mã lỗi P0340 - P064C xe Mitsubishi Triton (L200) 2015

 

Phân Tích Mã Lỗi P0340-P064C Trên Xe Mitsubishi Triton (L200) D2.5 Năm Sản Xuất 2015

Phân tích mã lỗi trên dòng xe Mitsubishi Triton (L200) D2.5 Năm Sản Xuất 2015:

 • P0340: Camshaft Position Sensor System – Lỗi Cảm Biến Vị Trí Trục Cam
 • P064C: Glow Control Unit Malfunction - Lỗi hộp điều khiển sấy

1.    Thông tin chung

1.1    Mô tả mã lỗi

Cảm biến vị trí trục cam được sử dụng để ghi lại giá trị góc quay của trục cam. Giá trị điện áp dạng xung được gửi về hộp điều khiển động cơ engine-ECU. Hộp engine-ECU sử dụng tín hiệu này để điều chỉnh thời điểm phun nhiên liệu và đánh lửa. Hệ thống cảm biến vị trí trục cam bao gồm phần vấu cam và phần cảm biến tiếp nhận xung. Khi mất tín hiệu xung gửi về hộp engine-ECU hoặc tín hiệu xung sai, thì mã lỗi P0340 sẽ được thiết đặt.

1.2    Nguyên nhân hư hỏng

 • Lỗi cảm biến vị trí trục cam (CMP).
 • Lỗi đường dây cảm biến vị trí trục cam.
 • Lỗi giắc điện cảm biến vị trí trục cam.
 • Lỗi hệ thống khởi động.
 • Điện áp bình thấp.

1.3    Triệu chứng

 • Sáng đèn báo lỗi động cơ.
 • Động cơ không nổ được.

1.4    Vị trí

 • A-43: Cảm biến vị trí trục cam.

MÃ LỖI P0340 trên xe Mitsubishi Triton (L200) D2.5 2015

 1.5    Sơ đồ mạch điện

Sơ Đồ Mạch Điện Mã Lỗi P0340
 
2.    Quy trình kiểm tra mã lỗi

2.1     Kiểm tra giắc cảm biến vị trí trục cam A-43

 Kiểm Tra Giắc Cảm Biến.

 • Giắc cảm biến vị trí trục cam có bình thường không?
  • YES    Đi đến bước 2.2.
  • NO    Thay thế hoặc sửa chữa cảm biến vị trí trục cam. Đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

2.2     Kiểm tra chân tín hiệu tại giắc A-43 cảm biến vị trí trục cam

 Kiểm Tra Chân Tín HIệu.

Bật khóa điện ON, động cơ không hoạt động.
Sử dụng thiết bị đo điện, đo điện áp chân số 2 giắc A-43 cảm biến vị trí trục cam với mass thân xe.
Thông số chuẩn: 4.9 đến 5.1 vôn.

 • Giá trị điện áp đo được có bằng giá trị chuẩn không?
  • YES    Đi đến bước 2.8.
  • NO    Đi đến bước 2.3.

2.3     Kiểm tra chân tín hiệu tại giắc C-105 hộp Engine-ECU

 Kiểm Tra Chân Tín Hiệu.
Ngắt kết nối giắc điện cảm biến vị trí trục cam.
Bật khóa điện ON, động cơ không hoạt động.
Sử dụng thiết bị đo điện, đo điện áp chân số 66 giắc C-105 của hộp điều khiển động cơ với mass thân xe.
Thông số chuẩn: 4.9 đến 5.1 vôn.

 • Giá trị điện áp đo được có bằng giá trị chuẩn không?
  • YES    Đi đến bước 2.4.
  • NO    Đi đến bước 2.5.

2.4     Kiểm tra đường dây đến giắc hộp engine-ECU C-105

 Kiểm Tra Đường Dây

Kiểm Tra Đường Dây.

 • Đường dây từ cảm biến vị trí trục cam đến hộp engine-ECU có bình thường không?
  • YES    Kiểm tra giắc nối giữa đường dây A-131 và sửa chữa khi cần thiết. Nếu giắc A-131 bình thường, thì kiểm tra và sửa chữa hở mạch đường dây từ chân số 2 giắc A-43 đến chân số 66 giắc C-105.
  • NO    Thay thế hoặc sửa chữa đường dây. Đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

2.5     Kiểm tra giắc hộp engine-ECU

 Kiểm Tra Giắc Hộp.

 • Giắc hộp điều khiển động cơ có bình thường không?
  • YES    Đi đến bước 2.6.
  • NO    Thay thế hoặc sửa chữa giắc hộp điều khiển động cơ. Đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

2.6     Kiểm tra đường dây tín hiệu từ cảm biến vị trí trục cam về hộp engine-ECU

Kiểm Tra Đường Dây Tín Hiệu. 

 Tắt khóa điện OFF, Ngắt kết nối giắc cảm biến vị trí trục cam A-43.
Ngắt kết nối giắc hộp điều khiển động cơ C-105.
Sử dụng thiết bị đo điện, đo điện trở đường dây từ chân số 2 giắc A-43 đến chân 66 giắc C-105 với mass thân xe.
Thông số chuẩn: nhỏ hơn 0.1 ôm.

 • Giá trị điện áp đo được có bằng giá trị chuẩn không?
  • YES    Đi đến bước 2.7.
  • NO    Sửa chữa thay thế đường dây và đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”.

2.7     Kiểm tra mã lỗi bằng thiết bị chẩn đoán

Tắt khóa điện OFF. Kết nối lại tất cả các giắc điện.
Kết nối thiết bị chẩn đoán với giắc DLC trên xe.
Bật khóa điện ON. Khởi động động cơ.
Truy cập vào phần chẩn đoán theo mã lỗi.
Kiểm tra trạng thái mã lỗi P0340.

 • Mã lỗi P0340 có xuất hiện lại không?
  • YES    Thay thế hộp điều khiển động cơ Engine-ECU và sau đó sử dụng máy chẩn đoán để cài đặt lại hộp Engine-ECU, cài đặt mã kim phun, mã chìa khóa. Đi tới bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.
  • NO    Kiểm tra và sửa chữa lỗi chập chờn trên đường dây và giắc điện và đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”.

2.8     Kiểm tra chân nguồn dương tại giắc A-43 cảm biến vị trí trục cam

 Kiểm Tra Chân Nguồn Dương.

Bật khóa điện ON, động cơ không hoạt động.
Sử dụng thiết bị đo điện, đo điện áp chân số 3 giắc A-43 cảm biến vị trí trục cam với mass thân xe.
Thông số chuẩn: 4.9 đến 5.1 vôn.

 • Giá trị điện áp đo được có bằng giá trị chuẩn không?
  • YES    Đi đến bước 2.11.
  • NO    Đi đến bước 2.9.

2.9     Kiểm tra chân nguồn dương tại giắc C-105 hộp engine-ECU

 Kiểm Tra Chân Nguồn Dương

Bật khóa điện ON, động cơ không hoạt động.
Sử dụng thiết bị đo điện, đo điện áp chân số 69 giắc C-105 hộp điều khiển động cơ với mass thân xe.
Thông số chuẩn: 4.9 đến 5.1 vôn.

 • Giá trị điện áp đo được có bằng giá trị chuẩn không?
  • YES    Đi đến bước 2.10.
  • NO    Thay thế hoặc sửa chữa giắc hộp điều khiển động cơ. Đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

2.10    Kiểm tra đường dây nguồn dương từ cảm biến vị trí trục cam về hộp engine-ECU

 Kiểm Tra Dây Nguồn Dương.

Kiểm Tra Dây Nguồn Dương

 Tắt khóa điện OFF, Ngắt kết nối giắc cảm biến vị trí trục cam A-43.
Ngắt kết nối giắc hộp điều khiển động cơ C-105.
Sử dụng thiết bị đo điện, đo điện trở đường dây từ chân số 3 giắc A-43 đến chân 69 giắc C-105 với mass thân xe.
Thông số chuẩn: luôn luôn 0.1 ôm hoặc nhỏ hơn.

 • Giá trị điện áp đo được có bằng giá trị chuẩn không?
  • YES    Đi đến bước 2.7.
  • NO    Sửa chữa thay thế đường dây và đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”.

2.11    Kiểm tra chân nguồn âm tại giắc A-43 cảm biến vị trí trục cam

 Kiểm Tra Chân Nguồn Âm.

Tắt khóa điện OFF.
Ngắt kết nối giắc A-43.
Sử dụng thiết bị đo điện, đo điện trở chân số 1 giắc A-43 cảm biến vị trí trục cam với mass thân xe.
Thông số chuẩn: luôn luôn 2 ôm hoặc nhỏ hơn.

 • Giá trị điện áp đo được có bằng giá trị chuẩn không?
  • YES    Đi đến bước 2.11.
  • NO    Đi đến bước 2.9.

2.12    Kiểm tra chân nguồn âm tại giắc C-105 hộp điều khiển động cơ.

 Kiểm Tra Dây Nguồn Dương

Tắt khóa điện OFF.
Ngắt kết nối giắc C-105.
Sử dụng thiết bị đo điện, đo điện trở chân số 90 giắc C-105 cảm biến vị trí trục cam với mass thân xe.
Thông số chuẩn: luôn luôn 0.1 ôm hoặc nhỏ hơn.

 • Giá trị điện áp đo được có bằng giá trị chuẩn không?
  • YES    Đi đến bước 2.13.
  • NO    Sửa chữa thay thế đường dây và đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”.

2.13    Kiểm tra đường dây nguồn âm từ cảm biến vị trí trục cam về hộp engine-ECU

 Kiểm Tra Dây Nguồn Âm Từ Cảm Biến.

Kiểm Tra Dây Nguồn Âm Từ Cảm Biến.

 Tắt khóa điện OFF, Ngắt kết nối giắc cảm biến vị trí trục cam A-43.
Ngắt kết nối giắc hộp điều khiển động cơ C-105.
Sử dụng thiết bị đo điện, đo điện trở đường dây từ chân số 1 giắc A-43 đến chân 90 giắc C-105 với mass thân xe.
Thông số chuẩn: luôn luôn 0.1 ôm hoặc nhỏ hơn.

 • Giá trị điện áp đo được có bằng giá trị chuẩn không?
  • YES    Đi đến bước 2.7.
  • NO    Sửa chữa thay thế đường dây và đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”.

2.14    Đo xung cảm biến trục cam tại giắc A-43 của cảm biến vị trí trục cam

Tắt khóa điện OFF. Kết nối lại tất cả giắc điện.
Bật khóa điện ON. Động cơ chạy không tải. Tay số ở vị trí P hoặc N.
Sử dụng thiết bị đo xung. Đo tín hiệu xung tại chân số 2 giắc A-43
Thông số chuẩn: Giá trị xung lớn nhất 4.8 vôn hoặc lớn hơn và giá trị xung nhỏ nhất 0.6 vôn hoặc nhỏ hơn.

 • Giá trị xung đo được có bằng giá trị chuẩn không?
  • YES    Đi đến bước 2.7.
  •  NO     Thay thế cảm biến vị trí trục cam và đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”.

3.    Kiểm tra xe sau sửa chữa

Sau khi sửa chữa, cần phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa
Tắt khóa điện OFF. Kết nối thiết bị chẩn đoán với giắc DLC trên xe.
Bật khóa điện ON.
Truy cập vào phần chẩn đoán theo mã lỗi. Kiểm tra trạng thái mã lỗi P0191.
Nếu không, lái xe trong điều kiện của dữ liệu đóng băng hoặc đáp ứng các điều kiện.
Đọc thông số trạng thái mã lỗi.

 • Thông số có hiển thị “Lỗi lịch sử (không phải hiện tại)” không?
  • Yes    Hệ thống hoạt động tốt thời điểm hiện tại. Xóa DTC
  •  No     Áp dụng quy trình kiểm tra mã lỗi.

Phân Tích Mã Lỗi P064C: Glow Control Unit Malfunction - Lỗi hộp điều khiển sấy

1.    Thông tin chung

1.1    Mô tả mã lỗi

Hộp điều khiển ECU sẽ điều khiển rơle cấp nguồn cho hôp điều khiển sấy. Hộp này cũng sẽ nhận lệnh từ ECU động cơ cấp nguồn đến từng bugi sấy.

1.2    Nguyên nhân hư hỏng

 • Lỗi hộp điều khiển sấy
 • Hở mạch/ ngắn mạch hoặc kết nối kém gữa các đầu nối
 • Lỗi hộp điều khiển động cơ

1.3    Triệu chứng

 • Khó khởi động lạnh
 • Sáng đèn báo lỗi động cơ

1.4    Sơ đồ mạch điện

 Sơ Đồ Mạch Điện Mã Lỗi P064C

1.5    Vị trí

 Vị Trí Cảm Biến Mã Lỗi P064C

2.    Quy trình xử lý mã lỗi

2.1    Kiểm tra giắc kết nối A- 151 và giắc hộp điều khiển sấy

 • Kết quả kiểm tra có bình thường không?
  • YES    Đi đến bước 2.2
  •  NO     Kiểm tra sửa chữa hoặc thay thế giắc kết nối mới

2.2    Đo điện áp tại đầu nối A-151 hộp điều khiển sấy

Ngắt kết nối và đo ở đầu dây dẫn
Đo điện áp giữa chân số 10 và mát
Tiêu chuẩn: 12V

 • Kết quả kiểm tra có bình thường không?
  • YES    Đi đến bước 2.3
  •  NO     Kiểm tra nguồn cấp ngắn mạch hoặc hở mạch

2.3    Kiểm tra đường dây giữa giắc A-151 của hộp điều khiến sấy và Ắc quy

 • Kiểm tra đường dây nguồn cung cấp điện cho hộp có bị trục trặc không
 • Kết quả kiểm tra có bình thường không?
  • YES    Đi đến bước 2.4
  •  NO     Kiểm tra sửa chữa dây dẫn

2.4.     Chẩn đoán mã lỗi bằng máy MUT 3

 • Xác nhận lại mã chẩn đoán
 • Kết quả kiểm tra có mã lỗi không?
  • YES    Đi đến bước 2.5
  •  NO     Lỗi do chập chờn kiểm tra dây dẫn

2.5    Thay thế hộp điều khiển sấy

 • Sau khi thay thế hộp điều khiển sấy, hãy xác nhận lại xem mã chẩn đoán có hiển thị lại không.
 • Mã lỗi chẩn đoán có xuất hiện mã lỗi không?
  • YES    Thay thế hộp điều khiển động cơ
  •  NO     Quá trình kiểm tra kết thúc

Xem thêm: PHÂN TÍCH MÃ LỖI P0191 - P0106 trên xe Mitsubishi Triton (L200) D2.5 2015

Cảm ơn Anh Em đã quan tâm theo dõi.

Hy vọng bài viết Phân Tích Mã Lỗi P0340-P064C Trên Xe Mitsubishi Triton (L200) D2.5 Năm Sản Xuất 2015 hữu ích đối với Anh Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Khám Phá Các Tính Năng Nâng Cao Của Autel Mx900

Autel MX900 thiết bị đọc lỗi ô tô thông minh với giao diện Tiếng Việt, mang đến các tính năng ..

Autel Mx900: Giải Pháp Chẩn Đoán Thông Minh Cho Mọi Gara

Autel MX900 là thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng ..

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi