Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Điều chỉnh bộ chế hòa khí kiểm soát khí thải

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô TÔ — Adjusting an emission-control carburettor — Điều chỉnh bộ chế hòa khí kiểm soát khí thải

OBD Việt Nam chia sẽ bài viết Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô TÔ — Adjusting an emission-control carburettor — Điều chỉnh bộ chế hòa khí kiểm soát khí thải.

 • Anti-pollution laws in many countries now limit the volume of poisonous carbon monoxide gas (CO) which may be emitted from a car exhaust.

  • Luật chống ô nhiễm ở nhiều quốc gia hiện nay đã giới hạn lượng khí carbon monoxide độc hại (CO) có thể được phát ra từ khí thải xe hơi.

 • Later carburettors are designed to comply with these laws. Adjusting the mixture strength may increase the CO level.

  • Bộ chế hòa khí sau này được thiết kế để tuân thủ các luật lệ này. Điều chỉnh độ đậm của hỗn hợp có thể làm tăng mức khí CO.

 • On some carburettors all you can adjust is the idle speed. On some you can alter the mixture very slightly by means of an extra air-volume regulating screw.

  • Trên một số bộ chế hòa khí, tất cả những gì bạn có thể điều chỉnh là tốc độ không tải. Trên một số loại khác bạn có thể thay đổi hỗn hợp rất nhẹ bằng một vít điều chỉnh thể tích không khí bổ sung.

 • You may have to buy a new one, although a specialist carburettor repair shop may be able to recondition it.

  • Bạn có thể phải mua một cái mới để thay thế, mặc dù một cửa hàng sửa chữa bộ chế hòa khí chuyên nghiệp có thể phục hồi nó.

 • It is important to know what you can adjust and what you should not. Some early emission-control carburettors had no seals, and mistakes were easy to make.

  • Điều quan trọng là phải biết những gì bạn có thể điều chỉnh và những gì bạn không nên điều chỉnh. Một số bộ chế hòa khí kiểm soát khí thải không có phốt đệm và rất dễ mắc lỗi.

 • Before attempting any adjustment, eliminate all other possible causes of bad running.

  • Trước khi thử bất kỳ điều chỉnh nào, hãy loại bỏ tất cả các nguyên nhân có thể xảy ra khác của tình trạng hoạt động không tốt.

 • Find the setting screws and make sure that you can turn them without removing the air cleaner (which would unbalance the mixture).

  • Thử tìm các ốc vít chỉnh và đảm bảo rằng bạn có thể xoay chúng mà không cần tháo bộ lọc không khí (sẽ làm mất cân bằng hỗn hợp).

 • Bring the engine up to its normal running temperature. Then work quickly so that it does not get much hotter (which would also produce a false setting).

  • Đưa động cơ khởi động lên đến nhiệt độ chạy bình thường của nó. Sau đó làm việc nhanh chóng để không bị ảnh hưởng nhiều vì sức nóng động cơ (điều này cũng sẽ tạo ra một cài đặt sai).

 • If the limited amount of adjustment possible does not make the engine run better, try cleaning the carburetor.

  • Nếu số lượng điều chỉnh hạn chế có thể không làm cho động cơ chạy tốt hơn, hãy thử làm sạch bộ chế hòa khí.

Tiếng anh Chuyên Ngành - Điều Chỉnh Bộ Chế Hòa Khí.

 • A fixed-jet carburetor - Bộ chế hòa khí cố định

 • Idle-speed adjuster screw - Vít chỉnh tốc độ cầm chừng

 • Anti-run on valve - Van chống vượt tốc

 • Sealed mixture-control adjuster - Phốt chặn vít chỉnh hỗn hợp

 • Adjusting Stromberg CDSE and CD2SE - Điều chỉnh Stromberg CDSE và CD2SE

 • Emission-control models are titled CDSE and CD2SE. Most of these allow no jet or needle adjustment. The idle-speed screw is adjustable; there is also a 'trimmer' screw for minor adjustments to fuel flow, which may have a locknut.

  • Các mô hình kiểm soát khí thải thường gọi là CDSE và CD2SE. Hầu hết trong số này không cho phép điều chỉnh vòi hoặc kim xăng. Vít tốc độ không tải có thể điều chỉnh; cũng có một ốc vít 'trimmer' để điều chỉnh một lượng nhỏ dòng nhiên liệu, có thể có một ốc hãm.

 • Even this screw should be adjusted only with gas analysing equipment at a garage. On a few CDSEs the needle height can be adjusted with a special tool in the same way as on a CD3.

  • Thậm chí vít này chỉ nên được điều chỉnh với thiết bị phân tích khí tại garage. Trên một vài CDSE, chiều cao kim có thể được điều chỉnh bằng một công cụ đặc biệt giống như trên CD3.

 • The jet-height adjustment may be made tamper-proof by replacing the adjusting screw with a bush, which needs a special tool to turn. The adjuster may also be covered by a steel cap. Adjustment is as for a normal Stromberg

  • Việc điều chỉnh độ cao của vòi phun có thể được thực hiện bằng cách thay thế vít điều chỉnh bằng ống lót, cần một công cụ đặc biệt để vặn. Bộ điều chỉnh cũng có thể được bao phủ bởi một nắp thép. Điều chỉnh như một bộ chế hòa khí Stromberg bình thường.

 Bộ Chế Hòa Khí

 • Sealed needle-adjusting screw - Phốt chặn vít chỉnh kim xăng

 • Variable venturi carburetor - Bộ chế hòa khí venturi biến thiên

 • The Ford variable venturi carburettor also has a by-pass idle-speed adjustment.

  • Bộ chế hòa khí venturi biến thiên của Ford cũng có một vít điều chỉnh tốc độ không tải.

 Điều Chỉnh Bộ Chế Hòa Khí

 • Adjusting an SU type HIF - Điều chỉnh bộ chế hòa khí loại SU HIF.

 • The earliest emission-control types of SU carburettors were 'sealed' by no more than a dab of paint on the threads of the adjusting screws.

  • Các loại bộ chế hòa khí kiểu SU kiểm soát khí thải đã được 'niêm phong' bằng một chút nước sơn trên rãnh ren của vít điều chỉnh.

 • The HIF model has a screw in the side of the body to adjust the jet height.

  • Mô hình HIF có một ốc vít ở bên cạnh thân để điều chỉnh độ cao của vòi phun.

 • This screw is hidden under an aluminium plug which can be removed with a thin screwdriver.

  • Vít này được giấu dưới một phích cắm bằng nhôm có thể được gỡ bỏ bằng một tuốc nơ vít mỏng.

 • The screw turns in, clockwise, to enrich the mixture, and out to weaken the mixture.

  • Vặn vít chỉnh theo chiều kim đồng hồ để làm đậm hỗn hợp, và ra ngoài để làm suy yếu hỗn hợp.

 • There may also be an aluminium plug over the idle-speed screw rather than a plastic shroud.

  • Cũng có thể có một phích cắm bằng nhôm trên vít tốc độ không tải thay vì tấm chặn bằng nhựa.

 • Adjusting a fixed-jet

  • Điều chỉnh vòi xăng cố định

 • The simplest type of seal used is a cap over the volume screw, often easy to remove. The screw, once uncovered, adjusts as normal. Sometimes a special screw head, requiring a matching tool, is used.

  • Loại phốt chặn đơn giản nhất thường được sử dụng là nắp chặn trên vít chỉnh, thường dễ tháo ra. Vít chỉnh khi chưa chỉnh gì cả, mặc định sẽ điều chỉnh như bình thường. Đôi khi một đầu vít đặc biệt, đòi hỏi một công cụ phù hợp nên được sử dụng.

 • This 'by-pass idle-speed' screw is the only one which should be adjusted, and is usually the only screw which can be reached without removing a seal.

  • Vít chỉnh 'tốc độ không tải' là loại duy nhất cần được điều chỉnh và thường là vít duy nhất có thể tiếp cận được mà không cần tháo phốt chặn.

 Vít Chỉnh Tốc Độ Không Tải.

 • By-pass idle screw - Vít điều chỉnh tốc độ không tải

 • If you don’t see it , it is normally larger than the fuel-volume screw and mounted higher up, either protruding or in a recess.

  • Nếu không nhìn thấy, hãy để ý rằng nó thường lớn hơn vít thể tích nhiên liệu và được gắn cao hơn, nhô ra hoặc trong hốc.

 • If you are in any doubt, mark all screws so that you can turn them back to where they were if you make a mistake. Do not attempt to adjust the throttle or volume-control settings, which are pre-set using special equipment.

  • Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy đánh dấu tất cả các ốc vít để bạn có thể vặn chúng trở lại vị trí ban đầu nếu bạn mắc lỗi. Đừng cố gắng điều chỉnh các cài đặt bướm ga hoặc điều khiển thể tích, đó là các bộ phận được cài đặt sẵn bằng thiết bị đặc biệt.


Xem Thêm: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - ĐIỀU CHỈNH BỘ CHẾ HÒA KHÍ.

Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô về  Adjusting an emission-control carburettor — Điều chỉnh bộ chế hòa khí kiểm soát khí thải hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi