Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 109

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Carburettor Adjustment - Điều Chỉnh Bộ Chế Hòa Khí

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô

The carburettor is often suspected of causing an engine to run roughly, when the real source of the trouble may be something quite different.

Bộ chế hòa khí thường bị nghi ngờ chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng động cơ nổ không đều, khi nguyên nhân thực tế của sự cố có thể là do nguyên nhân khác.

Tiếng Anh bộ chế hòa khí

Parts to check before engine tuning - Các bộ phận cần kiểm tra trước khi điều chỉnh động cơ

Inspect the choke and throttle cables and rods or free movement and complete return.

Kiểm tra dây cáp kéo bướm gió và bướm ga về độ dịch chuyển và đàn hồi về vị trí ban đầu.

Any hoses on the inlet manifold must be secure and in good condition.

Bất kỳ các đường ống nào nằm trên đường họng nạp của động cơ cần phải được đảm bảo hoạt động trong tình trạng tốt nhất.

Check the bolts connecting the exhaust downpipe to the manifold for tightness.

Kiểm tra về độ siết chặt của các bu lông kết nối ống xả với họng xả.

Check the carburettor mounting nuts or bolts for tightness.

Kiểm tra về lực siết của bu lông và đai ốc của bộ chế hòa khí.

Look for leaks in the fuel pump and pipelines.

Tìm kiếm rò rỉ trong bơm xăng và các đường ống dẫn.

So before you start any work on the carburettor, check every other part of the engine. If the trouble cannot be traced, try tuning, or adjusting, the carburettor.

Vì vậy, trước khi bạn bắt đầu làm bất kỳ việc gì trên bộ chế hòa khí, hãy kiểm tra mọi phần khác của động cơ. Nếu không thể tìm ra được sự cố, hãy thử tinh chỉnh hoặc điều chỉnh bộ chế hòa khí.

The age of the vehicle also makes a difference. Up to the early 1970s, most carburettors could be easily adjusted for mixture strength, as well as idling speed. The mixture was checked at every major service.

Tuổi thọ của chiếc xe cũng tạo ra sự khác biệt. Đầu những năm 1970, hầu hết các bộ chế hòa khí có thể dễ dàng điều chỉnh cho hỗn hợp giàu hơn, cũng như tốc độ chạy không tải. Hỗn hợp đã được kiểm tra hầu như trong mỗi kỳ bảo dưỡng.

Since then, laws limiting exhaust pollution have caused manufacturers to produce much more complex carburettors.

Kể từ đó, nhiều luật về hạn chế ô nhiễm khí thải đã khiến cho các nhà sản xuất bộ chế hòa khí phải chế tạo phức tạp hơn nhiều.

Check that the cables or rods that work the choke and throttle are not loose or jamming, and that the air filter is secure and unblocked.

Hãy kiểm tra xem các dây cáp hoặc đòn dẫn là những bộ phận giúp cho bướm gió và bướm ga làm việc không bị lỏng hoặc kẹt, và bộ lọc gió được an toàn và không bị nghẽn.

Tiếng Anh về Bộ ly hợp.

Air leaks on the inlet side of the engine upset the fuel mixture. Check that the inlet-manifold nuts and carburettor mounting bolts are tight.

Rò rỉ không khí ở phía bên đầu vào của động cơ làm đảo lộn các hỗn hợp nhiên liệu. Kiểm tra xem các đai ốc đầu vào và bu lông gắn bộ chế hòa khí có siết chặt không.

An intake leak usually causes a high-pitched whistling noise, which may vanish as the engine speeds up.

Đầu vào bị rò rỉ thường là nguyên nhân gây ra tiếng ồn cao, tiếng ồn này có thể biến mất khi động cơ tăng tốc.

See that the hoses from the inlet manifold — such as those going to the breather system or a brake servo — are firm and free from splits, cuts or abrasions, and that the hose clips are tight and in the right place.

Để ý đến các đường ống ngay họng nạp - chẳng hạn như các ống dẫn đến hệ thống thông hơi hoặc phanh phụ - kiểm tra tính chắc chắn, không bị tách rời, cắt hoặc mài mòn, và kiểm tra siết chặt các kẹp ống và phải đặt đúng vị trí của nó.

Check also that the nuts on the exhaust manifold and downpipe are tight.

Kiểm tra xem các đai ốc trên ống xả và họng xả có siết chặt hay không.

Fuel supply to the carburettor is also important. There is no point in tuning the carburettor until you have done any necessary maintenance on the supply system — check the fuel pump and fuel pipework.

Cung cấp nhiên liệu cho bộ chế hòa khí cũng rất quan trọng. Không có điểm điều chỉnh bộ chế hòa khí cho đến khi bạn thực hiện bất kỳ bảo trì cần thiết nào trên hệ thống cung cấp - hãy kiểm tra máy bơm nhiên liệu và đường ống nhiên liệu.

Before you start, find where the adjustments are on your particular carburetor.

Trước khi bạn bắt đầu, hãy tìm nơi điều chỉnh được trên bộ chế hòa khí cụ thể của bạn.

Some adjustments may have to be made uncomfortably close to a hot exhaust manifold. Practise on a cold engine to familiarise yourself with the adjustments.

Một số điều chỉnh có thể phải được thực hiện không thoải mái gần với khí nóng của ống xả. Nên thực hành trên động cơ nguội để tự làm quen với các điều chỉnh.

That also ensures that you have the right tools ready. Most adjustments need only a screwdriver; some require just fingers. Also check for spindle wear.

Điều đó cũng đảm bảo rằng bạn có sẵn công cụ phù hợp. Hầu hết các điều chỉnh chỉ cần một tuốc nơ vít; một số chỉ cần ngón tay. Ngoài ra kiểm tra độ mài mòn của trục chính.

Prepare for tuning by allowing the engine to idle until it reaches normal working temperature. If there is no gauge to tell you when the temperature is up to normal, drive for about 5 or 6 miles.

Chuẩn bị điều chỉnh bằng cách cho phép động cơ chạy chế độ không tải cho đến khi đạt đến nhiệt độ làm việc bình thường. Nếu không có đồng hồ đo để cho bạn biết khi nào đạt đến nhiệt độ bình thường thì hãy lái xe trong vòng khoảng 5 hoặc 6 dặm đường.

Do not allow the temperature to rise above normal while you are tuning. That happens if the engine is allowed to idle for a long time.

Không cho phép nhiệt độ tăng lên trên mức bình thường trong khi bạn đang điều chỉnh. Điều đó xảy ra nếu động cơ chạy ở chế độ không tải trong một thời gian dài.

► Xem thêm Tiếng Anh về Bộ chế hòa khí.

Checking for spindle wear - Kiểm tra độ mòn của trục chính

A worn or loose spindle can cause the throttle butterfly plate not to seat properly. The illustrations show where the spindle ends are located on the most common types of single carburettor. Before tuning, check that the spindle ends are not loose, so that the butterfly wobbles, or too tight, so that it sticks.

Trục chính bị mòn hoặc lỏng có thể khiến tấm bướm ga không được lắp đúng cách. Các minh họa cho thấy trục chính nằm trên các loại bộ chế hòa khí đơn phổ biến nhất. Trước khi điều chỉnh, hãy kiểm tra xem các đầu trục có bị lỏng không, kiểm tra sự rung lắc, độ chặt của bướm ga.

Tiếng Anh ô tô bộ chế hòa khí

On Stromberg carburettors the butterfly spindle is on the side nearest the engine.

Trên bộ chế hòa khí kiểu Stromberg, trục bướm ga nằm ở bên cạnh động cơ.

Bộ chế hòa khí tiếng Anh ô tô

SU carburettors also have the spindle on the side nearest to the engine.

Trong bộ chế hòa khí kiểu SU cũng có trục chính ở bên cạnh động cơ.

Tiếng Anh ô tô

On down-draught fixed jet carburettors the spindle is at the base.

Trên bộ chế hòa khí cố định, trục chính nằm ở chân đế.


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô về Cách Điều Chỉnh Bộ Chế Hòa Khí (Carburettor Adjustment) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi