Phân Tích Mã Lỗi P0230 Ford Ranger

 

Phân Tích Mã Lỗi P0230 Trên Dòng Xe Ford Ranger

Mã lỗi P0230 - Fuel Pump Primary Circuit – Lỗi mạch bơm nhiên liệu sơ cấp

1.    Thông tin chung

1.1    Mô tả mã lỗi P0230

Mã lỗi được thiết lập nếu điện áp mạch điều khiển bơm nhiên liệu (FPC) nhỏ hơn hoặc lớn hơn giới hạn trong khoảng thời gian xác định. Khi bơm nhiên liệu (FP) được lệnh ON, PCM có thể phát hiện hở mạch, ngắn mạch với mass hoặc ngắn mạch với nguồn dương trên mạch FPC.

1.2    Nguyên nhân hư hỏng

 • Mạch FPC hở hoặc ngắn mạch với mass.
 • Mạch FPC bị ngắn mạch với nguồn dương.
 • Mạch VPWR đến mô đun điều khiển bơm nhiên liệu hở.
 • Rơ le mô đun điều khiển bơm nhiên liệu bị hỏng.
 • Mô đun điều khiển bơm nhiên liệu bị hỏng.

1.3    Triệu chứng

 • Sáng đèn báo lỗi động cơ.

1.4    Vị trí

Phân tích mã lỗi P0230

1.5    Sơ đồ mạch điện

Khắc phục mã lỗi P0230 Ford Ranger

► Xem thêm cách khắc phục mã lỗi P0117 dòng xe Ford Ranger.

2.    Kiểm tra dữ liệu bằng thiết bị chẩn đoán

 • Tắt chìa khóa OFF. Kết nối thiết bị chẩn đoán FVDI J2534 với xe.
 • Bật chìa khóa ON.
 • Truy cập vào phần chẩn đoán theo mã lỗi “DTC” trên thiết bị chẩn đoán.
 • Xem trạng thái mã lỗi.
 • Mã lỗi P0087, P008A, P008B, P062A, P0230, P0231, P027A, P027B, P027C, P027D, P0232 hoặc P1671 có xuất hiện không?

- Đối với Ranger có mã lỗi P0087 hoặc P008A đi kèm, đi đến bước 3.
- Đối với tất cả các tình trạng khác, đi đến bước 16.

Không Đối với các triệu chứng không có mã lỗi, đi đến bước 3.

3.    Kiểm tra hệ thống nhiên liệu áp suất thấp

 • Tắt chìa khóa OFF, động cơ OFF
 • Truy cập PCM và theo dõi thông số LP_FUEL_SW (MODE)
 • Truy cập PCM và kích hoạt bơm nhiên liệu (FP)
 • Đặt lệnh ON bơm nhiên liệu sau đó OFF
 • Trạng thái thông số LP_FUEL_SW có thay đổi từ thấp sang không thấp không ?
  • Có: Tiến hành kiểm tra xem nhiên liệu có sạch không, Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.
  • Không: Đi đến bước 4

4.    Kiểm tra áp suất hệ thống nhiên liệu áp suất thấp

 • Tắt khóa điện OFF
 • Kết nối bộ dụng cụ kiểm tra áp suất vào van Schrader trên đường cấp bơm nhiên liệu áp suất cao.
 • Đối với xe có thể khởi động:
  • Chạy thử xe trên đường trong khi tăng tốc có tải và theo dõi đồng hồ đo áp suất nhiên liệu.
 • Đối với xe không thể khởi động:
  • Bật khóa điện ON, động cơ OFF.
  • Truy cập PCM và kích hoạt bơm nhiên liệu (FP).
  • Đặt lệnh cho FP ON.
  • Áp suất hệ thống nhiên liệu áp suất thấp có lớn hơn 30kPa (4,4 psi) không?
   • Có: Sửa chữa nếu cần. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.
   • Không: Đi đến bước 5

5.    Thay lọc nhiên liệu

 • Lắp lọc nhiên liệu mới
 • Đối với xe khởi động:
  • Chạy thử xe trên đường trong khi tăng tốc có tải và theo dỗi đồng hồ đo áp suất nhiên liệu.
 • Đối với xe không thể khởi động:
  • Bật khóa điện ON, động cơ OFF.
  • Truy cập PCM và kích hoạt bơm nhiên liệu (FP).
  • Đặt lệnh cho FB ON
  • Áp suất hệ thống nhiên liệu áp suất thấp có lớn hơn 30kPa (4,4 psi) không?
   • Có: Tiến hành kiểm tra xem nhiên liệu có sạch không. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.
   • Không: Đi đến bước 6

6.    Kiểm tra điện áp bơm nhiên liệu

 • Tắt khóa điện OFF
 • Ngắt kết nối giắc bơm nhiên liệu
 • Bật chìa khóa điện ON, động cơ OFF
 • Truy cập PCM và kích hoạt FPL_CMD (MODE)
 • Đặt lệnh cho FP ON
 • Nối đèn kiểm tra không được cấp điện giữa hai chân:
(+) Giắc nối FP điểm A, phía bó dây (-) Giắc nối FP điểm B, phía bó dây
FPPWR FPGND
 • Đèn kiểm tra có sáng lên không?
  • Có: Lắp mới bơm nhiên liệu. Xóa các mã lỗi của PCM Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.
  • Không: Đi đến bước 7.

7.    Kiểm tra mạch FPGND

 • Tắt khóa điện OFF.
 • Đo điện giữa các chân:
(+) Giắc nối FP, phía bó dây (-) Mass thân xe
FPGND Mass
 • Điện trở có nhỏ hơn 5Ω không?
  • Có: Đi đến bước 8
  • Không: Sửa chữa hở. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

8.    Kiểm tra mạch FPPWR xem có hở mạch không

 • Ngắt kết nối giắc nối rơ le FP
 • Đo điện trở giữa các chân:
(+) Giắc nối rơ le FP, phía bó dây (-) Giắc nối rơ le FP, phía bó dây
FPPWR – Chân 5 FPPWR
 • Điện trở có nhỏ hơn 5Ω không?
  • Có: Đi đến bước 9.
  • Không: Sửa chữa hở mạch. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

9.    Kiểm tra rơ le bơm nhiên liệu

 • Tiến hành kiểm tra bộ phận rơ le bơm nhiên liệu
 • Có vấn đề gì không?
  • Có: Lắp mới rơ le FP. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.
  • Không: Đi đến bước 10

10.    Kiểm tra điện áp tại rơ le bơm nhiên liệu

 • Đo điện áp giữa các chân:
(+) Giắc nối rơ le FP, phía bó dây (-) Mass thân xe
B+ - chân 1,3 Mass
 • Điện áp có lớn hơn 10,5V không?
  • Có: Đi đến bước 11
  • Không: Sửa chữa hở mạch. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

11.    Kiểm tra mạch FP xem có hở mạch không

 • Ngắt giắc nối hộp điều khiển thân xe BCM -H
 • Đo điện trở giữa các chân:
(+) Giắc nối rơ le FP, phía bó dây (-) Giắc nối rơ le BCM -C, phía bó dây
FP- chân 2 FP
 • Điện trở có nhỏ hơn 5Ω không?
  • Có: Đi đến bước 12
  • Không: Sửa chữa hở mạch. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

12.    Kiểm tra mạch FP xem có bị ngắn mạch với mass không

 • Đo điện trở giữa các chân:
(+) Giắc nối rơ le FP, phía bó dây (-) Mass thân xe
FP- chân 2 Mass
 • Điện trở có lớn hơn 10kΩ không?
  • Có: Đi đến bước 13
  • Không: Sửa chữa ngắn mạch. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

13.    Kiểm tra mạch FP xem có bị ngắn mạch với nguồn dương không

 • Bật chìa khóa ON, động cơ OFF
 • Đo điện áp giữa các chân:
(+) Giắc nối rơ le FP, phía bó dây (-) Mass thân xe
FP- chân 2 Mass
 • Có điện áp nào không?
  • Có: Sửa chữa ngắn mạch. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.
  • Không: Đi đến bước 14

14.    Kiểm tra mạch xem FP có hoạt động đúng không

 • Tắt chìa khóa OFF
 • Kết nối giắc FP
 • Kết nối giắc rơ le FP
 • Nối dây jumper có cầu chì 5A giữa các chân:
(+) Giắc nối BCM – C điểm A, phía bó dây (-) Điểm B
FP Mass
 • Bơm nhiên liệu được bố trí trên bình chứa nhiên liệu. Lắng nghe âm thanh phát ra từ hoạt động của bơm nhiên liệu từ bên ngoài xe.
 • Bơm nhiên liệu có chạy không?
  • Có: Lắp BCM mới. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.
  • Không: Đi đến bước 15

15.    Kiểm tra mạch điện trở trong của bơm nhiên liệu

 • Ngắt kết nối giắc nối FP
 • Đo điện trở giữa các chân:
(+) Giắc nối FP, phía cảm biến (-) Giắc nối FP, phía cảm biến
FPPWR FPGND
 • Điện trở có nhỏ hơn 10Ω không?
  • Có: Hệ thống đang hoạt động tốt ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân có thể do đầu nối bị lỏng hoặc oxy hóa.
  • Không: Lắp FP mới. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

16.    Kiểm tra điện áp tới mô đun điều khiển bơm nhiên liệu

 • Tắt OFF khóa điện.
 • Ngắt kết nối giắc mô đun điều khiển bơm nhiên liệu.
 • Bật chìa khóa ON, động cơ OFF
 • Đo điện áp giữa các chân:
(+) Giắc nối mô đun điều khiển bơm nhiên liệu, phía bó dây (-) Mass thân xe
VPWR Fuel – chân 1 Mass
 • Điện áp có lớn hơn 10,5V không?
  • Có: Đi đến bước 17
  • Không: Đi đến bước 21

17.    Kiểm tra mạch GND xem có hở mạch không

 • Tắt chìa khóa OFF
 • Đo điện trở giữa các chân:
(+) Giắc nối mô đun điều khiển bơm nhiên liệu, phía bó dây (-) Mass thân xe
GND – chân 4 Mass
 • Điện trở có nhỏ hơn 5Ω không?
  • Có: Đi đến bước 18
  • Không: Sửa chữa hở mạch. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

18.    Kiểm tra các mạch FPM và GND xem có bị hở mạch không

 • Ngắt kết nối giắc nối PCM – B.
 • Ngắt kết nối giắc nối PCM – T.
 • Đo điện trở giữa các chân:
(+) Giắc nối mô đun điều khiển bơm nhiên liệu, phía bó dây (-) Giắc nối PCM – B, phía bó dây
FPC – chân 3 FPC
 • Đo điện trở giữa các chân:
(+) Giắc nối mô đun điều khiển bơm nhiên liệu, phía bó dây (-) Giắc nối PCM – T, phía bó dây
FPM – chân 7 FPM – chân 31
 • Điện trở có nhỏ hơn 5Ω không?
  • Có: Đi đến bước 19
  • Không: Sửa chữa hở mạch. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

19.    Kiểm tra mạch FPC và FPM xem có bị ngắn mạch với mass không

 • Đo điện trở giữa các chân:
(+) Giắc nối mô đun điều khiển bơm nhiên liệu, phía bó dây (-) Mass thân xe
FPC – chân 3 Mass
FPM – chân 7 Mass
 • Điện trở có lớn hơn 10kΩ không?
  • Có: Đi đến bước 20
  • Không: Sửa chữa ngắn mạch. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

20.    Kiểm tra mạch FPC và FPM xem có bị ngắn mạch với dương không

 • Bật chìa khóa ON, đông cơ OFF
 • Đo điện áp giữa các chân:
(+) Giắc nối mô đun điều khiển bơm nhiên liệu, phía bó dây (-) Mass thân xe
FPC – chân 3 Mass
FPM – chân 7 Mass
 • Có điện áp nào không?
  • Có: Sửa chữa ngắn mạch. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.
  • Không: Đi đến bước 21

21.    Kiểm tra mạch VPWR FUEL xem có hở mạch không

 • Tắt chìa khóa OFF
 • Ngắt kết nối rơ le mô đun điều khiển bơm nhiên liệu
 • Đo điện trở giữa các chân
(+) Giắc nối mô đun điều khiển bơm nhiên liệu, phía bó dây (-) Giắc nối rơ le mô đun điều khiển bơm nhiên liệu, phía bó dây
VPWR Fuel – chân 1 VPWR Fuel
 • Điện trở có nhỏ hơn 5Ω không?
  • Có: Đi đến bước 22
  • Không: Sửa chữa hở mạch. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

22.    Kiểm tra rơ le mô-đun điều khiển bơm nhiên liệu xem có hoạt động chính xác không

 • Tiến hành kiểm tra bộ phận của rơ le mô đun điều khiển bơm nhiên liệu.
 • Có vấn đề gì không?
  • Có: Lắp mới rơ le mô đun điều khiển bơm nhiên liệu. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.
  • Không: Đi đến bước 23

23.    Kiểm tra mạch B+ xem có hở không

 • Đo điện áp giữa các chân:
(+) Giắc nối rơ le mô đun điều khiển bơm nhiên liệu, phía bó dây (-) Mass thân xe
B+ Mass
 • Điện áp có lớn hơn 10,5V không?
  • Có: Đi đến bước 24
  • Không: Mạch B+ có lỗi. Kiểm tra cầu chì và giắc nối cầu chì, nếu bình thường sửa chữa chỗ hở mạch. Nếu cầu chì bị hư hỏng, kiểm tra xem có bị ngắn mạch với mass không trước khi thay cầu chì mới.

24.    Kiểm tra mạch FP xem có hở mạch không

 • Ngắt kết nối giắc BCM - C
 • Đo điện trở giữa các chân
(+) Giắc nối rơ le mô đun điều khiển bơm nhiên liệu, phía bó dây (-) Giắc nối BCM - C, phía bó dây
FP FP
 • Điện trở có nhỏ hơn 5Ω không?
  • Có: Đi đến bước 25
  • Không: Sửa chữa hở mạch. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

25.    Kiểm tra hoạt động

 • Ngắt tất cả các giắc nối của PCM.
 • Ngắt kết nối mô đun điều khiển bơm nhiên liệu.
 • Ngắt kết nối giắc FP
 • Kiểm tra bằng mắt:
  • Các chân bị đẩy ra
  • Hen gỉ, oxi hóa.
 • Kết nối tất cả các giắc nối PCM, giắc mô đun điều khiển bơm nhiên liệu, giắc rơ le mô đun điều khiển bơm nhiên liệu và giắc FP, đảm bảo chúng nằm ở đúng vị trí.
 • Tiến hành đọc lỗi PCM
 • Kiểm tra xem lỗi có còn tồn tại không.
 • Vấn đề còn tồn tại không?
  • Có: Thay thế mô đun điều khiển bơm nhiên liệu mới. Xóa mã lỗi PCM
  • Không: Hệ thống hoạt động tốt tại thời điểm hiện tại. Vấn đề có thể do đầu nối bị lỏng hoặc bị oxy hóa.

Hy vọng với bài Phân tích khắc phục mã lỗi P0230 trên xe Ford Ranger D2.2 2015 hữu ích đối với Anh Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi