Phân Tích Mã Lỗi P0072 - P0097 Xe Ford Ranger

 

Mã Lỗi P0072 - P0097 Xe Ford Ranger D2.2 2015

XE BIỂN TRẮNG – ĐỎ - VÀNG – XANH CÓ NGHĨA GÌ ?

Phân tích mã lỗi dòng xe Ford Ranger D2.2 2015:

 • Mã lỗi P0072 Ambient Air Temperature Sensor Circuit A Low – Lỗi Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Khí Quyển Điện Áp Thấp
 • Mã lỗi P0097 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low (Bank 1) – Lỗi mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp số 2 thấp (nhánh 1)

Phân tích mã lỗi p0072 - P0097 Xe Ford Ranger

Phân tích mã lỗi P0072 Ambient Air Temperature Sensor Circuit A Low – Lỗi Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Khí Quyển Điện Áp Thấp

1.    Thông tin chung về mã lỗi P0072

1.1    Mô tả hệ thống

Cảm biến nhiệt độ khí quyển (AAT) chuyển đổi nhiệt độ khí quyển thành tín hiệu điện áp và gửi về hộp điều khiển động cơ (PCM). Tín hiệu này được sử dụng để điều chỉnh hoạt động của hệ thống điều hòa không khí và hiển thị nhiệt độ bên ngoài xe.

Hộp PCM so sánh tín hiệu cảm biến nhiệt độ khí quyển (AAT) với tín hiệu cảm biến nhiệt độ khí nạp (IAT) và cảm biến nhiệt độ nước làm mát (ECT) khi bật khóa điện lúc động cơ nguội, mã lỗi được thiết lập nếu tính hiệu các cảm biến này lệch quá nhiều. Nó cũng kiểm tra xem các tín hiệu này có đúng không khi động cơ được hâm nóng.

1.2    Nguyên nhân hư hỏng

 • Lỗi cảm biến nhiệt độ khí quyển (AAT)
 • Hở mạch hoặc ngắn mạch cảm biến AAT.
 • Lỗi hộp điều khiển động cơ PCM/ECM.

1.3    Triệu chứng nhận biết

 • Sáng đèn báo lỗi động cơ.

1.4    Vị trí

Phân tích mã lỗi p0072 - P0097 Xe Ford Ranger

1.5    Sơ đồ mạch điện

Phân tích mã lỗi p0072 - P0097 Xe Ford Ranger

2.    Kiểm tra dữ liệu bằng máy chẩn đoán

 • Tắt chìa khóa OFF. Kết nối thiết bị chẩn đoán Ford VCM 2 với xe.
 • Bật chìa khóa ON
 • Truy cập vào phần chẩn đoán theo mã lỗi “DTC” trên thiết bị chẩn đoán.
 • Xem trạng thái mã lỗi.
 • Mã lỗi P0071 hay P0072 hay P0073 có xuất hiện không?
  • “Mã lỗi P0071 - Ambient Air Temperature Sensor Circuit A Range/Performance – Lỗi mạch cảm biến nhiệt độ khí quyển (AAT)”
  • “Mã lỗi P0073 - Ambient Air Temperature Sensor Circuit A Hight – Lỗi mạch cảm biến nhiệt độ khí quyển (AAT) điện áp cao”
YES Đi đến bước 3.
NO Lỗi chập chờn xảy ra bởi tiếp xúc kém trong các giắc nối của bộ cảm biến hoặc bởi ECM không xóa lỗi sau khi sửa chữa. Kiểm tra lại giắc có bị lỏng, tiếp xúc kém, ra ten, cong vênh hư hỏng gì không, sửa chữa và thay thế nếu cần và đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

3.    Kiểm tra hở mạch cảm biến khí quyển AAT

 • Tắt khóa điện OFF.
 • Ngắt kết nối giắc cảm biến AAT.
 • Ngắt kết nối giắc hộp PCM.
 • Đo điện trở giữa các chân sau:
Giắc cảm biến AAT, phía bó dây Giắc hộp PCM, phía bó dây
Chân số 2 giắc C132 Chân 21 giắc C12328
Chân số 1 giắc C132 Chân 18 giắc C12328
 • Điện trở đo được có nhỏ hơn 5Ω không?
YES Đi đến bước 4.
NO Sửa chữa hở mạch đường dây và thay thế nếu cần và đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

4.    Kiểm tra ngắt mạch đường dây cảm biến AAT với mass

 • Đo điện trở giữa các chân sau:
Giắc cảm biến AAT, phía bó dây Mass thân xe
Chân số 2 giắc C132 Mass
Chân số 1 giắc C132 Mass
 • Điện trở đo được có lớn hơn 10kΩ không?
YES Đi đến bước 5.
NO Sửa chữa ngắn mạch đường dây với mass và thay thế nếu cần và đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

5.    Kiểm tra ngắn mạch đường dây cảm biến AAT với nguồn dương

 • Khóa điện bật ON, động cơ không hoạt động.
 • Đo điện áp giữa các chân sau:
Giắc cảm biến AAT, phía bó dây Mass thân xe
Chân số 2 giắc C132 Mass
 • Có điện áp không?
YES Sửa chữa ngắn mạch đường dây với dương và thay thế nếu cần và đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.
NO Đi đến bước 6.

6.    Kiểm tra lỗi chập chờn

 • Tắt khóa điện OFF.
 • Kiểm tra các giắc cảm biến AAT và giắc hộp PCM đã kết nối đúng chưa.
 • Khóa điện bật ON, động cơ không hoạt động.
 • Trên thiết bị chẩn đoán Ford VCM 2. Truy cập vào phần kiểm tra dữ liệu động của PCM và quan sát thông số điện áp (V) cảm biến AAT.
 • Trong khi quan sát, hãy tiến hành:
  • Nhấn nhẹ vào giắc cảm biến AAT, rung bó dây từ giắc cảm biến AAT đến giắc hộp PCM.
  • Rung các giắc kết nối.
  • Tìm các hư hỏng liên quan đến việc thay đổi đột ngột về điện áp khi nhấn vào cảm biến hoặc rung bó dây.
 • Có xuất hiện hư hỏng gì không?
YES Sửa chữa hoặc thay thế đường dây, giắc điện. Đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”.
NO Đối với mã lỗi P0071, đi đến bước 7.
Đối với các mã lỗi khác, thay thế cảm biến AAT. Đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”.

7.    Kiểm tra tương quan giá trị nhiệt độ của cảm biến AAT

Lưu ý 1: Khi kiểm tra nhiệt độ động cơ phải bằng với nhiệt độ môi trường xung quanh, để nguội động cơ tối thiểu 8 giờ nếu cần.
Lưu ý 2: Tất cả các thông số có thể không có sẵn trên tất cả dòng xe.

 • Khóa điện bật ON, động cơ không hoạt động.
 • Trên thiết bị chẩn đoán VCM 2, truy cập vào phần dữ liệu động của PCM và kiểm tra các thông số nhiệt độ của cảm biến IAT, cảm biến ECT, cảm biến nhiệt độ van luân hồi khí thải (EGRTC) và cảm biến nhiệt độ bộ làm mát khí nạp (CAC_T).
 • Nhiệt độ của cảm biến AAT đọc được phải nằm trong giá trị chênh lệch nhiệt độ sau:
  • Trong phạm vi 10ºC (18ºF) so với giá trị nhiệt độ cảm biến CAC_T.
  • Trong phạm vi 15ºC (27ºF) so với giá trị nhiệt độ cảm biến IAT.
  • Trong phạm vi 20ºC (36ºF) so với giá trị nhiệt độ cảm biến ECT.
  • Trong phạm vi 16ºC (28.8ºF) so với giá trị nhiệt độ cảm biến EGRTC.
 • Thông số nhiệt độ cảm biến AAT có nằm trong các phạm vi đó không?
YES Kiểm tra các giắc điện có bị lỏng, oxi hóa, kết nối kém không và sửa chữa nếu cần. Đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”.
NO Thay thế cảm biến AAT. Đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”.

8.    Kiểm tra xe sau sửa chữa

 • Sau khi sửa chữa, cần phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa.
 • Tắt chìa khóa OFF. Kết nối thiết bị Ford VCM 2 với xe.
 • Bật chìa khóa ON.
 • Truy cập vào phần chẩn đoán theo mã lỗi “DTC” trên thiết bị chẩn đoán.
 • Kiểm tra rằng mã lỗi có còn xuất hiện lại không. Nếu không, lái xe trong điều kiện của dữ liệu đóng băng hoặc đáp ứng các điều kiện.
 • Xem trạng thái mã lỗi.
 • Trạng thái mã lỗi có hiển thị “Lỗi lịch sử (không phải hiện tại)” không?
YES Hệ thống hoạt động tốt thời điểm hiện tại. Xóa DTC
NO Áp dụng quy trình xử lý sự cố

Xem thêm bài phân tích mã lỗi P0001mã lỗi P0069 trên dòng xe Ford Ranger

Phân tích mã lỗi P0097 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low (Bank 1) – Lỗi mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp số 2 thấp (nhánh 1)

1.    Thông tin chung về mã lỗi P0097

1.1    Mô tả mã lỗi P0097

Mã lỗi này được thiết lập khi tín hiệu cảm biến nhiệt độ không khí nạp số 2 (IAT2) thấp hơn mức tối thiểu khi tự kiểm tra là 0,2V

1.2    Nguyên nhân hư hỏng

 • Mạch IAT2 bị ngắn mạch với mass.
 • Mạch cảm biến nhiệt độ áp suất không khí nạp (MATP) bị hư hỏng.

1.3    Triệu chứng

 • Sáng đèn báo lỗi động cơ.

1.4    Vị trí

Phân tích mã lỗi p0072 - P0097 Xe Ford Ranger

1.5    Sơ đồ mạch điện

Phân tích mã lỗi p0072 - P0097 Xe Ford Ranger

2.    Kiểm tra dữ liệu bằng máy chẩn đoán

 • Tắt chìa khóa OFF. Kết nối thiết bị chẩn đoán Ford VCM 2 với xe.
 • Bật chìa khóa ON
 • Truy cập vào phần chẩn đoán theo mã lỗi “DTC” trên thiết bị chẩn đoán.
 • Xem trạng thái mã lỗi.
 • Mã lỗi P0096, P0097, P0098 có xuất hiện không?
YES Đi đến bước 3
NO Đối với các triệu chứng không có mã lỗi, đi đến bước 3
Các trường hợp khác, lỗi chập chờn xảy ra bởi tiếp xúc kém trong các giắc nối của bộ cảm biến hoặc bởi ECM không xóa lỗi sau khi sửa chữa. Kiểm tra lại giắc có bị lỏng, tiếp xúc kém, ra ten, cong vênh hư hỏng gì không, sửa chữa và thay thế nếu cần và đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

3.    Theo dõi thông số (PID: Parameter Identification)

 • Bật khóa điện ON. Động cơ không hoạt động.
 • Vào mục theo dõi dữ liệu động hộp điều khiển truyền động (PCM) và theo dõi thông số IATS (VOLT).
 • Điện áp có nằm trong khoảng từ 0,5 – 4,95V không?
YES Đi đến bước 7
NO Đi đến bước 4

4.    Kiểm tra mạch xem có bị hở không

 • Tắt khóa điện OFF.
 • Ngắt kết nối đầu giắc PCM-E
 • Ngắt kết nối đầu giắc cảm biến MAP/IAT2
 • Đo điện trở giữa các chân sau:
(+) Giắc cảm biến MAP/IAT2, bên phía bó dây (-) Giắc hộp điều khiển động cơ PCM -E bên phía bó dây
IAT2 IAT2
SIGRTN SIGRTN
 • Điện trở đo được có nhỏ hơn 5Ω không?
YES Đi đến bước 5.
NO Sửa chữa hở mạch đường dây và thay thế nếu cần. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

5.    Kiểm tra mạch tín hiệu có bị ngắn mạch với mass không

 • Đo điện trở giữa các chân sau:
(+) Giắc nối cảm biến MAP/IAT2 phía bó dây (-) Mass thân xe
IAT2 Mass
 • Điện trở đo được có lớn hơn 10kΩ không?
YES Đi đến bước 6.
NO Sửa chữa ngắn mạch đường dây và thay thế nếu cần. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

6.    Kiểm tra mạch xem có bị ngắn mạch nguồn không

 • Bật khóa điện ON, động cơ không hoạt động.
 • Đo điện áp giữa các chân sau:
(+) Giắc nối cảm biến MAP/IAT2 phía bó dây (-) Mass thân xe
IAT2 Mass
 • Có đo được điện áp không?
YES Sửa chữa ngắn mạch đường dây và thay thế nếu cần. Xóa các mã lỗi của PCM Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.
NO Đi đến bước 7.

7.    Kiểm tra gián đoạn

 • Tắt khóa điện OFF.
 • Nối giắc cảm biến MAP/IAT2.
 • Nối giắc cảm hộp PCM – E.
 • Bật khóa điện ON, động cơ OFF.
 • Truy cập PCM và theo dõi thông số IATS (VOLT)
 • Gõ nhẹ vào cảm biến mình nghi ngờ và lắc đầu nối của bó dây để mô phỏng hiện tượng xóc trên đường.
 • Có thay đổi lớn nào trong chỉ số điện áp không?
YES Sửa chữa nếu cần. Nếu không có vấn đề, thay mới cảm biến mình nghi ngờ. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.
NO Đi đến bước 8

8.    Tương quan cảm biến nhiệt độ

 • Tắt OFF khóa điện.
 • Nối giắc cảm biến MAP/IAT2.
 • Để xe ở nhiệt độ môi trường xung quanh trong ít nhất 6 giờ đồng hồ.
 • Bật khóa điện ON, động cơ OFF.
 • Truy cập PCM và theo dõi thông số AAT (TEMP) và IATS2 (TEMP)
 • Các chỉ số nhiệt độ có nằm trong phạm vi 16,670C (300F) không?
YES Đi đến bước 9.
NO Sửa chữa nếu cần. Nếu không có vấn đề, thay mới cảm biến mình nghi ngờ. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

9.    Tương quan cảm biến nhiệt độ ở nhiệt độ hoạt động

 • Bật chìa khóa điện ON, khởi động động cơ.
 • Để động cơ chạy không tải ở nhiệt độ hoạt động bình thường.
 • Truy cập PCM và theo dõi thông số AAT (TEMP) và IATS2 (TEMP).
 • Lái xe ở tốc độ ổn định 88 km/h (55 dặm/h) trong tối thiểu 6 phút.
 • Nhiệt độ IAT có vượt quá 65,5ºC (150ºF) hay nhiệt độ IATS2 có vượt quá 115,6ºC (240ºF) không?
YES Kiểm tra bộ làm mát khí nạp (CAC) xem có bị bẩn, bị tắt nghẹt không. Sửa chữa nếu cần. Nếu không có vấn đề, thay mới cảm biến mình nghi ngờ. Xóa các mã lỗi của PCM. Đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.
NO Đi đến bước 10

10.    Kiểm tra xem PCM có hoạt động đúng không

 • Ngắt tất cả các giắc nối của PCM
 • Kiểm tra bằng mắt:
  • Các chân bị đẩy ra
  • Hen gỉ, oxi hóa.
 • Nối tất cả các giắc nối PCM và đảm bảo chúng nằm ở đúng vị trí.
 • Tiến hành đọc lỗi PCM
 • Kiểm tra xem lỗi có còn tồn tại không.
 • Vấn đề còn tồn tại không?
YES Thay thế PCM mới. Sau đó lập trình lại PCM thay thế.
NO Hệ thống hoạt động tốt tại thời điểm hiện tại. Vấn đề có thể do đầu nối bị lỏng hoặc bị oxy hóa.

 

BẢNG MÃ LỖI TRÊN XE GẮN MÁY


Hy vọng với bài Phân tích khắc phục mã lỗi P0072 - P0097 trên xe Ford Ranger D2.2 2015 hữu ích đối với Anh Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Khám Phá Các Tính Năng Nâng Cao Của Autel Mx900

Autel MX900 thiết bị đọc lỗi ô tô thông minh với giao diện Tiếng Việt, mang đến các tính năng ..

Autel Mx900: Giải Pháp Chẩn Đoán Thông Minh Cho Mọi Gara

Autel MX900 là thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng ..

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi