Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 104) - Thay Thế Bơm Nước

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Replacing A Water Pump

Water pump - Bơm nước, một bộ phận quan trọng trong hệ thống làm mát động cơ. Bộ phận này góp phần vận chuyển nước đi khắp động cơ, giúp làm giảm nhiệt độ động cơ xuống ở khoảng nhiệt độ ổn định.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Water Pump - Bơm Nước

Hãy cùng OBD Việt Nam tìm hiểu các thuật ngữ tiếng Anh nói về bơm nước và cách để thay thế bơm nước trong bài viết dưới đây.


Water pumps wear out through age, through lack of lubrication on older types - which need greasing — or because the drive belt is too tight.

Máy bơm nước sẽ bị hao mòn sau khi hoạt động lâu do việc thiếu bôi trơn trên trục hoặc vì đai truyền động quá chặt.

A worn pump may leak around the spindle, in which case there are leak trails down the front of the engine and a slow loss of coolant.

Một máy bơm bị mòn có thể bị rò rỉ xung quanh trục chính, trong trường hợp đó có những đường mòn rò rỉ xuống phía trước động cơ và gây ra mất chất làm mát từ từ.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Water Pump - Bơm Nước
This is the water pump and drive layout found on most cars. The pump is mounted on the front of the engine and is driven by a belt which also drives the alternator.
Đây là máy bơm nước và cách bố trí truyền động được tìm thấy trên hầu hết các xe ô tô. Các máy bơm được gắn trên mặt trước của động cơ và được truyền động bằng đai cùng với máy phát điện.

To check for wear, loosen the belt and, if a mechanical fan is mounted on the pump, grasp opposite blades and try to rock them.

Để kiểm tra sự mài mòn, hãy nới lỏng đai nếu quạt được gắn trên máy bơm, hãy nắm lấy các cánh quạt và thử rung chúng.

They should not move more than a small amount. If the fan is not fitted directly to the pump, clamp a self-locking wrench on to one of the pump pulley bolts and rock that.

Chúng không được rơ nhiều. Nếu quạt không được lắp trực tiếp vào máy bơm, hãy siết kềm bấm vào một trong các bu lông puly của máy bơm và rung chúng.

Replace a worn pump. Buy a new gasket too, and some gasket sealant.

Thay thế một máy bơm bị mòn. Mua một miếng gioăng mới, và một số gioăng làm kín.

Examine the radiator and header-tank hoses for splits or signs of perishing. Replace, along with the clips.

Kiểm tra bộ tản nhiệt và ống dẫn có bị nứt hoặc có dấu hiệu bị hư hại hay không. Thay thế, cùng với các ghim ống.

Disconnect the battery. Drain the coolant, saving it if it contains antifreeze. Catch in a clean container and filter through muslin before replacing. Check the strength.

Ngắt kết nối ắc quy. Xả chất làm mát, giữ nó lại nếu nó chứa chất chống đông. Giữ nó trong một thùng chứa sạch và lọc qua vải mềm trước khi thay thế. Kiểm tra độ bền.

Disconnect the hoses from the pump by loosening the clip and gently twisting the hose to and fro to free it.

Ngắt các ống nối ra khỏi máy bơm bằng cách nới lỏng các ghim ống và nhẹ nhàng vặn vòi để tháo nó ra.

There may be other parts you need to remove to reach the pump.

Có thể có các bộ phận khác mà bạn cần phải tháo ra để mở được máy bơm.

Parts which you may have to remove - Các bộ phận mà bạn có thể phải tháo ra

When replacing the pump on a car it is advisable to replace also the by pass hose. Unless it is in perfect condition - it is difficult to reach with the pump in place.

Khi thay thế máy bơm trên xe hơi nó cũng được khuyến khích thay thế các ống nối. Trừ khi nó ở trong tình trạng hoàn hảo - rất khó để tiếp cận với máy bơm.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Water Pump - Bơm Nước
On some cars you must take out the radiator to reach the pump.

Trên một số xe, bạn phải lấy bộ tản nhiệt ra mới tiếp cận được với máy bơm.

Removing the top part of the fan cowl to be reached the pump.

Loại bỏ phần trên của quạt gió để dễ dàng tiếp cận với máy bơm.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Water Pump - Bơm Nước

Removing and refitting a water pump - Tháo và lắp ráp bơm nước

Slacken the drive belt. Unbolt the fan and pulley from the pump hub.

Nới lỏng dây đai truyền động. Tháo quạt và puly từ cụm bơm.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Water Pump - Bơm Nước
Slacken the drive belt by loosening the generator. Remove the fan belt and its pulley.

Nới lỏng dây đai truyền động bằng cách nới lỏng máy phát điện. Tháo dây đai quạt và puly của nó.

Mark the side of the fan which faces the radiator: it only works properly one way round.

Đánh dấu mặt của quạt thổi vào bộ tản nhiệt: nó chỉ hoạt động đúng một chiều.

Some pumps have a drain plug. Unscrew this to insert it in the new pump.

Một số máy bơm có nút thoát nước. Tháo nó ra để lắp đặt vào bơm mới.

Remove the pump retaining bolts. Some may be longer than others. Note which bolt goes the pump where - it is important when refitting.

Tháo bu lông giữ máy bơm. Một số có thể dài hơn những con bu lông khác. Lưu ý rằng bu lông phải được lắp đúng vị trí - điều quan trọng khi gắn bơm lại.

Pull off the pump carefully.

Rút máy bơm cẩn thận.

If it sticks do not lever it away from the engine block with a screwdriver, because you might damage the block and cause a leak.

Nếu nó dính không đòn bẩy nó ra khỏi khối động cơ với một tuốc nơ vít, bởi vì bạn có thể làm hỏng các khối và gây ra rò rỉ.

Scrape the remains of the old gasket off the block with a piece of wood.

Làm nhẵn phần còn lại của miếng gioăng cũ ra khỏi lốc bằng một miếng gỗ.

Fit the new gasket (smeared on both sides with sealant, if used) and the pump. Tighten the bolts in diagonal sequence in order to avoid distorting the pump flange.

Lắp miếng gioăng mới (bôi chất dính trên cả hai mặt gioăng, nếu sử dụng) và bơm. Siết chặt các bu lông trong trình tự chéo để tránh cong vênh mặt bít bơm.

There may be a recommended torque setting for them - consult a service manual if in doubt.

Có thể thiết lập lực siết thích hợp cho chúng - hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng nếu nghi ngờ.

Refit the hoses and tension the belt. Refill the cooling system. Run the engine up to normal temperature and check for leaks.

Lắp lại các ống và căng đai. Nạp lại hệ thống làm mát . Khởi động cơ đến nhiệt độ bình thường và kiểm tra rò rỉ.


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô về Cách thay thế bơm nước (Replacing a water pump) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi