Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 103) - Vệ Sinh Bộ Tản Nhiệt

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - How To Flush An Engine Radiator

Bài viết Tiếng Anh chuyên ngành ô tô hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm thế nào để rửa một bộ tản nhiệt (Engine Radiator) trên xe và làm thế nào để rửa lốc động cơ (Engine Block).

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - An Engine Radiator - Bộ Tản Nhiệt Động Cơ
Engine Radiator - Bộ tản nhiệt động cơ trong hệ thống làm mát động cơ

Over a period of years, sediment builds up in a car's cooling system even if antifreeze containing corrosion inhibitors is left in all year round.

Trong một khoảng thời gian hoạt động dài, chất cặn bẩn tích tụ trong hệ thống làm mát của xe ngay cả khi chất chống đông có chứa chất ức chế ăn mòn được sử dụng.

Eventually the sediment will start to obstruct the water passages in the radiator and engine. Such obstruction causes overheating of the engine which, if it becomes severe, can lead to engine seizure.

Cuối cùng, chất cặn bẩn sẽ bắt đầu gây cản trở trong bộ tản nhiệt và động cơ . Sự tắc nghẽn như vậy làm cho động cơ bị quá nóng, nếu nó trở nên nghiêm trọng, có thể dẫn đến động cơ bị bó kẹt.

If your engine is overheating and you have eliminated other possible causes, such as leaks, the water passages are probably choked or narrowed by sediment. To clear them, thoroughly flush the radiator and engine.

Nếu động cơ của bạn quá nóng và bạn đã loại bỏ qua các nguyên nhân khác có thể, chẳng hạn như rò rỉ, các đường nước có thể bị nghẹt hoặc thu hẹp bởi các cặn bẩn. Để làm sạch chúng, hãy rửa kỹ bộ tản nhiệt và đường nước động cơ.

Before flushing, drain the old coolant from the system and discard it. Remember, however, that the antifreeze contained in the coolant is poisonous. Have a large container ready to collect it.

Trước khi rửa bộ tản nhiệt, xả chất làm mát cũ ra khỏi hệ thống và thải bỏ nó. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chất chống đông chứa trong chất làm mát là độc hại. Có một thùng chứa lớn sẵn để chứa nó.

With the engine cold, remove the pressure cap from the radiator or expansion tank. Turn the heater control to hot.

Khi động cơ nguội, tháo nắp áp suất ra khỏi bộ tản nhiệt hoặc bể chứa phụ. Bật sưởi để điều khiển nóng lên .

If the radiator has a drain plug, remove it; if there is a drain tap, open it - look in your car handbook to see which way it turns, as it can be broken easily.

Nếu bộ tản nhiệt có đầu cắm thoát nước, hãy tháo nó ra; nếu có vòi xả nước, hãy mở nó - xem trong sổ tay xe của bạn để biết cách mở, vì nó có thể bị hỏng dễ dàng.

If no coolant runs out, gently poke the hole clean with a piece of wire, or unscrew the tap completely.

Nếu không thấy nước làm mát chảy ra ngoài, hãy nhẹ nhàng chọc lỗ bằng dây kim loại hoặc tháo hoàn toàn vòi.

If there is no tap or drain plug, disconnect the bottom hose at the radiator end.

Nếu không có ống thoát nước hoặc vòi, hãy tháo ống dưới ở đầu của bộ tản nhiệt.

There may also be a drain tap on the engine block. If so, open it.

Cũng có thể có một vòi xả trên lốc động cơ. Nếu có, hãy mở nó.

Bộ Tản Nhiệt Động Cơ
Check whether there is any risk of wetting electrical components, including an electric cooling fan. Protect such components by covering them with a plastic bag. It is vital to do this before rinsing dirt from the outside of the radiator - Kiểm tra các hệ thống điện xung quanh bộ tản nhiệt, kể cả quạt làm mát. Bảo vệ các hệ thống điện bằng cách bọc chúng lại bằng túi ny-lon. Việc này cực kỳ quan trọng trước khi vệ sinh bộ tản nhiệt từ bên ngoài

How to flush a car radiator - Cách vệ sinh bộ tản nhiệt trên xe

Disconnect both hoses from the radiator. Push the end of a garden hose into the top radiator connection stub, and seal it with rags.

Tháo cả hai ống (trên và dưới) khỏi bộ tản nhiệt. Tháo ống bằng cách trượt cuống ống ra ngoài, và chặn nó bằng giẻ hoặc khăn.

An Engine Radiator
Fully loosen the hose clips and pull them back along the hose. Pull off the hoses taking care not to strain the metal stub pipes - Nới lỏng các cổ dê và kéo chúng dọc theo đường ống. Kéo ống ra cẩn thận tránh làm căng các ống kim loại

Refit the radiator pressure cap and turn the water on full. Flush until the water runs clear.

Tái trang bị nắp tản nhiệt và đổ đầy nước. Rửa nước cho đến khi thấy nước chảy ra ngoài trong là được.

If the water does not clear in a few minutes, reverse flush the radiator. Seal the hose into the bottom stub. Flush until the water runs clear.

Nếu nước không trong khoảng một vài phút, hãy đảo ngược bộ tản nhiệt. Làm kín vòi cuống dưới. Rửa lại cho đến khi nước chảy trong.

Reverse flushing a radiator - Đảo ngược bộ tản nhiệt

If simple reverse flusing does not clear the radiator, take it out of the car.

Nếu đảo ngược lại mà cũng không làm sạch bộ tản nhiệt, hãy lấy nó ra khỏi xe.

Prop it upside down and seal the garden hose into the bottom stub. Flush hard until the water runs out clear.

Đẩy nó ngược xuống và làm kín ống dưới. Rửa sạch cho đến khi thấy nước chảy ra ngoài trong.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - An Engine Radiator
Make the hosepipe a tight fit by jamming it in with rags - Làm khít ống dẫn nước bằng cách bọc miếng vải chỗ miệng ống

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bộ Tản Nhiệt Động Cơ
Flush the water through until it runs out clear - Rửa sạch bằng nước cho đến khi nào nước chảy ra ngoài sạch

Flushing the engine block - Vệ sinh rửa lốc động cơ

Disconnect the top hose from its stub on the thermostat housing above the water pump.

Ngắt kết nối ống trên khỏi cuống của nó trên vỏ van hằng nhiệt phía trên máy bơm nước.

An Engine Radiator - Bộ Tản Nhiệt Động Cơ
Remove the thermostat before flushing, noting how it fits - Tháo van hằng nhiệt trước khi vệ sinh, chú ý đánh dấu trước khi tháo

Unbolt the top of the housing and lift out the thermostat, noting which way up it fits. Refix the top of the empty housing.

Tháo nắp trên của vỏ máy và tháo van hằng nhiệt, chú ý cách nào là phù hợp. Cố định lại đầu ống.

Seal a garden hose into the housing stub. Flush until water runs clear from the bottom hose.

Làm kín chân ống. Xối rửa cho đến khi thấy nước chảy ra từ ống dưới.

Refit the radiator if you removed it, and put back the thermostat. Fit a new gasket in the thermostat housing. Bolt back the top.

Tái trang bị lại bộ tản nhiệt nếu bạn tháo nó ra và gắn lại van hằng nhiệt. Lắp một miếng đệm mới vào trong vỏ van hằng nhiệt. Lắp lại nắp trên.

Reconnect the hoses, renewing any damaged hoses or clips or any that are more than four years old.

Gắn lại các ống, thay mới các ống nào hoặc ghim ống nào bị hỏng hoặc bất kỳ ống nào sử dụng trên bốn năm tuổi.

Refill the system with clean water. Run the engine up to its normal working temperature and check for leaks.

Châm nước lại hệ thống làm mát bằng nước sạch. Khởi động cơ đến nhiệt độ làm việc bình thường và kiểm tra rò rỉ.

Add antifreeze only when you are satisfied that there are no leaks.

Thêm chất chống đông chỉ khi bạn chắc chắn rằng không có rò rỉ xảy ra.

Even in summer, use an antifreeze mixture — it contains anticorrosion additives. Ordinary tap water can cause rapid corrosion and partial blocking of the cooling system.

Ngay cả trong mùa hè, sử dụng hỗn hợp chống đông - nó chứa các chất phụ gia chống ăn mòn. Nước máy thông thường có thể gây ăn mòn nhanh và gây cản trở một phần của hệ thống làm mát.

The coolant mixture is usually good for two or three years winter and summer use, after which it should be replaced.

Hỗn hợp chất làm mát thường tốt cho việc sử dụng mùa đông và mùa hè hai hoặc ba năm, sau đó phải thay thế.

Cleaning radiator fins - Làm sạch cánh tản nhiệt

Brush loose dirt from the fins of the radiator core with a nylon brush - not a wire brush, as the soft metal core is easily damaged. Do not poke it with a wire or a screwdriver.

Chải sạch bụi bẩn của các cánh của bộ tản nhiệt bằng bàn chải nylon - không sử dụng bàn chải kim loại, vì phần lõi kim loại của bộ tản nhiệt mềm và dễ bị hư hại. Đừng chải, làm sạch nó bằng dây kim loại hoặc tuốc nơ vít.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô
Hose water through the radiator fins from the back of the radiator to the front, to clean them thoroughly - Xịt nước thông qua các lá tản nhiệt để làm sạch hoàn toàn bụi bẩn trên bộ tản nhiệt

If the core looks oily, spray it with a proprietary oil dispersant or apply an oil solvent with a soft brush.

Nếu lõi của bộ tản nhiệt có dầu bên trong, hãy phun nó bằng dầu chuyên dụng hoặc cung cấp dung môi dầu với bàn chải mềm.


Xem thêm: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH - BỘ CHẾ HÒA KHÍ.

Cảm ơn Anh/Em đã theo dõi.

Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô về Cách vệ sinh bộ tản nhiệt (An Engine Radiator) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi