Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 100) - Bảo Dưỡng Đường Ống Và Nắp Tản Nhiệt

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Hoses And The Radiator Cap

Hôm nay OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em bài viết Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Hoses And The Radiator Cap.

Đường ống (Hoses) và Nắp tản nhiệt (Radiator cap) là 2 bộ phận thuộc Hệ thống làm mát (Cooling system) trên xe. Bài viết Tiếng Anh chuyên ngành ô tô hôm nay, OBD Việt Nam gửi đến các bạn các thuật ngữ tiếng Anh thông dụng và cách bảo dưỡng hệ thống làm mát Cooling System.

Tiếng anh ô tô hệ thống làm mát Cooling System

The parts of the cooling system most likely to give trouble are water hoses. Age and the movement of the engine on its mountings will eventually cause cracks, or their inner fabric may deteriorate due to the hot water.

Các bộ phận của hệ thống làm mát có nhiều khả năng gây hư hỏng nhất là ống dẫn nước. Tuổi thọ và sự dao động của động cơ trên các giá đỡ sẽ gây ra các vết nứt, hoặc mặt bên trong của ống có thể bị hỏng do nước làm mát quá nóng.

Thermostat to radiator hose: Ống nước vào van hằng nhiệt
Radiator: Két nước
Hose from heater to water pump: Ống dẫn nước từ động cơ ra bơm
Water pump to radiator hose: Máy bơm nước vô bộ tản nhiệt
Hose from cylinder block to heater: Ống nước ra từ lốc máy

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô - The cooling system - Hệ thống làm mát

Inspect them when the engine is cold. Any sign of wear or deterioration is a danger signal: the sudden loss of coolant from a burst hose can result in rapid overheating and a seized engine.

Hãy kiểm tra két nước khi động cơ nguội. Nếu có dấu hiệu hao mòn hoặc hư hỏng cũng là dấu hiệu nguy hiểm: nếu nước làm mát từ ống bị vỡ có thể làm cho động cơ bị quá nóng do không giải nhiệt được hoặc bị lúp bê (bó kẹt máy).

A worn or damaged hose should be replaced as soon as possible.

Một ống bị mòn hoặc hư hỏng nên được thay thế càng sớm càng tốt.

Before this can be done, you need to drain the cooling system. Remove the radiator cap and open the radiator drain tap. If there is no tap, disconnect the bottom hose. If the coolant contains antifreeze that you wish to use again, drain it into a clean container; do not drain it on to the road, it is poisonous.

Trước khi thực hiện việc kiểm tra, bạn cần phải xả nước làm mát. Tháo nắp tản nhiệt và mở vòi xả của bộ tản nhiệt. Nếu không có vòi, hãy tháo ống dưới cùng của két nước. Nếu chất làm mát có chứa chất chống đông mà bạn muốn sử dụng lại, hãy đổ nó vào thùng chứa sạch; không xả nó trên đường, vì nó là chất độc hại gây ô nhiễm và không an toàn.

Before fitting a new hose, make sure it is the correct replacement. Some have built-in curves, others have different internal diameters at each end. Old clips should also be replaced preferably with worm-drive ones, which have a larger contact area and make a more effective seal.

Trước khi lắp ống mới, hãy kiểm tra ống mới phải cùng loại như ống cũ. Một số có đường cong tích hợp, các đường khác có đường kính bên trong khác nhau ở mỗi đầu. Các cái ghim ống cũ cũng nên được thay thế tốt nhất bằng các cổ dê, vì chúng có vùng tiếp xúc lớn và làm kín tốt hơn.

Never overtighten any type of clip: it may cut into the rubber.

Đừng nên siết chặt các loại ghim ống: nó có thể cắt rách thành cao su của ống.

Once the hose has been replaced, turn off the radiator tap (or reconnect the bottom hose) and slowly refill with a water and antifreeze mixture.

Khi ống đã được thay thế, hãy tắt vòi tản nhiệt (hoặc gắn lại ống dưới) và từ từ đổ đầy vào két nước bằng hỗn hợp nước và chất chống đông.

When reusing coolant with antifreeze, strain it through muslin or a plastic tea strainer. Replace the radiator cap and run the engine up to working temperature. Check for leaks, and tighten clips if necessary.

Khi tái sử dụng nước làm mát bằng chất chống đông, hãy lọc nó qua vải mềm hoặc qua bộ lọc trà bằng nhựa. Thay thế nắp tản nhiệt và vận hành động cơ đến nhiệt độ làm việc. Kiểm tra rò rỉ và siết chặt các cái ghim nếu cần.

When the engine has cooled, make sure the system is topped up to the correct level. Never remove the pressured cap while the engine is hot. It will release a jet of scalding liquid.

Khi động cơ đã được làm mát, hãy chắc chắn rằng hệ thống hoạt động đến mức chính xác. Không được tháo nắp điều áp trong khi động cơ nóng. Nó sẽ phun nước nóng ra có thể gây bỏng cho bạn.

Where to look for coolant leaks - Nước làm mát thường rò rỉ ở đâu

Look particularly at bends, junctions and where a hose clips on to a stub. Signs of swelling mean the inner reinforcing fabric is damaged and the hose may burst at any time. Feel for weak spots, which also indicate internal damage. Use a torch and mirror to look underneath or behind hoses.

Đặc biệt chú ý ở các khúc ống cong, nút giao và chỗ ống kẹp trên cuống ống. Các dấu hiệu phồng, độn lên có nghĩa là vải gia cố bên trong bị hư hỏng và ống có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Nhìn và đoán các điểm yếu trên ống, chỗ có thể gây hư hại cho ống. Sử dụng một đèn pin và gương để nhìn bên dưới hoặc phía sau ống.

A brown rust deposit on the stubs indicates that the hose may be leaking when under pressure. Tighten the hose clips.

Nếu trên cuống ống có một lớp hoen gỉ sắt thì nó là dấu hiệu cho rằng ống có thể bị rò rỉ khi chịu áp lực . Lúc này bạn hãy thắt chặt các kẹp ống.

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô Cooling system

Testing the radiator cap - Kiểm tra nắp tản nhiệt

When you check the coolant level in the radiator, inspect the radiator cap as well.

Khi bạn muốn kiểm tra mức độ nước trong bộ tản nhiệt, hãy kiểm tra nắp két nước.

Ensure that the rubber or fibre sealing ring is not damaged, and test the large pressure relief valve by pressing it in against its spring some effort is needed.

Đảm bảo rằng vòng đệm cao su làm kín không bị hư hỏng, và kiểm tra nắp két nước bằng cách lấy ngón tay nhấn vào lò xo của nó để xem độ đàn hồi.

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô Radiator Cap

A rough check on a cap's working efficiency is to warm up the engine, wrap the cap in a thick cloth, and then, wearing a stout glove, loosen it to its first stop. Do not remove the cap.

Một kiểm tra sơ bộ về hiệu suất làm việc của nắp là làm ấm động cơ , quấn nắp trong một miếng vải dày, và sau đó, đeo găng tay, nới lỏng nó đến khi thấy hơi nhẹ tay. Không tháo nắp .

If there is no hiss of escaping air or steam, the cap is probably not maintaining the correct pressure in the system, and should be renewed.

Nếu không có tiếng rít thoát khí hoặc hơi nước, nắp có lẽ không duy trì áp suất chính xác trong hệ thống và cần được thay mới.

Removing and refitting hoses - Cách tháo và trang bị lại ống

The quickest way to remove a perished hose that will not pull free easily is to cut one end where it fits over a stub.

Cách nhanh nhất để loại bỏ một ống bị hư hỏng là cắt một đầu và rút ra.

Loosen the clip, slide it back, then slit the hose horizontally, using a sharp knife with a pointed blade.

Nới lỏng ghim, trượt nó ra, sau đó cắt ống theo chiều ngang, sử dụng một con dao sắc nhọn để cắt.

Be very careful if the stub is plastic. A sharp knife may cut through the stub or score it badly.

Hãy cẩn thận nếu cuống ống là nhựa. Dao cắt ống có thể cắt xuyên qua cuống hoặc cứa vào chúng.

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô Hoses

This end can now be removed, and by loosening the other clip and twisting the hose back and forth, the hose should come away easily. Clean any corrosion from the stubs before fitting a new hose.

Tháo ống nước dưới ra bằng cách nới lỏng các ghim và xoắn ống trở lại và rút ra dễ dàng. Làm sạch các chỗ bị ăn mòn của cuống ống trước khi lắp ống mới.

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô

Slip the clips loosely on to the hose, making sure that the screw heads will be easily accessible when you come to tighten them. Push the hose ends well on to the stubs. If that is difficult, soften the ends in hot water and smear the stubs with liquid soap.

Trượt các cái ghim lỏng ra, đảm bảo rằng các đầu vít sẽ dễ dàng vặn khi bạn siết chặt chúng. Đẩy ống vào các cuống. Nếu việc đút ống vào khó khăn, bạn có thể làm mềm phần nối đó trong nước nóng và bôi các chỗ nối với xà phòng lỏng.

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô Hose Radiator Cap

If wire clips are used, wind adhesive tape around the hose underneath them, so they do not cut into it.

Nếu sử dụng dây kim loại để kẹp ống, hãy quấn xung quanh ống bằng băng keo, chúng sẽ không bị cắt hoặc cứa.


Xem thêm: Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Tổng Quan Về Các Chi Tiết Trong Động Cơ.

Cảm ơn Anh/Em đã quan tâm theo dõi.

Hy vọng với bài viết Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Hoses And The Radiator Cap hữu ích đối với Anh Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi