Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 98) - Cách Để Tháo Bộ Tản Nhiệt Trên Xe

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 98) - Làm Thế Nào Để Tháo Bộ Tản Nhiệt Trên Xe

Radiator on earlier cars were made of copper and brass alloys. They could be repaired by soldering. But a number of later cars - including the Mini Metro - have radiators with aluminium cores and plastic top and bottom tanks. Such radiators can be damaged by forcing off a hose or pressure cap, or overtightening a clip.

Bộ tản nhiệt trên những chiếc xe đời cũ được làm bằng hợp kim đồng và đồng thau . Chúng có thể được sửa chữa bằng phương pháp hàn. Nhưng một số xe hơi sau này - bao gồm cả tàu điện ngầm, có bộ tản nhiệt với lõi nhôm và thùng bằng nhựa phía trên và dưới. Những bộ tản nhiệt như vậy có thể bị hỏng do các lực tác dụng từ đường ống hoặc nắp áp suất hoặc do bị làm quá nóng .

tacn-thao-bo-tan-nhiet-xe-o-to-1

Chú thích:
Top hose:            ống nước vào máy (ống đường nước lạnh)
Pressure cap:            nắp két nước
Temperature sensor:        cảm biến nhiệt độ
Fan cowl:            tấm che quạt làm mát        
Electric fan:            quạt điện
Bottom hose:            ống nước ra máy (ống đường nước nóng)

A typical radiator

On most modern cars the radiator has four side mountings and a top and bottom hose. The electric fan may be bolted to a fan cowl and enclosed, particularly on some transverse-engined cars where the radiator is mounted at the side of the engine bay.

Một bộ tản nhiệt điển hình

Trên hầu hết các loại xe hiện đại, bộ tản nhiệt có bốn mặt bên và một ống dẫn nước ở trên và dưới. Quạt điện và tấm che quạt két nước có thể được đi kèm nhau, đặc biệt là trên một số xe ô tô có động cơ đặt ngang, nơi bộ tản nhiệt được gắn ở phía bên của khoang động cơ.

Aluminium does not dissipate heat as well as copper, so there have to be more fins on the core, which is therefore easily clogged by dirt thrown up from the road. Hose it clean at least once a year.
There is one advantage, however: lightweight radiators generally have simple fixings and are easy to remove.

Nhôm không giải nhiệt tốt như đồng, do đó phải có nhiều cánh tản nhiệt trên lõi, cũng vì thế nó dễ bị nghẹt, tắc do bụi bẩn bám vào. Nên làm sạch đường ống ít nhất một lần một năm.
Tuy nhiên có những bộ tản nhiệt nhẹ phổ biến, chúng ta có thể sửa chữa được 1 cách đơn giản và dễ dàng tháo chúng.

Disconnecting hoses and fittings on the radiator
Cách tháo ống và phụ kiện trên bộ tản nhiệt

Before you remove a radiator, check the hoses and clips. Buy replacements if the hoses are cracked or deteriorated, or if the clips are corroded. Always replace wire-type clips with screw clips.
If necessary, make notes or drawings of how all the radiator connections fit.

Apart from the top and bottom hoses, there may be pipes to an expansion tank, and electrical leads to a temperature gauge or automatic electric-fan switch, which must be disconnected.

Trước khi tháo bộ tản nhiệt, hãy kiểm tra các ống và các cái ghim ống. Nên mua để thay thế nếu ống bị nứt hoặc bị hỏng, hoặc nếu các ghim ống bị ăn mòn.
Nếu cần thiết, có thể ghi chú hoặc vẽ cách nối bộ tản nhiệt phù hợp .
Ngoài các ống trên và dưới, có thể có các ống dẫn đến một thùng chứa phụ, và dẫn điện đến đồng hồ đo nhiệt độ hoặc công tắc quạt điện, những cái đó cần phải được ngắt ra trước khi tháo.

An electric fan may be bolted to the radiator. Depending on the design, you either remove it to free the radiator, or remove it together with the radiator.
With both electrical and mechanical fans, you may have to take off a fan cowl in order to free the radiator.
Some cars have a splash shield under the radiator. Cars with automatic transmission may have a gearbox oil cooler set in the bottom of the normal radiator, with screw-on unions for the oil pipes.

Quạt điện có thể được gắn vào bộ tản nhiệt. Tùy thuộc vào thiết kế, bạn có thể tháo nó ra để tháo bộ tản nhiệt dễ dàng hơn hoặc tháo nó cùng với bộ tản nhiệt.
Với cả quạt điện và quạt cơ khí, bạn có thể phải tháo tấm che quạt để tháo bộ tản nhiệt.
Một số xe có một tấm chắn nước và chắn bụi bẩn dưới bộ tản nhiệt. Xe ô tô có hộp số tự động có thể có bộ làm mát dầu hộp số được lắp ở dưới cùng của bộ tản nhiệt thông thường, lắp với các vít gắn các đường ống dẫn dầu.

Disconnect the battery before starting to remove any radiator which has electrical connections. Then remove the pressure cap and drain the radiator.
Loosen hose clips and ease off the hoses by twisting them gently to and fro.
Do not try to lever off a hose with a screwdriver: you may damage both the hose and the radiator stub - particularly if the stub is plastic.
If a hose is stuck fast, slit it at the stub end with a sharp knife and renew the hose. Unfasten any electrical connections and check that they are clean and sound.
Before you unscrew any oil-pipe unions (used on automatic-transmission radiators) have a container ready to catch the oil. Do not use the oil again - top up the transmission with fresh oil afterwards.

Ngắt kết nối ắc quy trước khi bắt đầu tháo bất kỳ bộ tản nhiệt nào có kết nối điện. Sau đó tháo nắp đậy két nước và xả bộ tản nhiệt.
Nới lỏng các kẹp ống và dễ dàng tháo ống ra bằng cách xoắn chúng nhẹ nhàng.
Đừng cố gắng bẩy ống ra với một cái tua vít, bạn có thể làm hỏng cả ống và bộ tản nhiệt - đặc biệt là bộ két nước đa phần là nhựa.
Nếu một ống bị kẹt, hãy cắt nó ở đầu cuối bằng một con dao nhọn và thay ống mới. Nới lỏng các đầu chui điện và kiểm tra xem chúng có sạch sẽ và còn tốt hay không.
Trước khi bạn tháo các ống dẫn dầu (được sử dụng trên xe số tự động ) có thùng chứa để bắt dầu. Không nên sử dụng dầu được sử dụng nhiều lần - nên sử dụng dầu còn mới.

Seal disconnected oil unions, both on the radiator and on the pipes, with polythene bags and rubber bands to keep out dirt.
When you refit the oil unions take great care not to get the nuts cross-threaded, and tighten them well to prevent leaks.
Unscrew the radiator mounting bolts and ease the radiator out, removing such parts as may be necessary to clear the way.
Remember the order in which you removed them, so that you can reverse the sequence when refitting Take care not to crush the soft metal radiator fins or otherwise damage them or the fan blades.
When refitting hoses, tighten the clips firmly but not too much overtightening could cause the clips to cut the hoses or crush the plastic stubs to which they are sometimes fitted.

Đánh dấu lại ống nối khi ngắt tháo ra, cả trên bộ tản nhiệt và trên các đường ống, với các túi sợi và các dải cao su để tránh bụi bẩn.
Khi bạn thay các ống nối dầu, hãy cẩn thận để không làm ống bị cắt ngang, và siết chặt chúng để tránh rò rỉ.
Tháo các bu-lông gắn tản nhiệt để dễ dàng tháo tản nhiệt ra.
Hãy nhớ thứ tự mà bạn đã tháo chúng, để bạn có thể đảo ngược trình tự khi lắp lại. Cẩn thận không đè lên các vây tản nhiệt hoặc làm hỏng chúng và các lưỡi quạt.
Khi gắn lại ống, thắt chặt các kẹp lại chắc chắn nhưng không được chặt quá có thể là nguyên nhân khiến các ống bị nghiền nát.

Sliding out a radiator
Trượt bộ tản nhiệt ra ngoài

Some cars have unusual radiator mountings: look carefully all over the radiator and find where the mounting points are - they are not always obvious.

Một số xe hơi có khung tản nhiệt không thông dụng: nhìn kỹ khắp bộ tản nhiệt và tìm các điểm lắp đặt, chúng không phải lúc nào cũng giống nhau hoàn toàn.

Draining the radiator
Tháo bộ tản nhiệt

With the engine cold, take off or release the pressure cap on the radiator - or on a separate tank if one is fitted.
Some cars have a tap or drain plug in the bottom of the radiator - open it and the radiator should empty.
If no water flows, poke a drain-plug hole gently with wire, or unscrew and remove a tap. If there is no tap or plug, or if you are unable to clear a blockage with wire, disconnect the bottom hose at the radiator end.

Với động cơ lạnh, nới lỏng nắp áp suất trên bộ tản nhiệt - hoặc trên một bể riêng nếu có.
Một số xe hơi có đầu vòi hoặc vòi xả ở dưới cùng của bộ tản nhiệt - mở nó ra để xả nước bên trong.
Nếu không có nước chảy ra, hãy ấn nhẹ vào lỗ xả bằng dây, hoặc tháo vòi. Nếu không có vòi hoặc phích cắm, hoặc nếu bạn không thể làm sạch lỗ xả bằng dây điện, hãy tháo ống dưới của bộ tản nhiệt.

tacn-thao-bo-tan-nhiet-xe-o-to-2

Chú thích:
Core:                Phần lõi két nước
Single-bolt location:    Vị trí lắp bu lông

Save coolant with antifreeze in it fore re-use. Drain it into a clean container, then strain it through muslin to remove rust or dirt before you put it back.
Afterwards, ask a garage to check the strength of the solution. Or you can check it yourself if you have an antifreeze hydrometer.

Tiết kiệm chất làm mát với chất chống đông để tái sử dụng. Xả nó vào một thùng chứa sạch, sau đó căng nó qua lớp vải mềm để loại bỏ rỉ sét hoặc bụi bẩn trước khi bạn tái sử dụng lại.
Sau đó, đến garage để kiểm tra lại. Hoặc bạn có thể tự kiểm tra nếu bạn có thiết bị kiểm tra hàm lượng chất chống đông trong nước làm mát.

There may be a drain tap or plug at the bottom of the radiator.
Có thể có một vòi xả hoặc lỗ xả ở dưới cùng của bộ tản nhiệt.

tacn-thao-bo-tan-nhiet-xe-o-to-3

There may be a drain tap or plug at the bottom of the radiator.
Có thể có một vòi xả hoặc lỗ xả ở dưới cùng của bộ tản nhiệt.

Disconnect the bottom hose if there is no drain plug or tap.
Tháo ống dưới nếu không có lỗ xả hoặc vòi xả.

tacn-thao-bo-tan-nhiet-xe-o-to-4


Hy vọng những thông tin trên hữu ích đối với bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Xem các phần trước:

 


 

Công ty Cổ phần OBD Việt Nam

  • Mọi chi tiết xin liên hệ: 1800 64 64 47 

Kết nối với chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Top 5 Máy Chẩn Đoán Bán Chạy Nhất Thị Trường Năm 2024

Tìm kiếm máy chẩn đoán ô tô Autel tốt nhất ? Máy chẩn đoán đa năng nào hỗ trợ Lập ..

Autel Ms908s3: Đập Hộp Và Đánh Giá Chi Tiết Xem Bên Trong Có Gì ?

Mở hộp và đánh giá máy chẩn đoán ô tô Autel MS908S3, khám phá chi tiết từng phụ kiện và ..

Autel MS908S3: Khám Phá Thiết Kế Và Tính Năng Nổi Bật

Autel MS908S3, một thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng cao cấp với nhiều nâng cấp toàn diện về ..

Khám Phá Các Tính Năng Nâng Cao Của Autel Mx900

Autel MX900 thiết bị đọc lỗi ô tô thông minh với giao diện Tiếng Việt, mang đến các tính năng ..

Autel Mx900: Giải Pháp Chẩn Đoán Thông Minh Cho Mọi Gara

Autel MX900 là thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi