Phân Tích Mã Lỗi P0030 - P0120 Trên Dòng Xe Kia Cerato G2.0 MPI 2015

 

Phân Tích Mã Lỗi P0030 - P0120 Trên Dòng Xe Kia Cerato G2.0 MPI 2015

MÔ MEN XOẮN LÀ GÌ, CÔNG SUẤT VÀ Ý NGHĨA TRÊN Ô TÔ

Mã Lỗi P0030 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 / Sensor 1): Lỗi mạch điều khiển dây sấy cảm biến Oxy (Nhánh 1/ Cảm biến 1)

Mã Lỗi P0102, P0103 MAF SENSOR – Lỗi Mạch Cảm Biến Lưu Lượng Khí Nạp.

Phân Tích Mã Lỗi P0030 - P0120 Trên Dòng Xe Kia Cerato G2.0 MPI 2015

Khắc Phục Mã Lỗi P0030: HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 / Sensor 1): Lỗi mạch điều khiển dây sấy cảm biến Oxy (Nhánh 1/ Cảm biến 1)

1.    Thông tin chung

1.1    Mô tả mã lỗi

Nhiệt độ làm việc ổn định của cảm biến HO2S (Heated Oxygen Sensor) dao động trong khoảng từ 350 0C đến 850 0C (662 0F đến 1562 0F). Việc làm nóng cảm biến HO2S giảm đáng kể lượng thời gian cần thiết để cảm biến đạt được nhiệt độ hoạt động tốt nhất. PCM/ECM điều khiển dòng điện qua dây sấy. Khi cảm biến HO2S nguội, giá trị của điện trở thấp và dòng điện trong mạch cao. Ngược lại, nếu nhiệt độ trong dây sấy của cảm biến tăng lên, dòng điện sẽ giảm dần.

1.2    Nguyên nhân hư hỏng

 • Lỗi dây sấy cảm biến Oxy (HO2S) nhánh 1 cảm biến 1.
 • Lỗi cầu chì dây sấy cảm biến Oxy (HO2S) nhánh 1 cảm biến 1.
 • Lỗi đường dây sấy cảm biến Oxy (HO2S) nhánh 1 cảm biến 1.
 • Lỗi hộp điều khiển động cơ PCM/ECM.

1.3    Triệu chứng

 • Sáng đèn báo lỗi động cơ.

1.4    Vị trí

 Phân Tích Mã Lỗi P0030 - P0120 Trên Dòng Xe Kia Cerato G2.0 MPI 2015
1.5    Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Lỗi P0030 - P0120 Trên Dòng Xe Kia Cerato G2.0 MPI 2015

Phân Tích Mã Lỗi P0030 - P0120 Trên Dòng Xe Kia Cerato G2.0 MPI 2015

 
2.    Kiểm tra dữ liệu bằng máy chẩn đoán

Tắt chìa khóa OFF. Kết nối GDS với DLC
Bật chìa khóa ON
Chọn nút “Mã lỗi chẩn đoán (DTC)”, nhấn “DTC status” để kiểm tra thông tin của DTC từ Menu DTCs
Đọc tham số “DTC Status”

Phân Tích Mã Lỗi P0030 - P0120 Trên Dòng Xe Kia Cerato G2.0 MPI 2015

 • Tham số có hiển thị lỗi hiện tại không?

►YES    Tới bước tiếp theo ở phía dưới
►NO    Lỗi chập chờn xảy ra bởi tiếp xúc kém trong các giắc nối của bộ cảm biến hoặc bởi ECM không xóa lỗi sau khi sửa chữa. Kiểm tra lại giắc có bị lỏng, tiếp xúc kém, ra ten, cong vênh hư hỏng gì không, sửa chữa và thay thế nếu cần và đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”

3.    Kiểm tra các cực và giắc kết nối

Ngắt kết nối giắc điện cảm biến HO2S và giắc hộp điều khiển động cơ (PCM/ECM) và kiểm tra xem giắc điện có bẩn, cong vênh, oxy hóa, tiếp xúc kém. Kết nối lại các giắc điện.
Kết nối với thiết bị chẩn đoán VCI GDS và vào phần xem dữ liệu hiện hành.
Quan sát thông số hoạt động hiện hành của cảm biến Oxy, kiểm tra và lắc đường dây, giắc kết nối, chân giắc.

 • Có tìm ra vấn đề ở việc kết nối không?

►YES    Sửa chữa hư hỏng ở việc kết nối và đi tới bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”
►NO    Tới bước tiếp theo bên dưới

4.    Kiểm tra mạch nguồn

Tắt khóa điện OFF
Ngắt kết nối giắc cảm biến HO2S.
Bật khóa điện ON và động cơ không hoạt động.
Đo điện áp chân nguồn trên giắc cảm biến HO2S với mass thân xe.
Thông số chuẩn: điện áp dương B+

Phân Tích Mã Lỗi P0030 - P0120 Trên Dòng Xe Kia Cerato G2.0 MPI 2015

Phân Tích Mã Lỗi P0030 - P0120 Trên Dòng Xe Kia Cerato G2.0 MPI 2015

 • Điện áp đo được có bằng giá trị chuẩn không?

►YES    Đi đến bước “Kiểm tra mạch điều khiển”.
►NO    Kiểm tra hở mạch nguồn dương giữa relay chính và giắc cảm biến HO2S. Kiểm tra cầu chì “SENSOR 2 15A” có lắp và không đứt. Sửa chữa và thay thế các chi tiết hỏng và đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”.

5.    Kiểm tra mạch điều khiển

Tắt khóa điện OFF.
Ngắt kết nối giắc cảm biến HO2S.
Bật khóa điện ON và động cơ không hoạt động.
Đo điện áp giữa chân điều khiển dây sấy cảm biến HO2S với mass thân xe.
Thông số tiêu chuẩn (dạng tín hiệu điều khiển nhị phân) 4V đến 5V
Thông số tiêu chuẩn (dạng tín hiệu điều khiển tuyến tính) 2V đến 3V
 Phân Tích Mã Lỗi P0030 - P0120 Trên Dòng Xe Kia Cerato G2.0 MPI 2015

Phân Tích Mã Lỗi P0030 - P0120 Trên Dòng Xe Kia Cerato G2.0 MPI 2015

Điện áp đo được có bằng giá trị tiêu chuẩn không?
►YES    Đi đến bước “Kiểm tra điện trở dây sấy cảm biến HO2S”.
►NO    Sửa chữa và thay thế các chi tiết hư hỏng và đi tới bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”

6.     Kiểm tra điện trở dây sấy của cảm biến HO2S

Tắt khóa điện OFF.
Ngắt kết nối giắc cảm biến HO2S.
Đo điện trở giữa chân nguồn và chân điều khiển của dây sấy cảm biến HO2S.

Thông số tiêu chuẩn

Nhiệt độ 0C  Nhiệt độ 0F Điện trở dây sấy (Ω)
18 đến 20 64 đến 82  9.0
Dây sấy cảm biến HO2S Thông số bình thường
Điện trở dây sấy 18 0C đến 20 0C
3.2 ± 0.8 Ω

 

 • Thông số có nằm trong khoảng cho phép?

►YES    Kiểm tra kết nối kém giữa giắc hộp PCM/ECM và các thành phần sau: Lỏng chân giắc, giắc cắm không đúng, khóa giắc hỏng hoặc đường dây kết nối kém. Sửa chữa chi tiết hư hỏng và đi đến bước  “Kiểm tra xe sau sửa chữa”
►NO    Kiểm tra cảm biến HO2S bị bẩn, hư hỏng. Thay thế bằng một cảm biến HO2S hoạt động tốt. Nếu lỗi được khắc phục thì thay thế cảm biến HO2S và đi đến bước “Kiểm tra sau sửa chữa”.

7.    Kiểm tra xe sau sửa chữa

Sau khi sửa chữa, cần phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa
Kết nối GDS và chọn chế độ “Phân tích DTC”
Nhấn vào “DTC Status” và xác nhận rằng “DTC Readiness Flag” hiển thị “Completed”. Nếu không, lái xe trong điều kiện của dữ liệu đóng băng hoặc đáp ứng các điều kiện.
Đọc thông số “DTC Status”

 • Thông số có hiển thị “Lỗi lịch sử (không phải hiện tại)” không?

►Yes    Hệ thống hoạt động tốt thời điểm hiện tại. Xóa DTC
►No    Áp dụng quy trình xử lý sự cố

Khắc Phục Mã Lỗi P0102, P0103 MAF SENSOR – Lỗi Mạch Cảm Biến Lưu Lượng Khí Nạp.

Mô Tả Mã Lỗi

Phân Tích Mã Lỗi P0030 - P0120 Trên Dòng Xe Kia Cerato G2.0 MPI 2015

Cảm biến lưu lượng được đặt trong đường ống nạp.Nó đo lưu lượng không khí vào ống nạp. Cảm biến lưu lượng khí nạp điều khiển nhiệt độ của dây sấy đến một lượng nhất định. Nhiệt sinh ra bởi dây sấy bị giảm khi lượng không khí hút vào xung quanh nó càng nhiều. Càng nhiều khí, lượng nhiệt mất đi càng lớn.
Do đó, dòng điện cung cấp cho dây sấy được thay đổi để duy trì nhiệt độ của dây sấy khi lưu lượng không khí tăng lên. Hộp ECM phát hiện luồng không khí bằng cách thay đổi dòng điện này.

Chẩn Đoán

Mã Lỗi Tên Mã Lỗi Điều kiện phát hiện mã lỗi Nguyên nhân có thể
P0102 Lỗi mạch cảm biến lưu lượng khí nạp điện áp thấp Điện áp cảm biến lưu lượng quá thấp khi gửi đến hộp ECM -Hở mạch, ngắn mạch hoặc kết nối kém.
-Rò rỉ lượng không khí.
-Cảm biến lưu lượng khí nạp
P0103 Lỗi mạch cảm biến khí nạp điện áp cao Điện áp cảm biến lưu lượng quá cao khi gửi đến hộp ECM -Hở mạch, ngắn mạch hoặc kết nối kém
-Cảm biến lưu lượng khí nạp

 

Chế Độ An Toàn

Khi phát hiện sự cố, hộp ECM sẽ chuyển sang chế độ an toàn và đèn check động cơ sáng lên.

Cảm biến phát hiện    Điều kiện hoạt động của động cơ ở chế độ an toàn
Cảm biến lưu lượng khí nạp    Tốc độ động cơ sẽ không vượt quá 2400v/p

Xác Nhận Mã Lỗi

Lưu ý
Nếu quy trình xác nhận mã lỗi đã được thực hiện trước đó, luôn luôn tắt công tắc Off và đợi ít nhất 10 giây trước khi thực hiện phép thử tiếp theo.
Phương Pháp Xử Lý Mã Lỗi P0102.

 • Bắt đầu khởi động động cơ, chờ ít nhất 5 giây.
 • Đọc mã lỗi bằng máy chẩn đoán.
 • Nếu xuất hiện mã lỗi hãy làm theo quy trình bên dưới.

1. Kiểm tra hệ thống đường không khí vào cổ gió.

Kiểm tra các kết nối sau đây.

 • Ống dẫn khí
 • Ống chân không
 • Đường dẫn khí vào giữa lọc gió và ống nạp.

Có OK không?
►OK. Tới bước 3.
►Không OK. Sửa chữa lại các kết nối

2. Kiểm tra các nối mass.

 • Bật công tắt động cơ OFF.
 • Kiểm tra các giây nối mass. Siết chặt ốc mass sườn

Phân Tích Mã Lỗi P0030 - P0120 Trên Dòng Xe Kia Cerato G2.0 MPI 2015

Có OK không?
►OK. Tới bước 4.
►Không OK: sửa chữa hoặc thay thế các điểm nối mass

3. Kiểm tra mạch nguồn của cảm biến lưu lượng khí nạp.

Phân Tích Mã Lỗi P0030 - P0120 Trên Dòng Xe Kia Cerato G2.0 MPI 2015

 • Tháo giắc kết nối đầu nối cảm biến lưu lượng khí nạp.
 • Bật công tắt ON.

 Phân Tích Mã Lỗi P0030 - P0120 Trên Dòng Xe Kia Cerato G2.0 MPI 2015
Đo điện áp chân số 2 cảm biến và mass(12V).

Tiêu chuẩn: bằng điện áp nguồn
►OK.Tới bước 6.
►Không OK: tới bước 5

4. Phát hiện các bộ phận lỗi

 • Các giắc kết nối E2, F32
 • Hở mạch và ngắn mạch giữa IPDM E/R và cảm biến lưu lượng khí nạp
 • Hở mạch và ngắn mạch giữa cảm biến lưu lượng khí nạp với ECM

5. Kiểm tra mạch mass của cảm biến

 • Bật công tắt động cơ Off.
 • Tháo giắc hộp động cơ
 • Đo thông mạch chân số 3 của cảm biến MAF và chân số 67 của hộp ECM.

Tiêu chuẩn: thông mạch
►OK.Tới bước 7.
►Không OK: sửa chữa hoặc thay thế dây dẫn

6. Kiểm tra ngắn mạch và hở mạch của chân tín hiệu đầu vào cảm biến.

 • Đo thông mạch chân 4 của cảm biến MAF và chân số 51 của hộp ECM.
 • Kiểm tra xem có ngắn mạch với chân mass và chân nguồn

Tiêu chuẩn: Thông mạch
►OK. Tới bước 8.
►Không OK: sửa chữa hoặc thay thế dây dẫn

7. Kiểm tra cảm biến lưu lượng khí nạp.

Có OK không?
►OK. Tới bước 9.
►Không OK: thay thế cảm biến

8. Kiểm tra hư hỏng chập chờn.

Trường hợp có máy chẩn đoán

 • Gắn tất cả các giắc nối lại.
 • Khởi động và làm nóng động cơ đến khi hoạt động bình thường.
 • Vào xem dữ liệu của máy chẩn đoán.
 • Kiểm tra các điều kiện sau.
Điều Kiện Điện áp cảm biến(V)
Công Tắt bật ON Xấp xỉ 0.4
Động cơ nổ ở chế độ không tải 0.9-1.2
Động cơ nổ ở 2500v/p 1.5-1.9
Động cơ nổ ở 4000v/p Từ 0.9 -1.2 đến xấp xỉ 2.4
 • Nếu điện áp không nằm trong tiêu chuẩn thì hãy thực hiện như sau.

Kiểm tra nguyên nhân lượng khí vào không đồng đều của cảm biến.
Ống dẩn khí bị bể.
Bị nghẹt lọc gió.
Vệ sinh hoặc thay thế cảm biến lưu lượng khí nạp.

Nếu không có máy chẩn đoán thì làm như sau

 • Đo điện áp chân 51 của hộp ECM với mass.

Phân Tích Mã Lỗi P0030 - P0120 Trên Dòng Xe Kia Cerato G2.0 MPI 2015

Tiêu chuẩn:

Điều Kiện  Điện áp cảm biến(V)
Công Tắt bật ON Xấp xỉ 0.4
Động cơ nổ ở chế độ không tải 0.9-1.2
Động cơ nổ ở 2500v/p 1.5-1.9
Động cơ nổ ở 4000v/p Từ 0.9 -1.2 đến xấp xỉ 2.4
 • Nếu điện áp không nằm trong tiêu chuẩn thì hãy thực hiện như sau.

Kiểm tra nguyên nhân lượng khí vào không đồng đều của cảm biến.
Ống dẩn khí bị bể.
Bị nghẹt lọc gió.
Vệ sinh hoặc thay thế cảm biến lưu lượng khí nạp.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH KHE HỞ NHIỆT TRONG Ô TÔ

Xem thêm các phần trước:

Cảm ơn Anh Em đã quan tâm theo dõi.


Hy vọng bài viết Phân Tích Mã Lỗi P0030 - P0120 Trên Dòng Xe Kia Cerato G2.0 MPI 2015 hữu ích đối với Anh Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi