Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 96) - Làm Sạch Và Thay Thế Hộp Điều Khiển

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô ( Phần 96) -  Làm Sạch Và Thay Thế Hộp Điều Khiển
 

On cars with dynamos, faults in the control box show up in various ways, some of which are described in Testing a dynamo and checking output.

Trên xe hơi có máy phát điện một chiều, lỗi trong hộp điều khiển hiển thị theo nhiều cách khác nhau, một số được mô tả thông qua sự phân tích, kiểm nghiệm đầu ra máy phát điện .

Others may be revealed by the ignition warning lamp. If the lamp does not go out as the enginespeed rises, the cutout points are not closing.

Những bộ phận khác có thể được biểu hiện qua đèn cảnh báo đánh lửa. Nếu đèn không tắt khi tốc độ động cơ tăng tốc, các điểm cắt sẽ không đóng.

If the lamp glows dimly at low speeds and brightens as speed increases, the fault is probably dirty, oxidised or burned cutout points.

Nếu đèn phát sáng mờ ở tốc độ thấp và sáng khi tốc độ tăng, lỗi có thể là bị bám bẩn, bị oxy hóa hoặc bị cháy.

tieng-anh-chuyen-nganh-lam-sach-va-thay-the-hop-dieu-khien-0

A typical control box
Generally the dynamo control box is mounted on the front wing not far from the dynamo. But it may actually be on the dynamo or on the bulkhead, or even at the back of the dashboard. Many control boxes have resistors mounted on the baseplate.

Một hộp điều khiển điển hình
Nói chung hộp điều khiển máy phát điện được gắn trên cánh trước không xa tính từ máy phát điện. Nhưng nó có thể gắn trên máy phát điện hoặc trên vách ngăn, hoặc thậm chí ở mặt sau của bảng điều khiển. Nhiều hộp điều khiển có điện trở gắn trên tấm đế.

If the lamp goes out at an abnormally high (or low) speed, it may be a sign of the same trouble in the voltage regulator points, or that either set of points is wrongly adjusted.

Nếu đèn tắt ở tốc độ cao (hoặc thấp) một cách bất thường, nó có thể là dấu hiệu của sự cố tương tự trong các điểm điều chỉnh điện áp , hoặc một trong hai bộ điểm được điều chỉnh sai.

Before you do that, check that the underside of the control box is not wet or dirty, which can sometimes produce the same symptoms.

Trước khi bạn làm điều đó, hãy chắc rằng mặt dưới của hộp điều khiển không bị ướt hoặc bẩn, đôi khi có thể tạo ra các triệu chứng tương tự.

Many control boxes have resistorsunder the baseplate which, if short-circuited by dirty water, can allow overcharging.

Nhiều hộp điều khiển có điện trở dưới tấm đế, nếu bị ngắn mạch do nhiễm nước bẩn, có thể coi như là quá tải.

Clean the baseplate and terminals once a year, particularly if the control box is mounted in a place exposed to damp and dirt. Also check that the lid fitstightly.

Vệ sinh tấm đế và thiết bị đầu cuối mỗi năm một lần, đặc biệt nếu hộp điều khiển được lắp ở nơi tiếp xúc với bụi và bẩn ẩm ướt. Ngoài ra kiểm tra xem nắp có vừa khít hay không .

Removing the box for cleaning and fitting a replacement box are similar jobs, so follow the appropriate parts of the instructions.

Việc tháo hộp để vệ sinh và lắp hộp thay thế là các công việc tương tự, vì vậy hãy làm theo các phần thích hợp trong hướng dẫn.

tieng-anh-chuyen-nganh-lam-sach-va-thay-the-hop-dieu-khien-1

Control-box underside
The back of a typical control box, showing three resistors.

Hộp điều khiển bên dưới
Mặt sau của một hộp điều khiển điển hình, hiển thị ba điện trở.

Base plate: Tấm đế
Resistor: điện trở

Do not buy a new control box until you have made sure that it is not the dynamo or the wiring which has caused the trouble; even then do not fit it until you have rectified any faults that could damage it.

Không mua hộp điều khiển mới cho đến khi bạn đảm bảo rằng nó không phải là do máy phát điện hoặc dây dẫn đã gây ra sự cố; thậm chí cho đến khi bạn đã sửa chữa bất kỳ lỗi nào có thể làm hỏng nó.

Be sure that the replacement is identical, or the approved successor, to the original. Boxes with different specifications may look alike, so check the model number.

Hãy chắc chắn rằng việc thay thế là giống hệt nhau, hoặc được sự chấp thuận có thể thay thế bản gốc. Các hộp có thông số kỹ thuật khác nhau có thể trông giống nhau, vì vậy hãy kiểm tra số kiểu máy.

Replacing a control box
Thay thế một hộp điều khiển

Disconnect the battery before starting work. Mark the control box leads with the letters of the terminals where they fit, then pull them off or unscrew them. See that the connectors are sound and clean.

Ngắt kết nối ắc quy trước khi bắt đầu công việc. Đánh dấu hộp điều khiển dẫn với các chữ cái của các thiết bị đầu cuối nơi chúng phù hợp, sau đó kéo chúng ra hoặc tháo chúng ra. Thấy rằng các đầu nối kín, chất lượng tốt và sạch sẽ.

tieng-anh-chuyen-nganh-lam-sach-va-thay-the-hop-dieu-khien-2

The control box is usually held by two or three screws - remove them.

Hộp điều khiển thường được giữ bởi hai hoặc ba ốc vít - tháo chúng ra.

The box is usually fixed by two or three screws, which may pass though a rubber mounting; or there may be some kind of other backing.

Hộp thường được cố định bởi hai hoặc ba ốc vít, có thể đi qua cho dù được lắp cao su; hoặc có thể có một số loại hỗ trợ khác.

Remove the screws and lift off the box. Take care not to damage the frail resistors mounted on its underside.

Tháo các vít và nhấc hộp ra. Cẩn thận không làm hỏng các điện trở dễ vỡ được đặt ở mặt dưới của nó.

The backing acts as an insulator and seal; make sure its keeping out water and dirt, clean the area under the box and the box itself unless you are renewing it.

Sự hỗ trợ hoạt động như một chất cách điện và đóng kín; chắc chắn rằng nó giữ nước và bụi bẩn, làm sạch khu vực dưới hộp và chính nó, trừ khi bạn đang thay mới nó.

Refit the box, making sure it fits snugly against its backing and that the lid fits tightly. Reconnect the leads, then the battery. Start the engine and test the box.

Tái trang bị hộp, đảm bảo nó vừa khít với lưng và nắp đậy vừa khít. Kết nối lại các dây dẫn, ắc quy. Khởi động động cơ và kiểm tra hộp.

Cleaning the control box
Làm sạch hộp điều khiển

Wipe the underside of the box carefully; the resistors are easily damaged. Use a clean, dry cloth, or one moistened with parafin if necessary, to remove dirt.

Lau sạch mặt dưới của hộp cẩn thận; các điện trở dễ bị hỏng. Sử dụng vải sạch, khô hoặc một miếng vải đã được làm ẩm bằng parafin nếu cần, để loại bỏ bụi bẩn.

tieng-anh-chuyen-nganh-lam-sach-va-thay-the-hop-dieu-khien-3

Clean the control-box terminals with a clean, dry cloth, or one moistened with methylated spirit.

Làm sạch các đầu nối hộp điều khiển bằng một miếng vải sạch, khô hoặc một miếng được làm ẩm bằng cồn methyl hóa.

Keep paraffin away from rubber parts. Also clean the terminals using a soft rag and methylated spirit. Allow the back of the box to dry before re-fitting.

Giữ paraffin tránh xa các bộ phận cao su. Cũng làm sạch các thiết bị đầu cuối bằng cách sử dụng giẻ mềm và cồn methyl hóa. Chú ý để mặt sau của hộp khô trước khi lắp lại.

Clean the control box terminals with a clean, dry cloth, or one moistened with methylated spirit.

Làm sạch các đầu nối hộp điều khiển bằng một miếng vải sạch, khô hoặc một miếng được làm ẩm bằng cồn methyl hóa.


Hy vọng những thông tin trên hữu ích đối với bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Xem các phần trước:

 


 

Công ty Cổ phần OBD Việt Nam

  • Mọi chi tiết xin liên hệ: 1800 64 64 47 

Kết nối với chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Đào Tạo Chuyên Sâu Chẩn Đoán Từ Lý Thuyết Đến Thực Hành

Các quy trình và từng bước chi tiết cho việc chẩn đoán trên xe thực tế được bật mí tại ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi