Phân Tích Mã Lỗi P0137 - P0141 Trên Dòng Xe Honda City 2013

 

Phân Tích Mã Lỗi P0137 - P0141 Trên Dòng Xe Honda City 2013

BẢNG MÃ LỖI TRÊN XE GẮN MÁY

OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em bài viết Phân Tích Mã Lỗi P0137 - P0141 Trên Dòng Xe Honda City 2013.

Phân Tích Mã Lỗi P0137 - P0141 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Mã Code P0137 Lỗi mạch cảm biến Oxi điện áp thấp-cảm biến số 2.
Mã Code P0141 Lỗi mạch cảm biến Oxi-cảm biến số 2.

Khắc phục mã lỗi P0137 - Lỗi mạch cảm biến Oxi điện áp thấp-cảm biến số 2.

Chú ý:  Trước khi khắc phục sự cố, ghi lại tất cả dữ liệu đóng băng.

1.    Bật công tắc ON .
2.    Xóa DTC bằng máy chẩn đoán.
3.    Nổ máy. Giữ tốc độ động cơ ở 3.000 vòng / phút cho đến khi quạt tản nhiệt bật lên, sau đó để nó ở chế độ không tải.
4.    Kiểm tra cảm biến Oxi trong dữ liệu động của máy chẩn đoán.

Điện áp ở mức 0,29 V hoặc thấp hơn không?
►CÓ - Đi đến 5.
►KHÔNG – Mất tín hiệu hoặc điện áp thấp. Kiểm tra các kết nối kém hoặc bị lỏng giắc của cảm biến Oxi (Cảm biến 2) và ECM / PCM.

Phân Tích Mã Lỗi P0137 - P0141 Trên Dòng Xe Honda City 2013

5.    Tắt công tắc OFF.
6.    Ngắt kết nối đầu nối cảm biến Oxi (Cảm biến 2)
7.    Bật công tắc  ON .
8.    Kiểm tra cảm biến Oxi trong phần dữ liệu của máy chẩn đoán
.

Điện áp ở mức 0,29 V hoặc thấp hơn không?
►CÓ - Đi đến 9.
►KHÔNG - Đi đến 13.

9.    Tắt công tắc OFF
10.    Kết nối với máy chẩn đoán
11.    Ngắt kết nối đầu nối ECM / PCM
12.    Kiểm tra sự kết nối với cảm biến Oxi (Cảm biến 2) đầu nối số 4 với số 1 là mass của cảm biến.

Phân Tích Mã Lỗi P0137 - P0141 Trên Dòng Xe Honda City 2013

 Giắc kết nối của cảm biến Oxi (cảm biến số 2)

13.Tắt công tắt OFF
14.Thay cảm biến Oxi (Cảm biến 2)

Phân Tích Mã Lỗi P0137 - P0141 Trên Dòng Xe Honda City 2013

15.    Kết nối tất cả các giắc
16.    Bật công tắc  ON .
17.    Học lại giá trị cho hộp ECM / PCM .
18. Học lại giá trị không tải ECM / PCM .

Học lại các giá trị không tải khi nào bạn thực hiện bất kỳ hành động sau:

 • Thay thế ECM / PCM.
 • Đặt lại ECM / PCM.
 • Cập nhật ECM / PCM.
 • Thay thế hoặc vệ sinh bướm ga.

LƯU Ý: Xóa DTC bằng máy chẩn đoán.

1.   Đảm bảo tất cả các thiết bị điện (A / C, âm thanh, đèn chiếu, vv) đều tắt.
2.   Học lại giá trị  ECM / PCM với máy chẩn đoán.
3.   Bật công tắc đánh lửa ON, và đợi 2 giây.
4.   Nổ máy. Giữ tốc độ động cơ ở 3.000 vòng / phút ở chế độ không tải cho đến khi quạt tản nhiệt bật hoặc cho đến khi nhiệt độ làm mát động cơ đạt đến 90 ° C (194 ° F).
5.   Để động cơ không hoạt động trong khoảng 5 phút với bướm ga đóng hoàn toàn.

LƯU Ý: Nếu quạt tản nhiệt bật,  thời gian chạy trong 5 phút.

 6. Xác minh trên danh sách dữ liệu máy chẩn đoán đã học được giá trị.

19.    Nổ máy. Giữ tốc độ động cơ ở 3.000 vòng / phút cho đến khi quạt tản nhiệt bật lên, sau đó để nó chạy không tải.
20.    Kiểm tra, lái xe theo các điều kiện sau:

 • Cảm biến nhiệt độ  trên 80 ° C (176 ° F)
 • Hộp số ở vị trí D.
 • Tốc độ động cơ từ 1.500-3.000 rpm (min -1 )
 • Lái xe khoảng 1 phút trở lên

21.    Kiểm tra mã lỗi với máy chẩn đoán.

Kiểm tra mã lỗi tạm thời có xảy ra không.

►CÓ - Nếu mã lỗi P0137 được hiển thị, kiểm tra các kết nối kém hoặc các đầu cuối lỏng ở cảm biến Oxi (Cảm biến 2) và ECM / PCM, sau đó đi đến 1 . Nếu có bất kỳ mã lỗi hoặc mã lỗi tạm thời nào được chỉ định, hãy đi tới sự khắc phục sự cố của mã lỗi đã chỉ định.
►KHÔNG - Đi đến 22 .

22.    Kiểm tra cảm biến oxi (cảm biến 2) ở máy chẩn đoán có tín hiệu không.

►CÓ - Xử lý sự cố hoàn tất.
►KHÔNG – kiểm tra các kết nối kém hoặc các đầu cuối lỏng của cảm biến Oxi (Cảm biến 2) và ECM / PCM, sau đó đi đến 1.

23.    Cập nhật lại hộp ECU/PCM
24.    Nổ máy. Giữ tốc độ động cơ ở 3.000 vòng / phút  cho đến khi quạt tản nhiệt bật lên, sau đó để đông cơ chạy không tải.
25.    Kiểm tra lái xe theo các điều kiện sau:

 • Cảm biến nhiệt độ 1 trên 80 ° C (176 ° F)
 • Hộp số  ở vị trí D (M / T ở vị trí số 4)
 • Tốc độ động cơ từ 1.500-3.000 rpm (min -1 )
 • Lái xe từ 1 phút trở lên

26.    Kiểm tra xem máy chẩn đoán có báo lỗi không

►CÓ - Nếu DTC P0137 vẫn hiển thị, kiểm tra các kết nối kém hoặc các đầu cuối lỏng ở cảm biến Oxi (Cảm biến 2) và ECM / PCM, sau đó đi đến 1 . Nếu có bất kỳ mã lỗi hoặc mã lỗi tạm thời nào được hiển thị, hãy đi tới sự khắc phục sự cố của mã lỗi đã hiển thị.
►KHÔNG - Nếu ECM / PCM được cập nhật, khắc phục sự cố là hoàn tất. Nếu ECM / PCM đã được thay thế

Mã Code P0141 Lỗi mạch cảm biến Oxi-cảm biến số 2.

Khắc phục mã lỗi P0141 - Lỗi mạch cảm biến Oxi-cảm biến số 2.

Chú ý: -Trước khi khắc phục sự cố, ghi lại tất cả giữ liệu đóng băng.

1.    Bật công tắc ON .
2.    Xóa mã lỗi bằng máy chẩn đoán.
3.    Nổ máy.
4.    Kiểm tra mã lỗi tạm thời với máy chẩn đoán.

►CÓ - Đi đến 5.
►KHÔNG – lỗi chập chờn, hệ thống là OK vào thời điểm này. Kiểm tra các kết nối kém hoặc thiết bị đầu cuối lỏng giắc của cảm biến Oxi (Cảm biến 2) và ECM / PCM.

Phân Tích Mã Lỗi P0137 - P0141 Trên Dòng Xe Honda City 2013

5.    Tắt công tắc OFF.
6.    Kiểm tra cầu chì  số 3 (10 A) trong hộp cầu chì.

Cầu chì có ổn không

►CÓ - Đi tới mục 7 .
►KHÔNG - Sửa chữa ngắn trong dây giữa cảm biến Oxi (Cảm biến 2) và cầu chì số 3 (10 A). Cũng thay cầu chì  số 3 (10 A), sau đó chuyển sang 22 .

7.    Ngắt kết nối đầu nối cảm biến Oxi (Cảm biến 2).
8.    Ở phía cảm biến Oxi (Cảm biến 2), đo điện trở giữa các đầu nối cảm biến Oxi (Cảm biến 2)  chân số 3 và số 4.

Phân Tích Mã Lỗi P0137 - P0141 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Đầu cuối của cảm biến Oxi.
Điện trở có nằm trong khoản từ 5,4-6,6 ôm hay không
►CÓ - Đi đến 9 .
►KHÔNG - Đi đến 21 .

9.    Cảm biến Oxi (Cảm biến 2), hãy kiểm tra sự thông mạch với mass các chân số 3 và số 4 của cảm biến ô xi.

Phân Tích Mã Lỗi P0137 - P0141 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Đo mỗi chân với mass kiểm tra sự liên tục.
Có thông mạch với mass hay không?
►CÓ - Đi đến 21 .
►KHÔNG - Đi đến 10 .

10.    Bật công tắc  ON .
11.    Đo điện áp giữa các đầu nối của cảm biến Oxi (Cảm biến 2) số 3 và số 4.

Phân Tích Mã Lỗi P0137 - P0141 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Đo điện áp hai chân 3 và 4.
Có điện áp?
►CÓ - Đi đến 12 .
►KHÔNG - Đi đến 16 .

12.    Tắt công tắc OFF.
13.    Kết nối với máy chẩn đoán..
14.    Ngắt kết nối kết nối ECM / PCM.
15.    

Phân Tích Mã Lỗi P0137 - P0141 Trên Dòng Xe Honda City 2013
16.    Đo điện áp của cảm biến (Cảm biến 2) chân số 3 và mass.

Phân Tích Mã Lỗi P0137 - P0141 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Có điện áp ?

►CÓ - Đi đến 17 .
►KHÔNG - Sửa chữa mở dây điện cảm biến Oxi (Cảm biến 2) và cầu chì số 3 (10 A), sau đó
chuyển sang 22 .

17.    Tắt công tắc OFF.
18.    Kết nối với máy chẩn đoán.
19.    Ngắt kết nối kết nối hộp ECM / PCM .
20.    Kiểm tra sự liên tục của cảm biến Oxi (Cảm biến 2) chân số 4 và đầu nối kết nối ECM / PCM chân số B4.

Phân Tích Mã Lỗi P0137 - P0141 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Có sự liên tục?
►CÓ - Đi đến 28 .
►KHÔNG - Sửa chữa hở mạch dây điện giữa ECM / PCM (B4) và cảm biến Oxi (Cảm biến 2), sau đó chuyển sang 22

21.    Thay thế cảm biến Oxi (Cảm biến 2)

Phân Tích Mã Lỗi P0137 - P0141 Trên Dòng Xe Honda City 2013
22.    Kết nối tất cả các giắc lại.
23.    Bật công tắt  ON .
24.    Sử dụng máy chẩn đoán để học lại hộp ECM / PCM.

25.    Học lại chế độ không tải cho hộp ECM/PCM
26.    Đọc lỗi bắng máy chẩn đoán xem có lỗi không.

►CÓ - Nếu DTC P0141 vẩn hiển thị, kiểm tra các kết nối kém hoặc các đầu cuối lỏng lẻo
tại cảm biến Oxi (Cảm biến 2) và hộp ECM / PCM, sau đó đi đến 1 . Nếu có bất kỳ
mã lỗi hoặc mã lỗi tạm thời nào được hiển thị, hãy đi tới sự khắc phục sự cố của mã lỗi
đã hiển thị.
►KHÔNG - Đi đến 27 .

27.    Theo dõi tình trạng mã lỗi bằng máy chần đoán có tín hiệu từ cảm biến không.

►CÓ - Xử lý sự cố hoàn tất.
►KHÔNG - Nếu không có tín hiệu, kiểm tra các kết nối kém hoặc các đầu cuối lỏng của
cảm biến Oxi (Cảm biến 2) và ECM / PCM, sau đó trở lại bước 1

Xem thêm các phần trước:

TIÊNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ QUA HÌNH ẢNH (PHẦN 16) - HỆ THỐNG XỬ LÍ KHÍ THẢI

Cảm ơn Anh/Em đã quan tâm theo dõi.


Hy vọng với bài viết Phân Tích Mã Lỗi P0137 - P0141 Trên Dòng Xe Honda City 2013 hữu ích đối với Anh Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi