Phân Tích Mã Code 11-11 & 11-1x Trên Dòng Xe Honda City 2013

 

Phân Tích Mã Code 11-11 & 11-1x Trên Dòng Xe Honda City 2013

 

phan-tich-ma-code-11-11-11x-tren-dong-xe-honda-city-2013-13

 

Mã CODE 11-11 -  Right-Front Wheel Speed Sensor Circuit Malfunction : Lỗi Mạch Cảm Biến Tốc Độ Bánh Xe Phía Trước Bên Phải
Mã CODE 13-11 - Left-Front Wheel Speed Sensor Circuit Malfunction : Lỗi Mạch Cảm Biến Tốc Độ Bánh Xe Phía Trước Bên Trái
Mã CODE 15-11 - Right-Rear Wheel Speed Sensor Circuit Malfunction : Lỗi Mạch Cảm Biến Tốc Độ Bánh Xe Phía Sau Bên Phải
Mã CODE 17-11 - Left-Rear Wheel Speed Sensor Circuit Malfunction : Lỗi Mạch Cảm Biến Tốc Độ Bánh Xe Phía Sau Bên Trái

Mã CODE 11-1x - Open in the Front Passenger's Airbag Inflator (RHD model) - Hở mạch trong túi khí bên lái (đối với tay lái bên trái)

Khắc Phục

Thông tin chung

Mô tả mã lỗi

Cảm biến tốc độ bánh xe (Wheel Speed Sensor) nằm ở vị trí moay ơ bánh xe. Bao gồm có cảm biến gắn trên moay ơ bánh xe và đĩa từ gắn trên trục bánh xe. Cảm biến tốc độ bánh xe gửi tín hiệu dạng xung về hộp điều khiển ABS/VSA, nó sẽ tín toán và cho ra tốc độ hiện tại của bánh xe đó.

Nguyên nhân hư hỏng

  • Lỗi cảm biến tốc độ bánh xe phía trước bên phải.
  • Lỗi đường dây cảm biến tốc độ bánh xe phía trước bên phải.
  • Lỗi hộp điều khiển ABS/VSA.

Triệu chứng

  • Sáng đèn báo lỗi ABS.

Vị trí

 

phan-tich-ma-code-11-11-11x-tren-dong-xe-honda-city-2013-0

 

Sơ đồ mạch điện

 

phan-tich-ma-code-11-11-11x-tren-dong-xe-honda-city-2013-1

 

Kiểm tra dữ liệu bằng máy chẩn đoán

1. Bật khóa điện ON.
2. Xóa mã lỗi bằng thiết bị chẩn đoán.
3. Tắt khóa điện OFF sau đó bật ON trở lại.
4. Kiểm tra các mã lỗi bằng thiết bị chẩn đoán.

Mã lỗi code 11-11, 13-11, 15-11, 17-11 có xuất hiện lại không?
►Có: Đi đến bước 5.
►Không: Kiểm tra các chân giắc bị lỏng, tiếp xúc kém hoặc bị oxy hóa.

Kiểm tra bộ phận

 

phan-tich-ma-code-11-11-11x-tren-dong-xe-honda-city-2013-2

 

5. Tắt khóa điện OFF.
6. Ngắt kết nối giắc hộp điều khiển VSA
7. Kiểm tra thông mạch giữa mass thân xe và các chân GND và +B của giắc hộp điều khiển VSA.

Mã Lỗi  Chân Tương ứng
+B   GND
11-11
Phải-trước
Số 23 Số 10
13-11
Trái-trước  
Số 19 Số 6
15-11
Phải-sau   
Số 18 Số 4
17-11
Trái-sau  
 Số 21  Số 8

 

Có thông mạch không?
►Có: Chuyển sang bước 8.
►Không: Chuyển sang bước 10.

8. Ngắt kết nối giắc cảm biến tốc độ bánh xe.

 

phan-tich-ma-code-11-11-11x-tren-dong-xe-honda-city-2013-3

 

9. Kiểm tra thông mạch giữa mass thân xe và 2 chân của giắc cảm biến tốc độ bánh xe.

Có thông mạch không?
►Có: Thay thế cảm biến tốc độ bánh xe.
►Không: Sửa chữa ngắn mass đường dây giữa giắc cảm biến tốc độ bánh xe và giắc hộp VSA.

10. Bật khóa điện ON.

 

phan-tich-ma-code-11-11-11x-tren-dong-xe-honda-city-2013-5

 

11. Đo điện áp giữa mass thân xe và các chân GND, +B của giắc hộp điều khiển VSA.

Mã Lỗi    Chân Tương ứng
+B GND
11-11
Phải-trước   
Số 23 Số 10
13-11
Trái-trước
 Số 19 Số 6
15-11
Phải-sau   
 Số 18 Số 4
17-11
Trái-sau
Số 21  Số 8

Điện áp đo được có lớn hơn 0.1V không?
►Có: Chuyển sang bước 12.
►Không: Chuyển sang bước 16.

12. Tắt khóa điện OFF.
13. Ngắt kết nối giắc cảm biến tốc độ bánh xe.
14. Bật khóa điện ON.

 

phan-tich-ma-code-11-11-11x-tren-dong-xe-honda-city-2013-6


15. Đo điện áp giữa các chân của giắc cảm biến tốc độ bánh xe và mass thân xe.

Điện áp đo được có lớn hơn 0.1V không?
►Có: Thay thế cảm biến tốc độ bánh xe.
►Không: Sửa chữa ngắn mạch đường dây với nguồn dương giữa cảm biến tốc độ bánh xe với hộp điều khiển VSA.

16. Tắt khóa điện OFF.
17. Ngắt kết nối giắc cảm biến tốc dộ bánh xe.

 

phan-tich-ma-code-11-11-11x-tren-dong-xe-honda-city-2013-7


18. Kiểm tra thông mạch giữa các chân GND và +B của giắc hộp điều khiển VSA.

Mã Lỗi  Chân Tương ứng
+B GND
11-11
Phải-trước
Số 23  Số 10
13-11
Trái-trước
Số 19   Số 6
15-11
Phải-sau
Số 18  Số 4
17-11
Trái-sau
Số 21 Số 8


Có thông mạch không?
►Có: Sửa chữa ngắn mạch đường dây giữa cảm biến tốc độ bánh xe và giắc hộp VSA.
►Không: Chuyển sang bước 19.

 

phan-tich-ma-code-11-11-11x-tren-dong-xe-honda-city-2013-8

 

19. Kiểm tra thông mạch giữa chân giắc hộp điều khiển VSA và giắc cảm biến tốc độ bánh xe.

DTC Chân Đầu nối 36P Bộ Mô-đun Điều khiển VSA Chân Đầu nối 2P Cảm biến Tốc độ Bánh xe Tương ứng
11-11  Số 23 Phải-trước
13-11 Số 19  Trái-trước
15-11 Số 18 Phải-sau
17-11  Số 21 Trái-sau

Có thông mạch không?
►Có: Chuyển sang bước 20.
►Không: Sửa chữa hở mạch trong đường dây cảm biến tốc độ bánh xe với giắc hộp VSA.

20. Kiểm tra thông mạch giữa các chân giắc cảm biến tốc độ bánh xe và giắc hộp điều khiển VSA.

DTC Chân Đầu nối 36P Bộ Mô-đun Điều khiển VSA  Chân Đầu nối 2P Cảm biến Tốc độ Bánh xe Tương ứng
11-11  Số 10  Phải-trước
13-11 Số 6 Trái-trước
15-11   Số 4   Phải-sau
17-11  Số 8 Phải-sau

 

Có thông mạch không?
►Có:+ Nếu một trong các mã lỗi bánh xe bên trái hoặc phải ở bước 4 xuất hiện, chuyển sang bước 21.
+ Nếu cả 2 mã lỗi cho 2 bánh xe trái và phải ở bước 4 đều xuất hiện, chuyển sang bước 27.
►Không: Sửa chữa hở mạch đường dây tốc độ bánh xe đên giắc hộp điều khiển VSA.

21. Hoán đổi các cảm biến tốc độ bánh xe bên phải và bên trái.
22. Nối lại tất cả các giắc điện.
23. Bật khóa điện ON.
24. Xóa mã lỗi bằng thiết bị chẩn đoán.
25. Tắt khóa điện OFF rồi bật ON trở lại.
26. Kiểm tra các mã lỗi bằng thiết bị chẩn đoán.

DTC Trước khi Đổi  DTC Sau khi Đổi
11-11 (Phải-trước) 13-11 (Trái-trước)
13-11 (Trái-trước) 11-11 (Phải-trước)
15-11 (Phải-sau 17-11 (Trái-sau)
17-11 (Trái-sau) 15-11 (Phải-sau)

Mã lỗi có xuất hiện lại không?
►Có: Thay cảm biến bánh xe ban đầu.
►Không: Chuyển sang bước 33.

27. Thay thế cảm biến tốc độ bánh xe tốt.
28. Nối lại tất cả các giắc điện.
29. Bật khóa điện ON.
30. Xóa mã lỗi bằng thiết bị chẩn đoán.
31. Tắt khóa điện OFF và bật ON trở lại.
32. Kiểm tra các mã lỗi bằng thiết bị chẩn đoán.

Mã lỗi 11-11, 13-11, 15-11, 17-11  có xuất hiện lại không?
►Có: Chuyển sang bước 33.
►Không: Thay cảm biến bánh xe ban đầu.

33. Cập nhật phần mềm hộp điều khiển VSA nếu nó chưa được cập nhật phần mềm mới nhất. Nếu đã bản cập nhật phần mềm mới nhất thì thay thế hộp điều khiển VSA mới.
34 Tắt khóa điện OFF và bật ON trở lại.

35. Kiểm tra các mã lỗi bằng thiết bị chẩn đoán.

Mã lỗi 11-11, 13-11, 15-11, 17-11 có hiển thị lại không?
►Có: kiểm tra kết nối kém giắc hộp điều khiển VSA. Nếu hộp điều khiển VSA đã được cập nhật, thay thế hộp điều khiển mới, sau đó kiểm tra lại. Nếu hộp điều khiển VSA đã được thay thế, chuyển sang bước 1.
►Không: Nếu hộp điều khiển VSA đã được cập nhật, hoàn thành quy trình kiểm tra. Nếu hộp điều khiển VSA đã được thay thế, thay thế hộp điều khiển VSA ban đầu. Nếu bất kỳ mã lỗi nào khác xuất hiện, chuyển sang xử lý mã lỗi đó trước.

Khắc Phục Mã Lỗi 11-1x - Open in the Front Passenger's Airbag Inflator (RHD model) - Hở mạch trong túi khí bên lái (đối với tay lái bên trái)

DTC 11-1x (‘‘x’’ có thể là từ 0 đến 9 hoặc từ A đến F):

CHÚ Ý:
•     Trước khi thực hiện quy trình xử lý sự cố này, xem lại quy trình tháo SRS  
•     Trước khi thay bộ SRS, kiểm tra phiên bản phần mềm bộ SRS bằng HDS. Nếu phiên bản phần mềm không phải là bản mới nhất, cập nhật phần mềm bộ SRS và kiểm tra lại.

1.Xóa mã lỗi
2.Xoay khóa điện đến ON (II), và chờ 10 giây
3.Đọc DTC .

DTC 11-1x hoặc 11-2x được hiển thị không?
►CÓ: Chuyển sang bước 4 .
►KHÔNG: Sự cố gián đoạn, tại thời điểm này hệ thống bình thường. Chuyển sang xử lý sự cố lỗi gián đoạn . Nếu DTC khác được hiển thị, xử lý sự cố DTC.

4.Xoay khóa điện đến LOCK
5.Ngắt cáp âm khỏi ắc quy, sau đó đợi ít nhất 3 phút.

 

phan-tich-ma-code-11-11-11x-tren-dong-xe-honda-city-2013-9


6.Ngắt đầu nối 4P túi khí người lái khỏi cuộn cáp .
7.Lắp dây nối ngoài giữa các chân số 2 và số 3 đầu nối 4P của cuộn cáp.
8.Nối lại cáp âm vào ắc quy.
9.Xóa bộ nhớ DTC .
10.Xoay khóa điện đến ON (II), và chờ 10 giây.
11.Đọc DTC .

DTC 11-1x hoặc 11-2x được hiển thị không?
►CÓ - Chuyển sang bước 12 .
►KHÔNG - Lỗi túi khí người lái; thay túi khí người lái , sau đó xóa DTC.

12.Xoay khóa điện đến LOCK
13.Ngắt cáp âm khỏi ắc quy, sau đó đợi ít nhất 3 phút.
14.Tháo nắp ốp vô lăng, sau đó tháo giắc 4P (A)

 

phan-tich-ma-code-11-11-11x-tren-dong-xe-honda-city-2013-10


15. Ngắt kết nối giắc SRS A (39P) ra khỏi khỏi hộp SRS.
16. Sau đó dùng đoạn dây nối chân số 3 và chân số 4 của giắc 39P của hộp SRS

 

phan-tich-ma-code-11-11-11x-tren-dong-xe-honda-city-2013-11


17.Kiểm tra thông mạch ở đầu giắc 4P khi nối dây số 2 vào số 3.

Có thông mạch không?
►CÓ: Hộp SRS bị lỗi hoặc kết nối kém tại đầu nối A (39P) và hộp SRS. Kiểm tra kết nối giữa đầu nối và hộp SRS. Nếu kết nối OK, hãy thay thế hộp SRS
►KHÔNG: Hở mạch hoặc điện trở không cho phép; thay thế dây dẫn khác, sau đó xóa DTC

 

phan-tich-ma-code-11-11-11x-tren-dong-xe-honda-city-2013-12

 


Hy vọng những thông tin trên hữu ích đối với bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ qua hộp thư: Service@obdvietnam.vn

Xem thêm các phần trước:

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Công ty Cổ phần OBD Việt Nam
Hotline: 1800 64 64 47

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi