Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015

 

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015

  ► XE BIỂN TRẮNG – ĐỎ - VÀNG – XANH CÓ NGHĨA GÌ ?

Mã Code B1800 - Short In Driver Side Squib Circuit – Ngắn Mạch Ngồi Nổ Túi Khí Bên Tài
Mã Code C1512 - Torque Sensor 2  Malfunction – Lỗi Cảm Biến Mô Men Xoắn Số 2

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015

Khắc Phục Code B1800 - Short In Driver Side Squib Circuit – Ngắn Mạch Ngồi Nổ Túi Khí Bên Tài

Mô tả mã lỗi

Mạch ngòi nổ túi khí bên tài gồm hộp điều khiển túi khí, cáp còi và nút nhấn còi.
Hộp điều khiển túi khí sử dụng mạch này để kích hoạt túi khí khi đủ điều kiện.

Nguyên nhân

 • Ngắn mạch bó dây bên dưới bảng điều khiển
 • Ngắn mạch cáp còi
 • Ngắn mạch bên trong ngòi nổ túi khí bên tài
 • Hộp điều khiển túi khí hỏng

Triệu chứng

Đèn báo lỗi túi khí sáng.

Vị trí hệ thống

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015
*1    Túi khí bên tài
*2    Ngòi nổ túi khí bên tài
*3    Giắc ngòi nổ túi khí bên tài
*a    Mặt cắt nút còi A-A
*b    Mặt sau nút còi

Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015

Quy trình kiểm tra

1. Kiểm tra kết nối

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015
*1    Ngòi nổ túi khí bên tài
*2    Cụm cáp còi
*3    Hộp điều khiển túi khí
*4    Bó dây bên dưới bảng đồng hồ

 • Tắt khóa điện OFF. Ngắt kết nối cáp âm (-) bình ắc quy.
 • Kiểm tra giắc kết nối ngòi nổ túi khí, cáp còi và hộp điều khiển túi khí có được cắm đúng chưa?
 • Ngắt kết nối đường dây từ ngòi nổ túi khí đến cáp còi và hộp điều khiển túi khí.
 • Kiểm chân giắc kết nối có bị biến dạng hoặc hỏng không?
 • Kiểm tra giắc ngòi nổ túi khí có bị lỏng, kết nối kém hoặc biến dạng.
 • Kiểm tra ngắn mạch các vị trí cong của bó dây bên dưới bảng đồng hồ và cáp xoắn của cụm cáp còi có bị biến dạng hoặc hỏng không?

Có tìm ra các vị trí hư hỏng không?

► Có: Sửa chữa hư hỏng đường dây
► Không: Đi đến bước kiểm tra ngòi nổ túi khí bên tài

2. Kiểm tra ngòi nổ túi khí bên tài

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015
*1    Ngòi nổ túi khí bên tài
*2    Cụm cáp còi
*3    Hộp điều khiển túi khí
*4    Giắc kết nối ngòi nổ túi khí phía trước mặt vô lăng
SST    Thiết bị kiểm tra (điện trở 2.1Ω)

 • Kết nối lại bó dây dưới bảng đồng hồ đến hộp điều khiển túi khí và cáp còi.
 • Kết nối điện trở 2.1Ω vào 2 chân của giắc E.
 • Kết nối cáp âm (-) bình ắc quy.
 • Xóa mã lỗi bằng thiết bị chẩn đoán.
 • Tắt khóa điện OFF.
 • Bật khóa điện ON và chờ khoảng 60 giây.
 • Kiểm tra lại mã lỗi bằng thiết bị chẩn đoán.
 • Tắt khóa điện OFF. Ngắt kết nối cáp âm (-) bình ắc quy.
 • Ngắt kết nối điện trở khỏi giắc E.

Mã lỗi có xuất hiện lại không?

► Có: Sửa chữa đường dây ngòi nổ túi khí
► Không: Đi đến bước kiểm tra ngòi nổ túi khí

3. Kiểm tra ngòi nổ túi khí

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015
*1    Ngòi nổ túi khí bên tài
*2    Cụm cáp còi
*3    Hộp điều khiển túi khí
*a    Giắc kết nối ngòi nổ túi khí phía trước mặt vô lăng

 • Ngắt kết nối bó dây bên dưới bảng đồng hồ đến hộp điều khiển túi khí.
 • Kiểm tra ngắn mạch chân dương.
  • Kết nối lại chân âm (-) bình ắc quy.
  • Bật khóa điện ON.
  • Sử dụng đồng hồ đo điện kiểm tra điện áp theo bảng sau:
Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 2 (D+) của giắc z4 với mass thân xe Khóa điện bật ON Dưới 1 V
Chân số 1 (D-) của giắc z4 với mass thân xe Khóa điện bật ON Dưới 1 V
 • Tắt khóa điện OFF. Ngắt kết nối cáp âm (-) bình ắc quy.
 • Kiểm tra hở mạch đường dây
  • Sử dụng đồng hồ đo điện kiểm tra điện trở theo bảng sau:
Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 2 (D+) với chân số 1 (D-) của giắc z4 Luôn luôn Dưới 1 Ω
 • Kiểm tra ngắn mạch mass đường dây.
  • Sử dụng đồng hồ đo điện kiểm tra điện trở theo bảng sau:
Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 2 (D+) của giắc z4 với mass thân xe Luôn luôn 1 MΩ hoặc lớn hơn
Chân số 1 (D-) của giắc z4 với mass thân xe Luôn luôn 1 MΩ hoặc lớn hơn
 • Kiểm tra ngắn mạch đường dây.
  • Sử dụng đồng hồ đo điện kiểm tra điện trở theo bảng sau:
Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 2 (D+) với chân số 1 (D-) của giắc z4 Luôn luôn 1 MΩ hoặc lớn hơn

Có tìm ra hư hỏng không?

► Có: Đi đến bước kiểm tra đường dây bên dưới bảng đồng hồ
► Không: Đi đến bước kiểm tra mã lỗi

4. Kiểm tra mã lỗi

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015
*1    Ngòi nổ túi khí bên tài
*2    Cụm cáp còi
*3    Hộp điều khiển túi khí

 • Kết nối giắc điện từ ngòi nổ túi khí bên tài đến hộp điều khiển túi khí.
 • Kết nối chân âm (-) bình ắc quy.
 • Sử dụng thiết bị chẩn đoán xóa mã lỗi.
 • Tắt khóa điện OFF.
 • Bật khóa điện ON và chờ 60 giây.
 • Kiểm tra lại mã lỗi bằng thiết bị chẩn đoán.

Mã lỗi có xuất hiện lại không?

► Có: Thay thế hộp điều khiển túi khí
► Không: Sử dụng phương pháp giả lập tín hiệu để kiểm tra

5. Kiểm tra bó dây bên dưới bảng đồng hồ

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015
*1    Ngòi nổ túi khí bên tài
*2    Cụm cáp còi
*3    Hộp điều khiển túi khí
*4    Bó dây bên dưới bảng đồng hồ
*a    Giắc điện của bó dây bên dưới bảng đồng hồ đến cụm cáp còi

 • Ngắt kết nối giắc điện của bó dây bên dưới bảng đồng hồ.
 • Kiểm tra ngắn mạch với nguồn dương của mạch điện.
  • Kết nối cáp âm (-) bình ắc quy.
  • Bật khóa điện ON.
  • Sử dụng thiết bị đo điện kiểm tra theo bảng sau:
Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 1 (D+) của giắc I27 với mass thân xe Khóa điện bật ON Nhỏ hơn 1V
Chân số 2 (D-) của giắc I27 với mass thân xe Khóa điện bật ON Nhỏ hơn 1V
 • Tắt khóa điện. Ngắt kết nối chân âm (-) bình ắc quy
 • Kiểm tra hở mạch bó dây
  • Sử dụng thiết bị đo điện kiểm tra theo bảng sau:
Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 1 (D+) với chân số 2 (D-) của giắc I27 Luôn luôn Nhỏ hơn 1Ω
 • Kiểm tra ngắt mạch với mass
  • Sử dụng thiết bị đo điện kiểm tra theo bảng sau:
Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 1 (D+) của giắc I27 với mass thân xe  Luôn luôn 1 MΩ hoặc lớn hơn
Chân số 2 (D-) của giắc I27 với mass thân xe Luôn luôn 1 MΩ hoặc lớn hơn
 • Kiểm tra ngắn mạch
  • Sử dụng thiết bị đo điện kiểm tra theo bảng sau:
Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 1 (D+) với chân số 2 (D-) của giắc I27 Luôn luôn 1 MΩ hoặc lớn hơn

Có tìm ra hư hỏng không?

► Có: Sửa chữa hư hỏng bó dây bên dưới bảng đồng hồ
► Không: Đi đến bước kiểm tra cụm cáp còi

6. Kiểm tra cụm cáp còi

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015
*1    Ngòi nổ túi khí bên tài
*2    Cụm cáp còi
*3    Hộp điều khiển túi khí
*4    Bó dây bên dưới bảng đồng hồ
*a    Giắc kết nối ngòi nổ túi khí phía trước mặt vô lăng

 • Kiểm tra ngắn mạch với nguồn dương
  • Kết nối cáp âm (-) bình ắc quy
  • Bật khóa điện ON
  • Sử dụng thiết bị đo điện kiểm tra theo bảng sau:
Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 1 (D-) của giắc z4 với mass thân xe Khóa điện bật ON Nhỏ hơn 1V
Chân số 2 (D+) của giắc z4 với mass thân xe Khóa điện bật ON Nhỏ hơn 1V
 • Tắt khóa điện OFF. Ngắt kết nối cáp âm (-) bình ắc quy
 • Kiểm tra hở mạch cụm cáp còi
  • Sử dụng thiết bị đo điện kiểm tra theo bảng sau:
Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 1 (D-) với chân số 2 (D+) của giắc z4 Luôn luôn Nhỏ hơn 1 Ω
 • Kiểm tra ngắn mạch mass
  • Sử dụng thiết bị đo điện kiểm tra theo bảng sau:
Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 1 (D-) của giắc z4 với mass thân xe Luôn luôn 1 MΩ hoặc lớn hơn
Chân số 2 (D+) của giắc z4 với mass thân xe Luôn luôn 1 MΩ hoặc lớn hơn
 • Kiểm tra ngắn mạch
  • Sử dụng thiết bị đo điện kiểm tra theo bảng sau:
Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 1 (D-) với chân số 2 (D+) của giắc z4 Luôn luôn 1 MΩ hoặc lớn hơn

Có tìm ra hư hỏng không?

► Có: Sử dụng phương pháp giả lập tín hiệu để kiểm tra
► Không: Thay thế cụm cáp còi

Khắc Phục Code C1512 - Torque Sensor 2  Malfunction – Lỗi Cảm Biến Mô Men Xoắn Số 2

Mô tả mã lỗi

Cảm biến mô-men xoắn chuyển đổi mô-men xoắn quay tay lái thành tín hiệu điện và gửi chúng đến bộ điều khiển ECU trợ lái.

Nguyên Nhân

 • Hư cảm biến
 • Lỗi mạch cảm biến
 • Dây nối và giắc nối kém
 • Hư hộp ECM

Triệu chứng

Đèn báo lỗi ESP sáng

Vị trí hệ thống

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015
*2: cảm biến mô men xoắn số 2

Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015

Quy trình kiểm tra

1.    Kiểm tra kết nối giữa cảm biến và ECU

 • Kiểm tra tình trạng kết nối của đầu nối cảm biến mô-men
  Điều kiện bình thường: Đầu nối cảm biến mô-men được kết nối bình thường với bộ điều khiển ECU trợ lực lái.

► OK: Kiểm tra nguồn của ECU (điện áp TRQV và TRQF)
► KHÔNG: Kết nối lại giắc nối

2. Kiểm tra nguồn điện ECU cung cấp

a. Bật chìa khóa ON
b. Đo điện áp theo bảng dưới đây:

Kiểm tra kết nối Điều kiện Giá trị tiêu chuẩn
a-3 (TRQV) - a-1 (TRQG) Chìa khóa ON 8.5 đến 10.5 V
a-5 (TRQF) - a-1 (TRQG) Chìa khóa ON 3.35 đến 3.37 V

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015

► OK: đi đến bước 3
► KHÔNG: Thay thế hộp ECU khác

3.    Kiểm tra nguồn điện của ECU (điện áp TRQ1 và TRQ2)

a.    Khởi động động cơ
b.    Đo điện áp theo (các) giá trị trong bảng bên dưới:

Đo kiểm Điều kiện Giá trị tiêu chuẩn
a-7 (TRQ1) - a-1 (TRQG) Nổ máy tại chỗ giữ thẳng tay lái 2.3 đến 2.7 V
Nổ máy dừng  xe tại chỗ đánh hết lái sang bên phải  2.5 đến 4.7 V
Nổ máy dừng  xe tại chỗ đánh hết lái sang bên trái 0.3 đến 2.5 V
a-2 (TRQ2) - a-1 (TRQG) Nổ máy tại chỗ giữ thẳng tay lái  2.3 đến 2.7 V
Nổ máy dừng  xe tại chỗ đánh hết lái sang bên phải  0.3 đến 2.5 V
Nổ máy dừng  xe tại chỗ đánh hết lái sang bên trái  2.5 đến 4.7 V

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015

c. Đo điện áp tại các đầu TRQ1 và TRQ2
Điện áp tiêu chuẩn

Đo kiểm Điều kiện Giá trị tiêu chuẩn
Tổng của điện áp giữa a-7 (TRQ1) và a-1 (TRQG) và điện áp giữa a-2 (TRQ2) và a-1 (TRQG) Nổ máy tại chỗ giữ nguyên tay lái Giữa 4.85 V và 5.35 V
Nổ máy dừng  xe tại chỗ đánh hết lái sang bên phải
Nổ máy dừng  xe tại chỗ đánh hết lái sang bên trái

► OK: Thay thế hộp điều khiển hệ thống lái mới
► KHÔNG: Thay thế cả cột lái mới

  ► BẢNG MÃ LỖI TRÊN XE GẮN MÁY

Xem thêm các phần trước:


Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Hướng Dẫn Cài Hộp Esp Mercedes S550 (W221) Bằng Phần Mềm Xentry Diagnostic Openshell

Quy trình cài đặt hộp ESP trên dòng Mercedes S550 (W221) để xử lý mã lỗi 5934 Start-up control unit ..

Hướng Dẫn Calibration Phuộc Hơi Mercedes Benz S450 2016 Bằng Phần Mềm Xentry Diagnosis Openshell (Xdos)

Calibration phuộc hơi Mercedes Benz S450 2016 khi xe báo lỗi C156E00 Calibration of the vehicle level was not performed ..

Hướng Dẫn Tra Cứu Trên Phần Mềm Chẩn Đoán Hino Dx2

Tra cứu thông tin trên phần mềm chẩn đoán Hino DX2 + Troubleshooting là một trong những tính năng cơ ..

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0243: Fuel Pump Control Output Circuit

ECM cung cấp tín hiệu điện áp đến mô đun điều khiển bơm nhiên liệu bất cứ khi nào động ..

OBD Việt Nam Mừng Xuân Quý Mão 2023

Vậy là năm 2023 đã chính thức "gõ cửa", khép lại một năm cũ qua đi với nhiều dấu ấn ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi