Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 85) - Máy Phát Điện Hoạt Động Như Thế Nào?

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 85) - Máy Phát Điện Hoạt Động Như Thế Nào?

Một chiếc ô tô sử dụng rất nhiều điện để vận hành động cơ, thực hiện đánh lửa và các thiết bị điện khác trên xe. Nếu chỉ sử dụng nguồn điện từ ắc quy, thì lượng điện sẽ không đủ để cung cấp. Vì vậy, ô tô phải có một hệ thống sạc điện và máy phát điện để giữ cho lượng điện luôn đủ.

OBD Việt Nam gửi tới các bạn các thuật ngữ tiếng Anh khi nói đến máy phát điện và hệ thống phát điện trên ô tô. Mời các bạn theo dõi.

TIÊNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ QUA HÌNH ẢNH (PHẦN 16) - HỆ THỐNG XỬ LÍ KHÍ THẢI

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 85) - Máy Phát Điện Hoạt Động Như Thế Nào?

Brushes: Chổi than
Rectifier and regulator: Bộ chỉnh lưu và bộ điều chỉnh
Rotor windings: Cuộn Rotor
Cooling fan: Quạt làm mát
Drive belt from engine: Dây đai từ động cơ
Stator windings: Cuộn Stator
Slip rings: Vòng tiếp điện

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 85) - Máy Phát Điện Hoạt Động Như Thế Nào?

The battery is charged by an alternator on modern cars, or by a dynamo on earlier ones. Both are types of generator, and are driven by a belt from the engine.

Bình ắc quy được sạc bằng máy phát điện xoay chiều trên những dòng xe đời mới, hoặc bằng Dynamo trên những dòng xe đời cũ. Cả hai kiểu máy phát điện này được dẫn động bởi dây đai từ động cơ.

The alternator consists of a stator - a stationary set of wire coil windings, inside which a rotor revolves.

Máy phát điện cấu tạo gồm một stator – một cuộn dây cố định được quấn nhiều vòng dây dẫn, và bên trong là một rotor quay.

The rotor is an electromagnet supplied with a small amount of electricity through carbon or copper-carbon brushes (contacts) touching two revolving metal slip rings on its shaft.

Rotor là một nam châm điện được cung cấp một lượng điện nhỏ từ các chổi than bằng Carbon hoặc đồng-carbon tiếp xúc với 2 vòng tiếp điện trên trục của rotor.

The rotation of the electromagnet inside the stator coils generates much more electricity inside these coils.

Sự quay của nam chân điện bên trong các cuộn dây Stator tạo ra nhiều điện hơn bên trong các cuộn dây này.

The electricity is alternating current - its direction of flow changes back and forth every time the rotor turns. It has to be rectified - turned into a one-way flow, or direct current.

Điện là dòng xoay chiều – hướng dòng điện chuyển động qua lại mỗi khi rotor quay. Nó phải được chỉnh lưu – chuyển thành dòng điện một chiều , hoặc dòng điện trực tiếp.

A dynamo gives direct current but is less efficient, particularly at low engine speeds, and weighs more than an alternator.

Một Dynamo cung cấp dòng điện trực tiếp nhưng ít hiệu quả hơn, đặc biệt khi ở tốc độ động cơ thấp, và nặng hơn so với máy phát điện xoay chiều.

How a dynamo works – Dynamo hoạt động như thế nào?

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 85) - Máy Phát Điện Hoạt Động Như Thế Nào?

Commutator: Vành góp điện
Armature: Phần ứng
Brush: Chổi than
Electromagnet: Nam châm điện
Cooling fan: Quạt làm mát
Drive belt from engine: Dây đai từ độngc cơ

In a dynamo the electromagnets are stationary, and are called the field coils. The current is produced in an armature - another set of coils wound on to a shaft and turning inside the field coils.

Bên trong một dynamo các nam châm điện đứng yên, và được gọi là cuộn kích từ. Dòng điện được tạo ra bên trong phần ứng – một cuộn dây khác quấn vào trục lõi thép và quay bên trong cuộn kích từ.

The principle is the same as that of the alternator, but the current goes to a commutator - a metal ring split into segments that are touched by carbon brushes fitted in spring-loaded guides. Two segments touch a pair of brushes and feed current to them.

Nguyên lý hoạt động tương tự như của máy phát điện xoay chiều, nhưng dòng điện đi đến vành góp – một vòng kim loại được chia thành các phiến tiếp xúc với chổi than được gắn bên trong các rãnh có lò xo. Hai phiến góp tiếp xúc với chổi than và cung cấp điện áp cho chúng.

As the armature turns, the current changes direction. But by then another pair of commutator segments has come under the brushes, and this pair is wired up the other way round - so the current coming out always flows in the same direction.

Khi phần ứng quay, dòng điện thay đổi hướng. Nhưng sau đó một cặp phiến góp khác tiếp xúc với chổi than, và cặp này tạo ra dòng theo chiều ngược lại – vì vậy dòng điện đi ra luôn là dòng một chiều.

MÔ MEN XOẮN LÀ GÌ, CÔNG SUẤT VÀ Ý NGHĨA TRÊN Ô TÔ

Xem các phần trước:


Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi