Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

 

Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

BẢNG MÃ LỖI TRÊN XE GẮN MÁY

Mã Code P0031: Oxygen (A/F) Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) - Mạch Điều Khiển Sấy Cảm Biến Oxygen Dãy 1 Cảm Biến 1 Điện Áp Thấp
Mã Code P0102: Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input - Mạch Khối Lượng Đầu Vào Không Khí Nạp Thấp

Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

Mã Code P0031: Oxygen (A/F) Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) - Mạch Điều Khiển Sấy Cảm Biến Oxygen Dãy 1 Cảm Biến 1 Điện Áp Thấp

Vị trí hệ thống

Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

Quy trình kiểm tra

Gợi ý: Sử dụng máy chẩn đoán để đọc dữ liệu đóng băng. ECM sẽ lưu những thông tin về xe và điều kiện hoạt động của xe tại thời điểm xuất hiện mã lỗi. Khi chẩn đoán, dữ liệu đóng băng giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỉ lệ không khí – nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác ghi lại được tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

1. KIỂM TRA CẢM BIẾN TỈ LỆ KHÔNG KHÍ – NHIÊN LIỆU (ĐIỆN TRỞ SẤY)

a. Ngắt kết nối giắc cảm biến tỉ lệ hòa trộn không khí (A/F) C47 hoặc C48

Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

b. Đo điện trở theo bảng giá trị dưới đây

Nối dụng cụ đo Điều kiện Điều kiện tiêu chuẩn
1 (HA1A) - 2 (+B) 20°C (68°F) 1.8 đến 3.4 Ω
1 (HA1A) - 4 (A1A-) Mọi điều kiện 10 kΩ hoặc cao hơn
1 (HA2A) - 2 (+B) 20°C (68°F) 1.8 đến 3.4 Ω
1 (HA2A) - 4 (A2A-) Mọi điều kiện 10 kΩ hoặc cao hơn

Kết quả:
-    Nếu OK đi đến bước tiếp theo
-    Nếu KHÔNG OK thay cảm biến

2. KIỂM TRA NGUỒN B+ CỦA CẢM BIẾN A/F

a. Ngắt kết nối giắc cảm biến tỉ lệ hòa trộn không khí (A/F) C47 hoặc C48

Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

b. Bật chìa khóa ON
c. Đo điện áp theo giá trị bảng dưới

Nối dụng cụ đo Vị trí công tắc Giá trị tiêu chuẩn
C47-2 (+B) – Mass thân xe Chìa khóa ON (IG) 11 đến 14 V
C48-2 (+B) – Mass thân xe Chìa khóa ON (IG) 11 đến 14 V

Kết quả:
-    Nếu OK thì đi đến bước 5
-    Nếu KHÔNG OK thì đi đến bước 3

3. KIỂM TRA RƠLE TÍCH HỢP

a.Tháo giắc của bộ role tích hợp ở khoang động cơ
b. Kiểm tra cầu chì A/F

i. Loại bỏ các cầu chì A/F ra khỏi bộ hộp cầu chì tích hợp
ii. Đo thông mạch cầu chì A/F điện trở dưới 1 Ω
iii. Lắp lại cầu chì nếu giá trị đo ở trên là chính xác

c.Kiểm tra rơle A/F
Kiểm tra giá trị điện trở theo bảng dưới đây:

Nối dụng cụ đo Điều kiện Điều kiện tiêu chuẩn
1C-1 - 1A-4 Không có điện áp ở đầu cuối dây dẫn 1A-2 và 1A-3 10 kΩ hoặc cao hơn
Có điện áp ở đầu cuối dây dẫn 1A-2 và  1A-3 Dưới 1 Ω

Vị trí giắc điện

Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

Kết quả:
-    Nếu OK thay thế rơ le A/F
-    Nếu KHÔNG OK đi đến bước 4

4. KIỂM TRA DÂY DẪN VÀ KẾT NỐI (CẢM BIẾN VÀ NGUỒN ÂM)

a. Ngắt kết nối giắc C47 hoặc C48 của cảm biến
b. Tháo bộ giắc kết nối của bộ cầu chì khoang động cơ

Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

c. Đo điện trở theo giá trị trong bảng dưới

Nối dụng cụ đo Điều kiện Điều kiện tiêu chuẩn
C47-2 (+B) - 1A-4 Mọi điều kiện Dưới 1 Ω
C48-2 (+B) - 1A-4
1A-2 - 1B-4
1A-3 – mass thân xe
C47-2 (+B) hoặc 1A-4 - mass thân xe 10 kΩ hoặc cao hơn
C48-2 (+B) hoặc 1A-4 - mass thân xe
1A-2 hoặc 1B-4 - mass thân xe

Kết quả:
-    Nếu KHÔNG OK - kiểm tra kết nối và dây dẫn
-    Nếu OK - kiểm tra nguồn nuôi ECM

5. KIỂM TRA DÂY DẪN VÀ KẾT NỐI (CẢM BIẾN A/F - ECM)

a. Ngắt kết nối giắc C47 hoặc C48 của cảm biến
b. Ngắt kết nối giắc C53 của  ECM

Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

c. Đo giá trị điện trở theo bảng sau

Nối dụng cụ đo Điều kiện Điều kiện tiêu chuẩn
C47-1 (HA1A) - C53-22 (HA1A) Mọi điều kiện Dưới  1 Ω
C48-1 (HA2A) - C53-20 (HA2A) Dưới 1 Ω
C47-1 (HA1A) hoặc C53-22 (HA1A) – mass thân xe 10 kΩ hoặc cao hơn
C48-1 (HA2A) hoặcC53-20 (HA2A) – mass thân xe 10 kΩ hoặc cao hơn

Kết quả:
-    Nếu KHÔNG OK - kiểm tra kết nối và thay thế dây dẫn
-    Nếu OK - đi đến bước 6

6. KIỂM TRA LẠI MÃ LỖI XUẤT RA

a. Kết nối thiết bị chẩn đoán Toyota Techstream qua cổng DLC
b. Bật khóa điện vị trí ON
c. Khởi động phần mềm Techstream
d. Xóa lỗi phát ra
e. Khởi động động cơ
f. Động cơ nổ không tải trong 1 phút hoặc lâu hơn
g. Vào mục đọc lỗi
h. Đọc mã lỗi DTC

Kết quả:
-    Nếu không còn mã lỗi - kiểm tra hư hỏng do chập chờn
-    Nếu các mã code P0031, P0032, P0051 hoặc p0052 xuất hiện: thay thế hộp ECM

Mã Code P0102: Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input - Mạch Khối Lượng Đầu Vào Không Khí Nạp Thấp

Vị trí hệ thống

Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

Quy trình kiểm tra

Gợi ý: Sử dụng máy chẩn đoán để đọc dữ liệu đóng băng. ECM sẽ lưu những thông tin về xe và điều kiện hoạt động của xe tại thời điểm xuất hiện mã lỗi. Khi chẩn đoán, dữ liệu đóng băng giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỉ lệ không khí – nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác ghi lại được tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

1. SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN TOYOTA TECHSTREAM ĐỌC THÔNG SỐ (Khối lượng không khí nạp vào)

a. Kết nối Toyota Techstream với giắc DLC
b. Khởi động động cơ
c. Khởi động phần mềm Techstream
d. Truy cập theo đường dẫn: Powertrain / Engine and ECT / Data List / All Data / MAF
e. Đọc các giá trị hiển thị trên phần mềm

Giá trị cảm biến MAF(g/sec.) Tiến hành
0.0 Bước 2
271.0 hoặc nhiều hơn Bước 6
Trong khoảng 1.0 đến 270.0* Kiểm tra kết nối chập chờn

2. KIỂM TRA CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG KHÍ NẠP (NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN)

a. Ngắt kết nối giắc C3 với cảm biến khí nạp

Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

b. Bật chìa khóa ON
c. Đo điện áp theo giá trị bảng bên dưới

Kết nối dụng cụ đo Trạng thái công tắc Điều kiện tiêu chuẩn
C3-1 (+B) – Mass thân xe Công tắc động cơ on (IG) 11 đến 14 V

Kết quả:
-    Nếu OK: đến bước tiếp theo
-    Nếu KHÔNG OK: đến bước 5

3. KIỂM TRA CẢM BIẾN ĐO GIÓ

a. Tháo cảm biến đo lưu lượng gió
b. Kiểm tra cảm biến đo gió MAF
Đo điện áp theo giá trị bảng dưới đây

Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

Nối dụng cụ đo Điều kiện Giá trị tiêu chuẩn
2 (E2G) - 3 (VG) - Điện áp nguồn đầu cuối 1 (+B) - 2 (E2G)
- Lượng không khí thổi vào cảm biến đo gió
Điện áp giao động

Kết quả:
-    Nếu OK: kiểm tra bước tiếp theo
-    Nếu KHÔNG OK : thay thế cảm biến đo gió

4. KIỂM TRA MỐI NỐI VÀ KẾT NỐI (CẢM BIẾN GIÓ - ECM)

a. Ngắt kết nối giắc C3 ở cảm biến gió
b. Ngắt kết nối giăc C53 ở ECU

Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

c. Giá trị điện trở đo được theo bảng sau

Nối dụng cụ đo Điều kiện Điều kiện tiêu chuẩn
C3-3 (VG) - C53-74 (VG) Mọi điều kiện Dưới 1 Ω
C3-2 (E2G) - C53-75 (E2G) Dưới 1 Ω
C3-3 (VG) hoặc C53-74 (VG) – mass thân xe 10 kΩ hoặc cao hơn

Kết quả:
-    Nếu OK - thay thế ECM
-    Nếu KHÔNG OK - Kiểm tra thay thế kết nối giắc nối

5. KIỂM TRA DÂY DẪN VÀ KẾT NỐI (CẢM BIẾN GIÓ VÀ RƠLE)

a. Kiểm tra cầu chì EFI số 2
   i.Tháo cầu chì EFI số 2 khỏi hộp role trong khoang động cơ
   ii. Đo thông mạch hai chân cầu chì EFI 2 nếu thông mạch thì lắp lại cầu chì EFI 2 còn không thông mạch thì thay thế cầu chì EFI 2
b. Ngắt kết nối giắc C3 của cảm biến đo gió
c. Tháo rơle tích hợp ra khỏi hộp rơle ở khoang động cơ

Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

d. Giá trị đo được theo bảng dưới đây

Nối dụng cụ đo Điều kiện Điều kiện tiêu chuẩn
C3-1 (+B) - 1B-4 Luôn luôn Dưới 1 Ω
C3-1 (+B) or 1B-4 – mass thân xe Luôn luôn 10 kΩ hoặc cao hơn

Kết quả:
-    Nếu OK – kiểm tra nguồn cung cấp ECU
-    Nếu KHÔNG OK - kiểm tra lại mạch điện

6. KIỂM TRA DÂY DẪN VÀ KẾT NỐI (CẢM BIẾN GIÓ VÀ ECM)

a. Ngắt kết nối giắc C3 ở cảm biến gió       

Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

b. Ngắt kết nối giăc C53 ở ECU    
c. Dữ liệu điện trở được đo theo bảng sau

Nối dụng cụ đo Điều kiện Điều kiện tiêu chuẩn
C3-3 (VG) - C53-74 (VG) Mọi điều kiện Dưới 1 Ω
C3-2 (E2G) - C53-75 (E2G) Dưới 1 Ω
C3-3 (VG) or C53-74 (VG) – mass thân xe 10 kΩ hoặc cao hơn

Kết quả:
-    Nếu OK  – đến bước 7
-    Nếu KHÔNG OK – Thay thế dây dẫn và kết nối

7. KIỂM TRA DÂY DẪN VÀ KẾT NỐI (CHÂN MASS CỦA CẢM BIẾN)    

a. Ngắt kết nối với giắc C3 của cảm biến gió                                                                                      
b Giá trị đo điện trở đo được theo bảng sau  

Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

Nối dụng cụ đo Điều kiện Điều kiện tiều chuẩn
C3-2 (E2G) – mass thân xe Mọi điều kiện Dưới 1 Ω

Kết quả:   
-    Nếu OK - thay thế cảm biến đo gió
-    Nếu KHÔNG OK - thay thế hộp điều khiển ECM

  TIÊNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ QUA HÌNH ẢNH (PHẦN 16) - HỆ THỐNG XỬ LÍ KHÍ THẢI

Xem thêm các phần trước:


Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi